Методичні вказівки до відкритого заняття Методичні вказівки до


НазваМетодичні вказівки до відкритого заняття Методичні вказівки до
Дата конвертації21.02.2013
Розмір445 b.
ТипМетодичні вказівки


Методичні вказівки до відкритого заняття

 • Методичні вказівки до відкритого заняття

 • Викладача Одеського автомобільно- дорожнього коледжу

 • Катана Ольги Олександрівни

 • 2011


Навчальна: повторити і узагальнити основні поняття з теми, закріпити вміння за електронною формулою атома визначати хімічний символ елементу, положення його в ПСХЕ, закріпити навички розв’язування вправ, роботи з

 • Навчальна: повторити і узагальнити основні поняття з теми, закріпити вміння за електронною формулою атома визначати хімічний символ елементу, положення його в ПСХЕ, закріпити навички розв’язування вправ, роботи з

 • лабораторним обладнанням;

 • Розвиваюча: вдосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, застосовувати теоретичні знання для прогнозування; стимулювати пізнавальну активність учнів, інтерес до предмету;

 • Виховна: формувати здоров’язберігаючу компетентність (раціональне планування часу, розвиток наполегливості та працелюбності, здатності обирати оптимальні рішення)Методи, прийоми роботи: практичні – розв’язування задач, вправ;

 • Методи, прийоми роботи: практичні – розв’язування задач, вправ;

 • репродуктивні – програмоване навчання;

 • частково-пошукові - організація колективного обговорення, стимулювання вибору найбільш раціональних варіантів вирішення проблемної ситуації; евристична бесіда,

 • проблемно-пошукова практична робота дослідницького характеру.І. Організаційний етап

 • І. Організаційний етап

 • ІІ.  Повторення домашнього завдання

 • Виконання досліду з допомогою віртуальної лабораторії з хімії.

 • ІІІ. Актуалізація, конкретизація опорних знань. Експрес-іспит

 • IV. Повторення раніш вивченого матеріалу

 • “Мозкова атака»

 • Хімічний дизайн

 • V. Визначення типу в’язку за схемами (індивідуально)

 • VI. Повторення періодичного закону та періодичної системи елементів

 • VII. Контроль засвоєних знань з теми Хімічній звязок, будова атому та ПСЕ

 • VIII. Закріплення матеріалу

 • IX. Узагальнення і систематизація знань

 • Х. Домашнє завдання

 • ХІ. Підбиття підсумків уроку

Кислотні оксиди

 • Кислотні оксиди

 • СН 4 + 2О2 =СО2 +2Н2О

 • С +О2 =СО2

 • Н2СО3 =СО2 +Н2О

 • СО2 +Н2О=Н2СО3

 • СО2 +СаО = СаСО3

 • СО2+ Са(ОН)2= СаСО3+Н2О

 • СО2 +С=2СО

 • Н2СО3+Са(ОН)2=СаСО3+2Н2О

 • СН 4 =С+2Н2

 • СО+ 2Н2=СН3ОНХімічні речовини та продукти, дорожньо будівельні матеріали на їх основі, паливо, потребують уваги, так як можуть перетворюватись одна у одну. Це може привести не тільки до матеріальних збитків внаслідок порчі продуктів та вантажів, але й до небезпечних випадків на виробництві та побуті, забруднення навколишнього середовища.

 • Хімічні речовини та продукти, дорожньо будівельні матеріали на їх основі, паливо, потребують уваги, так як можуть перетворюватись одна у одну. Це може привести не тільки до матеріальних збитків внаслідок порчі продуктів та вантажів, але й до небезпечних випадків на виробництві та побуті, забруднення навколишнього середовища.План заняття:

 • План заняття:

 • 1. Періодичний закон та періодична система елементів Д.І. Менделєєва

 • 2. Будова атому

 • 3. Електронна конфігурація атому

 • 4. Утворення хімічного зв'язку та його типи

 • 5.Характеристика елементів за будовою атомів та положенням у ПСХЕ« Главный секрет жизни вот какой: один человек – нуль, вместе только люди. Поэтому живите для других, начиная с мамы, друг с друга, брата и сестры… Сами трудясь, вы сделаете всё и для близких, и для себя, а если при труде успеха не будет, будет неудача, не беда, пробуйте ещё, сохраните спокойствие, то внутреннее обладание, которое делает людей с волей, ясных и нужных другим. Иного завета, лучшего дать не могу. С ним живите, его завещайте…»

 • « Главный секрет жизни вот какой: один человек – нуль, вместе только люди. Поэтому живите для других, начиная с мамы, друг с друга, брата и сестры… Сами трудясь, вы сделаете всё и для близких, и для себя, а если при труде успеха не будет, будет неудача, не беда, пробуйте ещё, сохраните спокойствие, то внутреннее обладание, которое делает людей с волей, ясных и нужных другим. Иного завета, лучшего дать не могу. С ним живите, его завещайте…» «Истина одна, а путей отыскания много» Д.Менделєєв

 •  «Истина одна, а путей отыскания много» Д.Менделєєв

 • Формулювання Періодичного закону, яке було вперше введене Д. І. Менделєєвим:

 • Фізичні й хімічні властивості елементів, що виявляються у властивостях простих і складних тіл, перебувають у періодичній залежності від їх атомної маси. Графічним зображенням Періодичного закону Д. І. Менделєєва є Періодична система хімічних елементів. • Ядра атомів складаються з елементарних частинок двох видів: протонів (p) і нейтронів (n). Сума протонів і нейтронів у ядрі одного атома називається нуклонним числом

 • де А — нуклонне число, N — число нейтронів, Z — число протонів.Атоми з однаковим зарядом ядра складають хімічний елемент. Ізотопи — атоми одного й того ж елемента, які мають різне нуклонне число внаслідок різної кількості нейтронів у ядрі.

 • Атоми з однаковим зарядом ядра складають хімічний елемент. Ізотопи — атоми одного й того ж елемента, які мають різне нуклонне число внаслідок різної кількості нейтронів у ядрі.

Порядковий номер елемента – кількість протонів у ядрі та заряд ядра Z

 • Порядковий номер елемента – кількість протонів у ядрі та заряд ядра Z

 • Електрони по різному притягуються до атома і утворюють електронні шари або рівні.

 • Номер періоду – кількість електронних шарів - n

 • Кожний електронний шар складається з електронних орбіталей певної форми. Кількість орбіталей визначається n2 А орбіталь позначується клітинкою

 • Не може бути більш ніж 2 електрони на одній орбіталі. Позначаються неспарені електрони спарені

 • Кількість електронів на енергетичному рівні 2 n2Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні дорівнює номеру групи, в якій розміщений даний елемент. Існують такі форми орбіталей: s-форма: p-форма: d-форма:

 • Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні дорівнює номеру групи, в якій розміщений даний елемент. Існують такі форми орбіталей: s-форма: p-форма: d-форма:Електрон у атомі не рухається за певними траєкторіями, а може перебувати в будь-якій частині навколо ядерного простору, проте ймовірність його перебування в різних частинах цього простору неоднакова і має назву електронна хмара.

 • Електрон у атомі не рухається за певними траєкторіями, а може перебувати в будь-якій частині навколо ядерного простору, проте ймовірність його перебування в різних частинах цього простору неоднакова і має назву електронна хмара.

 • Принцип найменшої енергії: в атомі кожний електрон розташовується так, щоб його енергія була мінімальною (що відповідає його найбільшому зв’язку з ядром).Третій період 3 енергетичних рівня n=3 кількість орбіталей n2=9 електронів 2 n2=18

 • Третій період 3 енергетичних рівня n=3 кількість орбіталей n2=9 електронів 2 n2=18

 • 3 S2 3P6 3d10

 • 2 S2 2P6

 • 1 S2

 • Другий період – 2 енергетичних рівня n=2 кількість орбіталей n2=4 електронів 2 n2=8

 • 2 S22P6

 • 1 S2

 • Перший період – 1 енергетичний рівень n=1 кількість орбіталей n2=1 електронів 2 n2=2 1S2a)1S22S2

 • a)1S22S2

 • b)1S22S22P3

 • c)1S22S22P63S1

 • d)1S22S22P63S2

 •  а) одного періоду

 • а) одного періоду

 • другого

 • 1S22S2

 • 1S22S22P3

 • третього

 • 1S22S22P63S1

 • 1S22S22P63S2

 •  

В комплект презентации входят видеофильмы, которые расположены на сайте автора

 • В комплект презентации входят видеофильмы, которые расположены на сайте автора

 • Иволга сайт химии и биологии

 • В свободном доступе, бесплатно и без регистрации!!це зв’язок між позитивними йонами металів, що

 • це зв’язок між позитивними йонами металів, що

 • знаходяться у вузлах кристалічних ґраток, який

 • здійснюється за рахунок електронів, що вільно

 • переміщаються по кристалу. При утворенні

 • Металічного зв’язку атоми зближуються, валентні

 • орбіталі сусідніх атомів перекриваються, завдяки

 • чому електрони зовнішніх рівнів усіх атомів можуть вільно переміщатися по всьому зразку металу, здійснюючи зв’язок між усіма атомами кристала металу.Група - вертикальний стовпчик у таблиці Менделєєва, у якому розміщені подібні за властивостями хімічні елементи. У короткоперіодному варіанті Періодичної системи кожна група поділяється на підгрупи — головну (або А) і побічну (Б). До складу головної підгрупи входять елементи великих і малих періодів, а до складу побічних підгруп — тільки великих періодів і лише метали. У групах у головних підгрупах виявляється подібність елементів (наприклад однакова вища валентність) та їхніх сполук (наприклад загальні формули вищих оксидів і водневих сполук). У групах із зростанням порядкового номера металічні властивості елементів посилюються, а неметалічні послаблюються.

 • Група - вертикальний стовпчик у таблиці Менделєєва, у якому розміщені подібні за властивостями хімічні елементи. У короткоперіодному варіанті Періодичної системи кожна група поділяється на підгрупи — головну (або А) і побічну (Б). До складу головної підгрупи входять елементи великих і малих періодів, а до складу побічних підгруп — тільки великих періодів і лише метали. У групах у головних підгрупах виявляється подібність елементів (наприклад однакова вища валентність) та їхніх сполук (наприклад загальні формули вищих оксидів і водневих сполук). У групах із зростанням порядкового номера металічні властивості елементів посилюються, а неметалічні послаблюються.Періоди- горизонтальні ряди в таблиці Менделєєва. Періодів усього сім. Періоди поділяються на малі, що складаються з одного ряду (1—3 періоди), і великі, що складаються з двох рядів (4—7 періоди). У періодах добре помітна періодичність зміни властивостей елементів, простих речовин, утворених цими елементами, та їх сполук. У періодах із зростанням порядкового номера елементів їх металічні властивості слабшають, а неметалічні посилюються.

 • Періоди- горизонтальні ряди в таблиці Менделєєва. Періодів усього сім. Періоди поділяються на малі, що складаються з одного ряду (1—3 періоди), і великі, що складаються з двох рядів (4—7 періоди). У періодах добре помітна періодичність зміни властивостей елементів, простих речовин, утворених цими елементами, та їх сполук. У періодах із зростанням порядкового номера елементів їх металічні властивості слабшають, а неметалічні посилюються.В атомах елементів із зростанням порядкового номера відбувається збільшення кількості протонів у ядрі й електронів, що обертаються навколо ядра. При цьому періодично повторюється будова зовнішнього енергетичного рівня. Оскільки властивості елементів багато в чому залежать від числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні, то й вони періодично повторюються. Сучасне формулювання Періодичного закону: Властивості хімічних елементів, а також форми й властивості сполук елементів перебувають у періодичній залежності від заряду ядер їхніх атомів.

 • В атомах елементів із зростанням порядкового номера відбувається збільшення кількості протонів у ядрі й електронів, що обертаються навколо ядра. При цьому періодично повторюється будова зовнішнього енергетичного рівня. Оскільки властивості елементів багато в чому залежать від числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні, то й вони періодично повторюються. Сучасне формулювання Періодичного закону: Властивості хімічних елементів, а також форми й властивості сполук елементів перебувають у періодичній залежності від заряду ядер їхніх атомів.

Електронегативність — здатність атома притягати до себе електрони інших атомів (маються на увазі валентні електрони зовнішнього енергетичного рівня). Відносна електронегативність відповідає Періодичному закону: у періодах із збільшенням номера елемента вона зростає, у групах — зменшується. Чим більша відносна електронегативність, тим сильніше елемент виявляє неметалічні властивості. Неметали характеризуються великою відносною електронегативністю, а метали — невеликою.

 • Електронегативність — здатність атома притягати до себе електрони інших атомів (маються на увазі валентні електрони зовнішнього енергетичного рівня). Відносна електронегативність відповідає Періодичному закону: у періодах із збільшенням номера елемента вона зростає, у групах — зменшується. Чим більша відносна електронегативність, тим сильніше елемент виявляє неметалічні властивості. Неметали характеризуються великою відносною електронегативністю, а метали — невеликою.

а) Серед наведених електронних конфігурацій вкажіть ті, які не можуть існувати:  1р3, Зр6, 5d2, 3р2, 5d2,3р7,2р4

 • а) Серед наведених електронних конфігурацій вкажіть ті, які не можуть існувати:  1р3, Зр6, 5d2, 3р2, 5d2,3р7,2р4

 • Поясніть свій вибір.

 • б) Чим відрізняються за своїм складом ядра атомів наступних ізотопів:  С12 і С14. Що у них спільного? 

 • в) Виходячи з положення германію, молібдену в періодичній таблиці, складіть формули їх водневих сполук та оксидів, що відповідають їх вищій валентності. 

 • г) Перерахуйте всі можливі валентності атома хлору у збудженому та незбудженому станах. Відповідь обґрунтуйте схемами розподілу електронів по рівнях і підрівнях.Вірні відповіді для самоаналізу:

 • Вірні відповіді для самоаналізу:

 • А) 1р3 - на першому енергетичному рівні не можуть бути Р-електрони

 • 3р7 - загальна кількість р електронів не може бути більш ніж 6

 • Б) Спільне – 6 протонів та 6 електронів. Відмінне – по 6 та 8 нейтронів у ядрах

 • В) GeO2 MoO3 GeH4

Ярошенко О.Г. Хімія : Підручн. для 10кл заг.осв. навч. закл. – К.: Грамота, 2010§ 2 стор. 18 завд. 1-3

 • Ярошенко О.Г. Хімія : Підручн. для 10кл заг.осв. навч. закл. – К.: Грамота, 2010§ 2 стор. 18 завд. 1-3

 • Буринська Н.М., Величко Л.П.: Хімія 11кл. с. з. шк.- Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун" 2000. §24В 7 августа 1887г., Д.И.Менделеев совершил самостоятельный полет для наблюдения солнечного затмения на воздушном шаре «Русский», заполненном водородом. Д.И.Менделеев был не только инициатором полета, но и пилотом и исследователем одновременно. Поднявшись над облаками на высоту около 3 км, шар, гонимый ветром, пролетел над землей около 100 км. Воздушный шар «Русский» на котором Медаль Академии аэростатической метеорологии совершил полет которой, Д.И.Менделеев был награжден за свой полет, на аэростате «Русский» 7 августа 1887 г.

 • В 7 августа 1887г., Д.И.Менделеев совершил самостоятельный полет для наблюдения солнечного затмения на воздушном шаре «Русский», заполненном водородом. Д.И.Менделеев был не только инициатором полета, но и пилотом и исследователем одновременно. Поднявшись над облаками на высоту около 3 км, шар, гонимый ветром, пролетел над землей около 100 км. Воздушный шар «Русский» на котором Медаль Академии аэростатической метеорологии совершил полет которой, Д.И.Менделеев был награжден за свой полет, на аэростате «Русский» 7 августа 1887 г.

 • Во время этого полета ученый производил измерения с помощью приборов, находившихся в корзине. Среди этих приборов был и сконструированный Менделеевым дифференциальный барометр, служащий для определения высот. За этот полет он получил медаль Французской академии аэронавтики.Д.И.Менделееву было отказано в одобрении строительства ледокола для путешествия в высоких широтах Арктики. Передавая свой проект В.И.Ковалевскому, Менделеев сказал: «Я много потратил труда, чтобы попытаться найти надежный путь к Северному полюсу. Для нас это имеет огромное значение как ближайший путь к Дальнему Востоку. Вот мой проект с необходимыми картами и графиками, переписанный в несколько экземплярах. Вот вам один экземпляр моей работы, поезжайте к великому князю Александру Михайловичу и попросите его помочь мне так же, как он помогал адмиралу Макарову». Князь отнесся к проекту несочувственно, не взял его и сказал, что такому дерзкому человеку, как Менделеев, он помочь отказывается. В.И.Ковалевский вернулся от князя и с большим огорчением сообщил Д.И.Менделееву о своей неудачной миссии. Тогда же Менделеев, молча бросил все экземпляры своего проекта в камин. Лишь в 1960-х годах проект был восстановлен по черновикам, хранившимся в архиве Д.И.Менделеева. Испытания модели ледокола Менделеева показали, что по ходовым качествам он не уступает современным ледоколам.

 • Д.И.Менделееву было отказано в одобрении строительства ледокола для путешествия в высоких широтах Арктики. Передавая свой проект В.И.Ковалевскому, Менделеев сказал: «Я много потратил труда, чтобы попытаться найти надежный путь к Северному полюсу. Для нас это имеет огромное значение как ближайший путь к Дальнему Востоку. Вот мой проект с необходимыми картами и графиками, переписанный в несколько экземплярах. Вот вам один экземпляр моей работы, поезжайте к великому князю Александру Михайловичу и попросите его помочь мне так же, как он помогал адмиралу Макарову». Князь отнесся к проекту несочувственно, не взял его и сказал, что такому дерзкому человеку, как Менделеев, он помочь отказывается. В.И.Ковалевский вернулся от князя и с большим огорчением сообщил Д.И.Менделееву о своей неудачной миссии. Тогда же Менделеев, молча бросил все экземпляры своего проекта в камин. Лишь в 1960-х годах проект был восстановлен по черновикам, хранившимся в архиве Д.И.Менделеева. Испытания модели ледокола Менделеева показали, что по ходовым качествам он не уступает современным ледоколам.Схожі:

Методичні вказівки до відкритого заняття Методичні вказівки до iconМетодичні вказівки щодо організації та порядку проведення перевірок роботи реєстраторів цін. Прозорість та гласність
Методичні вказівки щодо організації та порядку проведення перевірок роботи реєстраторів цін
Методичні вказівки до відкритого заняття Методичні вказівки до iconАктуальними залишаються організаційно-методичні вказівки, що розміщені в аналогічному збірнику за 2011 рік

Методичні вказівки до відкритого заняття Методичні вказівки до iconМетодичні вказівки з організації харчування учнів у знз
Про організацію безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та пільгового контингенту
Методичні вказівки до відкритого заняття Методичні вказівки до iconМетодичні вказівки до самостійної роботи Коротун М. М. Тмві мета роботи Ознайомитися з елементами середовища
«використання середовища flash для створення анімаційних моделей механізмів верстатів»
Методичні вказівки до відкритого заняття Методичні вказівки до iconМетодичні вказівки по розробці технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі (нд тзі 7-001-99)
Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (Постанова...
Методичні вказівки до відкритого заняття Методичні вказівки до iconМетодичні вказівки по розробці технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі (нд тзі 7-001-99)
Загальні положення із захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу (нд тзі 1-002-99)
Методичні вказівки до відкритого заняття Методичні вказівки до iconМетодика планування навчального заняття у системі позашкільної освіти “ Школа молодого педагога ”
Методичні вимоги до заняття. Відповідність методів навчання формам організації занять
Методичні вказівки до відкритого заняття Методичні вказівки до iconМета повідомити інформацію, дати вказівки, рекомендації практичного характеру. Мета повідомити інформацію, дати вказівки, рекомендації практичного характеру
Специфіку стилю створюють стереотипні мовні засоби, стандартні форми висловлювання на зразок
Методичні вказівки до відкритого заняття Методичні вказівки до iconТехніка безпеки. Пригадати інструкцію,прийняти до уваги окремі вказівки викладача. Техніка безпеки. Пригадати інструкцію,прийняти до уваги окремі вказівки викладача
Техніка безпеки. Пригадати інструкцію,прийняти до уваги окремі вказівки викладача
Методичні вказівки до відкритого заняття Методичні вказівки до iconМетодичні рекомендації щодо Методичні рекомендації щодо стратегії роботи з учнями «груп ризику»
Завдання педагога своєчасно виявити учнів з різними проблемами та надати їм необхідну допомогу. В залежності від сутності проблем,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка