Закон України «Про загальну середню освіти» : Державний стандарт загальної середньої освіти


НазваЗакон України «Про загальну середню освіти» : Державний стандарт загальної середньої освіти
Дата конвертації10.08.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


Семінар-практикум

 • Методична робота ЗНЗ на початку впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

 • (затверджений Постановою кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392)

 • Підготувала Дмитренко Л.А., методист НМЦ

 • 28.03.2013


Мета:

 • актуалізувати основні положення нового ДС базової і повної загальної середньої освіти, надати методичну допомогу слухачам школи з питань впровадження нового ДСПлан

 • Вступне слово методиста

 • Робота з актуалізації основних положень нового ДС базової і повної загальної середньої освіти

 • Що позитивного в новому ДС?

 • Складання орієнтовного плану дій в закладі щодо впровадження нового ДС

 • Рекомендації щодо спрямування методичної роботи з учителями в закладах

 • Відкритий мікрофонЗакон України «Про загальну середню освіти»:

 • Державний стандарт загальної середньої освіти – це зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненніФункція ДС як інструмента модернізації освіти:

 • забезпечує створення єдиного освітнього простору;

 • посилює регламентуючу роль школи в системі неперервної освіти;

 • забезпечує еквівалентність здобуття загальної середньої освіти у різних формах;

 • приводить зміст шкільної освіти у відповідність з потребами часу, завданнями розвитку країни;

 • створює умови для диференційованого навчання тощоПитання для групової роботи

 • Які стратегічні цілі прийняття нового ДС?

 • Які основні ідеї закладено в зміст нового ДС?

 • Скільки та які саме галузей виокремлено в ДС? Які визначені рівні засвоєння змісту освіти?

 • З чого складається ДС?

 • Які відмінності можна встановити між старим та новим ДС?Які стратегічні цілі прийняття нового ДС?

 • оновлення змісту освіти, забезпечення єдиного освітнього простору, створення рівних можливостей для отримання якісної освіти;

 • орієнтація на компетентнісний підхід;

 • наступність основних освітніх галузей і ліній початкової, основної і старшої школи;

 • дозволить розвантажити зміст окремих освітніх галузей;

 • повноцінна реалізація ідеї особистісно-орієнтованого навчання, його профільне спрямування у старшій школі;

 • збалансованість гуманітарного, природничо-математичного і технологічного складників у змісті освіти;

 • забезпечення психічного та фізичного здоров'я учнівОсновні ідеї нового ДС

 • практичне впровадження особистісно зорієнтованого навчання;

 • державні вимоги до навчальних досягнень учнів;

 • оволодіння учнями ключовими компетентностями, які є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій).Галузі, рівні засвоєння змісту освіти в ДС

 • 7 освітніх галузей:

 • “Мови і літератури”,

 • “Суспільствознавство”,

 • “Мистецтво”,

 • “Математика”,

 • “Природознавство”,

 • “Технології”,

 • “Здоров’я і фізична культура”

 • Рівні: базовий та профільний.Складові державного стандарту:

 • загальна характеристика складових змісту освіти (загальна частина + характеристика галузей);

 • Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів II—III ступеня;

 • державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнівВідмінності чинної і нової редакцій Державного стандарту базової та повної загальної середньої освітиЩо позитивного в новому ДС?

 • Передбачено наступність, узгодженість змісту освітніх галузей,

 • ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів,

 • збережено чітке структурування,

 • Стандарт складається з обов’язкового змісту освіти певної галузі знань

 • та державних вимог до рівня

 • загальноосвітньої підготовки учнівСкладання орієнтовного плану дій (3 групи)

 • Напрями планування:

 • організаційно-інформаційна діяльність,

 • методична робота,

 • навчальна діяльність,

 • контрольно-аналітична діяльність.Приклади заходів: 1.Організаційно-інформаційна діяльність:

 • забезпечити інформування вчителів про нормативні, інструктивно-методичні документи щодо впровадження ДС;

 • - провести внутрішньошкільний аудит матеріального забезпечення навчального процесу та організувати роботу щодо його відповідності вимогам нового ДС;

 • - розмістити інформацію щодо впровадження ДС на дошці оголошень для батьків та на Інтернет-сторінці школи;

 • познайомити батьків учнів 4-х класів на батьківських зборах з особливостями ДС,

 • визначити кадрове забезпечення діяльності школи в розрізі впровадження ДС та організувати необхідну курсову підготовку2. Методична робота

 • Мета:

 • підготовка педагогів до реалізації змістових ліній нового ДС,

 • до технологізації методів викладання з урахуванням особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів,

 • до підсилення наступності між початковою та базовою школами.Приклади заходів з методичної роботи:

 • забезпечити участь вчителів у різних формах підвищення кваліфікації з питань упровадження ДС;

 • взяти участь у проведенні методичних заходів для членів адміністрацій при НМЦ з питань підготовки вчителів до впровадження ДС;

 • опрацювати на засіданнях шкільних методичних об’єднань новий ДС;

 • організувати та провести заходи з питань підготовки вчителів до впровадження ДС, додатково - для вчителів майбутніх

 • 5-х класів3. Приклади заходів з навчальної діяльності

 • забезпечити належні умови для організації навчально-виховного процесу учнів п’ятих класів відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

 • створити необхідні умови для успішної адаптації п’ятикласників до нових умов навчання;

 • забезпечити вивчення в школі другої іноземної мови в 5-х класах,

 • ввести «години психолога» (факультативів психологічного спрямування) в навчально-виховний процесс 5-х класів.4. Приклади заходів з контрольно-аналітичної діяльності

 • заслухати на педагогічній раді питання щодо готовності школи до впровадження ДС;

 • видати наказ по школі щодо підсумків підготовки до впровадження у закладі ДС у 2013-2014 н.р.;

 • провести класно-узагальню-

 • ючий контроль 5 –х класів.На що слід звернути увагу під час розробки методичних заходів для учителів?

 • Діяльнісний підхід: передбачає вироблення в учнів умінь обирати мету, планувати свою роботу, організовувати, виконувати, коригувати, контролювати її, аналізувати й оцінювати її результати.

 • Орієнтація на досягнення компетентностей.

 • Пошук інноваційних методів отримання надійних оцінок навчальних досягнень.Відкритий мікрофон:

 • Яка робота в вашому закладі з впровадження нового ДС вже проведена?

 • Які з заходів, на вашу думку, були найбільш ефективними?

 • Ваші побажання та застереження колегам щодо організації роботи з впровадження нового ДС.ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!Схожі:

Закон України «Про загальну середню освіти» : Державний стандарт загальної середньої освіти iconЗакон України "Про загальну середню освіту" Закон України "Про загальну середню освіту" Національна доктрина розвитку освіти Державний стандарт загальної середньої освіти
Освіта Криворізький педагогічний інститут, 1987рік, учитель математики та фізики
Закон України «Про загальну середню освіти» : Державний стандарт загальної середньої освіти iconЗакон України "Про загальну середню освіту", Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Державний стандарт початкової загальної освіти, Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Про дотримання нормативних вимог при складанні робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний...
Закон України «Про загальну середню освіти» : Державний стандарт загальної середньої освіти iconЗакон України "Про загальну середню освіту", Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Державний стандарт початкової загальної освіти, Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Про дотримання нормативних вимог при складанні робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний...
Закон України «Про загальну середню освіти» : Державний стандарт загальної середньої освіти iconЗакон України "Про загальну середню освіту", Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Державний стандарт початкової загальної освіти, Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Про дотримання нормативних вимог при складанні робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний...
Закон України «Про загальну середню освіти» : Державний стандарт загальної середньої освіти iconДержавний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти
Згідно з Законом України "Про загальну середню освіту" Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів...
Закон України «Про загальну середню освіти» : Державний стандарт загальної середньої освіти iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392)
Закон України «Про загальну середню освіти» : Державний стандарт загальної середньої освіти iconЗакон України "Про освіту", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392)
Закон України «Про загальну середню освіти» : Державний стандарт загальної середньої освіти iconЗакон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»
Державний стандарт базової та повної загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 №1392
Закон України «Про загальну середню освіти» : Державний стандарт загальної середньої освіти iconДержавний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт базової та повної середньої освіти
Кількість годин, відведених на обов'язкове вивчення іноземних мов, після впровадження нової редакції Державного стандарту базової...
Закон України «Про загальну середню освіти» : Державний стандарт загальної середньої освіти iconЗакон України «Про загальну середню освіту» стверджує: «Завданням загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань»
«Головна мета української системи освіти створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України»,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка