Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією фпо


НазваТернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією фпо
Дата конвертації01.08.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією ФПО

 • Переломи нижньої кінцівки
Біомеханічна основа стабільності переломів шийки стегна.Класифікація Garden

 • Вальгусний вколочений .

 • Невколочений без зміщення.

 • Аддукційний з кутовим зміщенням

 • Аддукційний з повним зміщенням.Класифікація АО.Переломи шийки стегна 31-В

 • Внутрішньокапсулярні , але позасуглобові

 • В-1 В-2 В-3Остеосинтез:репозиція та доступи

 • Закрита репозиція

 • Малоінвазивний підвертельний доступ

 • Перкутанна техніка.31.В1.2-стабільні ,кровопостачання не порушено.31В1-вколочений.31-В2 кровопостачання не порушене , нестабільні31В2Кровопостачання не порушено,нестабільніЕндопротезування однополюсне.

 • Переваги: мала крововтрата,час.

 • Недоліки:

 • Швидка поява болю

 • Протрузія

 • накульгуванняЕндопротезування при незрощених переломах та при неадекватному остеосинтезі.Показання до ендопротезування при переломах шийки стегна

 • Биомеханічно нестабільні переломи31В3

 • Час з моменту травми більше 2 діб., та вік більше 65 років.

 • Незрощені переломи.Морфологічний алгоритм

 • 31-В1 канюльовані гвинти 7,3 мм.

 • 31-В2 кутові пластинки ,DHS,міжвертельна остеотомія.

 • 31-В3.1 , 31-В3.2 канюльовані гвинти 7,3 мм. кутові пластинки , DHS., якщо остеосинтез виконаний на 1 добу,якщо ні ендопротезування.

 • 31-В3.3 ендопротезуванняВіковий алгоритм

 • Молодший 65 років остеосинтез.

 • 65-70 років:-особа фізичноактивна,хороша якість кістки-остеосинтез.

 • Низька фізична активність,остеопороз-ендопротезування.

 • Старше 75 років-ендопротезування.

 • Супутні захворювання та умовний термін життя не більше 1-3 років- однополюсний ендопротез.Лікування позакапсулярних переломів проксимального відділу стегновоі кісткиСтворення біомеханічних умов для зрощення перелому

 • Зрівноваження зрізаючих сил та ротаційних сил та трансформацію іх в сили компресіі переломуЗакрита репозиція-запорука успухуВимоги до сучасного імпланта

 • Нам необхідний міцний імплант

 • Стабільність системи “остеопорозна кістка- імплант”,що забезпечує ранню нагрузку вагою тіла.

 • Забезпечення динамічного навантаження поверхні зламу

 • Проста та малотравматична процедура імплантацііОбмеження навантаження вагою тіла – один з шляхів зберегти неоптимальний остеосинтез.Основна ідея сучасних імплантів-динамічний гвинт . Міцна конструкція

 • DHS EXPERT PFNA31А1 Золотий стандарт-DHS31А2 Черезвертельний уламковий31А2 ,1(PFNa)31А3 Задовільна реконструкція медіального кортикала.(відносна стабільність)Актуальність теми

 • Переломи проксимального відділу великогомілкової кістки становлять 6,9% всіх переломів кінцівок, та 20,7% усіх метаепіфізарних переломів (Гиршин С.Г., 2007; Шестаков Д.Ю . 2003; Bozkurt M., 2005)Актуальність теми

 • В 64% випадків переломи виростків великогомілкової кістки супроводжуються порушенням конгруєнтності суглобових поверхонь, а в 28,3% - пошкодженням зв’язкового апарата колінного суглоба (Dupare J., 1987).

 • При переломах плато великогомілкової кістки в 2/3 випадків діагностуються ушкодження менісків. Роздроблені переломи виростків у 20-30% випадків ускладнюються невритами та нейропатіями велико - та малогомілкового нервів ( Анкін Л.Н. 2002)Актуальність теми

 • Відсутність досвіду та розуміння усієї складності внутрішньосуглобових переломів даної локалізації, значно утруднює вибір раціональної хірургічної тактики ( Заворикин Д.И., 1998;  Казанцев А.Б. 1998; Муренков К.В., 2005).

 • Наслідки подібних ушкоджень серйозні та важкі для реабілітації. Достатньо часто переломи даної локалізації ускладнюються формуванням контрактур, нестабільністю, швидким розвитком дегенеративно-дистрофічних процесів у колінному суглобі. Первинний вихід на інвалідність в зазначеній категорії сягає 34% (Шестаков Д.Ю).Тип А. Позасуглобові переломи (відриви)

 • 41А1.1Тип В. Неповні внутрішньосуглобові переломи

 • 41В1.3 – косий перелом, що поширюється на міжвиросткове підвищення та один з виростківТип С. Чисто внутрішньосуглобові переломи

 • 41С3 - В/суглобові складні багатоуламковіЛікування хворих з біля - та внутрішньосуглобовими переломами проксимального метаепіфіза великогомілкової кістки повинно будуватися на принципах невідкладної травматології.

 • Лікування хворих з біля - та внутрішньосуглобовими переломами проксимального метаепіфіза великогомілкової кістки повинно будуватися на принципах невідкладної травматології.

 • Застосування максимально щадних прийомів відкритої репозиції та стабільного остеосинтезу в мінімальні терміни з моменту отримання травми.

 • При відсутності належних умов, досвіду лікаря, важкому стані пацієнта та скомпроментованих м’яких тканинах - використання апаратів зовнішньої фіксації з метою репозиції (лігаментотаксис) та стабілізації уламків.

 • При складних переломах з дефектом метаепіфізарної зони первинна кісткова пластика.

 • Забезпечення стабільної фіксації уламків та конгруентності суглобових поверхонь до кінця зрощення, шляхом застосування якісних імплантів.

 • Раннє відновлення втраченої функції і пізнє навантаження на пошкоджену кінцівку. Збереження для постраждалого стереотипу опора-рух.Перелом Клас 41 В3.1 RÖ-грами в день поступлення та через 1 міс. Після втручання .Функція оперованої кінцівки через 1 міс.41С141С1.Функція оперованої кінцівки через 2 міс. після втручання41С3

Епідеміологія переломів кісточок

 • Найчастіша причина госпіталізації

 • Становлять 15-20% від усіх типів переломів

 • 70-90% переломів кісточок – нестабільні

 • Молоді пацієнти = літні пацієнти

 • 68% - діагностуються переломи однієї кісточки

 • 25 % - двохкісточкові переломи

 • 7 % - трьохкісточкові переломи

 • У 2 % випадків переломи -відкритіДиагностика

 • Анамнез;

 • Клініка;

 • Rö-діагностика в 3 стандартних проекціях.RÖ-діагностика (3 стандартних проекції)Діагностика

 • Якщо на Rö-грамах не діагностується перелом латеральної кісточки

 • але виявлено:

 • Ізольований перелом медіальної кісточки або заднього краю.

 • Нерівномірність суглобової щілини.

 • необхідно виконати RÖ-грами всієї гомілкиВибір лікувальної тактики

 • Стабільність суглобу.

 • Час з моменту травми.

 • Наявність супутньої патології.

 • Пацієнт як особистісь.

 • Правда про важкість травми.

 • Воля пацієнта.

 • Технічне оснащення лікаря на даний момент та його досвід.ЛІКУВАННЯ КОНСЕРВАТИВНЕЛІКУВАННЯ КОНСЕРВАТИВНЕлікування оперативне

 • При нестабільних переломах – відкрита репозиція та внутрішня фіксаціяТерміни втручання

 • Перші 6-8 годин після травми.

 • 5-7 доба після травми.Стабільність синдесмозу (позиційний гвинт)

 • Позиційний гвинт не стягує , а утримує !!!!.

 • Малогомілкова кістка повинна бути репонована та фіксована до його введення

 • Під час формування каналу під гвинт стопа виводиться в положення максимальної тильної флексії.

 • Проводять не через синдемоз, а на 2,5 - 3 см над синдесмозом та паралельно суглобовій поверхні

 • Гвинт вводять по боковій поверхні малогомілкової кістки ззаду на перед під кутом у 30 º до лінії горизонту.

 • Різьба заклинюється в малогомілковій та в/гомілковій кістці.

 • Видаляється через 6 – 8 недільПомилки при введенні позиційного гвинтаЧерезсиндесмозні ушкодження Клас В (становлять 70%)Клінічні приклади надсиндесмозні С (становлять 25%)Надсиндесмозні ушкодження тип 44 СРо- грами після втручанняПереломи п'яткової кістки складають 60% ушкоджень кісток передплесна та 2 - 4 % від усіх переломів кісток скелету.

 • Переломи п'яткової кістки складають 60% ушкоджень кісток передплесна та 2 - 4 % від усіх переломів кісток скелету.

 • Залежно від механізму травми, переломи п'яткової кістки нерідко поєднуються з іншими переломами кісток стопи, проксимального епіметафізу кісток гомілки, проксимального відділу стегна та вертлюгової западини, нижньо-грудного або верхньо-поперекового відділів хребта, як „слабких місць" у ланцюгу переломів.

 • Перелом п’яткової кістки передбачає наступний механогенез травми:

 • Навантаження по осі. Виникає при падінні з висоти (тиск таранної кістки на п’яткову кістку;

 • Ротаційні зусилля (є причиною позасуглобових переломів а саме переломів переднього та медіального відростків п’яткової кістки

 • Розрізняють два основні види переломів п'яткової кістки: позасуглобові та внутрішньосуглобові.Епідеміологія

 • Позасуглобові переломи – 25 %

 • Внутрішньосуглобові переломи – 75%

 • Міжсуглобові переломи - 87,2%

 • Переломи обох сторін - 11,5%

 • Відкриті переломи – 10,2%

 • Переломи при політравмі – 22,2%ПОЗАСУГЛОБОВІ ПЕРЕЛОМИ П’ЯТКОВОЇ КІСТКИ

 • За даними літератури приблизно 25% переломів п'яткової кістки є поза суглобовими.

 • ПЕРЕЛОМ ПІДОШОВНОЇ ПОВЕРХНІ ГОРБА П'ЯТКОВОЇ КІСТКИ

 • Виникають дуже рідко та характеризуються невираженим локальним болем при осьовому навантаженні на кінцівку та при місцевій пальпації, незначним підшкірним крововиливом або набряком у підошовній ділянці п'яти, що можуть з'явитись через декілька днів після травми. Активні та пасивні рухи у гомілковостопному суглобі можуть бути збережені в повному обсязі. В основному такі пошкодження хворі отримують при падінні з незначної висоти ( до 1 м) на п'яту, або в наслідок прямого удару по п'яті.

 • Рентгенографічне обстеження хворого обов'язково повинно включати латеральну (бокову) та аксіальну (тангенціальну) рентгенографію заднього відділу стопи.Rö- діагностика перелому підошовної поверхні горба п'яткової кістки

 • 1. Схема перелому підошовної поверхні горба п'яткової кістки:

 • (а) Вигляд збоку;

 • (б) Вигляд ззаду: біла стрілка вказує на перелом медіальної поверхні горба, чорна - латеральної;

 • 2. Рентгенограма правої п'яткової кістки хворого у аксіальній проекції: перелом медіальної поверхні горба із зміщенням.Робоча класифікація внутрішньосуглобових переломів п'яткової кістки

 • Тип А1 – простий відривний перелом, т.з. "качиний дзьоб" (з пошкодженням тільки задньої суглобової фасетки підтаранного суглоба);

 • Тип А2 - простий перелом сустентакулярного відростку (з пошкодженням середньої, а іноді із незначним залученням задньої суглобової фасетки підтаранного суглоба);

 • Тип В1 - язикоподібний простий перелом ( з пошкодженням тільки задньої суглобової фасетки підтаранного суглоба);

 • Тип В2 - язикоподібний уламковий перелом ( з пошкодженням задньої суглобової фасетки підтаранного суглоба та п'ятково-кубоподібного суглоба);

 • Тип СІ - центрально-депресійний простий перелом (з пошкодженням тільки задньоїсуглобової фасетки

 • підтаранного суглоба);

 • Тип С2 - центрально-депресійний уламковий перелом ( з пошкодженням задньої суглобової фасетки підтаранного суглоба та п'ятково-кубоподібного суглоба);

 • Тип D "вибуховий" багатоуламковий перелом (з пошкодженням задньої суглобової фасетки підтаранного суглоба та п'ятково-кубоподібного суглоба).Зміни травматичного характеру в ділянці м’яких тканин заднього відділу стопиРентгенограма відривного (авульсивного) перелому горба п'яткової кісткиХірургічне лікування відривного (авульсивного) перелому горба п'яткової кісткиКлінічний прикладКлінічний приклад

 • Схематичне зображення зміщення кісткових уламків пацієнта

 • 1 вказано ключовий уламокКлінічний прикладСхожі:

Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією фпо iconТернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією фпо

Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією фпо iconТернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського...
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією фпо iconКонсервативне лікування остеоартрозу великих суглобів
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського кафедра хірургії, травматології та ортопедії з малоінвазивними...
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією фпо iconТернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Кафедра хірургічної стоматології

Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією фпо iconК т. н., доц. Сверстюк А. С. sverstyuk@tdmu edu te ua Кафедра медичної інформатики з фізикою Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
Сверстюк А. С. sverstyuk@tdmu edu te ua Кафедра медичної інформатики з фізикою Тернопільський державний медичний університет ім....
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією фпо iconОстеоартроз великих суглобів. Епідеміологія, фактори ризику, діагностика
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Кафедра хірургії травматології та ортопедії фпо остеоартроз...
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією фпо iconЕлементи квантової механіки
Кафедра медичної інформатики з фізикою Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією фпо iconТернопільський державний медичнний університет імені І. Я. Горбачевського Кафедра акушерства та гінекології фпо комплексний підхід до лікування анемії у вагітних к м. н доцент В. С. Шадріна

Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією фпо iconВзаємодія світла з речовиною Теплове випромінювання. Основи фотометрії
Кафедра медичної інформатики з фізикою Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією фпо iconВзаємодія світла з речовиною Теплове випромінювання. Основи фотометрії
Кафедра медичної інформатики з фізикою Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка