План психологічні особливості учіння


НазваПлан психологічні особливості учіння
Дата конвертації21.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПлан

 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧІННЯ

 • ВИДИ, РІВНІ І МЕХАНІЗМИ УЧІННЯ І НАУЧІННЯ

 • УЧІННЯ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ

 • УЧБОВА СИТУАЦІЯ

 • МОТИВАЦІЯ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • ДЖЕРЕЛА УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • СТРУКТУРА УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІКлючові слова

 • Гнозис

 • Научіння

 • Мотиви учіння

 • Освіта и самоосвіта

 • Пізнавальні інтереси

 • Перцептивні дії

 • Розумова самостійність

 • Учіння й безперевна освітаРекомендуемая литература

 • Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В.Гамезо и др. - М.,1984. – С. 84-115.

 • Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.Б.Петровского. – М.,1979.С. 170-189.

 • Габай Т.Е. Педагогическая психология. – М., 1995. – С.68-115.

 • Немов Р.С. Психология образования. – М. 2006. – С.233-261.

 • Савчин М.В. Педагогічна психологія: навч.посіб. – К., Академвидав, 2007. – С.145-152.Учіння — стихійний або цілеспрямований процес засвоєння людиною знань, вироблення вмінь і навичок, розвиток особистості, інтелекту, що відбувається в умовах індивідуальної або спільної діяльності, спілкування з ровесниками або старшими шляхом спостереження за поведінкою та діяльністю інших людей, їх наслідування, а також у процесі сприймання та аналізу інформації у засобах масової інформації • Научіння - процес учіння, що здійснюється під впливом інших людей та відбувається стихійно й цілеспрямовано

 • Спонтанне учіння є непродуктивним для систематичного, ефективного і швидкого засвоєння дитиною суспільного досвіду;

 • Учіння залежне від дозрівання, між процесами учіння і дозрівання є і зворотна залежністьВИДИ УЧІННЯ І НАУЧІННЯ

 • учіння та научіння за механізмом імпринтингу — швидкого, автоматичного, майже миттєвого пристосування організму до умов його життя з використанням готових від народження форм поведінки;

 • умовно-рефлекторне научіння — виникнення нових форм поведінки як умовних реакцій на нейтральний стимул, який раніше специфічної реакції не викликав;

 • метод проб і помилок (оперантне научіння). Ситуації, в яких опиняється людина, породжують у неї інстинктивні, безумовні, умовні реакції.Вищі способи научіння

 • вікарне учіння — учіння через пряме спостереження за поведінкою і діяльністю інших людей, в результаті чого людина переймає і засвоює форми поведінки тих, за ким спостерігає;

 • вербальне учіння та научіння — набування людиною нового досвіду через засвоєння мови та спілкування.РІВНІ УЧІННЯ І НАУЧІННЯ

 • сенсорний (формується здатність до розрізнення і розпізнавання образів сприй­мання, наприклад кольорів, звуків);

 • моторний (вибір і об'єднання рухів у певні програми, а також їх диференціація, генералізація і систематизація, наприклад складних рухів з ракеткою у грі в теніс);

 • сенсомоторний(синтез сенсорного і моторного рівнів), на якому під контролем образів сприймання формуються рухові програми);

 • когнітивний (виявлення, аналіз, відбір, узагальнення та закріплення суттєвих властивостей і зв’язків предметів, доцільні дії з виявлення цих властивостей і зв'язків);

 • метакогнітивний(осягнення знань про свій інтелект та інтелектуальну діяльність, пам'ять, мислення) рівнях.МЕХАНІЗМИ УЧІННЯ І НАУЧІННЯ

 • Навчально-інтелектуальні та соціальні механізми:

 • формування асоціацій (встановлення тимчасових зв’язків між окремими фрагментами знання чи досвіду);

 • наслідування (відтворення рухів, вчинків інших людей);

 • розрізнення і узагальнення (об’єднання предметів і явищ за їх спільними істотними ознаками), що пов’язані переважно з формуванням понять;

 • здогад (безпосереднє сприймання нової інформації, чогось невідомого в уже відомому, знайомому з минулого досвіду). Він (інсайт) є раціональною основою для розвит­ку інтелекту дитини;

 • творчість (створення нових знань, нових предметів, вироблення умінь і навичок, не представлених у готовому вигляді для засвоєння через наслідування);

 • зворотний зв'язок (зворотна інформація про учіння і навченість: діагностика і самодіагностика);

 • підкріплення (фіксування індивідом своїх успіхів і невдач, створення різних видів мотивацій учіння);

 • закріплення (фіксація досвіду).

Гностична діяльність в структурі учіння

 • В.П.Зінченко та ін.:

 • сприймання та,

 • особливо,

 • спостереження

 • здійснюються за допомогою спеціальних перцептивних дійПервинне і вторинне учіння

 • внутрішня діяльність виникає із зовнішньої шляхом її інтеріоризації

 • (основним знаряддям інтеріоризації є слово)

 • (Ж.Піаже та О. М. Леонтьев)

 • Системи психічних операцій (аналіз) , що розгортаються в ідеальному плані – внутрішня психічна діяльністьРоль зовнішньої (наочної) і внутрішньої (психічної) діяльності в учінні

 • Зовнішня гностична діяльність обов'язкова для учіння, коли в психіці ще не сформовані відповідні образи, поняття і операції (раннє або первинне учіння)

 • Для научіння достатньо однією внутрішньою гностичної діяльності якщо її образи і операції, необхідні для засвоєння нових знань або умінь, вже є у учня (пізнє або вторинне учіння)УЧБОВА СИТУАЦІЯ

 • Структура учбової ситуації:

 • певне незнання (або невміння);

 • свідома мета усунути його;

 • утруднення на шляху до цієї мети;

 • джерела інформації, необхідної для її досягненняМотивація учбової деяльності

 • Загальна характеристика мотивації учіння:

 • мотив набуття нового досвіду;

 • мотив завоювати пошану викладача, товаришів або інших людей ;

 • мотив отримання нагороди від батьків або учбового закладуДЖЕРЕЛА УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Внутрішні джерела (потяги)

 • природжені, які виражають біологічні потреби організму і обумовлені генетичними програмами,

 • придбані, які виражають соціальні потреби і формуються суспільством

 • Зовнішні джерела (примушування)

 • вимоги, очікування і можливості

 • Особисті джерела (цінності), смаки, інтереси, прагнення, установки, переконання, світогляд, уявлення про себе, відношення до суспільстваСТРУКТУРА УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Основною одиницею учбової діяльності, за Д.Б.Ельконіним, є учбове завдання

 • Її відмінність від всяких інших завдань полягає в тому, що мета рішення учбового завдання "полягає в зміні суб'єкта, що діє, тобто в оволодінні певними способами дії". Процес і результат формування самої учбової діяльності, яка активно складається на початку шкільного навчання, залежать від методики навчання і від форм організації учбової роботи дітейПараметри сформованість учбової діяльності у школярів:Способи управління діяльністю учня

 • І тип (концепції навчання як викладання )

 • методи: повідомлення, роз'яснення, підношення, показ і завдання

 • ІІ тип (концепція навчання, як стимуляції )

 • методи: пробудження здивування, цікавості, питань і інтересів, шляхом зіштовхування учнів з незвичайними або вражаючими фактами і положеннями, захоплення прикладом і емоційним відношенням тощо

 • ІІІ тип (концепція навчання як керівництво )

 • методи: постановка проблем і завдань, обговорення і дискусія, сумісне планування і консультація тощо.Схожі:

План психологічні особливості учіння iconПсихологічні особливості хворих при різних захворюваннях. Особливості психології хворих дітей та людей похилого віку

План психологічні особливості учіння iconПсихологічні особливості хворих при різних захворюваннях. Особливості психології хворих дітей та людей похилого віку

План психологічні особливості учіння iconБіосоціальні чинники психічного здоров’я. Вікові аспекти : Психологічні особливості та критерії зрілості і старіння

План психологічні особливості учіння iconУрок Сучасні війни та воєнні конфлікти, їх психологічні особливості та вплив на поведінку і стан людини

План психологічні особливості учіння iconПсихологічні Психологічні
Навчальні тестові завдання застосову-ють для активізації навчання, діагностики засвоєння матеріалу, самоаналізу
План психологічні особливості учіння iconПсихологічні Психологічні
Навчальні тестові завдання застосову-ють для активізації навчання, діагностики засвоєння матеріалу, самоаналізу
План психологічні особливості учіння iconВиконала Малютіна О. К. студентка 6 курсу
...
План психологічні особливості учіння iconПобеждай ярость любовью, отвечай добром на зло
Педагогічна рада Психологічні особливості професії та педагогічні моральні позиції учителя
План психологічні особливості учіння iconСтудентське наукове товариство "Наука майбутнього" Студентське наукове товариство "Наука майбутнього"
Студентські наукові гуртки: «Особливості сучасного управління», «Соціологічні дослідження», «Психологічні особливості ефективного...
План психологічні особливості учіння iconБіосоціальні чинники психічного здоров’я. Вікові аспекти: Психологічні особливості розвитку підліткового та юнацького періодів. Поведінкові зрушення, психічна депривація


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка