Забезпечення наступності І перспективності між дошкільною, початковою та основною школою як необхідна умова підвищення якості освіти. Підготувала Криворучко Т. В. заступник директора з нвр базаліївської зош І ііі ступенів


НазваЗабезпечення наступності І перспективності між дошкільною, початковою та основною школою як необхідна умова підвищення якості освіти. Підготувала Криворучко Т. В. заступник директора з нвр базаліївської зош І ііі ступенів
Дата конвертації29.07.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Забезпечення наступності і перспективності між дошкільною, початковою та основною школою як необхідна умова підвищення якості освіти. Підготувала Криворучко Т. В. заступник директора з НВР Базаліївської ЗОШ І - ІІІ ступенів


Наступність – взаємозв’язок між явищами в процесі розвитку в природі, суспільстві, пізнанні, коли нове, змінюючи старе, зберігає в собі деякі його елементи.

В суспільстві - означає передачу та засвоєння соціальних і культурних цінностей від покоління до покоління, від формації до формації.

В ході історичного розвитку людського суспільства серед багатьох його інституцій виділилась шкільна освіта, а в ній специфічні ступені: молодша, середня, старша.

Кожна з них орієнтується на вікові особливості учнів і має свої пріоритети.

Перший ступінь

– початкова школа – 6 -9 років

Закладається фундамент вмінь, навичок вчитися, який в подальшому стане основою успішного переходу на новий ступінь розвитку особистості .

Другий ступінь

– середня школа: 5 – 9 класи.

Оволодіння базовими знаннями, вміннями, навичками з основ наук, подальший духовний та фізичний розвиток, виявлення нахилів і здібностей.

Професіональна орієнтація.

Третя ступінь

– старша школа: 10 – 11 класи.

Продовження загальноосвітньої підготовки, духовного та фізичного розвитку. Оволодіння знаннями з обраного профілю чи спеціальності, формування практичних чи професійних навичок.

Функції наступності:
 • наступність, послідовність при переході від одного ступеня освіти до іншого, більш високого;

 • наступність в предметі ( узгодженість);

 • наступність у виборі прийомів та методів;

 • наступність у використанні вікових особливостей на тому чи іншому ступені освіти.Основним завданням початкової школи

– підготовка дітей до систематичного і цілеспрямованого предметного навчання ;
 • виховання позитивної мотивації учіння, моральних якостей;

 • формування пізнавальних потреб;

 • розвиток необхідних психофізичних якостей особистості.

Безболісне входження дитини у шкільне життя забезпечується дотриманням принципу послідовності та наступності між різнорівневими педагогічними процесами в дошкільному закладі, початковій та основній школі.

Особливе місце займає формування очікувань і установок дитини на вступ до школи:
 • ти зможеш, якщо трохи постараєшся;

 • в школі можна багато дізнатися і багато чому навчитися, варто тільки захотіти;

 • в класі можна знайти нових хороших друзів, хоча цілком імовірно, що не всі діти в класі тобі сподобаються;

 • нудьга за дитячим садочком чи домом швидко мине, поступово ти звикнеш до нової обстановки.Оцінювання

Дуже важливо дати дитині правильну установку на оцінку. Вона сама повинна вчитися оцінювати, на скільки сумлінно працювала, чи все зробила, що могла.

Потрібно:
 • об’єктивно оцінювати результати роботи майбутнього школяра;

 • порівнювати різні результати діяльності дитини, знаходити причини невдач. Обов’язково намічати шляхи виправлення помилок;

 • з’ясовувати, що дитина сама думає з приводу своєї роботи, як вона оцінює, що у неї не вийшло, чому;

 • висловити впевненість, що в майбутньому навчанні вона доб’ється хороших результатів;

 • підтримувати саме прагнення до творчості і працьовитість.Подолання дезадаптації школярів в умовах переходу з початкової до середньої – одна з насущних проблем кожної школи.

Вирішуємо її за допомогою таких заходів:
 • аналізу вікових особливостей молодших школярів;

 • визначення ефективності способів діагностики молодших школярів;

 • визначення способів дезадаптації у перехідний період;

 • визначення моменту взаємодії та взаємоприйнятності індивідуальних стилів учителів початкової й середньої ланок навчання.Існує два типи ознак дезадаптації : це навчальна та соціально – психологічна.
 • Навчальна дезадаптація - виявляє себе в інтелектуальних порушеннях

( утруднення в оволодінні навчальною діяльністю)
 • Соціально – психологічна дезадаптація - має вияв у порушеннях особистісного характеру

( труднощі в спілкуванні та взаємодії з оточуючими).

При переході молодших школярів до середньої ланки визначають три взаємопов’ язаних компонента:
 • Фізична готовність - на жаль, останнім часом усе менша кількість дітей має діагноз “здоровий”.

 • Інтелектуальна готовність - містить стан сенсорного розвитку ( фонематичний слух, зорове сприйняття, стан розвитку образних уявлень; сприймання, пам‘ять, увага, уявлення);

 • Особистісна готовність - містить розумовий розвиток та розвиток мови. Аналізуючи рівень розвитку, можна коректувати розвивальне навчання.Завдання вчителів – надати допомогу дітям та їхнім батькам в адаптації до середньої школи.

Вчителю необхідно:
 • постійно працювати над підвищенням рівня учбової мотивації,

- створювати дитині ситуацію успіху на уроці, під час зміни, в позашкільній діяльності, в спілкуванні з однолітками.

Єдність вимог учителів, які працюють у класах, наявність наступності в навчально – виховному процесі:

1. Організація роботи учнів:
 • Перевірка готовності до уроку й виконання домашнього завдання;

 • Постановка мети уроку;

 • Темп роботи учнів і його відповідність їхньому віку;

 • Раціональність використання часу на уроці;

 • Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів;

 • Коментування домашнього завдання;форми організації роботи учнів та їхня діяльність.2. Активізація навчально – пізнавальної діяльності учнів на уроці:
 • Постановка проблеми;

 • Наявність порівнянь, аналізу й узагальнення;

 • Наявність і результативність індивідуальної роботи учнів;

 • Рівень самостійних знань учнів;

 • Результативність використання ТЗН як наочності засобів активізації учнів;

 • Прийоми стимулювання активності учнів.3. Виховна спрямованість уроку:
 • Які риси громадянина формуються;

 • Виховна роль учителя на уроці;

 • Єдність виховних вимог і впливів.Дякую за увагу !


Схожі:

Забезпечення наступності І перспективності між дошкільною, початковою та основною школою як необхідна умова підвищення якості освіти. Підготувала Криворучко Т. В. заступник директора з нвр базаліївської зош І ііі ступенів iconПідготувала заступник директора з навчально-методичної роботи Могилівської зош І-ІІІ ступенів Дейнека Лідія Борисівна

Забезпечення наступності І перспективності між дошкільною, початковою та основною школою як необхідна умова підвищення якості освіти. Підготувала Криворучко Т. В. заступник директора з нвр базаліївської зош І ііі ступенів iconЗаступник директора з нвр заступник директора з нвр
Нвп на рівень сформованності загальнонавчальних компетентностей учнів; поширення досвіду роботи вчителів через публікації в педагогічній...
Забезпечення наступності І перспективності між дошкільною, початковою та основною школою як необхідна умова підвищення якості освіти. Підготувала Криворучко Т. В. заступник директора з нвр базаліївської зош І ііі ступенів iconМоніторинг рівня професійної компетентності вчителів Ценівської зош І-ІІІ ступенів Підготувала заступник директора школи Павлюс Галина Григорівна
Моніторинг рівня професійної компетентності вчителів Ценівської зош І-ІІІ ступенів
Забезпечення наступності І перспективності між дошкільною, початковою та основною школою як необхідна умова підвищення якості освіти. Підготувала Криворучко Т. В. заступник директора з нвр базаліївської зош І ііі ступенів iconЗагальноосвітня школа I iii ступенів №6 М. Ясинувата кафедра початкової освіти
Впровадження наступності між початковою та середніми ланками; впровадження ідей компетентнісного підходу
Забезпечення наступності І перспективності між дошкільною, початковою та основною школою як необхідна умова підвищення якості освіти. Підготувала Криворучко Т. В. заступник директора з нвр базаліївської зош І ііі ступенів iconМоніторинг розвитку читацьких навичок молодших школярів Підготувала С. Б. Бучак заступник директора Козівської зош І-ІІІ ст. №1

Забезпечення наступності І перспективності між дошкільною, початковою та основною школою як необхідна умова підвищення якості освіти. Підготувала Криворучко Т. В. заступник директора з нвр базаліївської зош І ііі ступенів iconПедагогічна рада Заступник директора з нвр карпенко В. М
Оптимізація єдиного інформаційного простору в школі як ресурсу якості навчально-виховного процесу
Забезпечення наступності І перспективності між дошкільною, початковою та основною школою як необхідна умова підвищення якості освіти. Підготувала Криворучко Т. В. заступник директора з нвр базаліївської зош І ііі ступенів icon"Аналіз результатів Міжнародного конкурсу "Бобер 2010" у Вільнянському районі
Вільнянського району : Вільнянської зош І-ІІІ ст. №3, Дніпровської зош І-ІІІ ст., Кіровської зош І-ІІІ ст., Купріянівської зош І-ІІІ...
Забезпечення наступності І перспективності між дошкільною, початковою та основною школою як необхідна умова підвищення якості освіти. Підготувала Криворучко Т. В. заступник директора з нвр базаліївської зош І ііі ступенів iconОстровська А. Б., заступник директора цмспс
Організація моніторингових досліджень та оцінювання якості освіти в загальноосвітньому навчальному закладі
Забезпечення наступності І перспективності між дошкільною, початковою та основною школою як необхідна умова підвищення якості освіти. Підготувала Криворучко Т. В. заступник директора з нвр базаліївської зош І ііі ступенів iconПроектування розвитку інноваційного потенціалу вчителя в системі шкільної освіти Виконала заступник директора Новомосковської зош №18 Довбиш В. В
Завдання сучасної освіти це, перш за все, виховання компетентної, духовно багатої, здібної до творчої співпраці особистості
Забезпечення наступності І перспективності між дошкільною, початковою та основною школою як необхідна умова підвищення якості освіти. Підготувала Криворучко Т. В. заступник директора з нвр базаліївської зош І ііі ступенів iconПідготувала старший вчитель зош І-ІІІ ступенів №3 м. Дубна Підготувала старший вчитель зош І-ІІІ ступенів №3 м. Дубна


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка