Дисперсні системи. Фізико-хімія високомолекулярних сполук


НазваДисперсні системи. Фізико-хімія високомолекулярних сполук
Дата конвертації05.08.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Дисперсні системи. Фізико-хімія високомолекулярних сполук


Дисперсною називається така система, у якій речовина знаходиться в стані більш чи менш високої подрібненості (дисперсності) і рівномірно розподілена в рідкому, твердому або газоподібному середовищі (дисперсійному середовищі). Дисперсні системи складаються з дисперсної фази (диспергована речовина) і дисперсійного середовища.Дисперсна фаза - речовина, що утворює дискретну частину дисперсної системи Дисперсійне середовище - речовина, що утворює суцільну частину дисперсної системиДисперсні системи

 • Системи, в яких розміри частинок дисперсної фази становлять

 • -9 -7

 • 10 - 10 м

 • Називають колоїдно-дисперснимиЗначення ДС

 • Реальний світ,що нас оточує – рослинні і тваринні організми, об׳єкти неживої природи, продукти харчування, одяг, будівельні матеріали – все це дисперсні системи різних ступенів організації.

 • М׳язові і нервові клітини, волокна, гени, віруси – все це колоїдні структури.Класифікація дисперсних систем за розмірами частинок дисперсної фазиРозміри частинок в біологічних об*єктах

 • Еритроцити крові 7000 нм

 • Кишкова паличка 3000 нм

 • Вірус грипу 0,1 – 100 нм

 • Молекула глікогену 10 нмКласифікація дисперсних систем за агрегатним станомКласифікація дисперсних систем за агрегатним станомКласифікація дисперсних систем за агрегатним станом

 • Суспензії - це грубодисперсні системи, в яких дисперсною фазою є тверда речовина, а дисперсійною - рідина, у якій тверда речовина практично не розчиняється

 • Емульсії - дисперсні системи, в яких і дисперсна, й дисперсійна фази — рідини, що не змішуються.Високодисперсні системи називають золями

 • Гідрозолі (дисперсійне середовище – вода)

 • Органозолі (дисперсійне середовище – органічна рідина)

 • Аерозолі (газоподібне середовище)типи золів:

 • У одних золів частинки не мають спорідненості до розчинника, слабо з ним взаємодіють і утворюють навколо себе тільки тонку плівку з молекул розчинника такі колоїди називають ліофобними;

 • якщо дисперсійним середовищем є вода, тоді такі системи називають – гідрофобними;

 • В системах, у яких між диспергованою речовиною та розчинником є спорідненість, такі частинки набувають більш об’ємної оболонки з молекул розчинника. Такі системи називають ліофільними;

 • У випадку водного дисперсійного середовища – гідрофільних колоїдівСпособи одержання колоїдних розчинів

 • Високодисперсні колоїдні системи можна одержати або шляхом подрібнення грубодисперсних частинок, або шляхом об*єднання молекул, атомів, іонів

 • ДИСПЕРГАЦІЙНІ МЕТОДИ:

 • Механічне подрібнення

 • Ультразвукове подрібнення

 • Електричне подрібнення

 • Пептизація – процес переходу свіжоутвореного осаду в колоїдний стан за допомогою стабілізатора (пептизатора).КОНДЕНСАЦІЙНІ МЕТОДИ

 • Фізична конденсація

 • Конденсація з пари

 • Заміна розчинника

 • Хімічна конденсація:

 • різні типи реакцій,в результаті яких утворюються важкорозчинні речовиниБудова колоїдної частинки - міцелиСтруктура міцели Fe (OH)3.

 • Структура міцели Fe (OH)3.

 • При гідролізі розчину хлориду заліза утворюється гідроксид заліза:

 • FeCl3 + H2O = Fe(OH)3 + HCl

 • Проміжним продуктом гідролізу є оксихлорид заліза:

 • Fe (OH)3 + HCl = FeOCI + 2H2O

 • Оксихлорид заліза гідролізує:

 • FeOCI = FeO+ + Cl-

 • Потенціал-визначальними можуть бути лише йони FeO+ а не Cl-:

 • {[Fe(OH)3]m n FeO+ (n-x)Cl-}x+ xCl-

Методи очистки дисперсних систем:

 • Діаліззвільнення колоїдних розчинів від домішок, здатних проникати через напівпроникну мембрану.

 • Електродіалізпришвидшений процес діалізу з використанням електричного поля.

 • Компенсаційний діаліз – рідина в діалізаторі омивається не чистим розчинником, а розчинами з різними концентраціями речовини, що визначається.

 • Вівідіаліз – в кінці перерізаної кровоносної судини всталяють скляну канюлю і з”єднують з діалізаторомОчищення дисперсних систем: діалізЕлектродіаліз • Апарат “штучна нирка”Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем

 • Дифузія

 • Броунівський рух- тепловий хаотичний рух дисперсних частинок

 • Осмотичний тиск

 • Седиментаційно-дифузна рівновагаЕлектрофорез – рух частинок дисперсної системи під дією зовнішнього електричного поля а) перед електрофорезом б) після електрофорезуЕлектроосмос – переміщення рідкої фази (рідини) відносно твердої фази (через пористе тверде тіло) під дією зовнішнього електричного поляДля дисперсних систем розрізняють два види стійкості:

 • Кінетична – здатність дисперсної фази знаходитись в завислому стані і не седиментувати (не осідати)

 • Агрегативна – здатність системи зберігати певну ступінь дисперсності, не об’єднуючись в більші агрегати

 • Процес порушення агрегативної стійкості системи називається коагуляцією

 • Процес порушення кінетичної стійкості системи називається седиментацієюФактори стійкості дисперсних систем:

 • Наявність електричного заряду в дисперсних частинок (міцел)

 • Здатність до сольватації (гідратації) стабілізуючих іонів (наявність гідратної оболонки)

 • Адсорбційно-структурні властивості дисперсних системКоагуляція і флокуляціяКоагуляція

 • Ознаки коагуляції: 1. зміна забарвлення 2. поява помутніння 3. випадання осаду

 • Флокуляція – це процес осадження колоїдних частинок під впливом поліелектролітівКоагуляція в біосистемах

 • Кров можна розглядати як емульсію: еритроцити, лейкоцити і тромбоцити є дисперсною фазою, а плазма є дисперсійним середовищем.

 • Плазма також є високодисперсною системою, в якій дисперсною фазою є білки, ферменти, гормони.

 • Дисперсні фази крові зазнають процесів коагуляції та седиментації. ШОЕ.Поріг коагуляції – це та найменша концентрація електроліту, виражена в ммоль, яку необхідно додати до 1 літра колоїдного розчину, щоб викликати його коагуляцію: Ск Величина, обернена до порогу коагуляції, називається коагулюючою здатністю електролітів: Р= 1/СкПравила Г. Шульце (1882 р.) і М. Гарді (1900 р.)

 • За правилом Гарді (правило значності) коагулюючу дію має не вся молекула електроліту, а лише той йон, який має заряд, протилежний заряду гранули.

 • За правилом Шульце (правило валентності) коагулююча дія йона коагулятора тим більша, чим вища його валентність.

 • Згідно правила Шульце-Гарді пороги коагуляції одно-, дво- і тризарядних йонів відносяться як сотні до десятків і до одиниць:

 • Na* : Ca * * : Al * * * = 100 :10 :1Колоїдний захист

 • Захисна дія ВМС – це здатність до утворення адсорбційно сольватних шарів на поверхні ліофобних частинок і тим самим застереження їх від безпосереднього зіткнення між собою, а також від агрегації

 • Захисне число – кількість мг сухої захисної речовини, яке необхідно додати до 10 мл досліджуваного золю, щоб захистити його від коагуляції

 • Захисну дію в організмі мають білки, полісахариди, пектини.Класифікація ВМС за походженнямКласифікація ВМС за формою макромолекули

 • Глобулярні

 • (білки молока, гемоглобін)Класифікація ВМС за струк-турою полімерного ланцюгаКласифікація ВМС за хімічною природою атомів

 • Карболанцюгові ГетероланцюговіСтадії розчинення ВМС у низькомолекулярному розчинникуКонстанта швидкості набрякання:Гель-фільтраціяМетоди одержання ВМС

 • Полімеризація:

 • nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)nЛамінарна течіяНьютона: сила тертя пропорційна градієнту швидкості течії і площі контакту рухомих шарівДенатурація білкаСхема коацервації

Схожі:

Дисперсні системи. Фізико-хімія високомолекулярних сполук iconФізико-хімія високомолекулярних сполук (вмс) план загальна характеристика вмс. Розчинення вмс
До високомолекулярних речовин (вмр) відносять сполуки з молекулярною масою 104-106 І вище
Дисперсні системи. Фізико-хімія високомолекулярних сполук iconЛекція №4 Фізико-хімія дисперсних систем. Методи одержання. Стійкість та коагуляція ліофобних золів. Фізико-хімія високомолекулярних речовин
...
Дисперсні системи. Фізико-хімія високомолекулярних сполук iconФізико-хімія високомолекулярних сполук (вмс) план загальна характеристика вмс
Ньютона: сила тертя пропорційна градієнту швидкості течії і площі контакту рухомих шарів
Дисперсні системи. Фізико-хімія високомолекулярних сполук iconФізико-хімія високомолекулярних сполук (вмс) план загальна характеристика вмс. Розчинення вмс
Ньютона: сила тертя пропорційна градієнту швидкості течії і площі контакту рухомих шарів
Дисперсні системи. Фізико-хімія високомолекулярних сполук iconПлан Поняття про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем
Дисперсні системи є гетерогенними,тобто складаються з двох або більше фаз. Дисперсні системи складаються з дисперсної фази (диспергована...
Дисперсні системи. Фізико-хімія високомолекулярних сполук iconТехнологія розчинів високомолекулярних сполук. Колоїдні розчини
Технологія розчинів високомолекулярних сполук. Колоїдні розчини вмс називаються такі речовини, що мають молекулярну масу від декількох...
Дисперсні системи. Фізико-хімія високомолекулярних сполук iconПлан Поняття про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем
Дисперсні системи складаються з дисперсної фази (диспергована речовина) і дисперсійного середовища
Дисперсні системи. Фізико-хімія високомолекулярних сполук iconБіоорганічна хімія як наука. Класифікація, номенклатура та реакційна здатність біоорганічних сполук
Біоорганічна хімія як наука. Класифікація, номенклатура та реакційна здатність біоорганічних сполук Гібридизація атомних орбіталей:...
Дисперсні системи. Фізико-хімія високомолекулярних сполук iconБіоорганічна хімія як наука. Класифікація, номенклатура та реакційна здатність біоорганічних сполук
Біоорганічна хімія як наука. Класифікація, номенклатура та реакційна здатність біоорганічних сполук Гібридизація атомних орбіталей:...
Дисперсні системи. Фізико-хімія високомолекулярних сполук iconЛекція біоорганічна хімія як наука. Будова, класифікація та реакційна здатність біоорганічеих сполук. Лектор: асист. Медвідь І.І
Біоорганічна хімія як наука. Будова, класифікація та реакційна здатність біоорганічеих сполук

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка