Кодекс України про адміністративні правопорушення Кримінальний кодекс України Кримінально процесуальний кодекс України Закон України "Про державну службу"


НазваКодекс України про адміністративні правопорушення Кримінальний кодекс України Кримінально процесуальний кодекс України Закон України "Про державну службу"
Дата конвертації29.07.2013
Розмір445 b.
ТипКодекс • 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення

 • 2. Кримінальний кодекс України

 • 3. Кримінально – процесуальний кодекс України

 • 4. Закон України "Про державну службу"Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. 

 • Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. 

 • Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності

 • Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення

 • Адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.- за вчинення корупційних діянь штраф від 25 до 50 НМДГ (425 - 850 грн.);

 • - за вчинення корупційних діянь штраф від 25 до 50 НМДГ (425 - 850 грн.);

 • за порушення спеціальних обмежень (штраф від 15 до 25 НМДГ (255 - 425 грн.) та при повторному скоєнні правопорушення від 50 до 100 НМДГ (850 - 1700 грн.).

 • Крім того окремо визначалася відповідальність за:

 • - за порушення вимог фінансового контролю - штраф від 15 до 25 НМДГ (255 - 425 грн.);

 • - відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією - штраф від 25 до 50 (425 - 850 грн.) НМДГ, повторне протягом року штрафу від 25 до 50 НМДГ (425 - 850 грн.);

 • - за умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією штрафу від 50 до 100 НМДГ (850 - 1700 грн.).

 • Висновок:

 • - відповідальність визначена безпосередньо в законі;

 • - максимальні штрафи від 25 до 100 НМДГ (425-1700 грн.);

 • - припинення державної служби з боку правоохоронних органів не контролювалосяСтаття 172(2). Порушення обмежень щодо використання службового становища

 • Стаття 172(2). Порушення обмежень щодо використання службового становища

 • Стаття 172(3). Пропозиція або надання неправомірної вигоди

 • Стаття 172(4). Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

 • Стаття 172(5). Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка

 • Стаття 172(6). Порушення вимог фінансового контролю

 • Стаття 172(7). Порушення вимог щодо повідом. про конф. інтересів

 • Стаття 172(8). Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень

 • Стаття 172(9). Невжиття заходів щодо запобігання та протидії корупції

 • До деяких статей Кодексу внесені відповідні зміни та доповненняНеправомірна вигодагрошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.

 • Неправомірна вигодагрошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.

 • Особам, зазначеним у пунктах 1 – 3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

 • 1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

 • 2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи, яка не має переваг перед іншими кандидатами на цю посаду;

 • 3) неправомірно втручатися в діяльність інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;

 • 4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

 • .

 • (НВ) до 5 НМДГ (85,0 грн.) – штраф 850 – 2550 грн.

 • (НВ) від 5 НМДГ (85,0 грн.) до 100 НМДГ (1700 грн.) штраф – 1700-8500 грнПідставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.

 • Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.

 • Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

 • Класифікація злочинів

 • Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

 • 1. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 2 років, або інше, більш м'яке покарання.

 • 2. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 5 років.

 • 3. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 10 років.

 • 4. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад 10 років або довічного позбавлення волі.Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи (внес. зміни)

 • Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи (внес. зміни)

 • Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (вн. зміни)

 • Стаття 364 Зловживання владою або службовим становищем (вн. зміни)

 • Стаття 364(1) Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (нова стаття)

 • Стаття 365 Перевищення влади або службових повноважень (вн. зміни)

 • Стаття 365(1) Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми (нова стаття)

 • Стаття 365(2) Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (нова стаття)

 • Стаття 366. Службове підроблення (вн. зміни)

 • Стаття 367. Службова недбалість (вн. зміни)Стаття 368. Одержання хабара (вн. зміни)

 • Стаття 368. Одержання хабара (вн. зміни)

 • Стаття 368(2). Незаконне збагачення (нова стаття)

 • Стаття 368(3). Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми (нова стаття)

 • Стаття 368(4). Підкуп особи, яка надає публічні послуги (н. ст.)

 • Стаття 369. Пропозиція або давання хабара (вн. зміни)

 • Стаття 369(2). Зловживання впливом (нова стаття)

 • Стаття 370. Провокація хабара або комерційного підкупу (в.зм)Хабар – матеріальні цінності (предмети або гроші ), або будь яка майнова вигода або майнові послуги за дії (або навпаки бездії), які приймаються в інтересах того, хто дає хабар та які ця особа могла чи повинна була здійснити в силу свого службового положення.

 • Хабар – матеріальні цінності (предмети або гроші ), або будь яка майнова вигода або майнові послуги за дії (або навпаки бездії), які приймаються в інтересах того, хто дає хабар та які ця особа могла чи повинна була здійснити в силу свого службового положення.

 • Хабарем вважається:

 • - у невеликому розмірі такий, що менш 5 (85,0 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 • - у значному розмірі - від 5 (85,0 грн) до 200 (3400,0 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 • - у великому розмірі – від 200 (3400,0 грн.) до 500 (8500,0 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 • - в особливо великому розмірі – такий, що у 500 (8500,0 грн.) і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

 • Поняття «хабар в любому вигляді» передбачає її майновий характер. Тому предметом хабара може бути тільки майно (гроші, іноземна валюта, монетарні метали, драгоцінні каміння продукти, майно, право на майно та інш.).Одержання сл. особ. в будь-якому вигляді хабара (до 5 НМДГ (85,0 грн) за викон. чи невикон. в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -штраф від 500 до 750 НМДГ (8500 – 12750 грн.), або виправ. роботами на строк до 1 року, або арештом на строк до 6 місяців, з позб.права обійм. певні пос. чи займ. певн. діяльн. до 3 років.

 • Одержання сл. особ. в будь-якому вигляді хабара (до 5 НМДГ (85,0 грн) за викон. чи невикон. в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -штраф від 500 до 750 НМДГ (8500 – 12750 грн.), або виправ. роботами на строк до 1 року, або арештом на строк до 6 місяців, з позб.права обійм. певні пос. чи займ. певн. діяльн. до 3 років.

 • Одержання хабара у значному розмірі від 5 (85,0 грн) до 200 (3400,0 грн.) НМДГ - штраф від 750 до 1500 НМДГ (12750-25500 грн.), або позбавлен. волі від 2 до 5 років з позб.права обійм. певні пос. чи займ. певн. діяльн. до 3 років.

 • Одержання хабара у великому розмірі від 200 (3400,0 грн.) до 500 (8500,0 грн.) НМДГ, або служ. особ., яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара - позбавленням волі на від 5 до 10 років з позб. права обійм. певні пос. чи займ. певн. діяльн. до 3 років та з конфіскацією майна.

 • Одержання хабара в особливо великому розмірі 500 (8500,0 грн.) і більше разів перевищує НМДГ або служ. особ., яка займає особливо відповідальне становище -позбавленням волі на від 8 до 12 років з позб. права обійм. певні пос. чи займ. певн. діяльн. до 3 років та з конфіскацією майнаПропозиція хабара - штраф від 100 до 250 НМДГ (1700-4250 грн.) або обмежен. волі до 2 років.

 • Пропозиція хабара - штраф від 100 до 250 НМДГ (1700-4250 грн.) або обмежен. волі до 2 років.

 • Давання хабара - штраф від 250 до 750 НМДГ (4250-12750 грн.), або обмежен. волі від 2 до 5 років.

 • Давання хабара, вчинене повторно - позбавлення волі від 3 до 6 років із штрафом від 500 до 1000 НМДГ (8500 – 17000 грн.) та з конфіскацією майна або без такої.

 • Давання хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб - позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

 • Давання хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище або організованою групою осіб чи її учасником - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.Призначенням Кримінально-процесуального кодексу України є визначення порядку провадження у кримінальних справах.

 • Призначенням Кримінально-процесуального кодексу України є визначення порядку провадження у кримінальних справах.

 • Завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний. • За наявності приводів і підстав, зазначених у статті 94 цього Кодексу, прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані винести постанову про порушення кримінальної справи, вказавши приводи і підстави до порушення справи, статтю кримінального закону, за ознаками якої порушується справа, а також дальше її спрямування.

 • Після порушення справи

 • 1. Прокурор направляє справу для провадження досудового слідства або дізнання;

 • 2. Слідчий починає досудове слідство, а орган дізнання починає дізнання;

 • 3. Суд справу про злочин, зазначений у частині першій статті 27 цього Кодексу, призначає до розгляду.Частину першу статті 16 викласти в такій редакції:

 • Частину першу статті 16 викласти в такій редакції:

 • "На державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні". • ПИТАННЯ?

 • ДЯКУЮ за УВАГУСхожі:

Кодекс України про адміністративні правопорушення Кримінальний кодекс України Кримінально процесуальний кодекс України Закон України \"Про державну службу\" iconЗакони України: Закони України: Конституція України Сімейний Кодекс України Цивільний Кодекс України Закон України «Про охорону дитинства»
...
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кримінальний кодекс України Кримінально процесуальний кодекс України Закон України \"Про державну службу\" iconПоложення про Державний комітет статистики України", "Про затвердження Плану державних статистичних спостережень" Накази Держкомстату України Система інформації про аграрний сектор
Кодекс України про адміністративні правопорушення, Господарський, Земельний та інші кодекси
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кримінальний кодекс України Кримінально процесуальний кодекс України Закон України \"Про державну службу\" iconЗакон України "Про державний земельний кадастр"; Земельний кодекс України; Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації"; Закон України "Про землеустрій"
Про отримання Державних актів на право постійного користування земельними ділянками, здійснення заходів щодо раціонального використання...
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кримінальний кодекс України Кримінально процесуальний кодекс України Закон України \"Про державну службу\" iconКодекс України Господарський кодекс України
Основні напрями та форми участі держави І місцевого самоврядування у сфері господарювання …
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кримінальний кодекс України Кримінально процесуальний кодекс України Закон України \"Про державну службу\" iconКодекс України та Господарський кодекс України, ухвалені Верховною Радою України
Цивільний кодекс України та Господарський кодекс України, ухвалені Верховною Радою України
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кримінальний кодекс України Кримінально процесуальний кодекс України Закон України \"Про державну службу\" iconКодекс України / укладач Тютюгін В.І. Х.: Ооо «Одісей», 2007. 256с. Кримінальне право України
Кримінальний Кодекс України / укладач Тютюгін В.І. Х.: Ооо «Одісей», 2007. 256с
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кримінальний кодекс України Кримінально процесуальний кодекс України Закон України \"Про державну службу\" iconЗаконодавство стосовно рро на даний момент: Податковий кодекс України Закон України
«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кримінальний кодекс України Кримінально процесуальний кодекс України Закон України \"Про державну службу\" iconЗакон України «Про державну службу» від 17. 11. 2011 №4050-vi мета Закону
Модернізація державної служби: порівняльний огляд нового та діючого законів України «Про державну службу»
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кримінальний кодекс України Кримінально процесуальний кодекс України Закон України \"Про державну службу\" iconІнформація про Державну кримінально-виконавчу службу України Кількість установ виконання покарань та слідчих ізоляторів 182 Кількість засуджених та ув’язнених 151 301 Укомплектованість медичним персоналом (%) 93%
Лікувально профілактичні заклади Державної кримінально-виконавчої служби України
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кримінальний кодекс України Кримінально процесуальний кодекс України Закон України \"Про державну службу\" iconЗакон про державну службу 1922 Перший Закон про державну службу 1922 Після 1989 Національна школа публічного адміністрування- 1990 Акт про державну службу- 1996 Зміни 1998, 2005, 2008
Підтримка розвитку та удосконалення системи підготовки державних службовців України

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка