Тема: Узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів. Форма проведення


НазваТема: Узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів. Форма проведення
Дата конвертації20.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Тема: Узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів.


 • Форма проведення:

 • Математичний аукціон.Девіз:

 • Математика – головна

 • професія майбутнього.

 • Л. Соболєв. • Аукціон – від латинського слова

 • означає збільшення. Організаційна

 • форма публічного продажу майна

 • чи товарів у зазначений час і у

 • встановленому місці. Об’єкт

 • продажу отримує особа, яка

 • запропонувала за нього найвищу

 • ціну. • Торги – здійснення торгів на

 • фондовій біржі не в

 • автономному режимі, а за

 • допомогою спеціалістів біржі

 • в ручному режимі. • Лот – стандартна за кількістю та якістю партія товару, що продається на аукціоні, один контракт на біржі, будь-яка партія товару, що пропонується на продаж як єдине ціле. • Менеджер – професійний

 • керівник у сфері організації і

 • управління, який володіє

 • знаннями в різних галузях, у

 • тому числі економіки, бізнесу,

 • соціальної психології.ПЕРШІ ТОРГИ (теоретичний матеріал)

 • Початкова ціна – 10 у. о.

 • Час на обдумування – 2 с. • Лот 1.Означення.

 • Що називається многочленом? • Многочленом називають суму кількох одночленів. • Лот 2.Пояснення.

 • Чи правильна тотожність

 • (a+b)c = c(a+b)? Чому? • Тотожність вірна тому що від перестановки множників добуток не зміниться.

 • Якщо замість будь-якої змінної записати один і той самий вираз, то знову одержимо тотожність. • Лот 3.Формулювання.

 • Сформулюйте

 • правило множення

 • многочленна на

 • одночлен. • Щоб помножити

 • многочлен на одночлен,

 • потрібно кожний член

 • многочлена помножити на

 • даний одночлен і результат

 • додати. • Лот 4.Алгоритм.

 • Як помножити два многочлени? • Помножити кожний одночлен першого многочлена на кожний одночлен другого мгногочлена із врахуванням знаків.

 • Перемножити кожну пару множників і зберегти знаки добутків.

 • Подібні одночлени підкреслити.

 • Звести подібні одночлени в одержаному многочлені.ДРУГІ ТОРГИ (усні завдання)

 • Пояаткова ціна – 20 у. о.

 • Час на обговорення – 15 с. • Лот 5.Вказати степінь многочлена відносно змінної х: • Степінь многочлена відносно змінної

 • х – 5-та. • Лот 6.Розв’яжіть рівняння:

 • х(х – 9) = 0.Відповідь:

 • Відповідь:

 • х = 0 або х = 9 • Лот 7.Чи правильно розкладено на множники многочлен:

 • -9 + 6х = -3(3 + 2х). • Многочлен розкладений

 • на множники не вірно.

 • Правильна відповідь:

 • -9 + 6х = -3(3 - 2х).ТРЕТІ ТОРГИ (Письмові завдання. Базовий рівень)

 • Початкова ціна – 40 у. о. • Лот 8.

 • Час виконання 2 хв.Виконати дії з многочленами:

 • (6а – 2b) – (5a + 3b)(6а – 2b) – (5a + 3b) =

 • (6а – 2b) – (5a + 3b) =

 • = 6а – 2b – 5а – 3b =

 • = 6а – 2b5а – 3b =

 • = а – 5b.

 • Відповідь: а – 5b.Лот 9.

 • Лот 9.

 • Час виконання 3 хв.Розв’язати рівняння:

 • 4х(х - 1) = 9 + (2х + 5)(2х – 3). • Розв’язання

 • 4х² - 4х = 9 + 4х² - 6х + 10х – 15;

 • 4х² - 4х²- 4х + 6х - 10х – 9 + 15 = 0;

 • -8х + 6 = 0;

 • -8х = -6;

 • х = -6 : (-8);

 • х = .

 • Відповідь: х = .Лот 10.

 • Лот 10.

 • Час виконання 4 хв.В одній бочці 99 л бензину, а

 • В одній бочці 99 л бензину, а

 • в другій – 57 л. З першої

 • щодня беруть по 12 л,

 • а з другої – по 10 л. Через

 • скільки днів у першій бочці

 • бензину стане в з рази

 • більше, ніж у другій?ЧЕТВЕРТІ ТОРГИ (Письмові завдання. Підвищений рівень)

 • Початкова ціна – 50 у. о.

 • Час виконання – 5 хв. • Лот 11.Обчисліть:

Лот 12.

 • Лот 12.Периметр трикутника

 • Периметр трикутника

 • 44 см. Одна з його сторін

 • на 4 см менша за другу і в

 • два рази більша за третю

 • сторону. Знайдіть сторони

 • трикутника.

 • Лот 13.Розв’язати рівняння:

 • 3(х + 1)(х + 2) – (3х - 4)(х + 2) = -28.Розв’язання.

 • Розв’язання.

 • 3(х² + 2х + x + 2) – 3х² + 4х- 6x + 8 =-28;

 • 3х² + 6х + 3x + 6 – 3х² + 4х- 6x + 8)=-28;

 • 7x + 14 = -28;

 • 7x = -28 – 14;

 • 7x = -42;

 • x = -42 : 7;

 • x = -6.

 • Відповідь, х = -6.

1. Многочлен – це сума одночленів?

 • 1. Многочлен – це сума одночленів?

 • 1) так; 2) ні; 3) не знаю.

 • 2. Дано 5х + 4х² + 3х³ - 5х³ - 4х² - 3х –це…

 • 1) тричлен; 2) двочлен; 3) многочлен нестандартного вигляду.

 • 3. Який із виразів многочлен?

 • 1) 2х – 3. 2) -21. 3) у(х - у).

 • 4. Знайдіть суму многочленів 2х³ - с і 3с.

 • 1) 2х³ - с - 3с. 2) 2х³ - с + 3с. 3) 2х³ - с · 3с.

 • 5. Знайдіть степінь многочлена .

 • 1) 8; 2) 1; 3) 2.

 • 6. Спростіть вираз (2а + 3b) + (7b – 3a) – (8a – 6b):

 • 1) 13а – 4b; 2) -9а + 16b; 3) 7а – 16b.

 • 7. Виконайте множення (х +1)(х - 1)

 • 1) ; 2) ; 3) .

 • 8. Знайдіть спільний множник членів многочлена 6сх – 9су:

 • 1) 6с; 2) 3с; 3) 6х.

 • 9. Розв’яжіть рівняння х(х + 1) – х(х – 2) = 3:

 • 1) -1; 2) 0; 3) 1.

 • 10. Задано два многочлена і . Виберіть правильне твердження.

 • 1) Сума заданих многочленів дорівнює 4х + 5.

 • 2) Якщо записати суму заданих многочленів, то в одержаному

 • виразі не буде подібних членів.

 • 3) Якщо записати суму заданих многочленів і звести подібні

 • доданки, то одержимо вираз 4х – 5.

 • 11. Розклавши на множники многочлен -6ру² + 8р²у – 4р³z отримаємо:

 • 1) 2р(-3у² + 4ру -2р²z); 2) 2р²(-3у² + 4у -2рz); 3) 2ру(-3у + 4р -2z).

 • 12. Зведіть подібні члени многочлена у² - 3у + у – 1 - 2у² - 5у.

 • 1) у² - 7у – 1; 2) -у² - 7у – 1; 3) у² + 8у – 1.Домашнє завдання.

 • Підготуватись до контрольної

 • роботи № 4,

 • виконати самостійну роботу на с.112 – І, ІІ варіант.Схожі:

Тема: Узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів. Форма проведення iconУроку: Узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів. Розв’язувaння показникових і логарифмічних рівнянь і нерівностей. Показникова функція y=ax, a>0, a≠1
Узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів. Розв’язувaння показникових і логарифмічних рівнянь і нерівностей
Тема: Узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів. Форма проведення iconУзагальнення і систематизація знань з теми Узагальнення і систематизація знань з теми
Почувши прислівники, плещіть у долоні я дружу й дружить не кину, Поки віку, тільки з тим, Хто всім серцем молодим, І в ясну, й лиху...
Тема: Узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів. Форма проведення iconІ. Перевірка базових знань і вмінь учнів І. Перевірка базових знань і вмінь учнів
Перевірити, чи у введеному тексті кількість відкритих дужок відповідає кількості закритих
Тема: Узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів. Форма проведення iconЗнання має служити творчим цілям людини
Систематизація знань студентів і перевірка їхніх знань і вмінь, застосування електронної таблиці Excel у розв’язанні завдань різного...
Тема: Узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів. Форма проведення iconУрок засвоєння нових знань
Узагальнення й систематизація понять, засвоєння системи знань і їх застосування 20 хв
Тема: Узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів. Форма проведення iconУзагальнення та систематизація вивченого матеріалу Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу
Розкажіть про вживання розділових знаків у реченнях, ускладнених дієприкметниковими зворотами
Тема: Узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів. Форма проведення iconТема: Узагальнення й систематизація вивченого про прислівник Цілепокладання Сьогодні на уроці…

Тема: Узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів. Форма проведення iconУрок дослідницька подорож узагальнення й систематизація знань з теми: "прикметник" Люби І знай свій Рідний край! (Народна мудрість)

Тема: Узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів. Форма проведення iconТема: Узагальнення та систематизація знань з теми “Комп’ютерні мережі” мета: Узагальнити та систематизувати знання з теми «Комп’ютерні мережі»
Завдання: Підписати топології комп’ютерних мереж по їх малюнкам та вказати най надійнішу топологію
Тема: Узагальнення та систематизація знань і вмінь учнів. Форма проведення iconМета заняття: Навчальна
Практична частина. Виконання практичного завдання згідно інструкційно-технологічної карти Узагальнення та систематизація знань. Заповнення...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка