Демократичні традиції в українському державотворенні Демократичні традиції в українському державотворенні


НазваДемократичні традиції в українському державотворенні Демократичні традиції в українському державотворенні
Дата конвертації21.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Демократичні традиції в українському державотворенні

 • Демократичні традиції в українському державотворенні


Зв’язок НДР з важливими науково-теоретичними й практичними завданнями реформування Національної академії та модернізації системи підвищення кваліфікації :

 • Зв’язок НДР з важливими науково-теоретичними й практичними завданнями реформування Національної академії та модернізації системи підвищення кваліфікації :

 • Наука про демократичне врядування

 • Створення нових магістерських програм з демократичного врядуванняПроведений аналіз навчальних програм (переліку модулів) провідних вітчизняних навчальних закладів на відповідність тематичним напрямам підготовки магістрів за напрямом «Державне управління». Основним результатом аналізу є відсутність аналогічних навчальних програм в магістерській програмі, тим більше в напрямку «Державне управління».

 • Проведений аналіз навчальних програм (переліку модулів) провідних вітчизняних навчальних закладів на відповідність тематичним напрямам підготовки магістрів за напрямом «Державне управління». Основним результатом аналізу є відсутність аналогічних навчальних програм в магістерській програмі, тим більше в напрямку «Державне управління».

 • Опрацьований зміст програми з історії українського державотворення, яка започаткована в Національній академії державного управління при Президентові України, лише частково кореспондується з програмами з історії України та історії держави та права України, які викладаються у ВНЗ України.Проведений аналіз концепцій, підходів та критеріїв провідних зарубіжних та вітчизняних дослідників щодо державотворення, держави (теорія та походження) й національна ідея як провідний чинник державотворення.

 • Проведений аналіз концепцій, підходів та критеріїв провідних зарубіжних та вітчизняних дослідників щодо державотворення, держави (теорія та походження) й національна ідея як провідний чинник державотворення.

 • Державотворення (англ. State Building, нім. Staatsbildung, Staatsaufbau)) - комплексний довготривалий процес, спрямований на утворення держави, який включає культурні, політичні, міфологічні, релігійні та ін. чинники (джерело - Ециклопедія Вікіпедія).

 • Державотворення – історичний процес будівництва держави, створення і розвитку її правових, політичних, економічних, ідеологічних, військових, фінансових та інших інститут і забезпечення їх функціонування. (Джерело: Юридична енциклопедія: В 6 т. / редкол.: Ю.С.Шемшечунко (голова редкол.) та ін.. – К.: «Укр енцикл.», 1998. – Т.2: Д-Й. – 1999. – 744 с. (С.164).

 • Термін державотворення (англ. State-building) запровадив у 1975 році американський соціолог Чарльз Тіллі стосовно історії Західної Європи. Тіллі виходив з того, що з винайденням пороху війни в Європі стали вимагати величезних затрат, а тому захистити себе могли тільки великі народи, об'єднані сильними державами.Теорія держави, є частиною політичної філософії, котра незалежно від конкретної держави розглядає питання зовнішнього та внутрішнього визначення, появи та зникнення, форми, завдання та цілі держави, а також її інституційні, соціальні, етичні та юридичні умови та границі. Торкається багатогранних аспектів, що стосуються філософії, теології, політології, правознавства, соціології та макроекономіки.

 • Теорія держави, є частиною політичної філософії, котра незалежно від конкретної держави розглядає питання зовнішнього та внутрішнього визначення, появи та зникнення, форми, завдання та цілі держави, а також її інституційні, соціальні, етичні та юридичні умови та границі. Торкається багатогранних аспектів, що стосуються філософії, теології, політології, правознавства, соціології та макроекономіки.

 • Теорія держави може основуватись на різних декількох підставах:

 • історична дійсність державної системи, що описує, узаконює або критикує її

 • теоретичний ідеал політичного порядку (державна утопія)

 • економічних або політично-соціальних структур влади

 • етичної ідеї, зокрема виведення прав людини та розмежування гілок влади

 • божий, природній або договірний порядок

 • В залежності від історичної доби суб'єктами теорії держави можуть бути:

 • суверен

 • держава, як абстрактна особа

 • народ

 • індивідуум

 • соціальний клас

 • спільнота діючих суб'єктів економікиНаціональна ідея — акумулятор прогресивних національних програм, політичних ідей, гасел, цінностей, рушій національного прогресу, основа національно-визвольних рухів, національної самосуверенізації. Вона становить платформу національної ідеології, визначає теоретичні засади національної свідомості та державотворення (Вікіпедія).

 • Національна ідея — акумулятор прогресивних національних програм, політичних ідей, гасел, цінностей, рушій національного прогресу, основа національно-визвольних рухів, національної самосуверенізації. Вона становить платформу національної ідеології, визначає теоретичні засади національної свідомості та державотворення (Вікіпедія).

 • Національна ідея покликана виконати щонайменше п’ять соціально-мобілізуючих функцій:

 • визначити місце нації у глобальному просторі та часі, тобто її національний хронотоп;

 • узасадничити витоки нації та її історичні ідентифікатори;

 • обґрунтувати загальносуспільну стратегію розвитку і зрозумілий та достатньо привабливий образ як близького в часі, так і віддаленішого майбутнього;

 • віднайти зв’язки між загальноприйнятими національними цінностями та цінностями кожної із соціальних груп зокрема і, так само, із загальнолюдськими цінностями, забезпечивши в такий спосіб найголовнішу потребу національної безпеки – внутрішній та зовнішній вектори порозуміння й злагоди;

 • надати передбачуваності діям влади і обґрунтувати право владних структур на керування суспільством і зовнішню репрезентацію нації.Видано методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Історія українського державотворення”

 • Видано методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Історія українського державотворення”

 • Підготовлений НМКД “Історія українського державотворення”

 • Підготовлено навчально-методичне видання для семінарських занять та самостійної роботи до дисципліни “Історія українського державотворення” в електронному виглядіНа науково-практичних конференціях в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління “Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: європейський контекст” (15-16 травня 2009 р.) та в Національній академії державного управління при Президентові України “Демократичне врядування: наука, освіта, практика” (29 травня 2009 р.).

 • На науково-практичних конференціях в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління “Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: європейський контекст” (15-16 травня 2009 р.) та в Національній академії державного управління при Президентові України “Демократичне врядування: наука, освіта, практика” (29 травня 2009 р.).Матеріали дослідження апробовані під час проведення лекційно-семінарських занять, поточних консультацій, перевірки ІНПЗ та підсумкового тестування (вересень-жовтень 2009 р.) на всіх формах навчання слухачів для спеціальностей: 8.150103 «Державне управління у сфері національної безпеки», 8.150104 «Державне управління у сфері освіти», 8.150105 «Державне управління у сфері охорони здоров’я», 8.150106 «Публічна політика та управління», 8.150108 «Місцеве самоврядування», 8.150109 «Регіональне управління».

 • Матеріали дослідження апробовані під час проведення лекційно-семінарських занять, поточних консультацій, перевірки ІНПЗ та підсумкового тестування (вересень-жовтень 2009 р.) на всіх формах навчання слухачів для спеціальностей: 8.150103 «Державне управління у сфері національної безпеки», 8.150104 «Державне управління у сфері освіти», 8.150105 «Державне управління у сфері охорони здоров’я», 8.150106 «Публічна політика та управління», 8.150108 «Місцеве самоврядування», 8.150109 «Регіональне управління».Кількість запланованих наукових продуктів: методичні рекомендації, навчально-методичне видання для семінарських занять та самостійної роботи та навчальний посібник

 • Кількість запланованих наукових продуктів: методичні рекомендації, навчально-методичне видання для семінарських занять та самостійної роботи та навчальний посібник

 • Кількість виданих – методичні рекомендації – 1,3 друк.арк.;

 • Кількість поданих до друку наукових праць – 2 наукові статті (Збірник НАДУ та електронний фаховий);

 • Зверстане навчально-методичне видання для семінарських занять та самостійної роботи – 4,5 друк. арк.;

 • Завершується оформлення до друку навчального посібника – 4-5 друк.арк. • Національно-визвольна доба на Україні у 1917-1921 рр. : уроки для сучасного державотворенняСхожі:

Демократичні традиції в українському державотворенні Демократичні традиції в українському державотворенні iconЗамовником опитування є Фонд «Демократичні ініціативи», який здійснює: Замовником опитування є Фонд «Демократичні ініціативи», який здійснює
Наукове керівництво проектом, розробку вибірки І координацію опитування виконує кміс
Демократичні традиції в українському державотворенні Демократичні традиції в українському державотворенні icon1. Традиції вшанування вікових дерев. Традиції вшанування вікових дерев
Коли дивишся на вікові дерева, яким не одна сотня років, розумієш, чому їх порівнюють з атлантами. Атланти за грецькою міфологією,...
Демократичні традиції в українському державотворенні Демократичні традиції в українському державотворенні iconПовідомлення учнів про японську культуру та традиції День народження імператора, День народження імператора, День хлопчиків, День дівчаток
Познайомити учнів з деякими фактами творчої біографії письменника; показати, як у творі відображаються традиції японської національної...
Демократичні традиції в українському державотворенні Демократичні традиції в українському державотворенні iconДемократичні стандарти професійної діяльності державних службовців Штика Л. Г, (начальник відділу, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування)

Демократичні традиції в українському державотворенні Демократичні традиції в українському державотворенні iconЄлисаветград з моменту його заснування та в період управління о. М. Пашутіна
Актуальність теми полягає у тому, що немала роль у нашому сучасному державотворенні відводиться місцевому самоврядуванню та територіальним...
Демократичні традиції в українському державотворенні Демократичні традиції в українському державотворенні iconТрадиції демократичного врядування в історії українського державотворення Традиції демократичного врядування в історії українського державотворення
Україні, а також взаємозв'язок культури та демократичного врядування в нашій країні
Демократичні традиції в українському державотворенні Демократичні традиції в українському державотворенні icon“демократичні стандарти проведення виборів” Сесія
За умов дотримання згаданих вище принципів, застережень щодо вибору будь-якої виборчої системи немає!
Демократичні традиції в українському державотворенні Демократичні традиції в українському державотворенні iconПатерналізм в українському суспільстві

Демократичні традиції в українському державотворенні Демократичні традиції в українському державотворенні iconМоніторингове дослідження щодо статусу та ролі вчителя в українському суспільстві

Демократичні традиції в українському державотворенні Демократичні традиції в українському державотворенні iconУ кожній країні стиль бароко мав свої національні традиції. У кожній країні стиль бароко мав свої національні традиції
Ван -дейка Полутона Рубенса можна розділити на три категорії: ті, які він малював сам, ті, які він малював частково, зазвичай руки...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка