Презентація досвіду роботи учителя математики Садівської зош І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради ситнікової галини олександрівни


НазваПрезентація досвіду роботи учителя математики Садівської зош І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради ситнікової галини олександрівни
Дата конвертації20.02.2013
Розмір502 b.
ТипПрезентации


П Р Е З Е Н Т А Ц І Я досвіду роботи учителя математики Садівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради СИТНІКОВОЇ ГАЛИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ


Судьбу свою ми обираємо самі...Професійний автопортрет

 • Посада учитель математики Садівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 • Освіта вища

 • Освіту отримала ДонНУ, 1986 рік

 • Фах Математик. Викладач.

 • Педагогічний стаж 27 років

 • Стаж роботи в даній школі: 27 років

 • Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” (з 2003 р.)

 • Методичне звання учитель - методистОсвіта

 • У 1986 році закінчила Донецький державний університет

 • за спеціальністю “Математик. Викладач.”Курси підвищення кваліфікації

 • Пройшла курси підвищення кваліфікації при ДонІППО

 • у листопаді 2007 р. • ...Без прагнення до наукової роботи вчитель елементарної школи неминуче підпадає під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається.

 • А.ДістервегМОЄ ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:Динаміка якості знань учнів з математики (у %)ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ,

 • які я використовую в своїй роботі:

 • Особистісно орієнтована система навчання

 • Проблемне навчання

 • Групові (колективні) технології навчання

 • Навчальний „мозковий штурм” (НМШ)

 • Ігрові технології навчання

 • Дискусія

 • Метод проектівПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ математики:

 • Методи учіння: репродуктивні (нетворчі) та продуктивні (творчі); метод спроб та помилок і дослідницький метод

 • Методи навчання: словесні, наочні, практичні; індуктивні, дедуктивні; репродуктивні, проблемні, дослідницькі

 • Методи активізації уваги учнів:

 • * метод мотивації учіння;

 • * метод збудження інтересу;

 • * метод проблемних ситуацій;

 • * метод стимулювання учнів

 • Методи викладання нового м а т е р і а л у:

 • * метод доцільності задач;

 • * метод асоціативного куща (схем);

 • * конкретно-індуктивний метод;

 • * сократичний та евристичний методи;

 • * дослідницький метод;

 • * метод укрупнення дидактичних одиницьПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • ТИПИ УРОКІВ:

 • урок перевірки результатів шляхом зіставлення з даними;

 • урок однієї задачі;

 • урок самостійної роботи, що вимагає творчого підходу;

 • урок самостійної роботи випереджального характеру;

 • урок, на якому повертаємось до раніше вивченого матеріалу, розглядаємо під новим кутом зору;

 • практичні роботи з геометричного матеріалу для молодших школярів;

 • урок у формі змагань і ігор: конкурс, турнір, естафета, дуель, ділова чи рольова гра, кросворд, вікторина тощо;

 • урок з імітацією публічних форм спілкування: прес-конференція, аукціон, бенефіс, панорама, телеміст, усний журнал;

 • урок з використанням фантазії: урок-казка, урок-сюрприз, урок-подорож у Країну...;

 • перенесення в рамки уроку традиційних форм позакласної роботи: КВК, „Слідство ведуть знавці”, „Що? Де? Коли?”, клуб ерудитів, диспут, клуб знавців математики, час веселої математики тощо;

 • проведення предметних тижнів.Я учитель і наставникМАТЕМАТИКА – це так цікаво!РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 • переможець районного конкурсу „Учитель року” в номінації „Математика” у 2006 р. та 2009 р.;

 • активний учасник різноманітних форм міжкурсової роботи (семінари, педради, майстер-класи, конференції, засідання РМО та ШМО вчителів математики);

 • учасниця по підготовці спецвипуску журналу „Відкритий урок” із Творчою програмою класних керівників ”Я – УСПІШНА ОСОБИСТІСТЬ!” (керів-ництво процесом самовиховання, саморозвитку особистості);

 • публікація у Всеукраїнських фахових журналах із педагогічних проблем (розробка уроку „ДРОБОВО – РАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ” в журналі „Математика в школах України” № 30 за 2009 рік).ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

 • ПОДЯКА Головного управління освіти і науки (2009 р.);

 • ПОДЯКА Шахтарської районної ради (2009 р.);

 • ГРАМОТИ відділу освіти Шахтарської райдержадміністрації (2002, 2003, 2005, 2006 рр.)СЕРЕД МОЇХ УЧНІВ:

 • 10 призерів і 10 переможців ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики ( 2006-2009 рр.);

 • 4 учасника ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики

 • ( Губанова О. - 11 кл., 2006 р.;

 • Ланін П. – 7 кл., 2007 р.;

 • Стежар О. – 7 кл., 2008 р.;

 • Сизова А. – 7 кл., 2009 р.);

 • учасниця районного конкурсу-захисту дослідницьких робіт МАН Сизова Анастасія (2007 - 2009 рр.) – випустила міні-збірку для шко-лярів середнього віку „Матема-тична логіка”;;

 • 80% випускників продовжують навчання у ВНЗ різних рівнів акредитації

Як керівник районного та шкільного МО учителів математики

 • я прагнула в своїй роботі досягнути поставле-

 • них цілей відповідно до задач методичної

 • роботи нашого навчального закладу та шкіл

 • району, для чого:

 • визначались пріоритетні напрями роботи

 • шкільного методичного об’єднання (ШМО) та

 • районного (РМО);

 • складався план роботи на навчальний рік на аналітико-діагностичній основі;

 • аналізувалась інформація про результати проведення моніторингових контрольних робіт; складалися корекційні плани роботи;

 • організовувались методичні виставки, представлялись кращі наробки вчителів за темою „Педагогічні перлини наших педагогів”;

 • забезпечувалась готовність шкільних команд до участі в предметних олімпіадах;

 • організовувалась робота учнів у МАНі;

 • організовувався огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури.ЯК КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

 • ставлю перед собою орієнтовні виховні задачі:

 • 1. Вивчення індивідуальних особливостей, інтересів та потреб учнів. Сприяння створенню згуртованого та працездатного колективу.

 • 2. Допомога учням (на онові результатів анкетування та діагностики) у пізнанні власного характеру, у подоланні негативних та вихованні позитивних рис характеру.

 • 3. Розвиток навчально-пізнавальних здібностей і потреб учнів; залучення до скарбів української та світової культури.

 • 4. Виховування позитивних рис характеру: доброта, скромність, правдивість, старанність, повага до старших, дбайливість, взаємодопомога тощо та додержання загальнолюдських етичних норм.

 • 5. Виховування демократичної культури поведінки, поваги до інших, толерантності, здатності відстоювати власну думку, не піддаватися чужому впливу.

 • 6. Сприяння вихованню здорового способу життя; запобіганню шкідливих звичок.

 • 7. Надання кожному учневі можливості брати участь у суспільно-корисних справах, класних та шкільних заходах.

 • 8. Сприяння становленню учнівського самоврядування; розвитку організаційних вмінь та навичок.Свою виховну роботу планую за такими напрямками:

 • * духовно-моральний;

 • * національно-патріотичний;

 • * громадянський;

 • * родинно-сімейний;

 • * трудовий;

 • * екологічний;

 • * туристично-краєзнавчий;

 • * художньо-естетичний;

 • * формування здорового способу життя.РОБОТА З БАТЬКАМИ

 • Основними напрямками в роботі з батьками я вважаю наступні:

 • ознайомлення з умовами життя сім’ї, з’ясування її психологічного клімату, особливостей поведінки дитини в сім’ї;

 • ☼ визначення рівня педагогічної культури батьків;

 • ☼ виявлення труднощів, які відчувають батьки та позитивного досвіду сімейного виховання;

 • ☼ здійснення колективного та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу;

 • ☼ залучення батьків до організації позашкільної виховної роботи;

 • ☼ проведення ділових ігор, „круглих столів”, „батьківських рингів”, семінарів з питань сімейного виховання.ФОРМИ роботи з БАТЬКАМИ:

 • батьківські збори (організаційні – на початку навчального року, підсумкові – кожного семестру, тематичні – ознайомлення з педагогічними рекомендаціями, пам’ятками щодо виховання дітей);

 • бесіди (колективні, індивідуальні, групові);

 • зустрічі „за круглим столом”, „батьківський ринг”, відкриті уроки для батьків, семінари-практикуми, консультації тощо;

 • конкурси та вечори сімейного свята „Тато, мама, я – дружна сім’я”, „Шануй отця свого і матір свою!”, „Професії наших батьків” тощо;

 • виставки „Світ захоплень моєї сім’ї”, „Сімейна реліквія” тощо. • 2003 - 2004 навчальний рік

 • Мій перший випускний 11 клас

П Р Е С АСхожі:

Презентація досвіду роботи учителя математики Садівської зош І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради ситнікової галини олександрівни iconЗ досвіду роботи учителя-методиста світової літератури Хмелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Роменської районної ради Сумської області

Презентація досвіду роботи учителя математики Садівської зош І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради ситнікової галини олександрівни iconВчителя математики Володимирівської зош І – ІІІ ступенів Петрівського району
Презентація досвіду роботи з проблеми: "Створення середовища, що сприяє розвитку творчих здібностей школярів на уроках математики"...
Презентація досвіду роботи учителя математики Садівської зош І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради ситнікової галини олександрівни iconБерезняківська зош І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Березняківська зош І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради
Авторські уроки з образотворчого мистецтва в 5-7 класах: Посібник для вчителя: У2ч., Упоряд. Ж. С., Марчук,О. В. Ночвінова. Х.: Веста:...
Презентація досвіду роботи учителя математики Садівської зош І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради ситнікової галини олександрівни iconЗош І – ІІІ ст с. Кричевичі 2013 Класний керівник
Презентація досвіду роботи класного керівника 4 класу півень мирослави олександрівни І частина
Презентація досвіду роботи учителя математики Садівської зош І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради ситнікової галини олександрівни iconВчителя математики Великокостромської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Фруль Олени Олександрівни
Досвід роботи вчителя математики Великокостромської зош фруль О. О. 2012-2013 н р
Презентація досвіду роботи учителя математики Садівської зош І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради ситнікової галини олександрівни iconПідготували учні 11 класу
...
Презентація досвіду роботи учителя математики Садівської зош І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради ситнікової галини олександрівни iconСемінар “ Ситуація успіху ” Вчителі Лісностінківської зош І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області
Вчителі Лісностінківської зош І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області
Презентація досвіду роботи учителя математики Садівської зош І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради ситнікової галини олександрівни iconПортфоліо учителя математики Щербанівської зош І-ІІІ ступенів ім. М. М. Рябошапки Климової Світлани Анатоліївни

Презентація досвіду роботи учителя математики Садівської зош І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради ситнікової галини олександрівни iconПрезентація на тему: «Війна і мир» Війна…
Виконали учениці 10-а класу Канівської зош I-III ступенів №4 Шипілова Настя та Сорока Анна під керівництвом учителя географії вищої...
Презентація досвіду роботи учителя математики Садівської зош І-ІІІ ступенів Шахтарської районної ради ситнікової галини олександрівни iconМетодична робота у Богданівській зош І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка