Профільне навчання Сутність, мета і принципи організації


НазваПрофільне навчання Сутність, мета і принципи організації
Дата конвертації17.07.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Профільне навчання

 • Сутність, мета і принципи організації

 • Підготувала: Кириченко Т.Г.,

 • гімназія ім.В.О.Нижниченка


Профільне навчання -

 • вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.Мета:

 • забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофільної підготовки,

 • неперервної освіти впродовж усього життя,

 • виховання особистості, здатної до самореалізації,

 • професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.Основними завдання є:

 • Створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

 • Виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією;Основними завдання є:

 • Формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності;

 • Забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.Принципи:

 • Фуркації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і нахилами);

 • Варіативності і альтернативності (освітніх програм, технологій навчання і навчально-методичного забезпечення);

 • Наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою і профільним навчанням, професійною підготовкою);Принципи:

 • Гнучкості (змісту і форм організації профільного навчання, у тому числі дистанційного, забезпечення можливості зміни профілю);

 • Діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів з метою їх обґрунтованої орієнтації на профіль навчання).Структура профільного навчання

 • Профіль навчання – це спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів.

 • Напрям профілізації.

 • Форми її забезпечення.Структура профільного навчання

 • Профіль навчання визначається з урахуванням

 • освітніх потреб замовників освіти;

 • кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи;

 • соціокультурної і виробничої інфраструктури району, регіону;

 • перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді.Питома вага освітніх галузей у базовому навчальному плані:

Проблеми самореалізації особистості – у системі профорієнтаційної роботи

 • У сучасному суспільстві затребуваними стають окремі здібності особистості (пам’ять, спритність, лідерство);

 • Життєві плани сучасних старшокласників мають реалістичнішу основу (установка на власні сили);

 • Рейтинг професій.Класифікація професій Є.Клімова:

 • людина – людина

 • людина – техніка

 • людина – природа

 • людина – знакова система

 • людина – художній образ“Ідеальні типи індивідуальності” за Е. Шпрангером:

 • Теоретична людина - раціональне, логічне, пошук закономірностей;

 • Економічна людина – практичний результат у будь-якій діяльності;

 • Естетична людина – емоційно-образне відображення світу;

 • Соціальна людина – організоване спілкування з іншими людьми;

 • Політична людина – діяльність у владі, лідерство; соціальна обдарованість;

 • Релігійна людина – пошук смислу життя.Поглиблене вивчення одного-двох предметів шкільного курсу поступово втрачає свою актуальність через вузьке спрямування та відсутність глибоких, практично спрямованих міжпредметних зв’язків у їх реальній взаємодії.

 • Поглиблене вивчення одного-двох предметів шкільного курсу поступово втрачає свою актуальність через вузьке спрямування та відсутність глибоких, практично спрямованих міжпредметних зв’язків у їх реальній взаємодії.

 • Профілізація має бути не вузькою спеціалізацією.

 • Профільному вектору учня треба надати розвитку в напрямі формування його мотивації до навчання впродовж життя, вироблення волі до успіху й життєтворчості.

 • Сприятиме самовизначенню учнів незалежно від профілю, за яким навчаються.Список використаної літератури:

 • Математика в школі, №1, 2006;

 • Математика в школі, №4, 2006;

 • Інформатика, №31-32, 2005;

 • Інформатика, №31-32, 2004.Схожі:

Профільне навчання Сутність, мета і принципи організації iconПлан проведення план проведення
Доповідь сутність, мета і принципи організації профільного навчання. Форми організації профільного навчання та форми реалізації допрофільної...
Профільне навчання Сутність, мета і принципи організації iconПлан проведення план проведення
Доповідь сутність, мета і принципи організації профільного навчання. Форми організації профільного навчання та форми реалізації допрофільної...
Профільне навчання Сутність, мета і принципи організації iconКонцепція профільного навчання в старшій школі Концепція профільного навчання в старшій школі Вступ Сутність, мета і принципи організації профільного навчання

Профільне навчання Сутність, мета і принципи організації iconПрофільне навчання Форми організації

Профільне навчання Сутність, мета і принципи організації iconМетодичні рекомендації за темою засідання мо. Профільне навчання проблеми
Профорієнтація як обов’язковий компонент управлінського забезпечення професійно значущого до- і профільного навчання
Профільне навчання Сутність, мета і принципи організації iconРішення щодо майбутньої професії Питання анкети для батьків "Профільне навчання вимога часу"
Спецкурси і факультативи. Їх роль у підвищенні якості профільного навчання Науково-дослідницька діяльність, творчі конкурси та інтелектуальні...
Профільне навчання Сутність, мета і принципи організації iconПрофіль навчання Профіль навчання
Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько пошукової діяльності,...
Профільне навчання Сутність, мета і принципи організації iconСтруктура та зміст ліцейської освіти в умовах комплексу Що таке профільне навчання?
Це вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів
Профільне навчання Сутність, мета і принципи організації iconОсновні принципи роботи: Основні принципи роботи
Основним для вчителя англійської мови є принцип комунікативно орієнтованого навчання. Навчання практичному спілкуванню буде успішним...
Профільне навчання Сутність, мета і принципи організації iconПрофільне навчання Вид диференційованого навчання. Передбачає
Вид диференційованого навчання. Передбачає: Врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка