Теми: Проблеми отримання фінансування в Україні


НазваТеми: Проблеми отримання фінансування в Україні
Дата конвертації20.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииТеми:

 • Проблеми отримання фінансування в Україні

 • Можливі схеми фінансування енергоефективних проектів

 • Фінансування Міжнародними Фінансовими Організаціями

 • ЕСКО та Публічно-Приватне Партерство

 • Альянс Глобального Розвитку та Гранти

 • Підготовка проектів та пропозицій до фінансування у містах

 • Що можна очікувати від співпраці з проектом РМТПроблеми отримання фінансування в Україні:

 • Недостатність державного фінансування для покращання комунальної інфраструктури

 • Комерційні банки: нерозуміння ризиків комунальних підприємств та високі кредитні ставки

 • Проблеми з гарантіями та поверненням інвестицій

 • Проблеми міських запозичень для комунальних проектів

 • Обережність приватних та портфельних інвесторів

 • Наслідки фінансової кризи та обмеженість наявного іноземного капіталу

 • Проблеми гарантування постійних доходів для обслуговування позикСхеми фінансування енергоефективних проектів

Світовий досвід показує існування наступних основних типів інвестиційних механізмів для енергоефективних проектів:
 • Кредитне фінансування та схеми часткових гарантій. Відбувається комерційними банковськими установами, або спеціалізовани агенціями, або фондами револьверного фінансування.

 • Використання енерго-сервісних компаній. ЕСКО, це такі компанії, що використувують контракти гарантування результатів енергозаощаджень для здійснення інвестицій на об’єктах комунальної чи приватної власності.

Використання компаніями теплозабезпечення схем Demand-Side-Management. В програмах DSM, компанії з постачання тепла організують впровадження енергоефективних проектів у споживачів, забезпечуючи фінансування, технічні рішення, та контрактні відносини з споживачами.
 • Інші види фінансування у формі Публічно-Приватного Партнерства, грантів або Альянсів Глобального Розвитку, фінансування у форматі Кіотського ПротоколуМіжнародні Фінансові Організації

Програми Фінансування Світового Банку
 • Фінансування енергоефектвності у будівлях міста Києва

 • Фінансування міських інвестиційних програм у комунальні підприємства (Львів, Одеса, Івано-Франківськ, Калуш, Чернігів)

Програми Фінансування Європейського Банку Реконструкції та Розвитку
 • Фінансування комунальних підприємств (Черкаси, Запоріжжя, інші)

 • Фінансування ЕСКО (УкрЕСКО, Енергетичний Альянс)

 • Фінансування кредитних ліній у 100 млн EUR: УкрЕксімБанк, Банк Форум, КредітПромБанк

 • Фінансування Карбонового Фонду у рамках Кіотського Протоколу 190 млн EUR

Інше міжнародне фінансування
 • Голандська Агенція Гарантування Інвестицій (DIGH)

 • Агенція Розвитку Торгівлі США (US TDA)

 • NEFKO, фінансування невеликих проектівЕнергосервісні Компанії - ЕСКО

Енергосервісні компанії є дуже важливим ринковим механізмом фінансування інвестицій з енергоефективності:
 • ЕСКО, що надають споживачам тепла та енергії фінансові рішення, можуть розгядатися як джерело часткового фінансування, що працює на експлуатаційному рівні. Такі ЕСКО є ініціаторами енергоефективних проектів, що отримують фінансування від фінансових установ та направляють їх у кінцеві проекти. Досвід ЕСКО є позитивним в багатьох країнах світу, в т.ч. в Україні.

Проте необхідно пам’ятати:

• В деяких випадках існують серйозні проблеми в отриманні фінансування самими ЕСКО через брак фінансових гарантій, застави, або постійного джерела доходу від проектів.

• Активна пітримка урядом механізмів ЕСКО є дуже важливою для їх успішної діяльності, особливо на перших етапах розвитку.

• Вибір бізнес моделі функціювання ЕСКО має враховувати місцеві ринкові умови: використовувати розподіл енергозбережень, або використовувати механізм контрактів з гарантуванням енергозбережень.

Публічно-Приватне Партнерство

У світовій практиці існує п’ять основних можливостей впровадження проектів Публічно-Приватного-Партнерства:
 • Сервісні Контракти – юридично закріплені договірні відносини між міськими адміністраціями та приватними партнерами для виконання певних функцій комунальних підприємств за відповідну платню.

 • Контракти з Управління – є варіантом сервісних контрактів, що стосуються функції управління комунальним підприємством та досягнення ним певних результатів діяльності.

 • Оренда – згідно договору оренди, приватне підприємство (Орендар) орнедує у органу міського самоврядування (Орендодавця) активи комунального підприємства. Орендар здійснює експлуатацію, ремонтні роботи та деякі короткострокові інвестиції у активи підприємства.

 • Будівництво-Експлуатація-Передача Власності (BOT) контракти, спеціально розроблені для великих інвестиційних проектів з нового будівництва або реконструкції. Відповідальність за інвестиції та отримання прибутку лежить на приватному інвесторі.

 • Концесія – згідно контракту концесії, приватний контрактер несе всю відповідальність за надання послуг, включаючи експлуатацію, ремонт, управління та капітальні інвестиції, повязані з відтворенням, підтримкою та розширенням послуг.

Альянс Глобального Розвитку – продукт USAID

 • Альянс Глобального Розвитку (GDA) є ринковою бізнес моделлю з Публічно-Приватного-Партнерства, що виникає між публічним (державним або комунальним) партнером та приватним партнером, де збігаються бізнес цілі з економічними цілями розвитку громади.

 • Альянс Глобального Розвитку спільно розробляється, спільно фінансується та спільно керується партнерами. При цьому партнери розподіляють пропорційно ризики, відповідальність за впровадження проекту, та отримані результати.

 • У рамках Проекту РМТ буде створено Фонд Фінансування (2 млн доларів США) енергоефективних проектів та проектів АГР, що відповідають наступним критеріям:

  • Можливість розповсюдження позитивних результатів на аналогічні проекти
  • Демонстрація нових технологій, технічних рішень, або управлінських підходів щодо покращання теплозабезпечення та енергоефективності
  • Допомога приватному бізнесу увійти на нові ринки для забезпечення покращання теплопостачання, запровадження нових матеріалів або обладнання.


Модель GDA: Альянс Глобального РозвиткуПринципи Альянсу Глобального Розвитку

 • Розподіл фінансових ресурсів, ризиків, та відповідальностей у проекті

 • Іноваційні підходи у співпраці між приватними та публічними (державними або муніципальними) партнерами

 • Фінансовий “левередж” проекту 1:1, за рахунок коштів, експертизи, ІТ систем, інших ресурсів

 • Значний та стійкий ефект економічного розвитку

 • Бути корисними для громадиОсновні вимоги інвесторів

Технічно-економічне обгрунтування

Бізнесплан

Застава активів

Енергоаудит та зовнішній фінансовий аудит

Гарантії (державні, міські)

Основні вимоги інвесторів

Технічно-економічне обгрунтування

- опис проекту та його варіантів

- аналіз ринку

- технічний аналіз

- економічний аналіз

- фінансовий аналіз

- аналіз ризиків

- оцінка інших наслідків проекту

Основні вимоги інвесторів

Бізнес план

- історія та поточний стан підприємства

- спеціалізація комунального підприємства

- ринок та конкуренція

- маркетинговий план

- технічні аспекти проекту

- вплив на довкілля

- фінансовий план

- ризики

Основні вимоги інвесторів

Застава активів*

- застава основних засобів (земля, будівлі, транспорт)

- застава основних засобів, які придбаються

- застава майбутніх платежів

Заставодавцем може виступити місто як власник підприємства

* заставою можуть бути ліквідні й не заборонені до приватизації активи

Основні вимоги інвесторів

Гарантії
  • державні (Світовий Банк, ЄБРР, ЄІБ)
  • - міські (муніципальні) (КфВ, ЄБРР)
  • - третіх сторін (великі промислові підприємства)


Кредити українських банківОблігації підприємств теплопостачання

Єдиною спробою став випуск у липні 2003 р. першої серії процентних (купонних) іменних облігацій комунальним підприємством “Херсонтеплоенерго” на суму 2,5 млн.грн. із терміном погашення 6 місяців за ставкою 14% річних.

Перший випуск облігацій серії “А” був придбаний регіональною філією комерційного банку “Петрокомерцбанк”. Загалом передбачалося залучити 10 млн.грн випустивши ще додаткові три серії облігацій – “В”, “С” та “D” протягом 2003 –2004 років.

Через незадовільний фінансовий стан (збитки становили 5,4 млн.грн) та відсутність гарантій щодо забезпечення зобов’язань, підприємство не змогло розмістити наступні випуски облігацій.

Кредити Світового БанкуКредити ЄБРРОчікувані результати від фінансового компоненту проекту РМТ

Фінансовий компонент Проекту РМТ у містах партнерах має досягнути наступних результатів роботи:
 • Підготовка бізнес-планів для інвестування у енергоефективність у відповідності до пріоритетів стратегічного енергетичного плану міста;

 • Підготувати інвестиційні проекти для фінансування Міжнародними фінансовими організаціями (особливо проекти з встановлення систем обліку та регулювання тепла);

 • Започаткувати 2 Концесії або два Контракти з управління;

 • Провести спільне фінансування проектів з енергоефективності та покращання послуг у сфері теплозабезпечення у 20 містах – партнерах;

 • Впровадити 20 демонстраційних проектів з енергоефективності у будинках разом з ОСББ;

 • Впровадити контрактні механізми з гарантування енергоефективності (за допомогою ЕСКО) у 20 будівлях.

Схожі:

Теми: Проблеми отримання фінансування в Україні iconДоповідь на тему: “Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування”
Невиважена соцiально-економiчна полiтика, спад виробництва, занепад підприємств на Україні є глибинними причинами бюджетного дефіциту...
Теми: Проблеми отримання фінансування в Україні iconЗвіт декана радіофізичного факультету про роботу в 2012-2013 навчальному році План доповіді
Нові напрями, спеціальності та спеціалізації Підручники та навчальні посібники Викладачі Матеріальна база Проблеми Наукова робота...
Теми: Проблеми отримання фінансування в Україні iconАктуальність теми
Актуальність теми полягає у проведенні наукових досліджень, розробці і вдосконаленні окремих елементів технології вирощування льону...
Теми: Проблеми отримання фінансування в Україні iconВступ Процес сеа виробництво енергії в Україні
Стратегічний екологічний аналіз Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні: Екологічний звіт
Теми: Проблеми отримання фінансування в Україні icon1 Сировина яка використовується для отримання гомеопатичних препаратів. 1 Сировина яка використовується для отримання гомеопатичних препаратів
З 349 найменувань лікарської рослинної сировини більш 150 видів виростає в Україні, близько 50 культивується, інші види є екзотичними...
Теми: Проблеми отримання фінансування в Україні iconІнформації про існуючі науково-технологічні проблеми на виробництві; відсутність взаємодії в ланці наука-інвестор-бізнес; відсутність фінансування; недосконала нормативно-правова база

Теми: Проблеми отримання фінансування в Україні iconФінансування лізингових операцій та управління ризиками їх учасників Колядюк Юрій
Законодавче забезпечення доступу до іноземного фінансування для фінансових інститутів
Теми: Проблеми отримання фінансування в Україні iconІнституційні та фінансові проблеми Інституційні та фінансові проблеми
З 1991 року в Україні мешканці отримали житло у власність, однак досі не стали відповідальними власниками
Теми: Проблеми отримання фінансування в Україні iconВсе це негативне впливає на соціально-демографічну ситуацію в Україні
Україні, адекватна приблизно двом розмірам річного торгового обігу нашої держави. Явище корупції в сучасній Україні розглядається...
Теми: Проблеми отримання фінансування в Україні iconФінансування проектів ппп нед Уайт Інститут Державно-приватного Партнерства (IP3)
Приклад: Марібор, Фінансування проекту беп підприємство з водоочистки у Словенії

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка