Література Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с


НазваЛітература Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с
Дата конвертації11.08.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Література

 • Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с.

 • Кершан Б., Новембер А.,Струн Дж. Основы компьютерной грамотности: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 254 с.

 • Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 256 с.

 • Культин Н.Б. Delphi в задачах и примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 288 с.


Література

 • Программирование на языке Паскаль: задачник / Под ред. О.Ф. Усаковой. – СПб.: Питер, 2003. – 336 с.

 • Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль. – М.: Наука, 1989.

 • Руденко В.Д. та ін. Курс інформатики (частина 2). Основи алгоритмізації та програмування: Навч. посібник / За ред. В.М. Мадзігона і В.Ю. Бикова. – К.: Фенікс, 2002. – 200 с.

 • Фараонов В.В. Турбо Паскаль 7.0: Начальний курс. – М.: Нолидж, 1997.Література

 • Федоренко Ю. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. –240с.

 • Хомоненко А.Д., Гофман В.Э. Самоучитель Delphi. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 576 с.

 • Язык компьютера: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. В.М. Курочкина. – М.: Мир, 1989. – 240с.Лекція № 1

 • Тема: Вступ. Блок-схеми і алгоритми. Pascal-програми.План

 • Мета, предмет, структура курсу АМП.

 • Мова програмування. Деякі відомості про різні мови програмування.

 • Поняття програми, алгоритму, блок-схеми. Правила створення алгоритмів.

 • Поняття Pascal-програми і її структура.Програмування – складання інструкцій для комп'ютера . Управління комп'ютером здійснюється за допомогою мови програмування. Мова програмування – це набір слів, спеціальних знаків і команд, які є “зрозумілими” для комп'ютера.Транслятор (компілятор) – мовний процесор, який прочитує програму, складену мовою програмування і виконує її переклад на машинний код (електричні сигнали, що складаються з нулів і одиниць). Саме машинний код і виконується комп'ютером.Мови програмування високого рівня – це мови програмування, які дозволяють конструювати набори машинних команд без використання двійкових символів. Їхній синтаксис близький до синтаксису людської мови.Найбільш розповсюджені сьогодні мови програмування:

 • Мова С (найбільш розповсюджена мова для розробки комп'ютерних продуктів);

 • Мова Java (може працювати під різними операційними системами);

 • Скриптові мови (використовують для розв'язування нескладних задач. Наприклад, мови Python, Perl).Мова Pascal – це мова високого рівня програмування, яка вимагає від програміста визначення всіх змінних в окремій ділянці на початку програми. Завдяки явності такого визначення, в Pascal-програмі порівняно небагато помилок і їх простіше виправити навіть тій людині, яка не є автором програми.В основу ідеології середовища швидкої розробки або RAD-системи (Rapid Application Development) покладено технології візуального проектування і об'єктно-орієнтованого програмування. Ідея: середовище розробки бере на себе значну частину рутинної роботи, завдання програміста – конструювання діалогових вікон і створення функцій обробки подій.Серед RAD-систем особливо виділяється середовище Borland Delphi, яке дозволяє створювати різні програми: від найпростіших одновіконних додатків до програм управління розподільними базами даних. Середовище Borland Delphi в якості мови програмування використовує мову Delphi, яка є прямим нащадком мови Pascal.Програмування – це створення програм або послідовності інструкцій, які повинен виконати комп'ютер.План (алгоритм) виготовлення полиці для книжок:

 • створення ескізу виробу;

 • підготовка необхідних матеріалів і інструментів;

 • виконання роботи;

 • внесення виправлень.Алгоритм – послідовність дій, які потрібно виконати для оброблення сукупності початкових даних і здобуття відповідних результатів.Алгоритм підрахунку складного відсотку – скільки років й місяців знадобиться для подвоєння певної кількості зерна з щорічним приростом 20% (Вавилон, 1800 р. до н.е.)Алгоритм знаходження найбільшого спільного дільника (Евклід, ІІІ ст. до н. е.) – найдревніший алгоритм, що використовується у програмуванніАлгоритм розв'язування квадратного рівняння, написаний араб. математиком аль-Хорезмі (Багдад, 820 р.)Основні риси алгоритму:

 • результативність (обов'язкове здобуття результату після реалізації алгоритму);

 • визначеність (кожна команда алгоритму має бути чіткою, зрозумілою, однозначною);

 • масовість (можливість застосування певного алгоритму до цілого класу однотипних задач).Програма – реалізований певною мовою програмування алгоритм, призначений для його подальшого автоматичного виконання комп'ютером.Способи описання алгоритмів:

 • Словесно-формульний;

 • Графічний у вигляді блок-схеми;

 • Запис навчальною алгоритмічною мовою (наприклад, РАЯ) тощо.Блок-схема – це графічне зображення, яке демонструє послідовність основних кроків виконання програми.Основні символи блок-схеми:Структури алгоритму:

 • лінійна (операції виконуються послідовно, по черзі їх запису);

 • розгалужена (існує умова, залежно від виконання якої є кілька напрямків обчислень. Якщо напрямків два, то це простий розгалужений алгоритм, якщо більше – складний);

 • циклічна (процес з одним або більше блоками, що повторюються).Структура Pascal-програми:

 • заголовок

 • program <ім'я програми>;

 • розділи описової частини

 • uses – приєднання бібліотек та модулів;

 • label – оголошення міток (позначок);

 • const – оголошення сталих;

 • type – опис типів;

 • var – оголошення змінних;

 • procedure – оголошення процедур користувача;

 • function – оголошення функцій користувача.

 • виконувана частина (інструкції програми)

 • begin

 • <розділ команд>

 • end.Зауваження:

 • Приєднання модулів у конкретній програмі здійснюють за допомогою команди

 • uses <список назв модулів>;

 • Процедури і функції модуля System можна застосовувати за замовченням (не оголошуючи). Саме з цього модуля компілятор бере процедури read, readln, write, writeln, стандартні функції sin, cos тощо.Схожі:

Література Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с iconГлинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів : “Деол”, 2002. – 144 с
Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. Львів : "Деол", 2002. 144 с
Література Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с iconКультин Н. Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 256 с. Культин Н. Б. Delphi в задачах и примерах. – Спб.: Бхв-петербург, 2005. – 288 с
Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. Львів: "Деол", 2002. 144 с
Література Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с iconУрок 2) (Turbo Pascal 0)
Організувати цикл проходження по масиву та додавання елементів величини-суматора
Література Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с iconПідпрограми-функції (Turbo Pascal 0) Інформатика-11
При розробці програм іноді з’являються повторювані групи дій або виникає необхідність поділити програму на окремі модулі. Для цього...
Література Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с iconПідпрограми-процедури (Turbo Pascal 0) Інформатика-11
При розробці програм іноді з’являються повторювані групи дій або виникає необхідність поділити програму на окремі модулі. Для цього...
Література Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с iconУрок 1) (Turbo Pascal 0)
Якщо треба зберігати чи обробляти багато числових даних, то незручно заводити для цього стільки змінних величин. Тут І знадобиться...
Література Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с iconБоржомі Відбивання та заломлення світла
Усі уроки фізики. 7 клас / Гельфгат І. М., Петракова М. О. Х.: Вид група. «Основа», 2007. 144 с
Література Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с icon144 144 ось знову день, як мить пробігла

Література Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с iconВид-во «Ранок», 2011. 160 с.: іл. Астрономічний енциклопедичний словник / За загальною редакцією І. А. Климишина та А. О. Корсунь. Львів: лну-гао нану, 2003. 547 с. Isbn 996-613-263-X
Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт навч закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М. П. Пришляк; за заг ред. Я....
Література Глинський Я. М., Анохін В.Є., Ряжська В. А. Паскаль. Turbo Pascal і Delphi. 3-е вид. – Львів: “Деол”, 2002. – 144 с iconRound Trip проектування з використанням Rose Delphi Link (rdl). (Приклад) 2006 Rose Delphi Link


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка