Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху План Націотворчі процеси та проблеми на їх шляху


НазваУкраїнська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху План Націотворчі процеси та проблеми на їх шляху
Дата конвертації21.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху

 • План

 • 1. Націотворчі процеси та проблеми на їх шляху.

 • 2. Роль національної ідеї в українському відродженні.

 • 3. Особливості культурницького і політичного етапів українського відродження.

 • 4. Україна в геополітичних планах Росії, Німеччини, Австро – Угорщини.


Мета уроку

 • - знайомство з основними поняттями теми і фактично - теоретичним матеріалом;

 • - подальший розвиток вміння висловлювати власну думку з політичних проблем;

 • - виховання толерантного ставлення до позиції опонентів.Поняття

 • Геополітика – вплив географічного положення держав на їх політику та на міжнародні відносини в цілому.

 • Консерватизм – вчення і політика, спрямовані на збереження традицій, національної культури, морально – етнічних норм, авторитету держави, приватної власності. Консерватори визнають необхідність змін, але вважають, що вони повинні здійснюватися поступово, вибірково.

 • Лібералізм – ідеологія і політика, спрямовані на формування суспільних відносин, в яких визначальним є забезпечення політичних і економічних прав і свобод.

 • Соціалізм – вчення, яке пропагує ідею побудови суспільства і справедливості.Висловіть свою думку.

 • Що таке нація?

 • Коли виникають нації?

 • Коли почалося формування української нації?Наукове визначення поняття

 • Нація (від лат. natio — плем'я, народ) — соціально - економічна, культурно-політична и духовна общність індустріальної єпохи. Існує два основних підхода к розумінню нації:

 • як політичної єдності громадян певної держави і

 • як етнічної єдності з єдиною мовою і самосознанням.Ідеологія націоналізму

 • Ідеологія націоналізму заключається в обособленні и виделенні окремої нації із загального числа народностей, проживавших до виникнення нації на певної теріторії.

 • Після обособлення нації, націоналізм починає працювати на становлення, захист і укріплення своєї нації.Завдання нації

 • Нація – феномен в першу чергу політичний, тільки потім – етнічний і соціальний.

 • Тому головна задача нації - відтворювати загальну для всіх громадян культурну ідентичність в політичних інтересах.

 • Для цього існують міністерства культури, завдання яких визначати формат національної культури, загальний для всіх.Особливості формування української нації

 • 1. Україна входила до складу різних країн.

 • 2. Українські міста залишалися неукраїнськими за своїм складом, а село залишалося українським.

 • 3. Шляхта та освідченні різночинці швидко русифікувалися.

 • 4. Дворянське середовища несло подвійну лояльність: милувалося природою, а само не сприймало Україну як окрему державу.Напрямки суспільно – політичного руху

 • Західна Україна:

 • Москвофільство – культурно - національний рух, учасники якого орієнтувалися на Російську імперію. Учасники відчували невіру в можливість українців власними силами досягти національного визволення.Напрямки суспільно – політичного руху

 • Російська імперія:

 • Хлопоманство – кількісне невелике відгалуження українського культурно – національного руху другої половини ХІХ ст., що об'єднувало представників ліберальної інтелігенції, які виступали за зближення із селянством.Етапи культурницького і політичного українського відродження

 • 1. Академічний (період написання наукових досліджень) етап визвольного руху

 • Теоретики культурно – національного руху

 • Д. Бантиш – Каменський – молдавський дворянин

 • Я.Маркович та М.Маркевич – історики єврейського походження

 • М. Цертелєв – етнограф грузинського походження

 • І. Срезневський – історик російського походження

 • З.Доленга – Ходаковський – історик польського походження

 • Зміст діяльності: невелика група інтелектуалів збирала та публікувала українські народні пісні, казки, легенди, досліджували звичаї і вірування, писали історичні твори і трактати, відкрили себе факт існування українського народу з його мовою, історією, культурними особливостями.Етапи культурницького і політичного українського відродження

 • 2. Українофільський (культурницький) етап – збирання спадщини і розробка національної ідеї, на перше місто вийшло її поширення в народному середовище.

 • Представники: хлопомани – студенти Київського університету, які походили зі спольщених шляхетських родин і вирішили посвятити себе служінню українському народу, його культурному і соціальному відродженню.

 • До них приєдналися молоді українські інтелігенти з інших міст, які об'єдналися в самодіяльні організації, які отримали назву громад. Громади займалися освітньою діяльністю з метою розвинути національну самосвідомість українців. На Західній Україні подібну діяльність вели народовці.

 • Мета українофілів: автономія України у складі Російської імперії.

 • До самостійної України відносилися як до нездійсненної утопії.Види політичної думки:

 • Соціалізм.

 • Михайло Драгоманов (1841 – 1895).

 • Теоретична база: громади як вільні і самостійні утворення будуватимуть між собою відносини на федеративних засадах з низу до верху – аж до всесвітньої федерації як наступниці держави. Спільна робота за умови колективної власності на землю та знаряддя повинна покінчити із злиденністю і гнобленням.Види політичної думки:

 • Народно - демократична

 • течія – її представники

 • Володимир поєднували елементи

 • Антонович європейського

 • лібералізму і Микола

 • народництва. Лисенко

 • Представники: діячі Старої київської громади і галицькі народовці: Павло Чубинський, Михайло Старицький.Види політичної думки:

 • Консервативний напрямок:

 • його представники зосереджували увагу на збереженні старих традицій, звичаїв, сімейних цінностей, релігії, приватної власності, забезпеченні гідного місця в суспільстві для української мови і культури, які опинилися в небезпеці внаслідок впливу російського царизму. Вони вихваляли Гетьманщину і мріяли про її відновлення.Етапи культурницького і політичного українського відродження

 • 3. Політичний етап:

 • створення українських політичних партій, що пропонували комплексні програми розв'язання національних і соціальних проблем. Рух вступив в стадію масової боротьби, а його представники висунули вимогу суверенітету нації. Виникла течія самостійництво, учасники якого вважали, що справжнє розв'язання національного питання можливе лише в разі здобуття Україною державної незалежності без жодних обмежень, на які погоджувалися прибічники федеративної ідеї.Аналіз виконання домашнього завдання

 • Тема:

 • Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху.

 • Письмово сформулювати зміст української національної ідеї ХІХ ст.

 • Письмово сформулювати ваші пропозиції стосовно української національної ідеї нашого часу.Домашнє завдання

 • Прочитати параграф 26.

 • Підготувати індивідуальні повідомлення на тему:

 • Видавництво журналу “Основа” – Андрійчук Илля

 • Українська громада 1861 р. – Болдін Евген.

 • Володимир Антонович як лідер хлопоманів – Долгоброд Олександр.

 • Польське повстання 1863 – 1864 рр. і Україна – Казанцев Артур.

 • Валуєвський циркуляр 1863 р – Черданцева Анастасия.Домашнє завдання

 • Прочитати параграф 27.

 • Підготувати індивідуальні повідомлення:

 • Суспільно – політичний рух після революції 1848 – 1849 рр. – Кожекова Яна.

 • Москвофіли – Ковальчук Олександра.

 • Розгортання руху народовців – Уланова Олена.

 • Заснування і діяльність культурно – освітнього товариства “Просвіта” і Літературно – наукового товариства ім. Шевченка – Самойдюк Анна.Схожі:

Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху План Націотворчі процеси та проблеми на їх шляху icon1. Розвиток національно-визвольного руху в міжвоєнний період. Розвиток національно-визвольного руху в міжвоєнний період

Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху План Націотворчі процеси та проблеми на їх шляху iconФізика – наука майбутнього! Кінематика
Швидкість руху тіла при рівномірному русі залишається постійною на всьому шляху. Траєкрорія такого руху – пряма лінія
Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху План Націотворчі процеси та проблеми на їх шляху iconФізика – наука майбутнього! Кінематика
Швидкість руху тіла при рівномірному русі залишається постійною на всьому шляху. Траєкрорія такого руху – пряма лінія
Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху План Націотворчі процеси та проблеми на їх шляху iconВизначити складові піднесення національно – визвольного руху в Західній Україні у ІІ половині 70-90-х років ХІХ століття
Визначити складові піднесення національно визвольного руху в Західній Україні у ІІ половині 70-90-х років ХІХ століття
Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху План Націотворчі процеси та проблеми на їх шляху iconУроку Нідерланди у складі іспанської монархії. Початок національно-визвольного руху. Гьози і Вільгельм Оранський. Народження республіки
Характеризувати суспільні зміни, які відбулися внаслідок революції та їхній вплив на розвиток Нідерландів
Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху План Націотворчі процеси та проблеми на їх шляху iconЛідери національно-визвольного руху на західноукраїнських землях (1921 – 1938 рр.)
Ми не поділені на католиків, православних, протестантів, англікан; ми поділені на тих, хто хоче і не хоче Єдності
Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху План Націотворчі процеси та проблеми на їх шляху iconПохідна. Фізичний і геометричний зміст похідної
Швидкість руху постійно дана; необхідно знайти довжину пройденого у запропонований час шляху
Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху План Націотворчі процеси та проблеми на їх шляху iconВзаємодія світла з речовиною Теплове випромінювання. Основи фотометрії План лекції Взаємодія світла з речовиною
Певна частина енергії хвилі переходить в інші види енергії. Відбувається підвищення інтенсивності теплового руху атомів і молекул...
Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху План Націотворчі процеси та проблеми на їх шляху iconПлан Компанія “Фармаско”
Застосування швидких тестів на всіх етапах лікувально діагностичного процесу. Перспективи. Преваги
Українська ідея на культурницькому і політичному етапах визвольного руху План Націотворчі процеси та проблеми на їх шляху icon2. Закон руху точки задано графіком залежності шляху S(м) від часу t(с)
Краще за все просувається природниче дослідження, коли фізичне завершується в математичному

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка