8 клас Учитель Кукса Н. М. 8 клас Учитель Кукса Н. М


Назва8 клас Учитель Кукса Н. М. 8 клас Учитель Кукса Н. М
Дата конвертації21.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


8 клас Учитель Кукса Н.М.

 • 8 клас Учитель Кукса Н.М.


Навчальна: повторити і узагальнити основні поняття з теми, закріпити вміння за електронною формулою атома визначати хімічний символ елементу, положення його в ПСХЕ, закріпити навички розв’язування вправ, підготувати до тематиного оцінювання.

 • Навчальна: повторити і узагальнити основні поняття з теми, закріпити вміння за електронною формулою атома визначати хімічний символ елементу, положення його в ПСХЕ, закріпити навички розв’язування вправ, підготувати до тематиного оцінювання.

 • Розвиваюча: вдосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, застосовувати теоретичні знання для прогнозування; стимулювати пізнавальну активність учнів, інтерес до предмету;

 • Виховна: формувати здоров’язберігаючу компетентність (раціональне планування часу, розвиток наполегливості та працелюбності, здатності обирати оптимальні рішення)1. Періодичний закон та періодична система елементів Д.І. Менделєєва

 • 1. Періодичний закон та періодична система елементів Д.І. Менделєєва

 • 2. Будова атому

 • 3. Електронна конфігурація атому

 • 4. Утворення хімічного зв'язку та його типи

 • 5.Характеристика елементів за будовою атомів та положенням у ПСХЕ« Главный секрет жизни вот какой: один человек – нуль, вместе только люди. Поэтому живите для других, начиная с мамы, друг с друга, брата и сестры… Сами трудясь, вы сделаете всё и для близких, и для себя, а если при труде успеха не будет, будет неудача, не беда, пробуйте ещё, сохраните спокойствие, то внутреннее обладание, которое делает людей с волей, ясных и нужных другим. Иного завета, лучшего дать не могу. С ним живите, его завещайте…»

 • « Главный секрет жизни вот какой: один человек – нуль, вместе только люди. Поэтому живите для других, начиная с мамы, друг с друга, брата и сестры… Сами трудясь, вы сделаете всё и для близких, и для себя, а если при труде успеха не будет, будет неудача, не беда, пробуйте ещё, сохраните спокойствие, то внутреннее обладание, которое делает людей с волей, ясных и нужных другим. Иного завета, лучшего дать не могу. С ним живите, его завещайте…» «Истина одна, а путей отыскания много» Д.Менделєєв

 •  «Истина одна, а путей отыскания много» Д.Менделєєв

 • Формулювання Періодичного закону, яке було вперше введене Д. І. Менделєєвим:

 • Фізичні й хімічні властивості елементів, що виявляються у властивостях простих і складних тіл, перебувають у періодичній залежності від їх атомної маси. Графічним зображенням Періодичного закону Д. І. Менделєєва є Періодична система хімічних елементів.

Група - вертикальний стовпчик у таблиці Менделєєва, у якому розміщені подібні за властивостями хімічні елементи. У короткоперіодному варіанті Періодичної системи кожна група поділяється на підгрупи — головну (або А) і побічну (Б). До складу головної підгрупи входять елементи великих і малих періодів, а до складу побічних підгруп — тільки великих періодів і лише метали. У групах у головних підгрупах виявляється подібність елементів (наприклад однакова вища валентність) та їхніх сполук (наприклад загальні формули вищих оксидів і водневих сполук). У групах із зростанням порядкового номера металічні властивості елементів посилюються, а неметалічні послаблюються.

 • Група - вертикальний стовпчик у таблиці Менделєєва, у якому розміщені подібні за властивостями хімічні елементи. У короткоперіодному варіанті Періодичної системи кожна група поділяється на підгрупи — головну (або А) і побічну (Б). До складу головної підгрупи входять елементи великих і малих періодів, а до складу побічних підгруп — тільки великих періодів і лише метали. У групах у головних підгрупах виявляється подібність елементів (наприклад однакова вища валентність) та їхніх сполук (наприклад загальні формули вищих оксидів і водневих сполук). У групах із зростанням порядкового номера металічні властивості елементів посилюються, а неметалічні послаблюються.Періоди- горизонтальні ряди в таблиці Менделєєва. Періодів усього сім. Періоди поділяються на малі, що складаються з одного ряду (1—3 періоди), і великі, що складаються з двох рядів (4—7 періоди). У періодах добре помітна періодичність зміни властивостей елементів, простих речовин, утворених цими елементами, та їх сполук. У періодах із зростанням порядкового номера елементів їх металічні властивості слабшають, а неметалічні посилюються.

 • Періоди- горизонтальні ряди в таблиці Менделєєва. Періодів усього сім. Періоди поділяються на малі, що складаються з одного ряду (1—3 періоди), і великі, що складаються з двох рядів (4—7 періоди). У періодах добре помітна періодичність зміни властивостей елементів, простих речовин, утворених цими елементами, та їх сполук. У періодах із зростанням порядкового номера елементів їх металічні властивості слабшають, а неметалічні посилюються.

 • Ядра атомів складаються з елементарних частинок двох видів: протонів (p) і нейтронів (n). Сума протонів і нейтронів у ядрі одного атома називається нуклонним числом

 • де А — нуклонне число, N — число нейтронів, Z — число протонів.Атоми з однаковим зарядом ядра складають хімічний елемент. Ізотопи — атоми одного й того ж елемента, які мають різне нуклонне число внаслідок різної кількості нейтронів у ядрі.

 • Атоми з однаковим зарядом ядра складають хімічний елемент. Ізотопи — атоми одного й того ж елемента, які мають різне нуклонне число внаслідок різної кількості нейтронів у ядрі.

Порядковий номер елемента – кількість протонів у ядрі та заряд ядра Z

 • Порядковий номер елемента – кількість протонів у ядрі та заряд ядра Z

 • Електрони по різному притягуються до атома і утворюють електронні шари або рівні.

 • Номер періоду – кількість електронних шарів - n

 • Кожний електронний шар складається з електронних орбіталей певної форми. Кількість орбіталей визначається n2 А орбіталь позначується клітинкою

 • Не може бути більш ніж 2 електрони на одній орбіталі. Кількість електронів на енергетичному

 • рівні 2 n2Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні дорівнює номеру групи, в якій розміщений даний елемент. Існують такі форми орбіталей: s-форма: p-форма: d-форма:

 • Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні дорівнює номеру групи, в якій розміщений даний елемент. Існують такі форми орбіталей: s-форма: p-форма: d-форма:Електрон у атомі не рухається за певними траєкторіями, а може перебувати в будь-якій частині навколо ядерного простору, проте ймовірність його перебування в різних частинах цього простору неоднакова і має назву електронна хмара.

 • Електрон у атомі не рухається за певними траєкторіями, а може перебувати в будь-якій частині навколо ядерного простору, проте ймовірність його перебування в різних частинах цього простору неоднакова і має назву електронна хмара.

 • Принцип найменшої енергії: в атомі кожний електрон розташовується так, щоб його енергія була мінімальною (що відповідає його найбільшому зв’язку з ядром).Третій період 3 енергетичних рівня n=3 кількість орбіталей n2=9 електронів 2 n2=18

 • Третій період 3 енергетичних рівня n=3 кількість орбіталей n2=9 електронів 2 n2=18

 • 3 S2 3P6 3d10

 • 2 S2 2P6

 • 1 S2

 • Другий період – 2 енергетичних рівня n=2 кількість орбіталей n2=4 електронів 2 n2=8

 • 2 S22P6

 • 1 S2

 • Перший період – 1 енергетичний рівень n=1 кількість орбіталей n2=1 електронів 2 n2=2 1S2В атомах елементів із зростанням порядкового номера відбувається збільшення кількості протонів у ядрі й електронів, що обертаються навколо ядра. При цьому періодично повторюється будова зовнішнього енергетичного рівня. Оскільки властивості елементів багато в чому залежать від числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні, то й вони періодично повторюються. Сучасне формулювання Періодичного закону: Властивості хімічних елементів, а також форми й властивості сполук елементів перебувають у періодичній залежності від заряду ядер їхніх атомів.

 • В атомах елементів із зростанням порядкового номера відбувається збільшення кількості протонів у ядрі й електронів, що обертаються навколо ядра. При цьому періодично повторюється будова зовнішнього енергетичного рівня. Оскільки властивості елементів багато в чому залежать від числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні, то й вони періодично повторюються. Сучасне формулювання Періодичного закону: Властивості хімічних елементів, а також форми й властивості сполук елементів перебувають у періодичній залежності від заряду ядер їхніх атомів.a)1S22S2

 • a)1S22S2

 • b)1S22S22P3

 • c)1S22S22P63S1

 • d)1S22S22P63S2

 •  а) одного періоду

 • а) одного періоду

 • другого

 • 1S22S2

 • 1S22S22P3

 • третього

 • 1S22S22P63S1

 • 1S22S22P63S2

 •  Тема:“Типи хімічного зв’язку»

 • Мета: сформувати уявлення про природу хімічного зв’язку;

 • механізм утворення ковалентного та йонного зв’язку;

 • сформувати навички складання структурних формул та визначати види

 • зв’язку.Електронегативністьздатність атома притягати до себе електрони інших атомів Відносна електронегативність відповідає Періодичному закону: у періодах із збільшенням номера елемента вона зростає, у групах — зменшується. Чим більша відносна електронегативність, тим сильніше елемент виявляє неметалічні властивості. Неметали характеризуються великою відносною електронегативністю, а метали — невеликою.

 • Електронегативністьздатність атома притягати до себе електрони інших атомів Відносна електронегативність відповідає Періодичному закону: у періодах із збільшенням номера елемента вона зростає, у групах — зменшується. Чим більша відносна електронегативність, тим сильніше елемент виявляє неметалічні властивості. Неметали характеризуються великою відносною електронегативністю, а метали — невеликою.

Йонний зв’язок

Частинка, яка віддає електрони, претворюється на позитивний йон.

 • Частинка, яка приєднує електрони, претворюється на негативний йон.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 • Прочитати §§ 32-35

 • Виконати завдання №279,287Схожі:

8 клас Учитель Кукса Н. М. 8 клас Учитель Кукса Н. М iconУрок в 7 класі кз верхівцевського нвк учитель хімії Кукса Н. М. Мета: Дати загальну характеристику елементу феруму та простої речовини заліза

8 клас Учитель Кукса Н. М. 8 клас Учитель Кукса Н. М icon1 формувати компетентність учителів у володінні інноваційними технологіями, створювати ситуацію успіху
...
8 клас Учитель Кукса Н. М. 8 клас Учитель Кукса Н. М iconМайстер клас
Музикант розучує етюди. Журналіст І письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди,...
8 клас Учитель Кукса Н. М. 8 клас Учитель Кукса Н. М iconРозвиток зв'язного мовлення 4 – а клас Учитель Троїцька А. А. Художній опис калини

8 клас Учитель Кукса Н. М. 8 клас Учитель Кукса Н. М icon7 клас Учитель Підпала Лідія Федорівна ключове питання: Чи змінився б світ, якщо не було б паралельних прямих?

8 клас Учитель Кукса Н. М. 8 клас Учитель Кукса Н. М iconКруглий стіл 23. 03. 2012 Психолого-педагогічна корекція шкільної неуспішності учнів
Федько Ганна -7а клас, Пересунько Ірина 7б клас, Корольова Аліна 8а клас, Кисельов Геннадій (навчання на дому, інвалід дитинства)...
8 клас Учитель Кукса Н. М. 8 клас Учитель Кукса Н. М iconЛевченко В. А., Середюк Н. М., Вакалюк І. П. та ін. Львів: "Світ", 1995. С. 276-292. З. Паращук Г. П та співав. Внутрішні хвороби
Внутренние болезни // Под ред. А. С. Сметнева, В. Г. Кукса. М.: Медицина,1982. С. 423-425
8 клас Учитель Кукса Н. М. 8 клас Учитель Кукса Н. М iconУчитель Учитель
Сучасники часто звертали увагу на його неперевершений дар дип-ломата й одночасно прекрасного артиста
8 клас Учитель Кукса Н. М. 8 клас Учитель Кукса Н. М iconПравила поводження з газовими та електроприладами Виховна година 8 клас Учитель Мишенко Н. М. Правила протипожежної безпеки
Не залишай іграшки, книжки, одяг біля увімкнених обігрівачів, не суши речі над газовою плитою
8 клас Учитель Кукса Н. М. 8 клас Учитель Кукса Н. М iconДобрий учитель, як гарний артист, Добрий учитель, як гарний артист
«Добрий учитель, як гарний артист, «Добрий учитель, як гарний артист, спочатку захоплює аудиторію, а потім викладає урок»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка