Адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами; адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами


НазваАдаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами; адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами
Дата конвертації19.07.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами;

 • адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами;

 • ідентичність принципів спеціальної дидактики та принципів корекційного виховання, які полягають в єдності підходів до розуміння особливостей становлення та корекції психічної сфери як розумово відсталої, так і аутичної дитини;

 • Організаційними психолого-педагогічними умовами, за якими моделюються способи виконання навчальних завдань.формування психологічної установки педагогів та вихователів на необхідність педагогічної роботи з розумово відсталим учнем за відповідною до його можливостей програмою;

 • формування психологічної установки педагогів та вихователів на необхідність педагогічної роботи з розумово відсталим учнем за відповідною до його можливостей програмою;

 • розуміння всіма учасниками інклюзивного процесу потреб, реакцій, станів, поведінки розумово відсталого дошкільника;

 • проведення бесід з батьками та дітьми групи;

 • випередження виникнення конфліктів між дітьми;

 • спілкування дітей і батьків з батьками розумово відсталої дитини;

 • психологічний супровід розумово відсталого дитини фахівцем з інклюзії;

 • моделювання ситуацій з психологічною складовою, наступність в роботі всіх учасників інклюзивного процесу.

 • забезпечення толерантного виваженого ставлення до труднощів у навчанні розумово відсталого дошкільника;

 • психологічна готовність дітей допомогти розумово відсталому товаришу, емпатія і толерантність у стосунках;

 • психологічне забезпечення успіху розумово відсталої дитини перед здоровими однолітками;

 • використання прийомів психологічної підтримки дитини;

 • емоційне забарвлення та заохочення комунікативної діяльності дитини;

 • демонстрація перед батьками і родичами успіхів дитини;

 • зміщення акцентів з ознак інтелектуального порушення на акцент позитивних досягнень розумово відсталої дитини;

 • психологічна підтримка дитини під час тривожних, негативних, афективних станів;

 • уникання приниження дитини;

 • формування мотивації досягнення кращого результату у всіх видах діяльності розумово відсталої дитини.Встановлювати емоційний контакт з дитиною;

 • Встановлювати емоційний контакт з дитиною;

 • включати дитину в колектив класу, представляючи її одноліткам як цікаву, доброзичливу, розумну дитину;

 • попереджувати прояви негативізму та байдужості по відношенню до дитини, не залишати її на самоті;

 • інтегрувати дитину в усі сфери шкільного життя, враховуючи її особистісні характеристики попереджати прояви її негативного впливу на інших дітей;

 • формувати толерантне ставлення батьків класу до особливостей психічної сфери дитини;

 • забезпечити в навчальний процес виконання спеціальних освітніх програм, які доступні та відповідають можливостям дитині;

 • сприяти процесам спілкування дитини з іншими дітьми дошкільного закладу, стимулюючи її активність та позитивне ставлення до взаємодії;

 • долати прояви агресії по відношення до інших дітей та самоагресії до себе;

 • проводити консультативну та роз’яснювальну роботу з батьками дитини з порушеннями розвитку;

 • формувати адекватні батьківські установки на захворювання та соціально-психологічні проблеми дитини шляхом активного залучення близьких аутичної дитини до участі у психокорекційному процесіУ вчителя мають бути сформовані наступні навички:

 • У вчителя мають бути сформовані наступні навички:

 • миттєвого реагування на прояви негативізму, вокалізації, крики аутичної дитини;

 • систематичного спостереження за діями та поведінкою дитини;

 • передбачення негативної емоційної реакції аутичної дитини на ту чи іншу ситуацію під час уроків чи інших форм навчання та виховання дітей у школі;

 • кореційної роботи з аутичними дітьми (спокійний тихий голос, рівний тон мовлення, орієнтування на тотожність дій аутичної дитини, залучення інших дітей до діяльності аутичної дитини тощо);

 • подолання тривоги, неспокої, страхів та фобій аутичної дитини;

 • переключення уваги ауичної дитини з об’єкта неспокою на інший об’єкт;

 • нівелювання однотипних переживань;

 • зменьшення негативних афективних форм поведінки: потягів, агресії, само агресії.

Аутистичні розлади охоплюють всі сфери психічної діяльності дитини;

 • Аутистичні розлади охоплюють всі сфери психічної діяльності дитини;

 • протиріччя, неоднозначність проявів;

 • нездатність до генералізації навичок;

 • порушення вибірковості;

 • страхи, фобії;

 • особливі потяги та інтереси;

 • одержимість;

 • порушення емоційного контакту з людьми та тваринами;

 • порушенні адекватні форми самозбереження;

 • змінена харчова поведінка;

 • порушення інтегральної функції реагування на інтенсивність середовища;

 • явна недостатність психічного тонусу – загальна в’ялість, пасивність;різкі перепади в розподіленні активності – «то біжить, то лежить»;

 • різкі перепади в розподіленні активності – «то біжить, то лежить»;

 • сенсорна гіперестезія по відношенню до звуку, світла, кольору, запаху, дотику;

 • типова тенденція довго фіксуватися на неприємних враженнях;

 • пересиченість навіть приємними враженнями

 • труднощі організації у взаємодії з дорослими, яка потребує активності і довгої концентрації уваги, довільного зосередження, можливості прийняти та врахувати нову інформацію, долати труднощі;

 • паніка в інноваційних для дитини ситуаціях;

 • напружена пристрасність в сенсомоторних, мовленнєвих, інтелектуальних формах аутостимуляції;

 • напруженість при виникненні загрози: поява об’єкту страху, ситуації фобії, зміна обставин, спроба дорослого чи дитини залучити до гри, або довільно організувати діяльність;

 • дисбаланс між моторною вправністю та незграбністю в процесі виконання любої предметної дії;

 • у реальному житті відсутнє співвідношення між минулим, теперішнім та майбутнім;

 • отримання задоволення від рухаючих предметів: транспорт, об’єкти спортивних тренажерів тощо;

 • розхитування, перебирання випадковими предметами, моторні стереотипії;

 • дії, які включають нав’язливі рутинні заняття та ритуали;

 • нездатність розуміти думки, почуття, наміри інших людей;

 • мають труднощі, пов’язані з побудовою зв’язних висловлювань, не використовують жести, щоб пояснити свої почуття, емоції, бажання.агресивність;

 • агресивність;

 • втрата контролю над власними діями та поведінкою з причин, якщо дитину примусово залучають до виконання тих чи інших завдань;

 • відсутність наполегливості у завершенні певного виду діяльності, якщо вона не цікава дитині;

 • порушення у перебігу нервових процесів, наявність гіпердинамічного синдрому; особливості нейропсихологічної основи мовлення, діяльності, дій та поведінки аутичної дитини.Потреба у спілкуванні у них споконвічно не порушена;

 • Потреба у спілкуванні у них споконвічно не порушена;

 • діти не - не хочуть, а не можуть взаємодіяти з людьми;

 • невміння активно вибудовувати адаптивну поведінку;

 • жорстка негативна вибірковість в контактах зі світом: обмеження, заборони, страхи;

 • різка зміна позитивної насиченості контакту на переживання дискомфорту;

 • стереотипність по відношенню до світу і людей;

 • постійне наближення та ухиляння від контактів;

 • новизна не є приємною різноманітністю;

 • недорозвиток довільної взаємодії сполучається із прагненням обмежити спілкування стереотипними штампами, педантично дотримуваними соціальними нормами;

 • вибірковість, бідність контактів;

 • пристрасть задавати одні і ті ж питання, не чекаючи відповіді;

 • нікому не адресовані монологічні висловлювання;

 • для перших фраз та слів характерне їх невикористання для комунікації з оточуючими.Труднощі у побудові цілеспрямованої, гнучко адресованої мовленнєвої дії, замість цього використовують штампи «реклама, вірші, виступи політиків тощо», папугове мовлення;

 • Труднощі у побудові цілеспрямованої, гнучко адресованої мовленнєвої дії, замість цього використовують штампи «реклама, вірші, виступи політиків тощо», папугове мовлення;

 • стереотипна гра окремими фразами, словами, звукосполученнями;

 • неможливість діалогу;

 • мовлення «руками» - здатність взяти дорослого за руку, підвести до бажаного предмета і , красномовно, мутична «мовчазна» вимога, бажання цей предмет отримати;

 • неадекватність використовування мовлення в соціальному контексті;

 • дефіцит домовленнєвих (превербальних) вокалізацій і жестів, реверсії займенників та ехолалій;

 • мутизм та регрес вже сформованого мовлення;

 • відсутність реагування на звернене до дитини мовлення: пропозиції, прохання, пестливі слова;

 • немотивована насолода звучащим словом, словосполученням, реченням або фразою;

 • символічне, випурне, формальне оформлення мовлення;

 • асинхронний розвиток різних компонентів мовленнєвої системи;

 • страждає виразність мовлення: або монотонна, позбавлена інтонації, або навпаки, акцентуйована зі скандуванням окремих слів та звуків;

 • характерними для мовлення є високий голос та підвищення тембру у кінці фрази;

 • не володіють навичками прагматичного використання мовлення;

 • не розуміють мовлення в буквальному смислі метафор, переносного значення слів, гумористичного оформлення мовлення;

 • не вміють адаптувати характер власного мовлення до ситуації, в котрій вони знаходяться;Невміння активно вибудовувати адаптивну поведінку;

 • Невміння активно вибудовувати адаптивну поведінку;

 • намагання механічно використовувати свої навички, моделі поведінки тільки в вихідному заданому їм вигляді;

 • розвиток стереотипної поведінки, яка допомагає уникнути труднощів та не допустити у своє життя нові обставини;

 • жорстокий систематичний контроль над ситуацією, що відбувається: фіксація нових деталей, реагування проявами негативізму, розхитування, вокалізації, репетування;

 • прояви страху, метушіння в ситуаціях - невизначення, незрозумілості що відбувається, якщо виникають перешкоди у досягненні дитиною мети;

 • у спілкуванні з іншими людьми відчувають значні труднощі, пов’язані з недостачею навичок орієнтації на соціальні стимули;

 • недостатність навичок розпізнавання та розуміння емоційних станів оточуючих;

 • автономність мовлення і неспроможність її використання у якості інструменту для спілкування, навчання, гри, побуту тощо;

 • маніпулювання словом або відображення власних переживань;Порушення активності;

 • Порушення активності;

 • вікові особливості аутичної дитини;

 • освітній статус (дитячі дошкільні, реабілітаційні, шкільні, позашкільні установи, гуртки);

 • особистісні цінності дитини;

 • характер, темперамент;

 • поведінка;

 • діяльність;

 • продуктивність діяльності;

 • ознаки та зміст авторської аутистичної діяльності;

 • порушення активності та самостійності під час контактів;

 • низький рівень мотивації до самореалізації, саморегуляції, самоконтролю власних дій, поведінки, афектів, мовлення, почуттів;

 • функціонування особистості за системою власних потреб і установок;

 • нахили дитини, аутистичні здібності дитини, занурення в певну діяльність.Схожі:

Адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами; адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами iconПрограма "Сходинки" Мета створення: задоволення потреб населення Вінницької області в освітніх послугах для дітей дошкільного віку
О. В. Нюковська, методист вищої категорії сектору науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти Інституту інноваційних...
Адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами; адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами iconЗабезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти

Адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами; адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами iconОкр “бакалавр” кваліфікація: “Вихователь дітей дошкільного віку” з додатковими спеціалізаціями: фізична культура; образотворче мистецтво; іноземна мова; соціальне гувернерство; в перспективі “практична психологія”, “логопедія” окр “бакалавр”
Оновлення змісту навчальних дисциплін, уведення курсів за вибором студента "Технології особистісно зорієнтованого виховання дітей...
Адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами; адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами iconБазовий компонент дошкільної освіти в Україні – 1999 р. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні – 1999 р
Законукраїни «Про дошкільну освіту» (правові, організаційні та фінансові засади функціонування І розвитку дошкільної освіти) -2001...
Адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами; адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами iconЗакон України "Про дошкільну освіту"
...
Адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами; адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами iconМетодичні рекомендації Сєвєродонецького методичного центру вчителю початкових класів, поради батькам
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної...
Адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами; адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами iconЗакон України «Про освіту» передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти
...
Адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами; адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами iconЗакон США "Про соціальне забезпечення" визначає інвалідність, як нездатність займатися будь-якою діяльністю, обумовлену фізичними або розумовими вадами, може призвести до смерті або, яка триває або триватиме безперервно протягом не менше 12 місяців
Сша у процедурі встановлення інвалідності, розроблення програми реабілітації та існування подібних комісій
Адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами; адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами iconЗакон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"
Нова редакція Базового компонента дошкільної освіти в Україні розглянута і схвалена на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки,...
Адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами; адаптація та модифікація змісту спеціальної дошкільної освіти осіб із розумовими вадами iconІнформація про проведення Інтернет-зборів для батьків майбутніх першокласників Начальник відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти управління загальної середньої освіти Головного управління освіти І науки Счастна І. О
Начальник відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти управління загальної середньої освіти Головного управління освіти...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка