Методичні рекомендації до підготовки тез публічного виступу учасників конкурсу; Порядок оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву


НазваМетодичні рекомендації до підготовки тез публічного виступу учасників конкурсу; Порядок оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву
Дата конвертації21.02.2013
Розмір445 b.
ТипМетодичні рекомендації


ОЦІНЮВАННЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ З ДОБОРУ КАДИДАТІВ ДО ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ В ІНТЕРВ’Ю-ЦЕНТРАХ

Орлів Мар’яна Степанівна, к.е.н., заступник директора Інституту - начальник відділу

програмного забезпечення та інноваційних технологій

ІПККК НАДУ при Президентові України


Функції Національної академії:

 • бере участь у розробці порядку оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву, який затверджується Нацдержслужбою України до 1 травня 2012 року (п. 5 Указу);

 • здійснює методичне забезпечення діяльності інтерв’ю-центрів з оцінювання учасників конкурсу, яке проводиться 5-25 липня 2012 року (п. 15 Положення, п. 4 Указу);

 • пропонує перелік заходів із професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву до 1 листопада щороку (п. 23 Положення);

 • організовує професійний розвиток осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву (п. 24 Положення).Національною академією підготовлено методичні матеріали:

 • Методичні рекомендації до підготовки тез публічного виступу учасників конкурсу;

 • Порядок оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву ;

 • Методичні рекомендації з оцінювання учасників конкурсу інтерв’ю-центрами;

 • Базу тестових завдань та анкети з оцінювання учасників конкурсу .Розробники методичних матеріалів

Методичні матеріали підготовлено робочою групою, до складу якої увійшли керівники структурних підрозділів та науковці Національної академії (всього - 19 чоловік).

Залучено фахівців:
 • Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою при Міністерстві охорони здоров’я,

 • Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,

 • Інституту психології ім. Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України,

 • Університету сучасних знань Товариства «Знання» України.Проекти методичних матеріалів обговорено:

 • на засіданні Міжвідомчої робочої групи з організації формування та забезпечення функціонування Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації” у Нацдержслужбі України (18 квітня 2012 року);

 • на інструктивній нараді з представниками територіальних органів Нацдержслужби України (25 квітня 2012 року);

 • на нарадах з регіональними інститутами та ЦПККК в режимі відео-конференції (27 квітня та 11 червня 2012 року);

 • на засіданнях Вченої ради ІПККК (17 квітня та 10 травня 2012 року);

 • на засіданні секції «Удосконалення системи професійного навчання управлінських кадрів» під час проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни» в Національній академії (31 травня 2012 року);

 • на міжвідомчих нарадах з керівництвом Нацдержслужби України та Фонду економічних реформ в Україні (3 травня, 5, 7 та 12 червня 2012 року).Рецензенти методичних матеріалів

Артюшина М.В., доктор педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри педагогіки та психології Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Булах І.Є., доктор психологічних наук, професор, директор Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою при Міністерстві охорони здоров’я;

Власова О.І., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Семиченко В.А., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки Університету сучасних знань Товариства «Знання» України, заслужений діяч науки і техніки України.

Етапи оцінювання учасників конкурсу в інтерв’ю-центрах:

 • тестування на предмет володіння загальними та спеціальними знаннями, необхідними вміннями та навичками (40%);

 • анкетування з визначення морально-психологічних і ділових якостей (10%);

 • тестування з іноземної мови (10%);

 • інтерв'ю з метою оцінювання тез публічного виступу, а також рівня мотивації щодо зарахування до Президентського кадрового резерву (40%).Підходи до розробки тестових завдань

 • тестові завдання на перевірку знань забезпечують оцінювання здатності особи пам’ятати факти, принципи, процеси з різних сфер державного управління;

 • тестові завдання на перевірку розуміння – здатності розуміти управлінську діяльність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

 • тестові завдання на застосування – здатності використовувати наукові основи державного управління у стандартних і нових виробничих ситуаціях.Тестування на предмет володіння знаннями, вміннями та навичками

Індивідуальний тест включає 40 тестових завдань з питань:
 • конституційного права;

 • державного управління та місцевого самоврядування;

 • реалізації програми економічних реформ Президента України;

 • нового законодавства про державну службу;

 • антикорупційного законодавства;

 • менеджменту в органах державної влади;

 • лідерства.Тестування на предмет володіння знаннями, вміннями та навичками

Доступ інтерв’ю-центрів до бази тестових завдань надається управлінням інноваційних освітніх технологій Національної академії за півгодини до початку тестування та припиняється через півгодини після його завершення.

Для відповіді на індивідуальний тест (сформований автоматично з бази тестових завдань) кожному конкурсанту відводиться 1 година, вага кожного з 40 питань тесту – 1 бал.

Відомість оцінювання тестування (етап 1)Анкетування

Анкетування учасників конкурсу здійснюється за психодіагностичними методиками, визнаними у зарубіжній та вітчизняній психології і педагогіці, які є стандартизованими і валідними.

Модель оцінювання конституйована трьома основними структурними блоками:
 • особистісним;

 • діловим ;

 • суто управлінським.Анкетування

Оцінюються окремі психологічні характеристики (якості, особливості, здібності):
 • комунікативні здібності;

 • здатність до креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, застосування інноваційних підходів у роботі;

 • поведінкові прояви ділових та управлінських якостей.

Анкетування проводиться протягом 40 хв. за 4-ма анкетами, що включають 128 запитань.

Максимальна сума балів, яку учасник конкурсу може набрати за анкетування – 10.

Порядок проведення анкетування

Для забезпечення рівності умов та неупередженості психологічного оцінювання анкетування проводиться шляхом особистого заповнення учасниками конкурсу бланків відповідей на опитувальники анкет, які передаються інтерв’ю-центрам через територіальні органи Нацдержслужби напередодні анкетування у запечатаних конвертах.

Обробка анкет з морально-психологічного оцінювання проводиться членами експертних комісій відповідно до ключів та інструкцій, які передаються інтерв’ю-центрам через територіальні органи Нацдержслужби у запечатаних конвертах після завершення анкетування у всіх інтерв’ю-центрах.

Відомість оцінювання анкетування (етап 2)Тестування з іноземної мови

Оцінювання рівня володіння іноземною мовою (англійською, французькою або німецькою – на вибір учасника конкурсу) здійснюється шляхом комп’ютерного тестування.

Володіння іншими мовами Євросоюзу оцінюється експертною комісією на етапі інтерв’ю.

Для відповіді на тест з іноземної мови кожному конкурсанту відводиться 30 хвилин, вага кожного з 20 запитань тесту – 0,5 бали. Максимальна сума балів, яку учасник конкурсу може набрати за тестування – 10.

Відомість оцінювання тестування з іноземної мови (етап 3)Проведення інтерв’ю

Оцінюються:
 • тези публічного виступу учасника конкурсу з урахуванням вимог, викладених у Методичних рекомендаціях до підготовки тез публічного виступу;

 • вміння презентувати себе, розуміння концепції лідерства та етичних стандартів, рівня мотивації учасника конкурсу щодо зарахування його до Президентського кадрового резерву, а також інші особисті якості, цілі власної кар’єри кандидата та її зв’язку з перебуванням у Президентському кадровому резерві;

 • рекомендаційні листи, державні нагороди, вчені звання, наукові ступені та інші досягнення;

 • володіння іншою іноземною мовою Євросоюзу (крім англійської, французької, німецької).Протокол оцінювання інтерв’ю (етап 4)Формування рейтингових списків

Рейтингова оцінка кожного з конкурсантів визначається як сума окремих оцінок за етапами, тобто Ор = О1 + О2 + О3+ О4. Ця оцінка вноситься у підсумковий протокол оцінювання, який заповнюється у порядку зменшення рейтингу учасників конкурсу (від найвищого до найнижчого результату) та підписується всіма членами експертної комісії.

Підсумковий протокол оцінюванняСхожі:

Методичні рекомендації до підготовки тез публічного виступу учасників конкурсу; Порядок оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву icon2клас – 8 учасників 2клас – 8 учасників
За активну участь та високий рівень професіоналізму в організації та проведенні конкурсу в школі
Методичні рекомендації до підготовки тез публічного виступу учасників конкурсу; Порядок оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву iconПлан проведення тижня роботи учасників конкурсу малюнків «Комп’ютер І я»

Методичні рекомендації до підготовки тез публічного виступу учасників конкурсу; Порядок оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву iconВітаємо учасників районної звітно – виборної профспілкової конференції у районі працює
Переможець обласного та лауреат Всеукраїнського етапу конкурсу "Учитель року 2006"
Методичні рекомендації до підготовки тез публічного виступу учасників конкурсу; Порядок оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву iconСтратегія розвитку державної кадрової політики спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу для ефективного здійснення функцій держави
Стратегія розвитку державної кадрової політики спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу для ефективного здійснення функцій...
Методичні рекомендації до підготовки тез публічного виступу учасників конкурсу; Порядок оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву iconКількість олімпіад у 2010-11 та 2011-12 н р. 2010-11 н р. – проведено олімпіади
Якість дипломів учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації до підготовки тез публічного виступу учасників конкурсу; Порядок оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву iconПрезентація публічного виступу на тему: Презентація публічного виступу на тему
«недосконалість дії закону україни «про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» під час організації...
Методичні рекомендації до підготовки тез публічного виступу учасників конкурсу; Порядок оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву iconМетодичні рекомендації до навчальної дисципліни "Публічне управління"; Підготовлений навчальний посібник "Теорія публічного управління"
«Дослідження концептуальних основ «Дослідження концептуальних основ публічного управління для професійної діяльності у сфері публічного...
Методичні рекомендації до підготовки тез публічного виступу учасників конкурсу; Порядок оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву iconМетодичні рекомендації до їх підготовки та проведення у межах державної атестації знз татаринов М. В. завідувач Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти
Про результативність проведення експертних контрольних робіт І методичні рекомендації до їх підготовки та проведення у межах державної...
Методичні рекомендації до підготовки тез публічного виступу учасників конкурсу; Порядок оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву iconПоложення про порядок добору управлінських кадрів загальної середньої освіти, у частині формування резерву керівників загальноосвітніх навчальних закладів, не допускати його порушення у подальшій роботі за цим напрямом
Переглянути функціональні обов’язки спеціаліста та методиста відділу (управління) освіти щодо
Методичні рекомендації до підготовки тез публічного виступу учасників конкурсу; Порядок оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву iconРобота учасників міського конкурсу інтегрованих уроків “Про мій Харків – моїм учням” Синяєвої Оксани Анатоліївни, учителя географії Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №60 Харківської міської ради Харківської області та Гасан Валентини Павлівни,
Зведена у 1689 р кам’яна Покровська церква із дзвіницею -єдина споруда міста, що збереглася до наших часів

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка