Зно з біології у контексті підвищення якості освіти


НазваЗно з біології у контексті підвищення якості освіти
Сторінка9/9
Дата конвертації21.02.2013
Розмір446 b.
ТипПрезентации
1   2   3   4   5   6   7   8   9

завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

 • Максимальна кількість балів, яку можна було отримати, правильно розв’язавши всі завдання тесту з хімії, – 95. • Кількісний розподіл завдань тесту за змістовими блоками  Розподіл завдань за формами  Розподіл тестових завдань із хімії за складністю.  Розподіл тестових завдань із хімії за розподільною здатністю.  Статистичні характеристики результатів тестування з хімії  Кількість отриманих Українським центром оцінювання якості освіти апеляційних звернень

  • українська мова і література – 1172 (0,52 % від загальної кількості тестувань із цього предмета);

  • англійська мова – 510 (0,81 %);

  • німецька мова – 22 (0,83 %);

  • французька мова – 4 (0,51 %);

  • іспанська мова – 5 (3,01 %);

  • російська мова – 9 (0,26 %);

  • математика – 216 (0,15 %);

  • історія України – 610 (0,38 %);

  • біологія – 223 (0,25 %);

  • географія – 117 (0,15%);

  • фізика – 56 (0,12 %);

  • хімія – 69 (0,22 %).  Розподіл результатів зовнішнього незалежного оцінювання з хімії.  Розподіл учасників за кількістю набраних балів (за 100– 200-бальною шкалою оцінювання).  Аналіз тестів, що виявилися дуже складними  Аналіз тестів, що виявилися дуже складними  Аналіз тестів, що виявилися дуже складними  Аналіз тестів, що виявилися дуже складними  Аналіз тестів, що виявилися складними  Аналіз тестів, що виявилися складними  Рекомендації щодо підготовки до виконання складних тестових завдань

  • Звернути увагу на:

  • застосування знань про

  • речовини і хімічні елементи  Аналіз тестів, що виявилися легкими  Аналіз тестів, що виявилися легкими  Аналіз тестів, що виявилися легкими  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу  Аналіз опанування певних тем шкільного курсу

  ЗНО-2012 з хімії

  • 1. Реєстрація учасників триватиме з 1 січня по 20 лютого 2012 року.

  • 2. ЗНО буде проведене з 15 травня по 7 червня 2012 року.

  • 3. У 2012 році зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з десяти предметів: з української мови та літератури, історії України, всесвітньої історії, математики, біології, фізики, хімії, географії, російської мови, однієї з іноземних мов (за вибором) – англійської, німецької, французької, іспанської.

  • Тестування з хімії відбудеться

  • 15 травня 2012 року.  Програма для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у 2012 р.

  • Програму для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у 2012 р. розроблено на основі чинних навчальних програм з хімії для 7—9 класів (К.: Ірпінь: Перун, 2005) та 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Тернопіль: Мандрівець, 2011), електронні версії яких розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua).

  • Дана Програма затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (додаток №9 до наказу № 791 від 14.07.2011 р.).  ЗНО з хімії – це спосіб перевірки:

  • знання учнями найважливіших законів і теорій хімії;

  • володіння хімічною мовою, вміння користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і складних речовин;

  • вміння складати хімічні формули і рівняння хімічних реакцій, розв'язувати розрахункові та експериментальні задачі;

  • розуміння зв’язку між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями речовин, способами їх добування, галузями застосування;

  • знань про найважливіші природні та штучні речовини, їх будову, способи добування та галузі застосування;

  • розуміння наукових основ певних хімічних виробництв;

  • обізнаності з деякими екологічними проблемами, пов’язаними з хімією;

  • розуміння ролі хімії у розв'язанні глобальних проблем людства.  Тест із хімії складається із завдань чотирьох форм:

  • 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–40). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.  Тест із хімії складається із завдань чотирьох форм:

  • 2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№41–44). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч).

  • Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.  Тест із хімії складається із завдань чотирьох форм:

  • 3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№45–50). До кожного завдання подано перелік дій (понять, формул, характеристик тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша дія (поняття, формула, характеристика) має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.  Тест із хімії складається із завдань чотирьох форм:

  • 4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№51–60). Під час виконання цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей.  Схеми оцінювання завдань тесту з хімії:

  • 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.  Схеми оцінювання завдань тесту з хімії:

  • 2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.  Схеми оцінювання завдань тесту з хімії:

  • 3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.  Схеми оцінювання завдань тесту з хімії:

  • 4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

  • Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

  • Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з хімії, – 94.  На що треба звернути увагу:

  • Складання формул основних класів неорганічних сполук та рівнянь реакції за їхньою участю;

  • Будову ядра атома та електронної оболонки атомів;

  • Визначення окисників та відновників та складання рівнянь ОВР;

  • Формування навичок користування Періодичною системою та таблицею розчинності;

  • Складання рівнянь електролітичної дисоціації та рівнянь реакції в йонному виді;

  • Складання формул найпростіших органічних сполук;

  • Формування навичок найпростіших обчислень: масової частки розчиненої речовини, обчислення за рівняннями реакцій.  Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти:

  • Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти:

  • м. Харків, площа Свободи, 6

  • Телефон науково-методичного відділу

  • 0(57) 705-39-10

  • Наш сайт:

  • www.zno-kharkiv.org.ua
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Схожі:

  Зно з біології у контексті підвищення якості освіти iconЗно як засіб підвищення якості загальної середньої освіти
  З 2002 до 2005 року технологію тестування в Україні розробляв "Центр тестових технологій" Міжнародного фонду "Відродження"
  Зно з біології у контексті підвищення якості освіти iconАналіз результатів зно – основа стратегії забезпечення якості освіти
  Загальний рейтинг територій луганської області за підсумками зно (математика, історія україни, українська мова)
  Зно з біології у контексті підвищення якості освіти iconПідвищення якості дошкільної освіти, її відповідність сучасним вимогам; Підвищення якості дошкільної освіти, її відповідність сучасним вимогам
  Зміна підходів до взаємодії педагогів дошкільного закладу та родини на основі активного залучення до освітнього процесу; впровадження...
  Зно з біології у контексті підвищення якості освіти iconОсновні етапи зно 2013: Основні етапи зно 2013
  Заява-реєстраційна картка генерується за спеціальною комп’ютерною програмою, розміщеною на сайтах Українського центру оцінювання...
  Зно з біології у контексті підвищення якості освіти iconВдосконалення процедури зно; вдосконалення процедури зно; регіональний моніторинг якості освіти

  Зно з біології у контексті підвищення якості освіти iconВідділ освіти тарутинської райдержадміністрації підсумки зно 2010
  Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання...
  Зно з біології у контексті підвищення якості освіти iconПідвищення якості навчально-виховного процесу Спільна діяльність усіх
  Зросли вимоги до всіх учасників процесу підвищення якості: викладачів і методистів Академії
  Зно з біології у контексті підвищення якості освіти iconЗно 2010 Презентація для керівників методичних об’єднань вчителів біології
  Призначення тесту Оцінити ступінь підготовленості випускників зош та минулих років з біології з метою конкурсного відбору для навчання...
  Зно з біології у контексті підвищення якості освіти iconАспекти методичної роботи Р(М)МК(Ц) щодо підвищення якості природничо-математичної освіти в умовах упровадження нового Державного стандарту базової і повної
  Методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти Лелеко Валентина Георгіївна
  Зно з біології у контексті підвищення якості освіти iconПро заходи по поліпшенню якості підготовки учнів до зно на основі аналізу зно 2012 Кислякова Г.І
  Про заходи по поліпшенню якості підготовки учнів до зно на основі аналізу зно 2012

  Додайте кнопку на своєму сайті:
  dok.znaimo.com.ua


  База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
  звернутися до адміністрації
  dok.znaimo.com.ua
  Головна сторінка