Дія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення бпд та обробки пд у цих базах


НазваДія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення бпд та обробки пд у цих базах
Дата конвертації21.02.2013
Розмір445 b.
ТипЗаконДія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення БПД та обробки ПД у цих базах:

 • Дія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення БПД та обробки ПД у цих базах:

 • Фізичною особою – виключно для непрофесійних чи побутових потреб

 • Журналістом – у зв'язку з виконанням ним службових чи професійних обов'язків

 • Професійним творчим працівником – для здійснення творчої діяльності

ПРАВА СУБ‘ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • ПРАВА СУБ‘ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • Ст.8 Суб'єкт ПД має право:

 • - пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх ПД органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

 • - пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх ПД будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

 • - на захист своїх ПД від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;

 • - звертатися з питань захисту своїх прав щодо ПД до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту ПД;

 • - застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист ПД.ПРАВА СУБ‘ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • ПРАВА СУБ‘ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • Ст.11 Суб'єкт ПД має право:

 • - при наданні згоди на обробку його ПД внести застереження стосовно обмеження права на обробку своїх ПД.

 • Ст. 12 Суб'єкт ПД має право:

 • - на одержання зібраних відомостей про нього, а також інформації про їх джерела за його вимогою, крім випадків, установлених законом.

 • - бути повідомленим про його права, визначені Законом, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані, виключно в письмовій формі та протягом 10 робочих днів з дня включення його ПД до БПД .

 • Ст. 16 Суб'єкт ПД має право:

 • - на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

 • Ст. 18 Суб'єкт ПД має право:

 • - оскаржувати рішення про відстрочення або відмову в доступі до ПД до уповноваженого державного органу з питань захисту ПД, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту ПД, або до суду.

 • Ст. 19 Суб'єкт ПД здійснює доступ до ПД про себе безоплатно.Зобов'язаний визначити та затвердити:

 • Зобов'язаний визначити та затвердити:

 • мету обробки ПД у БПД;

 • склад ПД у БПД;

 • місцезнаходження бази (баз) ПД;

 • порядок внесення, зміни, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення персональних даних у базі персональних даних (процедури обробки ПД);

 • відповідальну особу або структурний підрозділ;

 • порядок захисту персональних даних, в тому числі від незаконної обробки та незаконного доступу до них (статті 2, 24 ЗУ “Про захист персональних даних” та п. 1.8 Типового порядку обробки персональних даних у базах персональних даних);

 • повідомити суб'єкта ПД згідно вимог частини 2 статті 12 Закону України “Про захист персональних даних”

Забезпечує:

 • Забезпечує:

 • ознайомлення працівників володільця та розпорядника БПД з вимогами законодавства про захист персональних даних, зокрема щодо їхнього обов'язку не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням професійних, службових чи трудових обов'язків;

 • організацію обробки ПД працівниками володільця та розпорядника БПД відповідно до їх професійних, службових чи трудових обов'язків в обсязі, необхідному для виконання таких обов'язків;

 • організовує роботу з обробки запитів щодо доступу до ПД суб'єктів відносин, пов'язаних з обробкою персональних даних;

 • забезпечує доступ суб'єктів ПД до власних персональних даних;

 • інформує керівника володільця та розпорядника БПД про заходи, яких необхідно вжити для приведення складу персональних даних та процедур їх обробки у відповідність до закону;

 • інформує керівника володільця та розпорядника БПД про порушення встановлених процедур з обробки персональних даних (п. 1.9 ТП). • будь-яке документоване, зокрема письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки

Збирання ПД працівника:

 • Збирання ПД працівника:

 • Паспорт – частина 2 статті 24 КЗпП, стаття 200 КпАП (Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами, - тягне ….)

 • Трудова книжка – частина 2 статті 24 КЗпП

 • Довідка про стан здоров'я – частина шоста статті 24 КЗпП (Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я. )

 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - стаття 70.12.1 ПК (Фізичні особи зобов'язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи) тощо.

 • Стаття 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» встановлює вимоги до запиту, а саме, які відомості про запитувача повинен містити запит (ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є).

 • Статтею 5 Закону України «Про звернення громадян» також встановлені вимоги щодо відомостей про громадянина, які повинні бути зазначені у зверненні (різвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина).

Схожі:

Дія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення бпд та обробки пд у цих базах iconМеханізми створення та обробки подій в java план лекції Подія – як засіб обміну інформацією
Подія це якась дія користувача, додатку або системи, яка може викликати відповідні дії іншої програми
Дія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення бпд та обробки пд у цих базах iconСтаття 71В пункт 2а цього закону Стаття 71В пункт 2а цього закону
Міністр національної освіти і спорту від 4 квітня 2005 року в справі про організацію раннього розвитку дитини (Законодавчий вісник...
Дія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення бпд та обробки пд у цих базах iconІнформації про хід соціальних процесів та явищ через їх відображення в соціальній мережі Twitter. Система здатна представляти зібрані дані з різним ступенем деталізації
Розроблена технологія комп’ютерно-лінгвістичної обробки текстів на природній мові, яка базується на створених потужних лінгвістичних...
Дія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення бпд та обробки пд у цих базах iconРізновиди послуг та їх особливості Визначення Визначення
По́слуга — дія або діяльність когось на користь іншої особи. «цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв в корисному...
Дія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення бпд та обробки пд у цих базах iconПрограма для створення й обробки електронних таблиць. Ms excel табличний процесор, програма для створення й обробки електронних таблиць
Натискаючи по ярликах, можна переходити від аркушу до аркушу усередині робочої книги
Дія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення бпд та обробки пд у цих базах iconІнформації про особу, що дає можливість зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність її діяльності вимогам закону (ст. 2 Закону України від 7 грудня 2000 р. "про банки і банківську діяльність ")
Конституції України передбачає відповідальність народних депутатів за образу та наклеп, ст. 30 Закону України "Про інформацію "
Дія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення бпд та обробки пд у цих базах iconЗакон Нідерландів про захист даних (ззд), стаття 3: Дія ззд лише частково поширюється на обробку персональних даних в виключно журналістських, творчих або літературних цілях
Рішення виносять суди з розгляду цивільних справ, а не уповноважений орган з питань захисту даних
Дія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення бпд та обробки пд у цих базах iconТема: Графічні системи. Програми для обробки графічної інформації. Растрова графіка
Комп'ютерна графіка, це наука, що вивчає методи і засоби створення та обробки зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних...
Дія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення бпд та обробки пд у цих базах icon§ 37 абз. 4 Закону про районні адміністрації у редакції від 21. 12. 2005 р
Необхідно розвивати універсами послуг як центральний пункт для обробки усіх запитів громадян
Дія цього Закону не поширюється на діяльність зі створення бпд та обробки пд у цих базах iconЗастосування метанолу й етанолу, їх дія на організм людини. Вступ
Відомо багато органічних сполук, до складу яких, крім Карбону та Гідрогену, входять атоми Оксигену. Серед цих сполук особливе місце...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка