Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»


НазваЗакон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»
Дата конвертації03.08.2013
Розмір444 b.
ТипЗаконЗакон України «Про загальну середню освіту»;

 • Закон України «Про загальну середню освіту»;

 • Державний стандарт базової та повної загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392;

 • Державний стандарт базової та повної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №766;

 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01);

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778;

 • Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом МОНУ від 08.04.2009 №312 “Про затвердження Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”;

 • Концепція профільного навчання в старшій школі, затверджена наказом МОНУ від 11.09.2009 №854 “Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі”;

 • Інструкція про організацію та діяльність гімназії, затверджена наказом МОНУ від 20.07.95

 • №217, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.01.96 за №7/1032 (тільки для ХГ163);

 • Положення про вечірню (змінну) школу, затверджене наказом МОНУ від 04.07.2005 №397 (у редакції наказу МОНУ від 21.09.2011 №1093), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.11.2011 за №1280/20018,

 • Положення про умови навчання, отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи, затверджене спільним наказом МОНУ та Державним Департаментом України з питань виконання покарань від 01.03.2002 №154/55 з урахуванням спільного наказу МОНУ та Державного Департаменту України з питань виконання покарань «Про внесення змін до Положення про умови навчання, отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи» від 07.11.2003 №742/210,

 • Статут загальноосвітнього навчального закладу.для загальноосвітніх шкіл (класів);

 • для загальноосвітніх шкіл (класів);

 • для 5-х класів вводяться в дію Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затверджені наказом МОН України від 03.04.2012 №409;

 • для 6-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 №66;

 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834;

 • спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов:

 • для 6-9-х класів – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженим наказом МОН України від 13.03.2006 №182;

 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОНУ від 27.08.2010 №834 (додаток 13);

 • спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів

 • з поглибленим вивченням окремих предметів:

 • для 6-9-х класів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 №66;

 • для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів, затвердженими наказом МОНМСУ від 23.05.2012 №616;

 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОНУ від 27.08.2010 №834 (додаток 23);

 • для вечірніх (змінних) шкіл:

 • для 9-х класів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 №66;

 • для 10-11(12)-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834 (додаток 24).Необхідно забезпечити умови для реалізації у повному обсязі інваріантної та варіативної складових робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних

 • Необхідно забезпечити умови для реалізації у повному обсязі інваріантної та варіативної складових робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних

 • закладів у 2013/2014 навчальному році (на виконання ст. 15, 16, 22, 33 Закону України “Про загальну середню освіту”, враховуючи вимоги додержання Державного стандарту загальної середньої освіти ).

 • Забезпечити безумовне виконання Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

 • п.2.10 розділу 2 «Організація індивідуального навчання»,

 • п.4.2. розділу 4 «Фінансування закладів освіти»

 • 5-9-ті класи - 8 годин на тиждень на кожного учня;

 • 10-12-ті класи - 12 годин на тиждень.

 • Не допускати перевищення гранично допустимого навчального навантаження учнів, що передбачено чинними державними санітарними правилами і нормами

 • Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів Наказ МОН України від 20.02.2002 №128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладів ”

 • Новий Державний стандарт базової повної загальної освіти, затверджений постановою

 • Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, впроваджується з 1 вересня 2013 року у 5-х класах • Використовується на:

 • Підсилення предметів інваріантної частини, які вивчаються поглиблено чи вводяться додатково;

 • Запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану навчальним закладом спеціалізацію чи загально світоглядного спрямування;

 • Індивідуальні заняття та консультації.

 • При розподілі варіативної частини слід враховувати:

 • Індивідуальні освітні потреби учнів,

 • Особливості регіону,

 • Рівень навчально-методичного забезпечення,

 • Рівень кадрового забезпечення.

 • Спецкурси визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів,

 • а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу та обов’язково оцінюються.

 • Факультативи, індивідуальні заняття плануються за рахунок годин варіативної складової, не входять у межі гранично допустимого навчального навантаження та не оцінюються.

 • УВАГА!

 • Не допускати внесення до основного розкладу факультативів, індивідуальних, групових занять та консультацій.

 • Міністерство освіти і науки України Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Управління освіти Хмельницької міської ради Науково – методичний центр Формування робочих навчальних планів основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів на 2013/2014 навчальний рікСхожі:

Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»
Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в...
Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Типове положення про відділ освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою...
Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392)
Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392)
Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про позашкільну освіту»
Про підсумки вивчення стану роботи районних відділів освіти щодо організації контрольно-аналітичної діяльності
Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про дошкільну освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту»
Чітко зазначений принцип послідовності присвоєння категорій 7) і винятки (перемоги на Всеукраїнському рівні, наукові ступені)
Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Положення про освітній округ (постанова Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №777)
Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України "Про освіту" Закон України „Про загальну середню освіту" Закон України "Про дошкільну освіту" Закон України "Про позашкільну освіту"
Розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх інновацій
Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України "Про загальну середню освіту" Закон України "Про загальну середню освіту" Національна доктрина розвитку освіти Державний стандарт загальної середньої освіти
Освіта Криворізький педагогічний інститут, 1987рік, учитель математики та фізики
Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту» iconЗакон України «Про освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Закон України «Про охорону дитинства»
Створити банк даних кращих діючих моделей учнівського самоврядування, налагодити постійний обмін досвідом

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка