Звіт про виконання. Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання


НазваЗвіт про виконання. Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання
Дата конвертації21.02.2013
Розмір445 b.
ТипЗвітПОШУК

 • ПОШУК

 • ВИБІР

 • УЗГОДЖЕННЯ

 • ВИПЕРЕДЖЕННЯ

 • ПЕРСПЕКТИВА1. Збільшення обсягу часу на вивчення хімії.

 • 1. Збільшення обсягу часу на вивчення хімії.

 • 2. Лінійний принцип побудови програми.

 • 3. Зміна діяльності вчителя й учнів, що в умовах дефіциту часу дозволяє вчителю транслювати значний обсяг матеріалу, а учням розуміти цей матеріал.Вибір методів навчання повинен враховувати:

 • Вибір методів навчання повинен враховувати:

 • вікові особливості учнів;

 • попередній суб’єктивний досвід;

 • наявні знання й уміння;

 • індивідуальні особливості мисленняВикористання новітніх інформаційно-комунікативних технологій та проектної методики,методик розвитку критичного мислення

 • Використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій та проектної методики,методик розвитку критичного мислення

 • Ознайомлення з об’єктом-аналіз та перспектива застосування

 • Визначення проблематики та створення проекту/план дій/алгоритм розв’язання задачі, тощо

 • Організаційно-методичні заходи для реалізації проекту/опанування основних понять/ пошук зв’язків( в т.ч.міжпредметних

 • Презентація матеріалів проекту/ звіт про виконання.

 •  Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання

 • Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання

 • Розвиток пізнавальної самостійності та відповідальності за результати діяльності

 • встановлення міжпредметних зв’язків,

 • вибір доцільної методики організації навчального та пізнавального процесу на основі критичного мислення.учні повинні вміти :

 • учні повинні вміти :

 • аналізувати явища, об’єкти, причинно-наслідковий зв’язок між ними, будь- яку інформацію в різних ситуаціях;

 • структурувати інформацію використовуючи системний підхід у мисленні;

 • виділяти головне в потоці інформації;

 • встановлювати суттєві та несуттєві ознаки об’єктів;

 • використовувати потенціал спілкування для розв’язування комунікативних інтерактивних завданьучні повинні володіти:

 • учні повинні володіти:

 • такими способами роботи, як порівняння, узагальнення, встановлення відношення, моделювання;

 • таким прийомом роботи , як планування власної діяльності;

 • навичками активного та пасивного слухання;

 • навичками ведення дискусії та розв’язання спірних питань/конфліктів;

 • навичками колективного навчання.експертних умінь і навичок;

 • експертних умінь і навичок;

 • розуміння того , що навчання наближається до наукового пізнання;

 • уявлення про дослідницьку стратегію в пізнавальній діяльності;

 • дослідницького досвіду і дослідницької позиції у сприйнятті та осмисленні змісту навчального матеріалу, відповідних умінь, навичок ;

 • уміння прогнозувати результати особистої діяльності і діяльності інших людей, колективу.

 • інтересу до навчальних та наукових досліджень.Засоби навчання є способом реалізації змісту, методів і форм організації навчально-виховного процесу.

 • Засоби навчання є способом реалізації змісту, методів і форм організації навчально-виховного процесу.

 • Засоби здійснюють позитивний вплив на мотивацію, розумовий розвиток, успішність навчання.Формуюча функція- засоби навчання розвивають в учнів пізнавальні здібності, емоційну сферу, почуття волю.

 • Формуюча функція- засоби навчання розвивають в учнів пізнавальні здібності, емоційну сферу, почуття волю.

 • Пізнавальна функція- засоби навчання слугують безпосередньому пізнанню дійсності ( наприклад при експерименті)

 • Дидактичні функції- засоби навчання виступають джерелом знань і умінь. Вони значно полегшують перевірку та закріплення вивченого матеріалу, активізують пізнавальну діяльність.Вивчення на перспективу основних понять, положень, які є основні (назви хімічних елементів, формули кислот, техніка безпеки при користуванні речовинами в побуті тощо).

 • Вивчення на перспективу основних понять, положень, які є основні (назви хімічних елементів, формули кислот, техніка безпеки при користуванні речовинами в побуті тощо).

 • Перспектива, що одночасно вписується у навчальний план шкільного курсу хімії з поступовим поглибленням понять. • У перспективному навчанні

 • доцільно добирати теми, які є фундаментальними у розумінні хімічних понять і явищ.будова речовин

 • будова речовин

 • ознайомлення та практичне користування періодичною системою хімічних елементів

 • таблиця розчинності кислот, основ і солей

 • витискувальний ряд металів

 • ряд електронегативності

 • поняття про чисті речовини і суміші,

 • хімічні властивості деяких речовин та їх застосування.поняття про хімічний елемент, як різновид атома, їх назви вивчаються наперед;

 • поняття про хімічний елемент, як різновид атома, їх назви вивчаються наперед;

 • розташування їх у таблиці хімічних елементів;

 • позначення порядкового номера і відносної атомної маси.складання формули вищих оксидів і летких гідрогенних сполук;

 • складання формули вищих оксидів і летких гідрогенних сполук;

 • з’ясовуються розташування хімічних елементів(металів і неметалів),які утворюють двохатомні молекули у формуліскладання формули бінарних сполук;

 • складання формули бінарних сполук;

 • характеристика хімічного елементу на основі розташування у періодичній системі хімічних елементів і будови атома.

Г Р Тв

 • Г Р Тв

 • Г-Г Г-Р Г-Тв

 • Тв-Г Тв-Тв

 • Р-Г Р-Р Р-Твна прикладі сполук Нітрогену варто ввести поняття про валентність 4 за рахунок пари електронів атома Нітрогену за типом донорно-акцепторного зв’язку

 • на прикладі сполук Нітрогену варто ввести поняття про валентність 4 за рахунок пари електронів атома Нітрогену за типом донорно-акцепторного зв’язку

 • на прикладі молекули води дати поняття про водневий зв'язок (вода рідина, при відносній молекулярній масі 18, а оксид карбону (ІV) – газ, при відносній молекулярній масі 44). Молекули води утворюють асоціації.Вивчаються із використанням таблиці розчинності основ, кислот і солей.

 • Вивчаються із використанням таблиці розчинності основ, кислот і солей.

 • Це – прогнозування перебігу хімічних реакцій, можливість їх проходження (сіль-сіль, сіль-основа, сіль-кислота).

 • Таблиця є підказкою при складанні формул кислот, основ, солей • на гідроксидах і солях, утворених оксигеновмісними кислотами (перспектива до електролітичної дисоціації).?

 • ?Інформація ззовні надходить за допомогою почутого, побаченого і відчутого: шляхом функціонування аудіального, візуального або кінестетичного каналів сприйняття. Перевагу одного каналу перед іншим М.А. Ахметов порівнює з прозорістю скла (безбарвного, матового, гофрованого), через яке можна спостерігати за навколишнім світом і, відповідно, сприймати його довершеним, із певними вадами або безформенним чи розмитим

 • Інформація ззовні надходить за допомогою почутого, побаченого і відчутого: шляхом функціонування аудіального, візуального або кінестетичного каналів сприйняття. Перевагу одного каналу перед іншим М.А. Ахметов порівнює з прозорістю скла (безбарвного, матового, гофрованого), через яке можна спостерігати за навколишнім світом і, відповідно, сприймати його довершеним, із певними вадами або безформенним чи розмитим

Схожі:

Звіт про виконання. Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання iconРеалізація компетентністного підходу до навчання математиці, спрямованого на розвиток креативної особистості учня Волошина О.І
Реалізація компетентністного підходу до навчання математиці, спрямованого на розвиток креативної особистості учня
Звіт про виконання. Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання iconЗвіт про хід І результати дослідно-експериментальної роботи за темою: "Рівневе навчання та рівнево-ступеневе оцінювання" за ІІ етап Доповідач : директор Політехнічного ліцею нтуу "кпі" Киричков Ю. В
...
Звіт про виконання. Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання icon“Реалізація особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів шляхом застосування новітніх інтерактивних технологій”
Реалізація особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів шляхом застосування новітніх інтерактивних технологій
Звіт про виконання. Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання iconРеалізація системного підходу в науково-методичному та інформаційному забезпеченні початкової ланки освіти

Звіт про виконання. Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання iconТема дослідно експериментальної роботи
...
Звіт про виконання. Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання iconРеалізація принципів розвиваючого навчання на уроці
Що таке розвиваюче навчання? Це навчання, яке створює умови для постійного підвищення психічних функцій суб
Звіт про виконання. Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання iconІнтенсифікація навчання математики шляхом використання елементів квантового навчання та семіотичного підходу
Квантове навчання симбіоз методик і підходів, які демонструють свою ефективність в школі для дітей різного віку і складу
Звіт про виконання. Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання iconЗвіт про результати впровадження ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи Керівник: Ігнатов Олександр Володимирович

Звіт про виконання. Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання iconМеханізми запровадження компетентнісного підходу в навчання історії в школі Навчання як система
...
Звіт про виконання. Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання Реалізація дослідно- експериментального підходу до навчання iconРеалізація завдань освітньої галузі «Технології»
Реалізація завдань освітньої галузі «Технології» у процесі навчання предмета «Трудове навчання»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка