Гора Тетяна Володимирівна старший викл кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін


НазваГора Тетяна Володимирівна старший викл кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін
Дата конвертації20.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • Гора Тетяна Володимирівна

 • старший викл. кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін
Зацікавити дітей іноземною культурою, розвивати лінгвістичні задатки дитини, виховувати любов до навчання загалом

 • Зацікавити дітей іноземною культурою, розвивати лінгвістичні задатки дитини, виховувати любов до навчання загаломформування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки

 • формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки

 • у типових сферах і ситуаціях. • правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень;

 • оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування;

 • розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності;отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у процесі усного спілкування;

 • отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у процесі усного спілкування;

 • участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування);уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам'ять римовані твори дитячого фольклору;

 • уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам'ять римовані твори дитячого фольклору;

 • оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання;правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів;

 • правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів;

 • засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

 • Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

 • розуміти окремі знайомі слова і прості найбільш уживані фрази в ситуаціях повсякденного спілкування, а також невеликі за обсягом повідомлення та інструкції

 • розуміти зміст повідомлення в межах особистісної, суспільної та освітньої сфери

 • розуміти інструкції і виконувати їхрозуміти короткі прості пояснення, усне спілкування двох і більше людей; опис, сюжетні тексти, розповідь, повідомлення, пояснення, запрошення, оголошення в межах особистісної, суспільної та освітньої сфери спілкування

 • розуміти короткі прості пояснення, усне спілкування двох і більше людей; опис, сюжетні тексти, розповідь, повідомлення, пояснення, запрошення, оголошення в межах особистісної, суспільної та освітньої сфери спілкування

 • читання

 • читати і розуміти навчальні та нескладні адаптовані автентичні тексти, що стосуються особистісної, суспільної та освітньої сфери, а також тексти, що відображають особливостіпобуту, життя, культури країни, мова якої вивчається, та тексти з незнайомих мовних одиниць, значення яких можна визначити за допомогою здогадки і словника, відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів

 • побуту, життя, культури країни, мова якої вивчається, та тексти з незнайомих мовних одиниць, значення яких можна визначити за допомогою здогадки і словника, відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів

 • говоріння

 • монологічне мовлення

 • Уміти висловлювати коротке повідомлення у межах відповідної сфери спілкування, передавати основний зміст прочитаного, побаченого або почутого. Коротко висловлювти своє ставлення до осіб, подій,явищ; описувати малюнок, використовувати вербальні та невербальні опори

 • явищ; описувати малюнок, використовувати вербальні та невербальні опори

 • діалогічне мовлення

 • Уміти спілкуватися із співрозмовником у межах відповідної сфери спілкування; будувати діалог з використанням основних зразків мовленнєвого етикету, прийнятого у країні, мова якої вивчається

 • Робити запит нової інформації, використовуючи для цього запитання різних типів;

 • Висловлювати емоції у звязку з почутим від співрозмовника;ставити запитання співрозмовникові з метою з’ясування певної інформації, відповідати на подібні запитання

 • ставити запитання співрозмовникові з метою з’ясування певної інформації, відповідати на подібні запитання

 • Обмінюватися реплікам із співрозмовником

 • Уточнювати зміст почутого в разі нерозуміння його

 • письмо

 • Уміти правильно у письмовій формі з викоританням у разі необхідност вербальни або невербальних опор, передати основний зміст прочитаного, побаченого або почутого, коротко висловлювати своє ставлення до осіб, подій, явищ; описувати малюнокзнати достатню ількість лексичних одиниць і уміти використовувати їх для вираження основних комунікативних потреб

 • знати достатню ількість лексичних одиниць і уміти використовувати їх для вираження основних комунікативних потреб

 • Уміти правильно вживати граматичні структури та явища у простих реченнях для задоволення простих повсякденних потреб у межах відповідної сфери спілкуванняУміти обмінюватися інформацією і висловлювати свої погляди простими мовними засобами; встановлювати соціальний контакт (вітання і прощання; знайомство; висловлювання вдячності, вибачення)

 • Уміти обмінюватися інформацією і висловлювати свої погляди простими мовними засобами; встановлювати соціальний контакт (вітання і прощання; знайомство; висловлювання вдячності, вибачення)Уміти орієнтуватися в навколишньому середовищі та встановлювати соціальний контакт

 • Уміти орієнтуватися в навколишньому середовищі та встановлювати соціальний контакт

 • Використовувати набуті знання, уміння та навички; оцінювати свої досягненняPrimary English Teacher Training Online (0-3 years of work)

 • Primary English Teacher Training Online (0-3 years of work)Approaches: Reflective Experiential Practical

 • Modes: Online (moderated) Online + face-to-face

 • Learning Technologies

 • for the Classroom

 • Language A2 → B1

 • MethodologyСхожі:

Гора Тетяна Володимирівна старший викл кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін iconЗміст та завдання цільових регіональних програм
Бухлова Н. В., ст викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання
Гора Тетяна Володимирівна старший викл кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін iconКондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії та методики виховання, кандидат педагогічних наук
Навчальний предмет " Художня культура " входить до освітньої галузі " Естетична культура "
Гора Тетяна Володимирівна старший викл кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін iconОновлення форм і методів в діяльності класного керівника Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії та методики виховання
Педагогічним працівником, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, окремими учнями та їх батьками
Гора Тетяна Володимирівна старший викл кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін iconОсобливості впровадження програми “Трудове навчання “ 5 клас відповідно до нового Державного стандарту загальної та повної середньої освіти
Павич Н. М., викладач кафедри теорії і методик викладання природничо-математичних дисциплін
Гора Тетяна Володимирівна старший викл кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін iconВимоги щодо організації виховної роботи в новому 2008-2009 навчальному році Старший викладач кафедри теорії та методики виховання Л. Г. Кондратова
Народна педагогіка (літописці, Я. Мудрий, В. Мономах, Б. Хмельницький, П. Сагайдачний, Г. Сковорода, Т. Шевченко, С. Русова, Г. Ващенко,...
Гора Тетяна Володимирівна старший викл кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін iconНмц української мови та літератури у складі кафедри методики викладання

Гора Тетяна Володимирівна старший викл кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін iconЧернишева Раїса Іванівна, Чернишева Раїса Іванівна
Чернишева Раїса Іванівна, викладач кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання
Гора Тетяна Володимирівна старший викл кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін iconДудар Ольга Володимирівна, викладач кафедри методики
Музейна педагогіка як перспективна складова системи навчально-виховної роботи у школі: українознавчий аспект
Гора Тетяна Володимирівна старший викл кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін iconВиховний потенціал музейної педагогіки
О. В. Дудар, старший викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти І виховання іппо ку імені Бориса Грінченка
Гора Тетяна Володимирівна старший викл кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін iconТема: Вступ. Медична генетика як наука і галузь охорони здоров’я Лектор: доцент кафедри медичної біології, к м. н. Бігуняк Тетяна Володимирівна


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка