Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому. Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому


НазваНам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому. Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому
Дата конвертації21.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрограма

«Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому.

 • «Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому.

 • Нам необхідно дати те саме і вчителям для того, щоб вони могли стати лідерами у реформуванні освіти.

 • Технології надають можливість поділитися своїми успіхами зі світом, іншим дізнатися про їх досягнення.

 • Але технології - лише засіб, інструмент.

 • Саме вчителі взмозі змінити освіту у світі на краще.»

 • Крейг Барретт Голова ради директорів корпорації IntelІнформаційна грамотність

 • Інформаційна грамотність

 • Висока продуктивність праці

 • Винахідливе аналітичне мислення

 • Швидкий пошук та обробка інформації

 • Ефективне спілкування

  • Проактивне творче ставлення до справи
 • Навички

 • - роботи у проектах

 • - вирішення проблем

 • - роботи в команді

 • Уміння брати відповідальність на себе

 • Життєві компетентності

Програма «Intel® Навчання для майбутнього»

 • Благодійна програма професійного розвитку, адресована працівникам сфери освіти в усьому світі.

 • Матеріали програми перекладаються, локалізуються й адаптуються до національних особливостей і стандартів системи освіти кожної окремої країни

 • Програма спрямована на розвиток навичок мислення, формування в дітей навичок ХХI століття та підготовку учнів до економіки знань, допомагає людям і країнам бути конкурентноспроможними в добу інформаційних технологій.Програма «Intel® Навчання для майбутнього»

 • Застосовується випробувана модель, створена на результатах наукових досліджень. 3,5 мільйони вчителів пройшли підготовку в 37 країнах світу.

 • Учителі навчаються: коли, де і як можна ефективно інтегрувати технології в навчальний процес, а також навчаються створювати плани уроків, які роблять процес навчання значно результативнішим.

 • Педагогічні інновації + ІКТ-інновації.Програма «Intel® Навчання для майбутнього»

 • Програма скерована на вчителів, які викладають усі предмети і працюють з учнями різних класів

 • Обов’язковою є зовнішня експертиза й моніторинг якості проведення програми в кожній країні та на всесвітньому рівні

 • Удосконалюється щороку на аналізі моніторингу й збагачується кращим досвідом країн, у яких запроваджується.

Інноваційний курс навчання для працюючих та майбутніх учителів ІКТ + педагогічні інновації

 • Інноваційний курс навчання для працюючих та майбутніх учителів ІКТ + педагогічні інновації

 • Впроваджується у 40 країнах світу, серед них 10 країн Європейського Союзу

 • 5 млн. учителів світу пройшли підготовку за 5 років

 • В Україні – понад 100 000 вчителів за 4 роки

 • Програму локалізовано, адаптовано до Державних стандартів та навчальних планів,

 • спрямовано на вчителів різних предметів, які працюють з дітьми різних вікових груп

 • Обов’язкові попередні базові навички щодо користування комп’ютером!!! Система заходів за Програмою

 • - інтенсивні, інтерактивні тренінги - 64 академічні години (48 астрономічних годин) + 26 годин самостійної роботи - майстер-класи для тренерів – (2-3 денні), семінари для вчителів, - конкурси на краще впровадження ІКТ, ідей Програми; - семінари, форуми, веб-підтримка; - незалежна експертиза та моніторинг якості (98,6 % позитивних відгуків)

12 модулів (64 години аудиторної та 26 годин домашньої роботи)

 • 12 модулів (64 години аудиторної та 26 годин домашньої роботи)

 • Адаптовано до державних стандартів, узагальнено досвід українських учителів

 • Базові принципи:

  • Навчальний план передбачає використання проектно-дослідницького методу навчання та розвитку в учнів навичок мислення високого рівня
  • Проект у проекті
  • У процесі навчання вчителі створюють дидактичні та методичні матеріали:
  • навчальний проект , навчаються ІКТ та опановують методи, які зможуть використати в подальшій роботі
  • У процесі навчання вчителі створюють навчальний план, розробляють форми оцінювання, презентації, публікації, веб-сайти, план реалізації проекту тощо.
  • Частину матеріалів учитель створює «від імені» учнів.
  • Він навчається таким чином формулювати питання, які стимулюють самостійну дослідницьку діяльність учнів, формують їх життєві компетентності


Підручник це ...

 • Підручник це ...

 • - посібник для самостійної роботи

 • - план тренінгу для тренера

 • - план для самостійних занять з учителями

 • - план розробки та реалізації проекту для учнів

 • Компакт-диск це...

 • - додаток до підручника

 • - скарбниця дидактичних матеріалів та прикладів

 • - довідник, посібникЗмінюється ставлення до можливостей використання ІКТ на уроках і позаурочній діяльності

 • Змінюється ставлення до можливостей використання ІКТ на уроках і позаурочній діяльності

 • Технології починають сприйматися як засоби підтримки та організації навчального процесу, а не як «річ у собі»

 • Педагоги знайомляться з моделями особистісно-орієнтованого навчання школярів та методами формування навичок мислення високого рівня – аналіз, синтез, оцінювання

 • Учасники курсів отримують практичний методичний досвід створення навчальних матеріалів та засобів оцінювання за допомогою ІКТ

 • Самі вчителі починають працювати в командах, вирішувати проблеми і брати участь в ділових обговореннях своїх матеріалів • Базові навички роботи на ПК

 • Ефективні педагогічні технології:

  • Навчання у співробітництві
  • Теорія колективних рішень
  • Проектні технології
  • Проблемно-пошукові методи навчання
  • Дослідницькі методи
  • Варіативне, модульне навчання
  • + Закон про авторське право


  • Комп'ютери використовувались для вивчення лише інформатики і не використовувалися при вивченні предметних галузей
  • Лише окремі вчителі-ентузіасти впроваджували ІКТ на уроках і часто лише як наочність
  • Школярі в основному використовували комп'ютери для ігор
  • Прогулянки по Інтернету приводили до списування рефератів та розваг
  • Вільний доступ до шкільних комп'ютерів використовувався не в навчальних цілях
  • Використання комп'ютерів було чимось на зразок “винагороди за гарну поведінку”
  • Порушення авторських прав при використанні інформації з мережі Інтернет


Технології використовуються для підтримки вивчення предметних галузей, а не тільки інформатики

 • Технології використовуються для підтримки вивчення предметних галузей, а не тільки інформатики

 • Починають інтенсивно застосовуватись проектні та проблемно-пошукові методи навчання

 • Вчителі починають упевнено використовувати технології, працювати разом з іншими вчителями

 • Зростає креативність і правова грамотність учителів. Стандартні офісні додатки використовуються для самостійних методичних розробок

 • З'являються нові форми контролю знань і навичок учнів

 • Учні і вчителі беруть участь у міжнародних телекомунікаційних проектах Зростають: - мотивація учнів

 • - інтеграція предметів

 • - практична спрямованість знань та навичок учнів

Адміністративну підтримку Програми (накази, листи, рекомендації…)

 • Адміністративну підтримку Програми (накази, листи, рекомендації…)

 • Створення адміністративної управлінської вертикалі: розробку схеми (спільно з Intel) впровадження програми в областях, районах, окремих закладах;

 • Планування, організацію та координацію роботи

 • Інтергування курсу програми у систему перепідготовки вчителів та викладачів

 • Фінансування перепідготовки вчителів за Програмою в рамках Державної програми «Інформаційні та коммунікаційні технології в освіті і науці» на 2005–2010 роки:

 • - оплата праці тренерів (1 тренінг – 64 академічних годин),

 • - оплата Інтернет послуг (~ 10 г.), друк роздаткових матеріалів,

 • - відрядження тренерів, або вчителів з віддалених районів (6-денний тренінг)

 • Включення системи заходів за програмою (6-денні тренінги, 3-4-денні майстер-класи для тренерів, семінари для вчителів) у плани роботи області, міста, закладу…

 • Мотивацію впровадження ІКТ (включення вимог щодо володіння ІКТ до умов атестації, проведення конкурсів на краще впровадження ІКТ, заохочування вчителів тощо)

 • Контроль за кількістю і якістю підготовлених вчителів та за ходом реалізації Програми в областях, експертизу проведення програми

 • Участь представників областей во всеукраїнських форумах. круглих столах та інших спільних освітніх заходах Intel та МОН України.Підготовлено майже 100 000 вчителів за 4 роки

 • Підготовлено майже 100 000 вчителів за 4 роки

  • До Програми залучено всі області України
  • Система післядипломної освіти – 27 ОІППО, 2040 ЗНЗ – понад 85 000 вчителів
  • Система вищої педагогічної освіти - понад 75 ВНЗ – понад 13 000 учасників.
  • Система ПТО – усі області, І етап завершено ( 200 тренерів і 30 координаторів + 2 500 учасників)
 • МОН України

  • 2003р. – Меморандум про співробітництво
  • 2004р. – Наказ № 749 від 22.09.04 ( 10 областей)
  • 2005р. – Наказ № 116 від 22.02.05 ( всі області)
  • - Наказ № 248 від 22.94.05 (ВНЗ)
  • - Колегія МОН України, Меморандум про подальшу співпрацю
  • 2006р. – Наказ МОН №10 від 13.01.06 (ПТО)
  • - Нарада 18.01.06р., Нарада 7.06.06р.
  • - Форум “Нові горизонти ІКТ в освіті” (22.11.2006)
  • Експертиза 96,8% позитивних відгуків учасників програми


Схожі:

Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому. Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому iconНам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху у майбутньому. Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху у майбутньому
Нам необхідно дати те саме і вчителям для того, щоб вони могли стати лідерами у реформуванні освіти
Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому. Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому icon“ Щоб дати учням іскорку знань, вчителю необхідно ввібрати в себе море світла ”. “ Щоб дати учням іскорку знань, вчителю необхідно ввібрати в себе море світла ”
Участь в заходах на рівні навчального закладу: методичних об’єднаннях; педагогічних радах; проведення відкритих уроків; розробки...
Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому. Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому iconЗапрошення до співпраці Художнє читання 8 клас «Автор пише лише половину книжки;іншу половину пише читач.» Джозеф Конрад
Вельмишановний читачу ! Незалежно від того, який ти обереш шлях у житті в майбутньому, нам усім необхідно уміти розуміти себе І світ...
Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому. Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому iconРекомендації згідно змін у програмі зі світової літератури «Автор пише лише половину книжки;іншу половину пише читач.» Джозеф Конрад
Вельмишановний читачу ! Незалежно від того, який ти обереш шлях у житті в майбутньому, нам усім необхідно уміти розуміти себе І світ...
Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому. Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому iconПрикладне програмне забезпечення навчального призначення
Яким був наш урок?  Що нам вдалося зробити на уроці, а що не дуже?  На уроці ми вчилися застосовувати комп'ютер для вивчення математики....
Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому. Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому iconДля запуску програми PowerPoint необхідно виконати такі дії: Для запуску програми PowerPoint необхідно виконати такі дії
Для того щоб створити новий слайд, необхідно спочатку виділити попередній слайд, після чого потрібно виконати додавання слайду
Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому. Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому iconДопомогти учням сформувати особистісні духовно-моральні якості та життєві компетенції, необхідні для досягнення життєвого успіху в процесі духовно-практичного освоєння світу

Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому. Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому iconМсбо10 (переглянутий у 1999) Події після дати балансу
Необхідно розкрити інформацію щодо матеріальних подій, які не коригуються після дати балансу
Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому. Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому iconУрок Дослідити
Потрібно знати алфавіт та точну назву чи прізвище того, про що чи про кого нам потрібно дізнатись
Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому. Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для успіху в майбутньому iconІндивідуальне завдання Дати визначення поняття ” інтонація ” Індивідуальне завдання Дати визначення поняття ” інтонація ”
Величезне синє море зустріло нас привітно. Його хвилі ніжними, лагідними погойдуваннями натякали, що вони радіють нам

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка