Місія: Сприяти професійному зростанню викладачів, покращенню методик викладання та результатів навчання через впровадження ефективних технологій, направлених на формування навичок ХХI століття та підготовку нового покоління вчителів в Україні. Місія


НазваМісія: Сприяти професійному зростанню викладачів, покращенню методик викладання та результатів навчання через впровадження ефективних технологій, направлених на формування навичок ХХI століття та підготовку нового покоління вчителів в Україні. Місія
Дата конвертації21.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииМісія: Сприяти професійному зростанню викладачів, покращенню методик викладання та результатів навчання через впровадження ефективних технологій, направлених на формування навичок ХХI століття та підготовку нового покоління вчителів в Україні.

 • Місія: Сприяти професійному зростанню викладачів, покращенню методик викладання та результатів навчання через впровадження ефективних технологій, направлених на формування навичок ХХI століття та підготовку нового покоління вчителів в Україні.

 • Виступати каталізатором процесу модернізації освіти в умовах економіки знань

 • Мета: забезпечення умов для ефективного використання ІТ-технологій в освітніх закладах області;

 • Завдання:формування позитивної установки на інноваційну діяльність і мотивування професійного росту й кар'єри освітян області; подолання психологічних бар'єрів професійного розвитку й професійних деструкцій (криз, деформацій, стагнації); корекція індивідуальної професійної самототожності (професійної ідентичності) залежно від соціально-професійного статусу й віку педагогів в інформаційному суспільстві, в умовах економіки знань; підвищення ефективності використання встановлених комп’ютерних комплексів; розвиток районних навчальних майданчиків підтримки навчання за програмою.Місія програми: розвиток у учнів навичок критичного мислення, навчання у співробітництві й формування комп’ютерних навичок.

 • Місія програми: розвиток у учнів навичок критичного мислення, навчання у співробітництві й формування комп’ютерних навичок.

 • З 2010-2011 навчального року програма впроваджується у 3 ЗНЗ області;

 • 24-30 грудня 2010 року на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського пройде навчальний тренінг за програмою для 23 освітян області.

 • Реалізація міжнародного проекту «Шлях до успіху» в Кіровоградській області має чималий потенціал розвитку. Уважаємо перспективним виконання наступних заходів:

 • Поширювати досвід у середовищі педагогічного співтовариства й у ЗМІ.

 • Провести обласний семінар, присвячений диссемінації досвіду в практику регіональної освіти. Матеріали представити на сайті КОІППО www.koippo.kr.ua/

 • Організувати умови для реалізації програми «Intel Шлях до успіху» у позашкільних НЗ, літніх таборах Кіровоградської області.

 •  Кількість учасників національних конкурсів: 0

 • Кількість учасників національних конкурсів: 0

 • Кількість учасників международного фінала в США: 0

 • Переможці та призери:0

 • Пропозиції:

 • На лютий 2011 року заплановано обласний семінар керівників шкільних наукових товариств.Програма в області не впроваджується

 • Програма в області не впроваджуєтьсяПрограма реалізується з серпня 2005 р.

 • Програма реалізується з серпня 2005 р.

 • Впроваджується в 19 районах(містах) області з 25 (76 %)

 • 5 опорних шкіл, КОІППО імені Василя Сухомлинського

 • В області 32 тренери, з них пройшло атестацію:

 • 14 регіональних тренерів, з яких 3 тренери-методисти

 • Всього навчено: 4548 вчителів за 5 років, що становить

 • 29,5 % від загальної кількості

 • Зовнішня експертиза впровадження проводилась

 • у 2007 році. Кількість позитивних відгуків 92%

 • Внутрішня експертиза проводиться регулярно: кількісь позитивниз відгуків про навчання на тренінгах – 94%; про методичний супровід програми – 98%; нормативно - організаційний супровід – 47%

 • Вісвітлення в ЗМІ –регулярно висвітлюється у науково-методичному щоквартальному журналі “Педагогічний вісник”, на травень-червень 2011 року заплановано тематичний випуск за Програмою

 • Веб-підтримка:

 • Сторінка на сайті НМК інформатики КОІППО імені Василя Сухомлинського -

 • http://lito.kr.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=33

 • Вікі-сторінки Програми в області: http://www.iteach.com.ua/mediawiki/index.php/Сторінка_учасників_програми_в_Кіровоградській_області

 • http://wiki.koippo.kr.ua/

 • Мережеві спільноти: http://intekl-krvg.groups.live.com/ - мережева група учасників програми

Накази:

 • Накази:

 • - Наказ управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 18.01.2010р. №14 «Про продовження в навчальних закладах області експерименту за програмою Intel® Навчання для майбутнього»

 • Рішення Вченої ради ОІППО

 • - Розгляд питання щодо впровадження Програми слухатиметься на ІІ засіданні Вченої ради КОІППО імені Василя Сухомлинського у 2011 роціПокращення потребує фінансування програми в області

  • Покращення потребує фінансування програми в області
  • Працювати потрібно над подоланням кризи методів і підходів до керування програмою, створенням наскрізного адміністрування на рівні області, районів (міст), ЗНЗ
  • Підвищення рівня взаємодії між усіма учасниками програми


Яким чином проводиться?

 • Яким чином проводиться?

 • Експертна група по завершенню кожного тренінгу вибірково перевіряє кожне третє Портфоліо, за параметрами: повнота, дослідницький характер, системність

 • До анкет вхідного діагностування слухачів курсів підвищення кваліфікації включено щодо можливостей використання інформаційних технологій (ІТ) у навчальній, методичній діяльності, науково-дослідній роботі, спілкуванні

 • Результати

 • 74% портфоліо цілком відповідають якісним критеріям;

 • 69% опитаних не готові до ефективного впровадження ІТ; 43% не мають доступу до НКК інформатики

 • Пропозиції

 • З 2011 року започатковуємо систему роботи з формування готовності вчителів до використання ІКТ.Кількість навчених вчителів:1500

 • Кількість навчених вчителів:1500

 • Заходи:

 • Засідання творчої групи «Теоретико-практичні засади моделювання уроку з ІКТ-супроводом» (10.03; 30.11);

 • Науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційно комунікаційні технології навчання: психолого-педагогічні аспекти реалізації» (19.04);

 • Майстер-клас «Web 2.0 для навчального мережевого проекту» (19.05-20.05)

 • Обласна координаційна рада «Досягнення та проблеми реалізації програми Intel® Навчання для майбутнього в Кіровоградській області » (24.10-25.10)

 • Науково-практична конференція (VІІ Хмурівські читання) «Технологія фахової майстерності: особливості організації та проведення експериментально-дослідної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах регіону»

 • Конкурс проектів випускників Програми

 • Ініціативи, нові можливості:

 • розробка обласної мережевої спільноти обміну знаннями:

 • - розробка моделі навчальної мережевої спільноти;

 • - створення обласних цифрових колекцій тощо.Проблеми

 • Проблеми

 • відсутність оплати роботи тренера

 • відсутність мотивації вчителя до використання

 • відсутність початкових навичок роботи з комп’ютером у вчителів

 • невідповідність комп’ютерної техніки вимогам програми

 • відсутність підключення до мережі Інтернет

 • захоплення технічною стороною інформатизації на шкоду змістовним інноваціям

 • криза методів і підходів до керування програмою

Пропозиції:

 • Пропозиції:

 • оплата роботи тренерів, система компенсації тренерів;

 • преміювання та відзначення відомчими нагородами вчителів, які ефективно використовують основні ідеї програми;

 • навчання за програмою начальників управлінь (відділів) освіти, методистів, директорів шкіл;

 • відзначення навчальних закладів, які ефективно впроваджують Програму;

 • залучення вчителів, які пройшли навчання, до участі в конкурсах, ініційованих корпорацією Intel.Публікації учасників програми в обласній та Всеукраїнській пресі:

 • Публікації учасників програми в обласній та Всеукраїнській пресі:

 • Л.С.Голодюк. На курсах підвищення кваліфікації вчителі створюють електронні дидактичні матеріали// Комп’ютер у школі та сім’ї, №1, 2007, с.22-24

 • О.В.Литвиненко. Вічна таїна… або застосування інформаційних технологій на уроках зарубіжної літератури// Педагогічний вісник, №4, 2007, с.43-45

 • С.В.Івашньова Підготовка вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій// Педагогічний вісник, №2, 2008, с.23-26

 • Г.В.Скрипка. Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського і навчання з використанням проектної методики// Педагогічний вісник, №2-3, 2009, с.146-148

 • Г.Скрипка. Підвищення професійного рівня ІКТ-компетентності вчителя математики// Післядипломна освіта, червень 2009, с.70-72

 • Буртовий С.В. Використання Інтернет-можливостей Веб 2.0. у педагогічній практиці / С.В. Буртовий // Інформатика в школі. – 2010. – № 10(22). – С.11-14.

 • Голодюк Л.С. Обласний методичний огляд-конкурс «Сучасний урок: ІКТ-супровід» / Л.С. Голодюк // Школа. – 2010. – №10(58). – С.42-43.

 • Мантула Т.І. Моделювання уроку в контексті функціонування глобального інформаційного простору та глобального і локальних освітніх просторів / Т.І. Мантула // Педагогічний вісник. – 2010. – №1-2 (13-14). – С. 31-34.

 • Скрипка Г. В. Аналіз результатів дослідження впровадження інформаційно-комунікаційних технологій вчителями математики / Г. В. Скрипка // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Щоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2010. – Вип. 7, - С.204-208

 • Олефіренко Л. І. Метод проектів як засіб реалізації компетентнісного підходу у процесі викладання предметів природничо-математичного циклу / Л. І. Олефіренко // Технологія фахової майстерності: компетентнісний підхід в освіті/ Матеріали V обласних Хмурівських методичних читань / Наук. ред. Л. Голодюк. – Кіровоград: Видавництво обл

 • Литвиненко О. В. Самоосвітня діяльність як засіб підвищення рівня професійної компетентності вчителя інформатики / О. В. Литвиненко // Технологія фахової майстерності: компетентнісний підхід в освіті/ Матеріали V обласних Хмурівських методичних читань / Наук. ред. Л. Голодюк. – Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2010, - С.30-35.

 • асного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2010, - С.85-88

 • та іншіРадіопрограма Освітянська орбіта (Кіровоградська ОТРК, жовтень, 2008)

 • Радіопрограма Освітянська орбіта (Кіровоградська ОТРК, жовтень, 2008)

 • Радіопрограма Освітянська орбіта (Кіровоградська ОТРК, квітень, 2010)

 • Педагогічні бюлетені та інші видання для освітян:

 • Мантула Т.І. Проектна технологія: теорія і практика. - Кіровоград:ТОВ "ПОЛІМЕД-Сервіс", 2008. - 150 с.

 • Науково-методичний посібник. Технологія фахової майстерності: ІКТ-компетентність в освітніх процесах: Матеріали обласної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті О.Хмури / Наук. Ред. Т.Гришина. - Кіровоград: ТОВ "ПОЛІМЕД-сервіс", 2008. - 96 с.

 • Сучасний урок: ІКТ-супровід. Випуск 1/Наук. ред. Л.Голодюк. - Кіровоград: ТОВ "ПОЛІМЕД-Сервіс", 2008. - 60 с.

 • Мантула Т.І. Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання: моделювання уроку з використанням технологій Веб-2.0: Науково-методичний посібник. - Кіровоград:ТОВ "ПОЛІГРАФ-Сервіс", 2009. - 132 с.)

 • багато іншихМОН України:

 • МОН України:

 • прийняття технологічного стандарту вчителя;

 • тісна  й цілеспрямована взаємодія держави, бізнесу й освіти;

 • ????Схожі:

Місія: Сприяти професійному зростанню викладачів, покращенню методик викладання та результатів навчання через впровадження ефективних технологій, направлених на формування навичок ХХI століття та підготовку нового покоління вчителів в Україні. Місія iconМісія: Місія
Сприяти професійному зростанню педагогічних працівників, вдосконаленню методик викладання та результатів навчання засобом впровадження...
Місія: Сприяти професійному зростанню викладачів, покращенню методик викладання та результатів навчання через впровадження ефективних технологій, направлених на формування навичок ХХI століття та підготовку нового покоління вчителів в Україні. Місія iconМісія програми: розвиток в учнів навичок критичного мислення, навчання в співробітництві та формування комп’ютерних навичок

Місія: Сприяти професійному зростанню викладачів, покращенню методик викладання та результатів навчання через впровадження ефективних технологій, направлених на формування навичок ХХI століття та підготовку нового покоління вчителів в Україні. Місія iconОсобливості впровадження програми “Трудове навчання “ 5 клас відповідно до нового Державного стандарту загальної та повної середньої освіти
Павич Н. М., викладач кафедри теорії і методик викладання природничо-математичних дисциплін
Місія: Сприяти професійному зростанню викладачів, покращенню методик викладання та результатів навчання через впровадження ефективних технологій, направлених на формування навичок ХХI століття та підготовку нового покоління вчителів в Україні. Місія iconІнформація про проект Результати попереднього дослідження Про Міжнародний центр перспективних досліджень Місія Центру
Місія Центру полягає у запровадженні концепції та процедур публічної політики в Україні через: вплив на процес трансформації шляхом...
Місія: Сприяти професійному зростанню викладачів, покращенню методик викладання та результатів навчання через впровадження ефективних технологій, направлених на формування навичок ХХI століття та підготовку нового покоління вчителів в Україні. Місія iconМісія Місія
Адмініструвати податкову систему України, надавати послуги платникам податків і, як наслідок, забезпечити наповнення дохідної частини...
Місія: Сприяти професійному зростанню викладачів, покращенню методик викладання та результатів навчання через впровадження ефективних технологій, направлених на формування навичок ХХI століття та підготовку нового покоління вчителів в Україні. Місія iconСистема вдосконалення вчителів у польщі центральний осередок удосконалення вчителів
Всі заходи, котрі мають на меті допомогу у професійному розвитку вчителів, підтримку і вдосконалення їх професійних навичок організовані...
Місія: Сприяти професійному зростанню викладачів, покращенню методик викладання та результатів навчання через впровадження ефективних технологій, направлених на формування навичок ХХI століття та підготовку нового покоління вчителів в Україні. Місія iconХто ми є? (місія) Хто ми є? (місія)
Національний вищий освітній заклад зі спеціальним статусом в системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних...
Місія: Сприяти професійному зростанню викладачів, покращенню методик викладання та результатів навчання через впровадження ефективних технологій, направлених на формування навичок ХХI століття та підготовку нового покоління вчителів в Україні. Місія iconМісія департаменту корпоративної соціальної відповідальності
Місія Intel вражати споживачів, працівників та акціонерів, невтомно створюючи інноваційні технологічні та платформенні рішення, які...
Місія: Сприяти професійному зростанню викладачів, покращенню методик викладання та результатів навчання через впровадження ефективних технологій, направлених на формування навичок ХХI століття та підготовку нового покоління вчителів в Україні. Місія iconАгентство з розвитку приватної ініціативи наша місія
Наша місія: забезпечення незворотності демократичних перетворень шляхом підтримки приватних ініціатив фізичних та юридичних осіб...
Місія: Сприяти професійному зростанню викладачів, покращенню методик викладання та результатів навчання через впровадження ефективних технологій, направлених на формування навичок ХХI століття та підготовку нового покоління вчителів в Україні. Місія iconСистема аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, інформаційної діяльності
Організація та спрямування роботи педагогічних працівників на інтенсивне впровадження в практику нових прогресивних ідей, технологій...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка