Методичні рекомендації методичне об’єднання


НазваМетодичні рекомендації методичне об’єднання
Дата конвертації20.02.2013
Розмір490 b.
ТипМетодичні рекомендації


АУДІЮВАННЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ.

ЖОВТЕНЬ

ВСТУП

Відповідно до чинної Програми, у викладанні іноземної мови в школі практичною метою е навчання різних видів мовної діяльності: аудіювання (слухання), говоріння, читання й письма. За природних умов види мовної діяльності мають таку питому вагу:Аудіювання — це розуміння сприйнятого на слух мовлення. З точки зору психофізіології аудіювання трактується як перцептивна розумова мнемічна діяльність.

  • Аудіювання — це розуміння сприйнятого на слух мовлення. З точки зору психофізіології аудіювання трактується як перцептивна розумова мнемічна діяльність.

  • Перцептивна тому, що здійснюється сприйняття/ рецепція/перцепія:

  • розумова — бо пов'язана з основними розумовими операціями: аналізом, синтезом, індукцією, дедукцією, порівнянням, абстрагуванням, конкретиза­цією;

  • мнемічна — тому, що відбувається виділення і засвоєння інформативних ознак мовних і мовленнєвих одиниць, реформування образу і впізнавання як результат зіставлення з еталоном, який зберігається в пам'яті.

  • Аудіювання і говоріння — це дві сторони усного мовлення. Без аудіювання не може бути нормативного говоріння. Разом з тим аудіювання як вид мовленнєвої діяльності є й відносно автономним (наприклад, слухання лекцій, доповідей, радіопередач і т. п.).Досягнення базового рівня у сфері аудіювання передбачає формування елементарної комунікативної компетенції в цьому виді мовної діяльності, а саме:В освітньому стандарті сформульовані також вимоги до текстів для аудіювання.ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯФУНКЦІЇ АУДІЮВАННЯ

  • Як відомо, аудіювання - сприймання і розуміння усної мови - може виступати в реальній усній комунікації в трьох різних ролях.ЦІЛІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯТРУДНОЩІ АУДІЮВАННЯТРУДНОЩІ АУДІЮВАННЯ

Успішність аудіювання залежить

Суб'єктивні труднощі, пов'язані з індивідуально-віковими особливостями слухачів

Труднощі аудіювання, які зумовлені індивідуально-віковими особливостями учнів, є суб'єктивними, на відміну від труднощів об'єктивного характеру, причинених змістом і структурою аудіотексту, а також умовами його сприймання.

Успішність подолання цих труднощів залежить від уміння слухача користуватися механізмом ймовірного прогнозування, переносити аудитивні вміння та навички рідної мови на іноземну.

Значну роль відіграють такі індивідуальні собливості учня як кмітливість, уміння слухати і швидко реагувати на сигнали усної мовленнєвої комунікації (паузи, логічні наголоси, риторичні запитання, фрази зв'язку тощо), вміння переключатися з однієї розумової операції на іншу, швидко схоплювати тему повідомлення, співвідносити її з широким контекстом. Ці вміння розвиваються у процесі навчання багатьох предметів, у тому числі й іноземної мови.

У процесі навчання аудіювання іншомовних повідомлень вирішальну роль відіграють індивідуально-психологічні особливості учнів: рівень розвитку слухової диференційованої чутливості, слухової пам'яті, механізму ймовірного прогнозування та рівня концентрації уваги.

Увага виникає залежно від емоцій розвивається за їх рахунок, проте в людини емоції завжди проявляються в сукупності з вольовими процесами. Успішність аудіювання залежить від потреби учнів узнати щось нове, від наявності інтересу до теми повідомлення, від усвідомлення об'єктивної потреби вчитися, тобто від спрямованості на пізнавальну діяльність і мотивацію цієї діяльності.

Проте ця спрямованість може зумовити як позитивний, так і негативний результат аудіювання. В залежності від індивідуально-психологічних особливостей слухача у сприйманні інформації, її ідентифікації, групуванні і диференціації вона може зробити сприйняття точнішим і глибшим або, навпаки, помилковим, якщо слухач під впливом очікуваного приписує явищам, що сприймаються, неіснуючі ознаки.ВИДИ ВПРАВ НА ФОРМУВАННЯ БАЗИ АУДІЮВАННЯСхожі:

Методичні рекомендації методичне об’єднання iconСередня загальноосвітня школа №139 методичне об’єднання класних керівників методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом,
Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників : «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів...
Методичні рекомендації методичне об’єднання iconМетодичне об’єднання вчителів іноземних мов Проблема, над якою працює методичне об’єднання

Методичні рекомендації методичне об’єднання iconШкільне методичне об’єднання учителів біології та хімії Проблема над якою працює методичне об’єднання
«Формування освіченої, гуманістично спрямованої, фізично, психічно та соціально здорової особистості»
Методичні рекомендації методичне об’єднання iconМетодичні рекомендації щодо Методичні рекомендації щодо стратегії роботи з учнями «груп ризику»
Завдання педагога своєчасно виявити учнів з різними проблемами та надати їм необхідну допомогу. В залежності від сутності проблем,...
Методичні рекомендації методичне об’єднання iconМетодичне об'єднання вчителів географії Проблема, над якою працює методичне об'єднання вчителів географії

Методичні рекомендації методичне об’єднання iconМетодичні рекомендації розроблені відповідно до: Методичні рекомендації розроблені
Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах...
Методичні рекомендації методичне об’єднання iconМетодичні рекомендації до їх підготовки та проведення у межах державної атестації знз татаринов М. В. завідувач Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти
Про результативність проведення експертних контрольних робіт І методичні рекомендації до їх підготовки та проведення у межах державної...
Методичні рекомендації методичне об’єднання iconМетодичні рекомендації з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві
Відповідно до Додаткового тематичного плану Укравтодору на 2009 рік було виконано науково-дослідну роботу за темою: «Розробити «Методичні...
Методичні рекомендації методичне об’єднання iconМетодичне об'єднання творча лабораторія вчителів фізичної культури. Методичне об'єднання творча лабораторія вчителів фізичної культури
При підготовці до проведення уроків з фізичної культури вчителі широко використовують систематизовані матеріали, які дають змогу...
Методичні рекомендації методичне об’єднання iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі Перша умова для отримання Нобелівської премії наявність гарного вчителя
Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка