Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів»


НазваПостанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів»
Дата конвертації17.07.2013
Розмір445 b.
ТипПостанова • Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» від 08.08.2007 № 1004

 • Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджені наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16 (із змінами)Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5

 • Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5

 • ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! З 1 січня 2013 року змінилися строки зберігання наказів та їх класифікація, а отже, й порядок роботи з наказами, зокрема щодо формування наказів у справи, присвоєння їм літерних індексів

вивчення суті питання

 • вивчення суті питання

 • складання проекту наказу

 • оформлення наказу

 • погодження наказу

 • підписання наказу

 • доведення наказу до виконавцівДата наказу оформлюється цифровим або словесно-цифровим способом; номер складається зі знака № і порядкового номера наказу

 • Дата наказу оформлюється цифровим або словесно-цифровим способом; номер складається зі знака № і порядкового номера наказу

 • Наприклад:

 • 17.10.2013  № 37

 • 15 листопада 2013 р. № 45Зміст наказу коротко викладають у заголовку, який починають з прийменника «про» і продовжують віддієслівним іменником («Про затвердження...», «Про введення...», «Про створення...», «Про внесення змін...») або іменником, що вказує на предмет («Про підсумки...», «Про заходи...»)

 • Зміст наказу коротко викладають у заголовку, який починають з прийменника «про» і продовжують віддієслівним іменником («Про затвердження...», «Про введення...», «Про створення...», «Про внесення змін...») або іменником, що вказує на предмет («Про підсумки...», «Про заходи...»)Підставами для видання наказу можуть бути:

 • Підставами для видання наказу можуть бути:

 • необхідність виконання прийнятих нормативно-правових актів, інших рішень вищих органів та раніше ухвалених рішень навчального закладу

 • необхідність здійснення власної виконавчо-розпорядчої діяльності, обумовленої функціями та завданнями навчального закладуТексти наказів з основної діяльності навчального закладу та з адміністративно-господарських питань складаються з двох частин — констатуючої (преамбули) і розпорядчої.

 • Тексти наказів з основної діяльності навчального закладу та з адміністративно-господарських питань складаються з двох частин — констатуючої (преамбули) і розпорядчої.

 • У констатуючій частині наказу зазначають підставу, обґрунтування або мету видання наказу.

 • Ця частина наказу може починатися словами «На виконання», «З метою» тощоВідповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06 2000 № 240  «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I−III ступенів»

 • Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06 2000 № 240  «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I−III ступенів»Розпорядча частина розпочинається словом НАКАЗУЮ, яке друкують великими літерами, з нового рядка, без відступу від лівого берега. Далі ставлять двокрапку і з нового рядка та з абзацу подають текст розпорядчої частини

 • Розпорядча частина розпочинається словом НАКАЗУЮ, яке друкують великими літерами, з нового рядка, без відступу від лівого берега. Далі ставлять двокрапку і з нового рядка та з абзацу подають текст розпорядчої частиниВизнати таким, що втратив чинність, наказ від 15.07.2013 № 123 «Про…»

 • Визнати таким, що втратив чинність, наказ від 15.07.2013 № 123 «Про…»

 • Затвердити Положення про експертну комісію навчального закладу

 • Провести вивчення стану готовності навчального закладу до осінньо-зимового періоду в період з 12-го по 16-те жовтня 2013 р.Івахнеко З.П., сестрі медичній, оформити стенд «Готуємося до літнього періоду», до 25.05.2013

 • Івахнеко З.П., сестрі медичній, оформити стенд «Готуємося до літнього періоду», до 25.05.2013

 • Петренку О. Г., керівнику гуртка, організувати виставку малюнків до Свята осені, до 15.10.2013Директорам загальноосвітніх навчальних закладів ужити заходів із забезпечення навчальних закладів якісною питною водою.

 • Директорам загальноосвітніх навчальних закладів ужити заходів із забезпечення навчальних закладів якісною питною водою.

 • Строк — 14.11.2013.В останньому пункті розпорядчої частини наказу зазначають посаду та прізвище особи, яка відповідатиме за виконання наказу в цілому.

 • В останньому пункті розпорядчої частини наказу зазначають посаду та прізвище особи, яка відповідатиме за виконання наказу в цілому.

 • Зазвичай загальний контроль за виконанням наказу покладають на одного із заступників керівника навчального закладу чи керівник залишає за собою контроль за виконанням наказу

 • Наприклад:

 • Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гребінку В. С.

 • Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Накази керівник навчального закладу підписує особисто. В разі його відсутності це покладається на особу, яка виконує обов’язки керівника.

 • Накази керівник навчального закладу підписує особисто. В разі його відсутності це покладається на особу, яка виконує обов’язки керівника.

 • Наприклад:

 • Виконуючий обов’язки директора Герасименко Л. Р. Герасименко

 •  

 • або

 •  

 • В. о. директора Орел М. О. ОрелЗапис про ознайомлення працівника з наказом повинен мати такий склад:

 • Запис про ознайомлення працівника з наказом повинен мати такий склад:

 • слова «З наказом ознайомлений (ознайомлена)»;

 • особистий підпис працівника

 • розшифрування особистого підпису — ініціали, прізвище

 • дата ознайомлення

 • Наприклад:

 • З наказом ознайомлений.

 • Заїка   М. О. Заїка

 • 23.06.2013Зміни, що вносять до наказу, оформлюють окремим наказом, який повинен мати такий заголовок: «Про внесення змін до наказу…» із зазначенням дати, номера, назви виду розпорядчого документа, до якого вносять зміни

 • Зміни, що вносять до наказу, оформлюють окремим наказом, який повинен мати такий заголовок: «Про внесення змін до наказу…» із зазначенням дати, номера, назви виду розпорядчого документа, до якого вносять змінистворення, реорганізація, удосконалення структури, ліквідація, перейменування, зміна діяльності навчального закладу, постійно діючих та тимчасових колегіальних органів і комісій (наприклад, про створення ліквідаційної комісії; про делегування представників адміністрації до комісії із соціального страхування)

 • створення, реорганізація, удосконалення структури, ліквідація, перейменування, зміна діяльності навчального закладу, постійно діючих та тимчасових колегіальних органів і комісій (наприклад, про створення ліквідаційної комісії; про делегування представників адміністрації до комісії із соціального страхування)

 • організація розпорядчої діяльності, планування, фінансування, звітність, організація праці, встановлення правил експлуатації основних засобів, виробнича діяльність тощо

 • зміна графіка роботи навчального закладу, зміна істотних умов праці в цілому або для окремих категорій працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці

 • оформлення результатів роботи колегіальних органів, комісій

 • затвердження локальних нормативних актів: положення, порядки, інструкції тощо; введення їх в дію, внесення змін до них

 • розподіл функцій між працівниками

 • призначення відповідальних

 • скасування попередніх наказів з основної діяльностіпро перенесення робочих днів у 2013 році

 • про перенесення робочих днів у 2013 році

 • про проведення інвентаризації

 • про проведення ремонтних робіт

 • прийняття на роботу, у т. ч. на умовах сумісництва, переміщення на інше робоче місце, переведення на іншу посаду, звільнення (у т. ч. з роботи за сумісництвом)

 • атестація, підвищення кваліфікації

 • стажування, щорічна оцінка держслужбовців, допуск та дозвіл до державної таємниці

 • присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду)

 • зміна біографічних даних

 • заохочення (нагородження, преміювання)

 • оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги

 • всі види відпусток для працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці

 • надання відпусток для догляду за дитиною, відпусток без збереження зарплати

 • довгострокові відрядження в межах України та за кордон, відрядження для працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці

 • затвердження штатного розпису і внесення змін до нього

 • встановлення та скасування режиму неповного робочого часу окремим працівникампро короткострокові відрядження в межах України та за кордон

 • про короткострокові відрядження в межах України та за кордон

 • про стягнення

 • про надання щорічних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням (затвердження графіка відпусток та за необхідності внесення змін до нього, надання додаткових соціальних відпусток працівникам, які мають дітей)

Схожі:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» icon1 критерії походження
Постановою Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» (2007 ) закріплено таке групування критеріїв...
Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» iconЗакон України «Про загальну середню освіту» Постанова Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000 р. «Про перехід загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру і 12-річний...
Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» iconПостанова кабінету Міністрів України Постанова кабінету Міністрів України
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» iconЗакон України «Про вищу освіту»; Закон України «Про вищу освіту»; Постанова Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. №992 «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,...
Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» iconПостанова Кабінету Міністрів України від 12. 2009 №1319 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 12. 2009 №1319 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25. 08. 2004...
Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» iconПоложення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України", постанова Кабміну №950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України", №879 "Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України" і ін
України: "Про Регламент Верховної Ради України", "Про комітети Верховної Ради України", "Про Кабінет Міністрів України", "Про стимулювання...
Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» iconПоложення про бухгалтерську службу бюджетної установи затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26. 01. 2011р. №59 постанова набирає чинності з 1 березня 2011 р., крім п п. 1 і 3 п. 7, п п. 3 п. 11 та п. 18
Кабінету Міністрів України від 26. 01. 2011р. №59 постанова набирає чинності з 1 березня 2011 р
Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» iconПостанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 858 "Про затвердження Класифікатора звернень громадян"
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 858 Про затвердження
Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» iconПостанова Кабінету Міністрів України від 13. 06. 2007 №815 "Про затвердження Національного плану розвитку галузі охорони здоров’я на період до 2010 року"; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2006 №421-р
...
Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» iconПостанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами» Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р.
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка