Серен К”єркегор і два види відчаю. Серен К”єркегор і два види відчаю


НазваСерен К”єркегор і два види відчаю. Серен К”єркегор і два види відчаю
Дата конвертації20.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Серен К”єркегор і два види відчаю.

 • Серен К”єркегор і два види відчаю.

 • Поняття некласичної філософії.

 • Людвіг Фейєрбах як родоначальник некласичної філософії.

 • Марксистська філософія як подолання гносеологізму.

 • Волюнтаризм Артура Шопенгауера та Фрідріха Ніцше.

 • Психоаналітична парадигма людського буття.
Якщо у філософії Відродження – людина є вершина природи; у філософії Нового часу – людина є частина природи; у Некласичній філософії, у Фейєрбаха людина є центр природи, у Маркса – природа є частина людини.

 • Якщо у філософії Відродження – людина є вершина природи; у філософії Нового часу – людина є частина природи; у Некласичній філософії, у Фейєрбаха людина є центр природи, у Маркса – природа є частина людини.Трансцендентне — все те, що виходить за межі нашого повсякденного досвіду і, в християнській культурі, у вищому своєму прояві є триєдиний Бог і безсмертна душа, спрямована до Бога.

  • Трансцендентне — все те, що виходить за межі нашого повсякденного досвіду і, в християнській культурі, у вищому своєму прояві є триєдиний Бог і безсмертна душа, спрямована до Бога.
  • Для класичної філософії трансцендентне є особливим буттям, яке або породжує емпіричну реальність, залишаючись відчуженим від неї, або перебуває в тотожності з нею. Таким чином, під класичною філософією можна розуміти філософію, що виходить з онтологічності (реальності) трансцендентного.
  • Некласична філософія це підхід до людини, який орієнтується на домінанту особливого над загальним, проблем людського існування над теоретика-пізнавальними проблемами і заснований на ідеї символіч­ності трансцендентного.


"Задача Нового часу полягала у розкритті й олюдненні Бога, у перетворенні і розчиненні теології в антропології''

 • "Задача Нового часу полягала у розкритті й олюдненні Бога, у перетворенні і розчиненні теології в антропології''

 • "Протестантизм на противагу католицизму вже не цікавиться більше тим, що таке Бог сам по собі. Цікавиться він тільки тим, який Бог для людини; у зв'язку з цим у протестантизмі більше нема умоглядної або споглядальної тенденції католицизму; протестантизм не є теологія,_— він, по суті, тільки христологія, тобто релігійна антропологія".

"Віра в безсмертя, — пише Фейєрбах, — виражає не що інше, як істину і факт... що полягають в тому, що людина, втрачаючи своє тілесне існування, не втрачає свого існування в дусі, у спогадах, у серцях живих людей".

 • "Віра в безсмертя, — пише Фейєрбах, — виражає не що інше, як істину і факт... що полягають в тому, що людина, втрачаючи своє тілесне існування, не втрачає свого існування в дусі, у спогадах, у серцях живих людей".1. Марксизм — це вчення Маркса і Енгельса, що сформувалося за їхнього життя. Цей марксизм можна назвати одвічним марксизмом (класичним — у найширшому смислі цього слова).

 • 1. Марксизм — це вчення Маркса і Енгельса, що сформувалося за їхнього життя. Цей марксизм можна назвати одвічним марксизмом (класичним — у найширшому смислі цього слова).

 • 2. На початку XX ст. марксизм перетворився на марксизм-ленінізм — ідеологію побудови комуністичного суспільства в ряді країн світу.

 • 3. Нарешті, протягом XX ст. марксизм трансформувався в різноманітні неомарксистські течії — як на територіях країн з панівною марксистсько-ленінською ідеологією, так і за їхніми межами.У марксизмі виділяють п'ять суспільно-економічних формацій:

 • У марксизмі виділяють п'ять суспільно-економічних формацій:

 • 1. Первіснообщинну.

 • 2. Рабовласницьку.

 • 3. Феодальну.

 • 4. Капіталістичну.

 • 5. Комуністичну.Відчуження людини від продукту своєї праці.

 • Відчуження людини від продукту своєї праці.

 • Відчуження людини від процесу праці ( ясно позначається в тому, що як тільки припиняється фізичний або інший примус до праці, від праці тікають, як від чуми).

 • Відчуження людини від її сутності як духовної життєдіяльності. Перебуваючи у безперервному відчуженні від процесу праці, людина відчужується від своєї сутності як вільної творчої діяльності.

 • Відчуження людини від природи. У процесі відчуженої праці людина все більше перетворює природу на засіб досягнення своїх бездушних цілей.

 • Відчуження людини від роду.

 • Відчуження людини від людини. Цей аспект відчуження завершує попередні і є їхнім закономірним результатом: "Безпосереднім наслідком того, що людина відчужена від продукту своєї праці, від своєї родової сутності, є відчуження людини від людини".Під волюнтаризмом у широкому смислі можна розуміти світоглядну установку, відповідно до якої воля як прагнення до досягнення певної мети є вищим началом буття людини і світу.

 • Під волюнтаризмом у широкому смислі можна розуміти світоглядну установку, відповідно до якої воля як прагнення до досягнення певної мети є вищим началом буття людини і світу.

 • Волюнтаризм — це філософська течія XIX ст., що зробила поняття волі своїм головним принципом філософування і протиставила стихію волі раціональному освоєнню світу. Якщо в системах німецької класичної філософії воля визначалася через розум, а свобода волі означала свободу усвідомленого вибору, то такі мислителі, як Шопенгауер, а за ним Гартман і Ніцше, утверджують первинність волі стосовно всіх інших проявів духовного життя, в тому числі й стосовно розуму.формується у середині ХІХ ст. і викладена у творчості таких філософів як А.Шопенгауер (1788-1860 рр.), А.Бергсон (1859-1941 рр.),

 • формується у середині ХІХ ст. і викладена у творчості таких філософів як А.Шопенгауер (1788-1860 рр.), А.Бергсон (1859-1941 рр.),

 • О.Шпенглер (1880-1936 рр.),

 • Ф.Ніцше (1844-1900 рр.) та ін.Людина — це вищий прояв волі до життя, тому що усвідомлює її. Сліпа воля в людському існуванні відкриває очі і дивиться на себе. Цей погляд приводить до розуміння егоїзму, який виступає фундаментальною властивістю людини.

 • Людина — це вищий прояв волі до життя, тому що усвідомлює її. Сліпа воля в людському існуванні відкриває очі і дивиться на себе. Цей погляд приводить до розуміння егоїзму, який виступає фундаментальною властивістю людини.

 • На цій підставі проростає песимізм ,тому що будь-яка перемога ілюзорна, її пронизує страждання як нудьга пересичення.

 • Страждання — ось універсальний результат волі до життя. Воно її вічний супутник, який робить похмурим будь-яке щастя. Щастя "не може бути тривалим задоволенням і насолодою, — пише Шопенгауер, — а завжди тільки звільняє від якого-небудь страждання і потерпання, за якими повинне прийти або нове стра­ждання, або... безпредметна туга і нудьга...”“Так говорив Заратустра”,

 • “Так говорив Заратустра”,

 • “По ту сторону добра і зла”,

 • “Генеалогія моралі”,

 • “Воля до влади”,

 • “Антихристиянин”це те, що у світовій філософії виражало ідеал людини, що пізнала чотири істини буддизму, або людину, яка осягнула Дао, чи пройнялася складною діалектикою християнської трійці.

 • це те, що у світовій філософії виражало ідеал людини, що пізнала чотири істини буддизму, або людину, яка осягнула Дао, чи пройнялася складною діалектикою християнської трійці.– першооснова всього сущого, прояв найсуттєвіших характеристик життя. “Волі до влади” властиві: боротьба конкуруючих між собою духовних сил за володіння світом; основна причина виникнення “волі до влади” – це “згасання волі до життя”; “воля до влади” заповнює вакуум, що утворюється внаслідок згасання “волі до життя”; “воля до влади” не є ні пристосуванням, ні виживанням, ні боротьбою за існування, бо при “волі до влади” перемагає найсильніший, а в боротьбі за виживання – не найсильніші, а “середні”, які найбільш пристосовані і перемагають не завдяки своїй якості, а кількості (беруть стадним інстинктом та числом).

 • – першооснова всього сущого, прояв найсуттєвіших характеристик життя. “Волі до влади” властиві: боротьба конкуруючих між собою духовних сил за володіння світом; основна причина виникнення “волі до влади” – це “згасання волі до життя”; “воля до влади” заповнює вакуум, що утворюється внаслідок згасання “волі до життя”; “воля до влади” не є ні пристосуванням, ні виживанням, ні боротьбою за існування, бо при “волі до влади” перемагає найсильніший, а в боротьбі за виживання – не найсильніші, а “середні”, які найбільш пристосовані і перемагають не завдяки своїй якості, а кількості (беруть стадним інстинктом та числом).у Ніцше постає як долаючий власні страждання творець особистого життя, а не як вождь, як монарх – повелитель. “Надлюдина” – це процес самореалізації людини від раба до аристократа (“аристос” – найкращий), від людини з натовпу до “надлюдини” (супермена).

 • у Ніцше постає як долаючий власні страждання творець особистого життя, а не як вождь, як монарх – повелитель. “Надлюдина” – це процес самореалізації людини від раба до аристократа (“аристос” – найкращий), від людини з натовпу до “надлюдини” (супермена).Аналізуючи мораль супермена, Ніцше твердить, що для “надлюдини” цінність життя і “воля до влади” співпадають. Нерівність людей явище природнє і нормальне бо люди є різними по прояву своїх життєвих позицій і “волею до влади”. Сильна людина є вродженим аристократом,а тому не підлягає морально-груповим нормам суспільства, а діє за власними правилами, серед яких стриманість та поблажливість по відношенню до себе і до собі подібних і жорстокість і агресивність до відмінних від себе.

 • Аналізуючи мораль супермена, Ніцше твердить, що для “надлюдини” цінність життя і “воля до влади” співпадають. Нерівність людей явище природнє і нормальне бо люди є різними по прояву своїх життєвих позицій і “волею до влади”. Сильна людина є вродженим аристократом,а тому не підлягає морально-груповим нормам суспільства, а діє за власними правилами, серед яких стриманість та поблажливість по відношенню до себе і до собі подібних і жорстокість і агресивність до відмінних від себе.

Основою людського життя, як і життя взагалі є воля, хотіння, прагнення найвищим виявом якої є “воля до влади”. Справжньою людиною є та, яка прагне виявити свою силу, свою активність, самостверджує, самопереборює себе. “Воля до влади” це не влада над іншими, а влада над собою. Людське щастя Ніцше вбачає у почутті зростаючої сили, влади, вмінні переборювати всі перешкоди. Він стверджує: “Хай гинуть слабкі, їм потрібно допомагати в цьому, тому що нічого немає гіршого, ніж співчуття”.

 • Основою людського життя, як і життя взагалі є воля, хотіння, прагнення найвищим виявом якої є “воля до влади”. Справжньою людиною є та, яка прагне виявити свою силу, свою активність, самостверджує, самопереборює себе. “Воля до влади” це не влада над іншими, а влада над собою. Людське щастя Ніцше вбачає у почутті зростаючої сили, влади, вмінні переборювати всі перешкоди. Він стверджує: “Хай гинуть слабкі, їм потрібно допомагати в цьому, тому що нічого немає гіршого, ніж співчуття”.Лібідо — це універсальна енергія сексуального бажання, що є загальним джерелом почуттів, бажань, глибинною причиною поведінки людини в суспільстві. (Поняття "лібідо" почасти відповідає категорії “лі" в даосизмі.)

 • Лібідо — це універсальна енергія сексуального бажання, що є загальним джерелом почуттів, бажань, глибинною причиною поведінки людини в суспільстві. (Поняття "лібідо" почасти відповідає категорії “лі" в даосизмі.)

 • Витіснення — це процес заглушення асоціальних форм сексуальних бажань і виштовхування їх енергії за межі свідомості в сферу підсвідомості. Витіснені бажання скупчуються в підсвідомості, провокуючи не­врози, і рано чи пізно прориваються в свідомість.

 • Сублімація — це процес протилежний витісненню, що виражається у переключенні лібідо (енергії асоціальних форм сексуальних бажань) в соціально значиму діяльність. Найбільш ефективно сублімація відбувається у творчості.Схожі:

Серен К”єркегор і два види відчаю. Серен К”єркегор і два види відчаю iconСерен К”єркегор і два види відчаю. Серен К”єркегор і два види відчаю
Така відмова призводить до початкового відчаю, що проглядається крізь успіхи буденного життя
Серен К”єркегор і два види відчаю. Серен К”єркегор і два види відчаю iconСерен К”єркегор і два види відчаю. Серен К”єркегор і два види відчаю
Якщо у філософії Відродження людина є вершина природи; у філософії Нового часу людина є частина природи; у Некласичній філософії,...
Серен К”єркегор і два види відчаю. Серен К”єркегор і два види відчаю iconНекласична філософська думка серен К”єркегор І два види відчаю
Спостереження за дітьми дає змогу визначити страх як жадібне прагнення до пригод, до жахливого, до загадкового
Серен К”єркегор і два види відчаю. Серен К”єркегор і два види відчаю iconЕлектротравма — це травма, викликана дією електричного струму або електричної дуги. Електротравми поділяються на два види: Електротравма
Електротравми поділяються на два види: електротравми, котрі виникають при проходженні струму через тіло людини
Серен К”єркегор і два види відчаю. Серен К”єркегор і два види відчаю iconЕнергія 8 клас Мета
Дати поняття енергії. Вивчити, які два види енергії існують та від яких величин вони залежать
Серен К”єркегор і два види відчаю. Серен К”єркегор і два види відчаю iconВідділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи
За формами і умовами проведення педагогічного експерименту можна виокремити два його види
Серен К”єркегор і два види відчаю. Серен К”єркегор і два види відчаю iconЗначна поширеність
Опісторхоз це природно-вогнищевий зооантропоноз, збудником якого є два види трематод: Opisthorchis felineus та Opisthorchis Viverini....
Серен К”єркегор і два види відчаю. Серен К”єркегор і два види відчаю iconРозмноження на клітинному та організмовому рівнях Питання лекції
Здатність до розмноження невід’ємна властивість всього живого. Завдяки розмноженню зберігаються в часі біологічні види І саме життя....
Серен К”єркегор і два види відчаю. Серен К”єркегор і два види відчаю iconРозмноження на клітинному та організмовому рівнях Питання лекції
Здатність до розмноження невід’ємна властивість всього живого. Завдяки розмноженню зберігаються в часі біологічні види І саме життя....
Серен К”єркегор і два види відчаю. Серен К”єркегор і два види відчаю iconПсихологічна підримка – засіб відродження людини у постраждалих соціумах О. Гарнець, канд психол наук
Особистістний пессимизм та синдром жертви почуття безпомічності, відчаю, втрати віри у майбутнє

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка