План: План: Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії


НазваПлан: План: Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії
Дата конвертації21.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


План:

 • План:

 • Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії.

 • Функції соціальної географії.

 • Соціальна географія в системі наук. Структура соціальної географії.

 • Завдання соціальної географії.
«В каких домах живут люди данной страны, чем они питаются и во что одеваются, во что верят и как проводят свободное время – обо всем этом наши современные географические описания неизменно умалчивают..., человек – тема для наших географов определенно неприятная, щекотливая тема, которой предпочитают не касаться. Как-никак, а в результате человека забыли!!!»

 • «В каких домах живут люди данной страны, чем они питаются и во что одеваются, во что верят и как проводят свободное время – обо всем этом наши современные географические описания неизменно умалчивают..., человек – тема для наших географов определенно неприятная, щекотливая тема, которой предпочитают не касаться. Как-никак, а в результате человека забыли!!!»

 • Н.Н. Баранский, 1946Визначення науки.

 • Визначення науки.

 • Соціальна географія – це наука про загальні і специфічні закони і закономірності територіальної організації суспільства і соціального простору (соціальної сфери), механізмів дії і форми прояву їх у територіальних системах, які функціонують у просторово-часовому географічному просторі. • Що таке соціальна сфера?- це сфера протікання соціального життя, де реалізуються соціальні потреби та інтереси соціальних груп, вона охоплює умови праці, здоров’я, відпочинок та дозвілля тощо.

 • - це сфера протікання соціального життя, де реалізуються соціальні потреби та інтереси соціальних груп, вона охоплює умови праці, здоров’я, відпочинок та дозвілля тощо.Соціальна географія вивчає соціально-територіальну структуру в тісному взаємозв’язку з соціальними умовами, які закономірно формуються в процесі розвитку соціальних груп під впливом матеріально-виробничих, соціально-політичних, культурно-етнічних факторів.

 • Соціальна географія вивчає соціально-територіальну структуру в тісному взаємозв’язку з соціальними умовами, які закономірно формуються в процесі розвитку соціальних груп під впливом матеріально-виробничих, соціально-політичних, культурно-етнічних факторів.Соціальна географія – має займати центральне, вузлове положення в системі географічних наук, бо тільки вона може взяти на себе географічний аналіз соціального розвитку.

 • Соціальна географія – має займати центральне, вузлове положення в системі географічних наук, бо тільки вона може взяти на себе географічний аналіз соціального розвитку.Соціальна георафія вивчає закономірності просторово-часової організації соціальної сфери суспільства, особливості функціонування і розвитку територіальних соціальних систем, управління ними (М. Шаригін)

 • Соціальна георафія вивчає закономірності просторово-часової організації соціальної сфери суспільства, особливості функціонування і розвитку територіальних соціальних систем, управління ними (М. Шаригін)Соціальна географія досліджує регіональні відмінності в умовах життя людей і шляхи вирівнювання рівнів життя.

 • Соціальна географія досліджує регіональні відмінності в умовах життя людей і шляхи вирівнювання рівнів життя.Що таке об'єкт і предмет науки?

 • Що таке об'єкт і предмет науки?

 • Чи може бути предмет науки тотожним об'єкту?Об’єкт дослідження – це фрагмент об’єктивної дійсності, на який спрямована пізнавальна або практична діяльність. Це те, що й вивчає та досліджує дана наука.

 • Об’єкт дослідження – це фрагмент об’єктивної дійсності, на який спрямована пізнавальна або практична діяльність. Це те, що й вивчає та досліджує дана наука.

 • Предмет дослідження – це певна частина (аспект) об’єктивної реальності (об’єкту). Решта особливостей (частин) об’єкту розглядається даною наукою як другорядні або умова існування його.Об’єктом соціальної географії виступає суспільство в територіальному вимірі, соціальний простір, соціальна сфера в просторовому вимірі.

  • Об’єктом соціальної географії виступає суспільство в територіальному вимірі, соціальний простір, соціальна сфера в просторовому вимірі.
Основним предметом дослідження соціальної географії:

 • Основним предметом дослідження соціальної географії:

 • виступають просторові аспекти поведінки людей (процес розселення людей, міграції), пояснення і прогнозування цієї поведінки;

 • територіальна організація соціальної сфери;соціальна функція географічного середовища, яка набувається нею в результаті її включення в господарську діяльність.

 • соціальна функція географічного середовища, яка набувається нею в результаті її включення в господарську діяльність.

 • регіональні відмінності в умовах життя людей (природні, економічні, соціальні) і шляхи вирівнювання рівнів життя населення.

 • Регіональні проблеми соціального розвитку регіонів.Теоретико-пізнавальна функція - спрямована на вивчення та аналіз соціальної реальності, збагачення існуючого соціально-географічного знання, розробка законів, категорій на основі дослідження соціальної дійсності в регіональному вимірі.

 • Теоретико-пізнавальна функція - спрямована на вивчення та аналіз соціальної реальності, збагачення існуючого соціально-географічного знання, розробка законів, категорій на основі дослідження соціальної дійсності в регіональному вимірі.Інформаційна функція - забезпечує збирання систематизацію та накопичення соціально-географічної інформації, які отримують у результаті проведених досліджень.

 • Інформаційна функція - забезпечує збирання систематизацію та накопичення соціально-географічної інформації, які отримують у результаті проведених досліджень.Прогностична функція - полягає в соціальному проектуванні (коротко- чи довготермінові прогнози зміни реальності).

 • Прогностична функція - полягає в соціальному проектуванні (коротко- чи довготермінові прогнози зміни реальності).

 • Соціальна географія може будувати перспективну лінію розвитку і давати ефективні рекомендації.Функція соціального проектування і конструювання – це розробка конкретної моделі соціального процесу або системи з параметрами і специфікою функціонування.

 • Функція соціального проектування і конструювання – це розробка конкретної моделі соціального процесу або системи з параметрами і специфікою функціонування.Управлінська функціянаукові результати соціальної географії є вихідним матеріалом для розробки й прийняття управлінських рішень.

 • Управлінська функціянаукові результати соціальної географії є вихідним матеріалом для розробки й прийняття управлінських рішень.

Суперечні погляди на сутність соціальної географії:

 • Суперечні погляди на сутність соціальної географії:

 • Соціальна географія не є самостійної галуззю знання, а визначається як аспект дослідження.

 • Соціальна географія складова частина географії населення. (А.А. Долиніна).

 • Це самостійна наука, яка знаходиться на одному рівні з економічною географією, і є основою галуззю суспільної географії. Проте за рівнем зрілості вона відстає від економічної географії.

 • Соціальна географія адекватна суспільній географії.Аналіз умов, причин і факторів, які викликають відмінності соціальних явищ і процесів;

 • Аналіз умов, причин і факторів, які викликають відмінності соціальних явищ і процесів;

 • Дослідження різних структур (освітньої, професійно-кваліфікаційної, сімейних та ін.) соціальних спільностей районів;

 • Визначення рівнів соціального розвитку районів;Аналіз географічних проблем способу життя населення соціально-територіальних спільностей;

 • Аналіз географічних проблем способу життя населення соціально-територіальних спільностей;

 • Розробка теоретичних і методичних питань соціально-географічного прогнозування, регіональної соціальної політики;

 • Забезпечення процесу відтворення середовища життєдіяльності і процесу управляння життям суспільства в широкому розумінні;Головним завданням соціальної географії

 • Головним завданням соціальної географії

 • є визначення рівнів соціального розвитку населення мікро- мезо- і макрорайонів, розробка питань соціально-географічного районування території країни.ПТА соціальної географії формується під впливом загальнонаукових та локальних підходів, концепцій, теорій різних галузей науки.

 • ПТА соціальної географії формується під впливом загальнонаукових та локальних підходів, концепцій, теорій різних галузей науки.Соціальна географія використовує т.ч. наукові поняття інших наук, а також формує свої власні на основі аналізу та синтезу знань та понять інших наук, кожного разу знаходячи в своєму об’єкті дослідження нові логічні зв’язки та співвідношення.

 • Соціальна географія використовує т.ч. наукові поняття інших наук, а також формує свої власні на основі аналізу та синтезу знань та понять інших наук, кожного разу знаходячи в своєму об’єкті дослідження нові логічні зв’язки та співвідношення.Найбільш загальні поняття (філософські категорії) - „географічний простір”, „соціальний простір”, „соціальний час”, „соціально – географічний час”, „географічний просторово – часовий континуум” тощо;

 • Найбільш загальні поняття (філософські категорії) - „географічний простір”, „соціальний простір”, „соціальний час”, „соціально – географічний час”, „географічний просторово – часовий континуум” тощо;

 • Загальнонаукові поняття - „геосистема”, „геоекосистема”, „екосистема”, „соціосистема”, „природна система”, “соціогеосистема”, „транспортна система”, „річкова система” тощо;

 • Поняття родинних наук - „геосфера”, „географічна оболонка”, „літосфера”, „гідросфера”, „геохронологія”, „ природні ресурси” тощо ;

 • Специфічні поняття – менталітет соціуму, соціально-географічний район тощо.1. Довести закономірність появи та розвитку соціальної географії в Україні як складової суспільної географії.

 • 1. Довести закономірність появи та розвитку соціальної географії в Україні як складової суспільної географії.

 • 2. Пояснити відмінності понять «суспільна географія» та «соціальна географія».

 • 3.Дати визначення сутності науки – соціальна географія з позиції різних авторів.

 • 4. Об'єкт та предмет соціальної географії.

 • 5. Функції соціальної географії (перерахувати, пояснити, приклади).1. Голіков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної та соціальної географії. – К., 1997. – 320 с.

 • 1. Голіков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної та соціальної географії. – К., 1997. – 320 с.

 • 2.Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К., 1996. – 156 с.

 • 3. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса, 2001. – 560 с.

 • 4. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. – Львів, 2003. – 444 с.

 • 5. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М., 1983. – 350 с.

 • 6. Гладкевич Г.И. Введение в экономическую и социальную географию. – М., 1997. – 112 с.Схожі:

План: План: Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії iconЛекція №1 Основи рекреаційної географії. Основні поняття і терміни План Рекреація як соціально-економічне явище
Рекреаційна географія (об’єкт, предмет, завдання, методи досліджень та зв’язки з іншими навчальними дисциплінами)
План: План: Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії iconМета, предмет та об’єкт дослідження Мета, предмет та об’єкт дослідження
Калуш якістю надання житлово-комунальних послуг з метою подолання корупційних явищ у цій сфері та покращення прозорості діяльності...
План: План: Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії iconСоціальна психологія як наука план: Предмет І структура соціальної психології

План: План: Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії iconОб'єкт дослідження – гацанія гібридна, гайлардія остиста та ростові речовини. Об'єкт дослідження – гацанія гібридна, гайлардія остиста та ростові речовини
Предмет досліджень особливості впливу ростових речовин на схожість насіння гацанії гібридної та гайлардії остистої, подальший їх...
План: План: Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії iconХворий як об’єкт медико-соціальної реабілітації Принципи реабілітації
Метою проведення медико-соціальної експертизи є визначення наявності факту, ступеня, причини тимчасової чи стійкої втрати працездатності...
План: План: Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії iconПлан: План: Податкова політика. Бюджетна політика
Податкова політика передбачає: встановлення і зміну податкової системи (визначення видів податків, а також ролі кожного з них у формуванні...
План: План: Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії iconМедико-соціальна реабілітація. Хворий як об’єкт медико-соціальної реабілітації. Принципи реабілітації
Метою проведення медико-соціальної експертизи є визначення наявності факту, ступеня, причини тимчасової чи стійкої втрати працездатності...
План: План: Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії iconМедико-соціальна реабілітація. Хворий як об’єкт медико-соціальної реабілітації. Принципи реабілітації
Метою проведення медико-соціальної експертизи є визначення наявності факту, ступеня, причини тимчасової чи стійкої втрати працездатності...
План: План: Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії iconПлан це планування – це план це планування – це
Цілевстановлення визначення мети діяльності закладу, передбачення кінцевого результату
План: План: Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії iconОб’єкт дослідження технологія виробництва рибних кормових гідролізатів Об’єкт дослідження технологія виробництва рибних кормових гідролізатів
Визначення режимів електричного гідролізу білків, і вплив даного методу на ступінь деградації субстрату при виробництві рибних кормових...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка