Епд – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення


НазваЕпд – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення
Дата конвертації20.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииЕПД – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення.

 • ЕПД – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення.

 • Як відомо, нове – ще не гарантія нововведення.

 • Масове введення досвіду також не може бути гарантом його стійкості .- Популяризація

 • - Популяризація

 • - Розповсюдження

 • - Створення стимулів для розвитку

 • - Збагачення педагогічної системи нестандартними підходами

 • - Підвищення якості освітиОзнаки ЕПД

 • - високі кількісно-якісні показники результатів НВП

 • - Оптимальність досягнення

 • - Стійкість та стабільність

 • - Можливість повторення та творчого використання іншими

 • - Перспективність – має майбутнє

 • - Наукова обґрунтованістьДжерела досвідуНа рівні району

 • На рівні району

 • Стоїть завдання “ вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу ”Цільові функції:

 • Цільові функції:

 • прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці су­часних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

 • компенсаторна - передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;

 • інформаційно - коригувальна - спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.Організаційні функції:

 • Організаційні функції:

 • трансформаційна - відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

 • діагностична - систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їхніх навчальних досягнень і вихованості, а також про­фесійного рівня педагогічних працівників;

 • моделююча - моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

 • інформаційно-аналітична - вивчення й узагальнення перспек­тивного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

 • організаційно-координувальна - координація діяльності циклових методичних комісій (об'єднань) району (міста), навчальних закладів;

 • соціальна — створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів3.2.12. організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

 • 3.2.12. організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

 • 3.2.13.вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучас­них форм організації навчально-виховного процесу;

 • 3.2.14. формування електронної бази даних щодо перспективного - педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-попу­лярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

 • 3.2.15.проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

 • 3.2.16.висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі (місті).Репродуктивний

 • Репродуктивний

 • Діяльність, яка не має в собі нічого нового , але спрямована на сумлінне виконання своїх професійних обов'язків, є добрим взірцем для тих педагогів, котрі лише оволодівають педагогічною майстерністю.Раціоналізаторський

 • Раціоналізаторський

 • Пов’язаний із творчим використанням відомих форм і методів , спрямований на підвищення ефективності педагогічної роботи.Новаторський

 • Новаторський

 • Діяльність, яка завжди пропонує суттєві зміни в навчально-виховному процесі , має в собі елементи новизни, оригінальності. Такий досвід особливо цінний, оскільки прокладає нові шляхи в педагогічній науці та практиці.- досвід має створюватися в певній відповідності з вимогами програми

 • - досвід має створюватися в певній відповідності з вимогами програми

 • - повинен характеризуватися раціональністю шляхів, якими досягається високий результат

 • - має бути результативним, високо ефективним ( про якість говорить тільки її кінцевий результат)

 • - ЕПД повинен відповідати вимогам і завданням сучасної педагогічної науки- допомога в розробці прийомів і методів роботи за визначеною темою

 • - допомога в розробці прийомів і методів роботи за визначеною темою

 • - допомога в аналізі і систематизації фактичного матеріалу

 • - складання плану оформлення досвіду

 • - допомога в організації і проведенні взаємного обміну досвідом роботи вихователів. зокрема тих, котрі поглиблено працюють над однією і тією самою темою

 • - перевірка і випробування виявленого досвіду (проведення педагогічних рад для обговорення питань, пов'язаних з досвідом, а також результатів досвіду).Що таке ЕПД ?

 • Що таке ЕПД ?

 • Мета ЕПД ?І група - Підготовчий етап

 • І група - Підготовчий етап

 • Відібрати складові підготовчого етапу

 • ІІ група - Вивчення досвіду

 • Відібрати складові процесу вивчення досвіду

 • ІІІ група - Узагальнення досвіду

 • Визначити основні етапи роботи

 • ІV група – Скласти картку ЕПД- забезпечення інформаційною, науково-педагогічною, науково-психологічною літературою

 • - забезпечення інформаційною, науково-педагогічною, науково-психологічною літературою

 • - застосування послідовного, систематичного й рівномірного запровадження плану впровадження ЕПД протягом певного часу

 • - не допускати перевантаження дітей; позитивні результати мають досягатися при нормальних затратах зусиль дітей з урахуванням їх вікових особливостейПідготовчий етап

 • Підготовчий етап

 • 1.Визначення педагогічної проблеми (актуальність, відповідність досягненням психолого-педагогічної науки

 • 2. Вибір об'єкта вивчення:

 • - збір конкретних даних про носія досвіду (системи педагогічної діяльності, її результативність)

 • - встановлення реальних термінів вивчення досвіду

 • - визначення наукового консультанта, створення експертної групи

 • 3. підвищення науково-педагогічної та методичної компетентності педагогічних працівників, які безпосередньо вивчатимуть та узагальнюватимуть досвід, за проблемою досвіду ( семінари, курси, самоосвіта)1. Попереднє спостереження:

 • 1. Попереднє спостереження:

 • - вивчення системи педагогічних дій носія досвіду (доцільно проводити у перші місяці навчального року)

 • - уточнення теми досвіду, провідної педагогічної ідеї, елементів новизни, оцінки досвіду за критеріями

 • - складання плану вивчення досвіду разом з автором, уточнення додаткових матеріалів, що супроводжують опис досвіду

 • 2. Ґрунтовне вивчення досвіду:

 • - вивчення системи творчої діяльності носія досвіду за планом (1-2р.)

 • - уточнення і поглиблення висновків про сутність досвіду, корекція

 • 3.Контрольне вивчення:

 • - аналіз результативності

 • - класифікація досягнень педагога на типові, характерні та випадкові, класифікація емпіричних матеріалів та їх узагальнення- опис педагогічних явищ , що об'єктивно розкривають зміст досвіду, відповідно до його провідної ідеї і мети вивчення

 • - опис педагогічних явищ , що об'єктивно розкривають зміст досвіду, відповідно до його провідної ідеї і мети вивчення

 • - обґрунтування гіпотези, що пояснює причини успіху, цінності досвіду

 • - пояснення шляхів подолання в даному досвіді проблем, суперечностей масової педагогічної практики

 • - визначення змістовно-методичних й організаційно-методичних заходів щодо поширення досвіду

 • - організація роз'яснення суті та значення досвіду, його конструктивності й можливості застосування в масовій педагогічній практиці, переконання педагогів в ефективності

 • - визначення й запровадження доцільних форм поширення досвіду (буклети, бюлетені, експрес-інформація, виставки, відеокасети, проблемні ТГ, ТТК, семінари, конференції, вернісажі, ярмарки педагогічних ідей, фестивалі…1.Тема ( проблема). (Н: Створення умов для інноваційного підходу до розвитку творчих здібностей (учня) дошкільника )

 • 1.Тема ( проблема). (Н: Створення умов для інноваційного підходу до розвитку творчих здібностей (учня) дошкільника )

 • 2. Автор. П.І.Б.

 • 3. Анотація досвіду ( провідна ідея, мета, новизна, практична значущість).

 • 4. Ким і коли схвалено (... методичною радою науково-методичного центру відділу освіти)

 • 5. Форми використання (в загальній системі роботи НЗ...)

 • 6. Рівень готовності до розповсюдження ( у формі портфоліо, на електронних та паперових носіях, статті, моделі, проекти, методичні рекомендації )

 • 7. Можливі форми подальшого впровадження і розповсюдження ( семінари-практикуми, майстер-класи, конкретний заклад)

 • 8. Апробація досвіду ( у загальній системі роботи НЗ №..., на відкритих заходах закладу, району, міста...)Харківська академія неперервної освіти

 • Харківська академія неперервної освіти

 • вул. Пушкінська, 24, вул. Світла, 41.

 • Тел. 364 – 38 - 51

 • кaf_ypravl@mail.ruСхожі:

Епд – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення iconЕпд – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення

Епд – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення iconце оптимальна діяльність педагога, – це оптимальна діяльність педагога

Епд – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення iconМаринушкіна О.Є., Маринушкіна О.Є
Загальна ціль спільна діяльність, яка ідеально представлена загальним результатом, до якого прагне загал індивідуумів
Епд – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення iconПсихологія мислення та інтелекту
Від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики такий діалектичний шлях пізнання істини, пізнання обєктивної...
Епд – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення iconЦілі і завдання роботи з педкадрами (випливають з освітніх потреб суспільства та педагога)
Технологія рефлексивного управління – технологія управління за результатом – особистісно орієнтована технологія створення ситуації...
Епд – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення iconКлючові слова: соціально-економічна ефективність, первинна медико-санітарна допомога, сімейний лікар Вступ
Комсомольськ Полтавської області двох механізмів розвитку первинної медико-санітарної допомоги (пмсд) на базі комунального центру...
Епд – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення iconЛекція №9 Тема: Педагогічні ідеї та діяльність Й. Г. Песталоцці Тема: Педагогічні ідеї та діяльність Й. Г. Песталоцці План
Вплив демократичних ідей Й. Г. Песталоцці на розвиток педагогічної теорії і шкільної практики
Епд – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення iconШлях до істини саме такий, як і від істини шлях він анітрохи не довший, він тільки трохи складніший

Епд – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення iconЛюдина, яка відкрила для себе три невичерпні джерела: Добра, Істини, Краси —
Поетична збірка "На березі долі" видана в 1997 році коштом авторки, тиражем 500 примірників
Епд – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом практики та критерієм істини, яка підтверджує чи спростовує нововведення iconРізновиди послуг та їх особливості
Послуги є результатом різних видів людської діяльності, їх можна визначити як нематеріальну діяльність, яку організація-виробник...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка