Демонополізація державної форми власності на землю та тотальна парцеляція сільськогосподарського землекористування


НазваДемонополізація державної форми власності на землю та тотальна парцеляція сільськогосподарського землекористування
Дата конвертації30.07.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентациидемонополізація державної форми власності на землю та тотальна парцеляція сільськогосподарського землекористування

 • демонополізація державної форми власності на землю та тотальна парцеляція сільськогосподарського землекористування

 • об’єктом реформування стали землі майже 12 тисяч господарств, а 6,9 мільйонів селян набули права на земельну частку (пай)

 • подрібнення та приватизація сільськогосподарських земель та їх розподіл серед колишніх працівників колективних сільськогосподарських підприємств (КСП) так і не змогли стати основою для СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ аграрної сфери та РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ (СІМЕЙНИХ) ФОРМ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАбула реалізована державна політики, що спрямовувалась на СОЦІАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ – їх порівняно рівний перерозподіл проміж колишніх працівників КСП

 • була реалізована державна політики, що спрямовувалась на СОЦІАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ – їх порівняно рівний перерозподіл проміж колишніх працівників КСП

 • КУЛЬТУРА САМОСТІЙНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ в українському селі практично була викоренена за сімдесят років існування СРСР, коли самостійні господарі – «куркулі» – вважалися класовими супротивниками і ворогами радянської влади

 • власниками земельних часток (паїв) переважно стали СІЛЬСЬКІ МЕШКАНЦІ ПОХИЛОГО ВІКУ, які не мали досвіду самостійного ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а також не мали для цього відповідних МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ, ОСВІТИ та ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ НАВИЧОК

 • сільськогосподарська виробнича діяльність типового українського селянина переважно обмежується ПРИСАДИБНОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ, яка використовується для продовольчого забезпечення власника та членів його родиниВласники земельних часток (паїв) переважно САМОСТІЙНО НЕ ЗАЙМАЛИСЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ на безоплатно одержаній ділянці

 • Власники земельних часток (паїв) переважно САМОСТІЙНО НЕ ЗАЙМАЛИСЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ на безоплатно одержаній ділянці

 • ОСНОВНИМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМИ є СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА, що у переважній більшості утворювалися на теренах колишніх КСП

 • ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ у аграрній сфері в Україні вимушено набувають ОРЕНДНОГО ХАРАКТЕРУоренда це тимчасове користування земельною ділянкою на короткий строк, що мотивує орендаря максимізувати доходи за короткий проміжок часу НЕХТУЮЧИ ВИМОГАМИ ЕКОЛОГО-БЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

 • оренда це тимчасове користування земельною ділянкою на короткий строк, що мотивує орендаря максимізувати доходи за короткий проміжок часу НЕХТУЮЧИ ВИМОГАМИ ЕКОЛОГО-БЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

 • СЕЛЯНИН НЕ ЗАЙМАЄТЬСЯ ЗЕМЛЕРОБСЬКОЮ ПРАЦЕЮ на ділянці, що одержана як земельна частка (пай), і лише одержує доходи від здавання в оренду своєї нерухомості, тобто перетворюється на рантьєстримується ОПТИМІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, неможливо поліпшити технологічні умови використання сільськогосподарських земель внаслідок нераціональних розмірів землеволодінь, черезсмужжя, вкраплення дрібних ділянок інших власників у масиви земель господарств

 • стримується ОПТИМІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ, неможливо поліпшити технологічні умови використання сільськогосподарських земель внаслідок нераціональних розмірів землеволодінь, черезсмужжя, вкраплення дрібних ділянок інших власників у масиви земель господарств

 • концентрація більшої частини земель сільськогосподарського призначення у власності НАЙМЕНШ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОЇ ЧАСТИНИ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ (пенсіонерів та осіб передпенсійного віку), що не має належних професійних знань та фізичних можливостей займатися землеробською роботою

 • отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення у СПАДЩИНУ особами, що проживають в містах, інших країнах, та не мають наміру займатися сільськогосподарським виробництвом і управляти земельними активами, що призводить до невикористання земель сільськогосподарського призначення

 • блокування процесів СТВОРЕННЯ КРУПНОТОВАРНИХ ГОСПОДАРСТВ ринкового типу, що в умовах завершення процесів інтеграції України до СОТ кардинально знижує конкурентоспроможність вітчизняного сільського господарства на світових ринках

 • ЗНИЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ української аграрної економіки, що пов’язане з підвищенням ризику вкладень внаслідок неможливості іпотечного кредитування сільського господарства під заставу земельних ділянокКонституцією України встановлено, що ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

 • Конституцією України встановлено, що ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

 • Кожен має право ВОЛОДІТИ, КОРИСТУВАТИСЯ І РОЗПОРЯДЖАТИСЯ своєю власністю

 • Згідно Земельного кодексу України, власники земельних ділянок мають право:

 • ПРОДАВАТИ АБО ІНШИМ ШЛЯХОМ ВІДЧУЖУВАТИ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ПЕРЕДАВАТИ ЇЇ В ОРЕНДУ, ЗАСТАВУ, СПАДЩИНУ

 • самостійно господарювати на землі

 • власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію

 • використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі

 • на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом

 • споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і спорудиПункт 15 Перехідних положень Земельного кодексу України:

 • Пункт 15 Перехідних положень Земельного кодексу України:

 • До набрання чинності законами України ПРО ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР та ПРО РИНОК ЗЕМЕЛЬ, але НЕ РАНІШЕ 1 СІЧНЯ 2012 РОКУ, не допускається:

 • а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;

 • б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб.

 • Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель, але не раніше 1 січня 2012 року, визначивши ОСОБЛИВОСТІ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ І ЗЕМЕЛЬ ТОВАРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА.І. ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО

 • І. ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО

 • ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР

 • Проект Закону про Державний земельний кадастр від 04.02.2011 № 8077

 • прийнято Верховною Радою України в цілому 7 липня 2011 року

 • Направлений на підпис Президенту України 18 липня 2011 року

 • ІІ. ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО РИНОК ЗЕМЕЛЬ

 • Проект Закону про ринок земель від 19.07.2011 № 9001-1

 • внесений до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України

 • Переданий на розгляд комітету 25 липня 2011 року

 • ІІІ. НАСТАННЯ 1 СІЧНЯ 2012 РОКУ

 • Залишилось 5 місяцівМетою законопроекту є:

 • Метою законопроекту є:

 • правове врегулювання питань, пов’язаних з організацією і функціонуванням ринку земель в Україні шляхом визначення у законопроекті правових та економічних засад ринкового обігу земельних ділянок

 • встановлення порядку продажу земельних ділянок та прав на їх оренду на земельних торгах

 • встановлення економіко-екологічних та правових обмежень щодо обігу земель сільськогосподарського призначення з метою запобігання спекулятивним операціям та монополізації ринку земель сільськогосподарського призначення

 • оптимізація сільськогосподарського землекористування при обігу земельних ділянок та визначення ефективного власника землівизначення напрямів державної політики щодо регулювання ринку земель

 • визначення напрямів державної політики щодо регулювання ринку земель

 • організації ринку земель, в тому числі визначення розпорядника землями сільськогосподарського призначення державної власності, що забезпечуватиме формування фонду земель державної власності

 • обмеження щодо максимальної площі земель у власності однієї особи для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 • порядок продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності з розстроченням платежу

 • умови відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення із багаторічними насадженнями

 • порядок реалізації переважного права на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб

 • обмеження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, придбаних із земель державної та комунальної власності

 • визначення ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності при їх продажу

 • продажу земельних ділянок та прав на них на земельних торгах (в тому числі: суб’єкти земельних торгів та професійна підготовка ліцитаторів

 • порядок продажу земельних ділянок та прав на них на аукціоніЗемлі сільськогосподарського призначення це не лише економічний актив, але і ГОЛОВНИЙ РЕСУРС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ, а тому має забезпечуватись соціальна спрямованість земельних відносин

 • Землі сільськогосподарського призначення це не лише економічний актив, але і ГОЛОВНИЙ РЕСУРС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ, а тому має забезпечуватись соціальна спрямованість земельних відносин

 • В умовах наростання світової продовольчої кризи ціна сільськогосподарських земель як ПРОВІДНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДОВОЛЬСТВА постійно зростатиме

 • Доступ до земельних ресурсів впливає на СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ у сільському господарстві, необхідно обмежувати концентрацію земель у власності однієї особи

 • Землі сільськогосподарського призначення є одним із БАЗОВИХ КОМПОНЕНТІВ ДОВКІЛЛЯ, а тому земельні відносини повинні сприяти формуванню ефективного господарягромадяни України

 • громадяни України

 • фермерські господарства, створені відповідно до закону

 • держава в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядуванняГігантська емісія більшості світових валют призводить до дедалі більшої втрати купівельної спроможності грошових знаків, стрімко дорожчають основні види сировини, необхідні для забезпечення життєдіяльності економіки планети та її населення.

 • Гігантська емісія більшості світових валют призводить до дедалі більшої втрати купівельної спроможності грошових знаків, стрімко дорожчають основні види сировини, необхідні для забезпечення життєдіяльності економіки планети та її населення.

 • Дедалі більшої стратегічної ваги, нарівні з чистою водою та енергетичними ресурсами, набувають і необхідні для виробництва продуктів харчування ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ.

 • За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (United Nations Food and Agriculture Organization, ФАО), щоб забезпечити потреби населення планети, яке до 2050 року зросте до 9,2 млрд. (із нинішніх 6,9 млрд.), виробництво продуктів харчування має збільшитися на 70%.Землі сільськогосподарського призначення є ОБМЕЖЕНИМ РЕСУРСОМ, а тому запроваджується гранична максимальна загальна площа земельних ділянок у приватній власності однієї особи з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у відповідному природно-сільськогосподарському регіоні

 • Землі сільськогосподарського призначення є ОБМЕЖЕНИМ РЕСУРСОМ, а тому запроваджується гранична максимальна загальна площа земельних ділянок у приватній власності однієї особи з урахуванням пов’язаних осіб та осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у відповідному природно-сільськогосподарському регіоніЗаборонятиметься надмірна концентрація земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи.

 • Заборонятиметься надмірна концентрація земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи.

 • Максимальні площі земель у власності однієї особи становитимуть по природно-сільськогосподарським зонам:

 • Полісся – 1500 гектарів

 • Лісостеп – 1750 гектарів

 • Степ, Степ посушливий, Сухий степ – 2100 гектарів

 • Карпатська гірська область – 900 гектарів

 • Кримська гірська область – 1100 гектарівМонопольним (домінуючим) вважається становище суб'єкта господарювання:

 • Монопольним (домінуючим) вважається становище суб'єкта господарювання:

 • частка на ринку перевищує 35 %

 • частка не більше ніж трьох суб'єктів перевищує 50 %

 • частка не більше ніж п'яти суб'єктів перевищує 70 %

 • Закон України від 11.01.2001 № 2210-III

 • «Про захист економічної конкуренції»Спекуляція земельними ділянками сільськогосподарського призначення обмежуватиметься через запровадження диференційованих ставок державного мита за посвідчення угод за якими відбувається перехід прав на земельні ділянки.

 • Спекуляція земельними ділянками сільськогосподарського призначення обмежуватиметься через запровадження диференційованих ставок державного мита за посвідчення угод за якими відбувається перехід прав на земельні ділянки.

 • Ставки мита від нормативної грошової оцінки земельної ділянки при її відчуженні після придбання:

    • за перший рік – 100 %
    • на другий рік – 90 %
    • на третій рік – 80 %
    • на четвертий рік – 70 %
    • на п‘ятий рік – 60 %


держава в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальних органів — щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів

 • держава в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальних органів — щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів

 • органи місцевого самоврядування — щодо земельних ділянок, розташованих в межах населених пунктів

 • орендар чи користувач чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб

 • власники суміжних земельних ділянок сільськогосподарського призначенняПерехід права власності на земельні ділянки, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб на яких розташовані багаторічні насадження, що у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі були внесені до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, здійснюється за умови ПОПЕРЕДНЬОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВЛАСНИКУ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ЇХ ВАРТОСТІ

 • Перехід права власності на земельні ділянки, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб на яких розташовані багаторічні насадження, що у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі були внесені до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, здійснюється за умови ПОПЕРЕДНЬОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВЛАСНИКУ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ ЇХ ВАРТОСТІекономічно обґрунтоване об’єднання земельних ділянок, що сформовані в процесі виділення в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), та/або зміна їх меж, угідь з метою створення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, місце розташування, розміри, конфігурація та склад угідь яких забезпечують стале землекористування

 • економічно обґрунтоване об’єднання земельних ділянок, що сформовані в процесі виділення в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), та/або зміна їх меж, угідь з метою створення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, місце розташування, розміри, конфігурація та склад угідь яких забезпечують стале землекористуваннядобровільного обміну земельної ділянки, розташованої у земельному масиві, на іншу земельну ділянку, розташовану у цьому ж або іншому масиві, згідно з вимогами Цивільного кодексу України, Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”

 • добровільного обміну земельної ділянки, розташованої у земельному масиві, на іншу земельну ділянку, розташовану у цьому ж або іншому масиві, згідно з вимогами Цивільного кодексу України, Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”

 • об’єднання суміжних земельних ділянок їх власником за технічною документацією із землеустрою відповідно до закону

 • обміну, зміни меж, впорядкування угідь земельних ділянок за проектами землеустрою щодо консолідації земель сільськогосподарського призначенняЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ та його ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ здійснюватимуть розпорядження землями сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ та його ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ здійснюватимуть розпорядження землями сільськогосподарського призначення за межами населених пунктівПриклади успішного функціонування спеціалізованих установ на ринку сільськогосподарських земель у Європі:

 • Приклади успішного функціонування спеціалізованих установ на ринку сільськогосподарських земель у Європі:

 • Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) у ФРН

 • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) у Франції

 • Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (до її складу увійшов національний земельний фонд – Nemzeti Földalapkezelő Szervezet) в Угорщиніуправління та розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, в т.ч. передача їх у користування (оренду)

 • управління та розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, в т.ч. передача їх у користування (оренду)

 • консолідація земель сільськогосподарського призначення державної власності, в т.ч. перерозподіл земель колективної власності

 • врегулювання проблеми визнання відумерлою спадщиною земель сільськогосподарського призначення приватної власності

 • проведення землеустрою та охорона земель сільськогосподарського призначення державної власностіВласник земельної ділянки має право на одержання плати за користування нею

 • Власник земельної ділянки має право на одержання плати за користування нею

 • Розмір плати не може бути меншим 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік, встановленої відповідно до законодавства

 • Форма, умови, порядок та строки виплат встановлюються договоромдоговір купівлі-продажу земельної ділянки

 • договір купівлі-продажу земельної ділянки

 • договір купівлю-продажу частки у праві спільної часткової власності на земельну ділянку

 • договір міни земельних ділянок

 • договір дарування земельної ділянки

 • договір довічного утримання (догляду), що передбачає передачу прав на земельну ділянку

 • договір емфітевзису

 • договір оренди земельної ділянки

 • договір земельної ренти

 • спадковий договір, що передбачає передачу прав на земельну ділянкуПраво користування чужою земельною ділянкою встановлюється договором між власником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб

 • Право користування чужою земельною ділянкою встановлюється договором між власником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб

 • Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) може відчужуватися і передаватися у порядку спадкування

 • Якщо договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб укладено на невизначений строк, кожна із сторін може відмовитися від договору, попередньо попередивши про це другу сторону не менш як за один рік.

 • Власник земельної ділянки має право на одержання плати за користування нею.

 • Розмір плати, її форма, умови, порядок та строки її виплати встановлюються договором.

 • У разі продажу права користування земельною ділянкою власник цієї земельної ділянки має переважне перед іншими особами право на його придбання, за ціною, що оголошена для продажу, та на інших рівних умовахЗа договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі

 • За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі

 • Договором ренти може бути встановлений обов'язок виплачувати ренту безстроково (безстрокова рента) або протягом певного строку

 • Договором ренти може бути встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату або безоплатно

 • Платник ренти має право відчужувати майно, передане йому під виплату ренти, лише за згодою одержувача ренти

 • У разі відчуження нерухомого майна іншій особі до неї переходять обов'язки платника ренти

 • Рента може виплачуватися у грошовій формі або шляхом передання речей, виконання робіт або надання послуг

 • Форма виплати ренти встановлюється договором ренти

 • Розмір ренти встановлюється договором • ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВЛАСНИКА

 • ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

 • НЕДОПУЩЕННЯ ОБЕЗЗЕМЕЛЕННЯ ЖИТЕЛІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ТА ЇХ РОДЮЧОСТІ

 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ • Дякую за увагу!

 • Асоціація

 • “Земельна спілка України”

 • www.zsu.org.uaСхожі:

Демонополізація державної форми власності на землю та тотальна парцеляція сільськогосподарського землекористування iconЗакон «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо обігу земель сільськогосподарського призначення)», яким змінила дату скасування мораторію: 1) не раніше 1 січня 2016 р.
Право публічної (суспільної) власності на землю, яке поділяється на два підвиди
Демонополізація державної форми власності на землю та тотальна парцеляція сільськогосподарського землекористування iconРозділ XIII. Плата за землю розділ XIII. Плата за землю
...
Демонополізація державної форми власності на землю та тотальна парцеляція сільськогосподарського землекористування iconВсього 45 (державної і комунальної форм власності), з них Всього 45 (державної і комунальної форм власності), з них
Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення паливно-мастильними матеріалами
Демонополізація державної форми власності на землю та тотальна парцеляція сільськогосподарського землекористування iconПоложення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію від 12. 04. 2000 №642
«Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності»
Демонополізація державної форми власності на землю та тотальна парцеляція сільськогосподарського землекористування iconПостанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року №1314 “Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності”
Нормативна база, на підставі якої проводиться списання необоротних активів професійно-технічними навчальними закладами м. Харкова...
Демонополізація державної форми власності на землю та тотальна парцеляція сільськогосподарського землекористування iconНаказ Міністерства освіти і науки України від 11. 03. 2010 №202 Наказ Міністерства освіти і науки України від 11. 03. 2010 №202
Примірні Типові штатні нормативи позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи Міністерства освіти...
Демонополізація державної форми власності на землю та тотальна парцеляція сільськогосподарського землекористування iconПраво інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного
Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ
Демонополізація державної форми власності на землю та тотальна парцеляція сільськогосподарського землекористування iconПоложення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11. 06. 08р. №522/15213)
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти,...
Демонополізація державної форми власності на землю та тотальна парцеляція сільськогосподарського землекористування iconПоложення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11. 06. 08р. №522/15213)
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти,...
Демонополізація державної форми власності на землю та тотальна парцеляція сільськогосподарського землекористування iconЗапропоновано підходи щодо корегування базових показників економічної оцінки земель в період до проведення нового туру цієї оцінки
Запровадження приватної власності на землю і встановлення платності за її користування потребують поєднання адміністративних і економічних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка