Навчально-методичне забезпечення викладання математики у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів Навчання математики


НазваНавчально-методичне забезпечення викладання математики у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів Навчання математики
Дата конвертації29.07.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Навчально-методичне забезпечення викладання математики у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів


Навчання математики

Навчання математики в 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів буде реалізовуватись за навчальною програмою для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. М.І. Бурда, Ю.І. Мальваний, Є.П. Нелін, Д.А.Номіровський, А.В.Паньков, .А.Тарасенкова, М.В.Чемерис, М.С. Якір.), розміщеною на сайті www.mon.gov.ua.

В 6-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів

у 2013-2014 н.р. буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Математика 5-12 класи”, видавництво “Перун”, Київ, 2005р., надруковані у науково-методичному журналі “Математика в школі” (№2,2006), “Математичній газеті” (№№9,10, 2009р).

«Програма з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю» (авт. Харік О.Є.) втратила свою чинність і у 5-му класі вона не дійсна, однак навчальні заклади, які розпочали поглиблене вивчення за цією програмою у 6-7 класах, продовжують її використання (Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина І. Допрофільна підготовка / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с.).

8-9 класи (поглиблене вивчення) – Математика. 8-9 класи. Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник МОН України, 2008.– № 16-17 та розміщена на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України www.mon.gov.ua.

Нормативне забезпечення

Шкільний курс математики у 2013-2014 навчальному році

у 10-11 класах вивчатиметься за програмами надрукованими у посібнику “Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання видавництво “Ранок”, Харків, 2011р .

та розміщених на сайті Міністерства освіти, науки молоді та спорту України www.mon.gov.ua

Навчання математики

Програмно-методичні матеріали щодо вивчення курсу математики (орієнтовне календарне планування для загальноосвітніх та профільних класів, завдання для підсумкового тематичного оцінювання) надруковані у Інформаційних збірниках МОН № 13-14, 2006-2009 рр., журналі «Математика в школі» (№6, 2006-2009 рр.), журналі «Математика в школі» № 6, 7-8 2011 року, «Математика в школах України» № 19-21 2011 року, № 22-24 2012 року, газеті «Математика» №26-27, 46-47 2011 року, №29-31 2012 року.

Збірник навчальних програм курсів за вибором і факультативів для профільної школи у 2-х частинах

Програми курсів містять:

Обов’язково
 • Пояснювальну записку (мета, завдання курсу, цільова аудиторія, рекомендації з режиму вивчення, очікувані результати)

 • Навчально-тематичний план (перелік розділів і тем з їх стислою анотацією та вимоги до рівня навчальних досягнень учнів)

 • Список літератури

Додатково
 • Орієнтовне календарно-тематичне планування

 • Методичні рекомендації до викладання курсу (опис засобів організації навчального процесу, вказівки до опрацювання основних змістових ліній курсу, дидактичні матеріали, рекомендації по оцінюванню результатів навчання)

 • Набір дидактичних вправНавчально-методичне забезпечення вивчення математики в 11-х класахНавчально-методичне забезпечення вивчення математики в 11-х класахНавчально-методичне забезпечення вивчення математики в 11-х класахПрограма поглибленого вивчення математики розрахована на вивчення математики у 8-11 класах та передбачає поглиблене вивчення предмету (навчальні заклади, які розпочали вивчення математики в 8 класі на поглибленому рівні, продовжують поглиблене вивчення у 10-11 класах).У класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси – «Алгебра та початки аналізу»

(із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі)

і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі)

за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів.

Звернути увагу на:

 • удосконалення підготовки та проведення уроків математики з використанням активних форм організації діяльності учнів;

 • диференційоване навчання та індивідуальну роботу з учнями;

 • використання нових інформаційних технологій у поєднанні з традиційними засобами навчання;Звернути увагу на:

практичну спрямованість навчання математики:
 • моделювання життєвих ситуацій;

 • аналіз кількісних даних, що представлені у різних формах;

 • відсоткові розрахунки;

 • пропорційні відношення;

 • дії з дробами;

 • розвиток логічного та креативного мислення.Програмне забезпечення варіативної складової:

для 5-9 класів - Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання.

Частина І. Допрофільна підготовка / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна.

– Х.: Вид-во «Ранок», 2011.;

для 10-11 класів - Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання.

Частина ІІ. Профільна підготовка / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

Наголошуємо, що учитель може самостійно корегувати розподіл годин між темами обраних курсів за вибором та факультативів.

В організації навчально-виховного процесу загальноосвітнім навчальним закладам дозволено використовувати лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають гриф МОН або схвалення відповідною комісією Науково-методичною радою з питань освіти для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

 • Вимоги до перевірки зошитів регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 р. № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах» (окрім кількості контрольних робіт). • Вимоги щодо обсягу домашніх завдань регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 р. № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів». • Оцінювання навчальних досягнень учнів з математики здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329) та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 р. № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додаток 11). • Рекомендації щодо роботи з обдарованими учнями подані у інформаційному збірнику «Математичні олімпіади Хмельниччини» 2012, 2013р.р.. Рекомендуємо залучати школярів до участі у:

 • ІІ, ІІІ, ІV етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики;

 • Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

 • Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»;

 • Internet-олімпіаді;

 • заочному математичному конкурсі «Золотий ключик»;

 • Всеукраїнському турнірі юних математиків;

 • Всеукраїнському турнірі юних математиків імені професора М.Й.Ядренка.

 Обладнання кабінету математики

 • Державні документи про освіту, навчальні програми, програми факультативних занять, гуртків, спецкурсів, курсів за вибором.

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики.

 • Графік проведення тематичних атестацій.

 • Методична література для вчителів та методичні листи, рекомендації методкабінету, інституту післядипломної педагогічної освіти, передового педагогічного досвіду з методики проведення уроків, рекомендації з питань впровадження нових навчальних технологій.

 • Матеріали періодичної преси, журнали, роздаткова література для учнів.

 • Картотека наявних у кабінеті матеріалів, інвентарна книга, діатека навчальних діафільмів, діапозитивів.

 •  

Методичну роботу з педагогічними кадрами в містах і районах області рекомендуємо спрямувати на:

 • – підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчального процесу;

 • – організацію науково-методичного супроводу вивчення математики у зв’язку з оновленням змісту математичної освіти;

 • – формування інноваційної культури вчителя математики;

 • – вдосконалення підготовки та проведення уроків математики з використанням активних форм організації діяльності учнів;

 • – використання новітніх інформаційних технологій, електронних підручників, програмних засобів навчання;

 • – активізацію роботи з молодими вчителями математики;

 • – вивчення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду.Схожі:

Навчально-методичне забезпечення викладання математики у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів Навчання математики iconЯкщо у 5 – 7 класах на вивчення математики відводиться більша кількість годин, можна скористатись “Програмою з математики для учнів
Навчання математики в 5 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 2013 н р здійснюватиметься за програмами, надрукованими...
Навчально-методичне забезпечення викладання математики у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів Навчання математики iconМоніторингове дослідження з математики у 10 класах 2013 рік
З метою визначення рівня навчальних досягнень учнів 10-х профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів області з математики...
Навчально-методичне забезпечення викладання математики у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів Навчання математики iconВидавництво «весна» навчально-довідкова література з математики
Посібники укладено за чинною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою мон україни
Навчально-методичне забезпечення викладання математики у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів Навчання математики iconЗвіт опорної школи вчителів математики Володимирівської зош І ііі ступенів Керівник: Г. Лазарчук Проблема: Особливості викладання математики в аспекті переходу на 12-річний термін навчання Мета
Особливості викладання математики в аспекті переходу на 12-річний термін навчання
Навчально-методичне забезпечення викладання математики у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів Навчання математики iconЗно з математики 2009 року. Аналіз результатів. Київ, 26 серпня 2009 р
...
Навчально-методичне забезпечення викладання математики у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів Навчання математики iconОрганізація навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі

Навчально-методичне забезпечення викладання математики у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів Навчання математики iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи
Навчання математики в початковій школі виконує низку значущих для загального розвитку особистості учня завдань, серед яких
Навчально-методичне забезпечення викладання математики у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів Навчання математики iconТатаринов М. В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» Науково-методичні засади викладання окремих базових навчальних предметів у 11-х класах (групах) із вечірньою (змінною),
Науково-методичні засади викладання окремих базових навчальних предметів у 11-х класах (групах) із вечірньою (змінною), заочною формами...
Навчально-методичне забезпечення викладання математики у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів Навчання математики iconПрограма курсу за вибором „основи геоінформаційних систем І технологій” для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів
Програма курсу за вибором „основи геоінформаційних систем І технологій для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх...
Навчально-методичне забезпечення викладання математики у 5–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів Навчання математики iconІнформатика і математика
Розроблення концепції організації надання послуг з підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до Зовнішнього незалежного...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка