Основи конституційного права України план конституційне право провідна галузь національного права


НазваОснови конституційного права України план конституційне право провідна галузь національного права
Дата конвертації22.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Основи конституційного права України


ПЛАН

 • Конституційне право - провідна галузь національного права.

 • Територіальний устрій України.

 • Виборче право та поняття референдуму.

 • Громадянство України.

 • Конституційні права та обов'язки громадян України.

 • Загальна характеристика системи органів державної влади.ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯКонституційне право

 • Конституційно-правові норми закріплюють:

 • - устрій держави,

 • - правовий статус людини і громадянина,

 • - територіальний устрій,

 • - систему державних органів,

 • - принципи організації місцевого самоврядування в Україні.Конституція України

 • 28 червня 1996 р. було прийнято Верховною Радою України Конституцію України.

 • Цей день було проголошено державним святом українського народу, оскільки Конституція є Основним Законом держави.Ухвалення Конституції України 28 червня 1996 року.Структура Конституції

 • Конституція України складається з преамбули,

 • 15 розділів (161 стаття).

 • Конституція починається з вступної частини, яка традиційно іменується преамбулою. В ній проголошено, що Конституція приймається Верховною Радою "від імені Українського народу", що його складають "громадяни України всіх національностей", що її основою є здійснення "українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення".Структура Конституції

 • Структура Конституції

 • Преамбула

 • I Загальні засади 1 — 20

 • Права, свободи та обов'язки людини і громадянина21 — 68

 • ІІІ Вибори. Референдум69 — 74

 • IV Верховна Рада України75 — 101

 • V Президент України102 — 112

 • VI Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади113 — 120

 • VII Прокуратура121 — 123

 • VIIІ Правосуддя124 —131

 • IX Територіальний устрій України132 — 133

 • X Автономна республіка Крим134 — 139

 • XI Місцеве самоврядування140 — 146

 • ХІІ Конституційний Суд України147 — 153

 • ХІІІ Внесення змін до Конституції України154 — 159

 • XIV Прикінцеві положення160 — 161

 • XV Перехідні положенняПреамбула

 • Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію — Основний Закон України.Територіальний устрій України

 • Систему територіального устрою України складають:

 • Автономна Республіка Крим;

 • 24 області;

 • два міста республіканського значення -

 • Київ та Севастополь.

Виборча система України

 • Вибори – це процес у результаті якого певна спільнота людей шляхом голосування формує склад державного органу або місцевого самоврядування.

 • У ході виборів громадяни здійснюють активне й пасивне виборче право.

 • Виборче право передбачає цензи - віковий та осілості.Принципи виборчого права

 • принцип загальності;

 • рівного виборчого права;

 • прямого виборчого права;

 • принцип таємності голосування;

 • гласності й відкритості;

 • рівності можливостей для всіх кандидатів у

 • проведенні виборчої кампанії;

 • неупередженості до кандидатів з боку державних органів, організацій, установ;

 • свободи агітації.Поняття референдуму.

 • Референдум - голосування населення всієї держави (загальнодержавний референдум) або певної частини її населення (місцевий референдум) з метою вирішення найважливіших питань суспільного життя.Види референдумівГромадянство України

 • Громадянство України - постійний правовий зв'язок особи з державою Україна, який знаходить своє вираження в їхніх взаємних правах та обов'язках.

 • Володіння громадянством має для особи низку правових

 • наслідків:

 • поширюється юрисдикція держави;

 • надаються у повному обсязі права та свободи;

 • покладаються обов'язки;

 • гарантується захист прав і інтересів у державі і за її межами.Набуття громадянства

 • Громадянство України набувається:

 • за народженням,

 • за походженням,

 • вступом до громадянства України,

 • внаслідок відновлення громадянства України,

 • за інших обставин, передбачених Законом,

 • за підставами, передбаченими міжнародними договорами.Громадянство втрачається

 • Якщо громадянин України добровільно набув громадянства іншої держави;

 • Внаслідок вступу особи до військової служби, в правоохоронні органи іноземних держав без згоди належних органів України;

 • У разі отримання громадянства внаслідок подання неправдивих документів;

 • Якщо особа за межами України не стала на консульський облік протягом семи років.Правовий статус

 • Конституційне право виконує специфічну роль в закріпленні правового статусу людини і громадянина. Вона закріплює основи правового статусу особи, визначне її становище у державі і в суспільстві, в той час як інші галузі права фіксують права і обов'язки в певних сферах життя: майновій, трудовій, сімейній тощо.Конституційний статус

 • Конституційний статус - основні права, свободи і обов'язки особи, закріплені в Конституції України. Конституційний статус включає невелику, але найбільш важливу частину всіх прав і свобод.

 • Правове становище - сукупність прав,

 • свобод і обов'язків, що реалізуються.Принципи конституційного статусу

 • Принципи конституційного статусу особи в демократичний державах:

 • Людина, її права і обов'язки - найвища цінність;

 • Всі громадяни мають права і свободи від народження;

 • Громадяни мають рівні права;

 • Основні права і свободи громадян є невідчужуваними;

 • Здійснення прав і свобод людини і громадянина не повинно порушувати права і свободи інших людей;

 • Основні права і свободи гарантовані державою.Структура конституційного статусу особи

 • Конституційні права - юридично визнані можливості людини обирати вид і міру своєї поведінки, які можуть бути реалізовані лише при умови виконання відповідного юридичного обов'язку держави в особі державних органів, посадових осіб.

 • Конституційні свободи - такі правомочності особистості, які можуть бути реалізовані самостійно, без вступу у правовідносини з іншими органами держави, посадовими особами та іншими суб'єктами права. Наявність конституційних свобод передбачає лише невтручання з боку інших.

 • Конституційні обов'язки - передбачені і закріплені в Конституції певні вид і міра необхідної поведінки. Обов'язок в принципі не передбачає можливість вибору, але межі вибору є.Права, свободи громадян України

 • У Конституції України визначено

 • такі групи основних прав:

 • громадянські,

 • політичні,

 • економічні,

 • соціальні,

 • екологічні,

 • культурні,

 • сімейні.Органи державної владиВерховна Рада України

 • Повноваження Верховної Ради України:

 • внесення змін до Конституції України;

 • призначення всеукраїнського референдуму;

 • прийняття законів;

 • визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики;

 • призначення виборів Президента України;

 • усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

 • призначення Прем'єр-міністра України;

 • здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України.Будівля Верховної Ради України

Порядок роботи Верховної РадиГолова Верховної Ради

 • веде засідання Верховної Ради України;

 • організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України;

 • підписує акти, прийняті Верховною Радою України;

 • організовує роботу апарату Верховної Ради України;

 • проводить засідання Ради голів фракцій і Ради голів комітетів, на яких обговорюється порядок денний сесії. Остаточно порядок денний роботи сесії затверджується на засіданні Верховної Ради.Президент України

 • Повноваження Президента України:

 • забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

 • звертається з посланнями до народу та із щорічними й позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

 • виносить рішення про визнання іноземних держав;

 • призначає позачергові вибори до Верховної Ради;

 • припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не розпочалися;

 • наділений правом законодавчої ініціативи.Кравчук Леонід Макарович 5 грудня 1991– 19 липня 1994Кучма Леонід Данилович 19 липня 1994 – 23 січня 2005Ющенко Віктор Андрійович 23 січня 2005–Будівля Секретаріату Президента України

Кабінет Міністрів України

 • Повноваження Кабінету Міністрів:

 • забезпечує державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики;

 • вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

 • забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

 • розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

 • забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності.Будівля Кабінету МіністрівСудова влада

 • Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

 • Конституційний Суд України входить до судової влади як її самостійний суб'єкт, є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

 • Суди загальної юрисдикції забезпечують захист прав і свобод громадян через розгляд кримінальних, цивільних, адміністративних та інших справ. Система судів загальної юрисдикції будується за принципами територіальності й спеціалізації.Будівля Конституційного Суду УкраїниЗасідання Конституційного Суду УкраїниПовноваження Верховного Суду України

 • Верховний Суд України

 • розглядає справи, віднесені до його підсудності та справи, пов'язані з виключними обставинами;

 • переглядає, інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції;

 • дає роз'яснення з питань застосування законодавства;

 • розглядає звинувачення на адресу Президент України;

 • представляє Україну у відносинах з судами інших держав;ЛІТЕРАТУРА

 • Конституційне право України. / За ред. Погорілка В.Ф. - К.,1999

 • Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М.Тодики. - К., 1999.

 • Конституційне право України: Підручник (2-вид.). - К., 2000.

 • Копейчиков В.В. Правознавство. – К., Юрінком Інтер, 2003.

 • Комаров О.І. Основи права України.-К., “Здоровя”,2003.

 • Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 р. \\ Голос України. – 1996.Схожі:

Основи конституційного права України план конституційне право провідна галузь національного права iconОснови інтелектуальної власності Писаревська Людмила Степанівна
...
Основи конституційного права України план конституційне право провідна галузь національного права iconОснови адміністративного права план відносини, які регулюються адміністративним правом
Це галузь права, що регулює суспільні відносини управлінського характеру, які виникають у процесі організації і здійснення органами...
Основи конституційного права України план конституційне право провідна галузь національного права iconТема: Яку роль відіграє право в житті людини
Після цього уроку ви зможете пояснювати поняття " право " та " правова норма "; пояснювати, що таке галузь права,називати основні...
Основи конституційного права України план конституційне право провідна галузь національного права iconЗакон «Про авторське право і суміжні права»; Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів; Всесвітня конвенція про авторське право; Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності з авторського права
Проблема авторського права та суміжних прав в бібліотеках на сторінках періодичних видань
Основи конституційного права України план конституційне право провідна галузь національного права iconПраво інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного
Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ
Основи конституційного права України план конституційне право провідна галузь національного права iconОснови теорії держави І права план основні теорії виникнення держави І права
Держава як класове явище І як суспільний договір (порівняння концепції Енгельса І гоббса)
Основи конституційного права України план конституційне право провідна галузь національного права iconЗакон України «Про авторське право та суміжні права» (ст. 8, п. 1)
Стаття Об'єкти авторського права 15 … інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією...
Основи конституційного права України план конституційне право провідна галузь національного права iconПлан відносини, які регулюються адміністративним правом
Основи адміністративного права. Правові основи управління в системі охорони здоров’я
Основи конституційного права України план конституційне право провідна галузь національного права iconПлан план майнові та немайнові права
Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом
Основи конституційного права України план конституційне право провідна галузь національного права iconЛекція №2 тема: основи адміністративного права І правові основи управління в системі охорони здоров’я україни
Основи адміністративного права І правові основи управління в системі охорони здоров’я україни

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка