Інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо. Право на вільне збирання інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо


НазваІнформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо. Право на вільне збирання інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо
Дата конвертації22.02.2013
Розмір445 b.
ТипІнформації


Право на інформацію: поняття та значення
Право на вільне збирання інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо.

 • Право на вільне збирання інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо.

 • Право на вільне одержання інформації означає право безперешкодно ознайомлюватися з нею, набувати інформацію та включає право знати.

 • Право на вільне зберігання інформації означає право вільно тримати та надавати інформацію на умовах спрямованих на запобігання спотворенню, руйнуванню, псуванню інформації та її матеріальних носіїв, здійснювати дії для передачі інформації та її матеріальних носіїв у незмінному вигляді у часі та просторі тощо.

 • Право на вільне використання інформації означає право вільно користуватися, застосовувати, створювати та вживати з користю інформацію для задоволення інформаційних потреб.

 • Право на захист (охорону) інформації означає право створювати систему (порядок) умов (режиму) при збиранні, одержанні, зберіганні, використанні та поширенні інформації.Неприпустимість зловживання правом на інформацію означає реалізацію права на інформацію суб'єктами інформаційних відносин не повинна порушувати державні, приватні, громадянські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших суб'єктів інформаційних відносин.

 • Неприпустимість зловживання правом на інформацію означає реалізацію права на інформацію суб'єктами інформаційних відносин не повинна порушувати державні, приватні, громадянські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших суб'єктів інформаційних відносин.

 • Інформація не може бути використана для: посягання на права і свободи людини, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, закликів до незаконної зміни конституційного ладу, порушення територіальної цілісності держави.

 • Право власності на інформацію - право, яке гарантується та охороняється державою і згідно з яким власник інформації володіє, користується та розпоряджається своєю власністю на основі своїх прав та обов'язків, в межах повноважень, на свій вибір визначений у відповідності до Конституції, Законів, чинних міжнародних договорів та угод.Суб'єкти інформаційних відносин:

Суб'єкти інформаційних відносин:

Поняття інформації

 • Це відомості або/та дані у будь-якій формі та вигляді, на будь-яких носіях чи оголошені усно або у будь-який інший спосіб чи отримані у вигляді знань, що поширюються у просторі і часі, які відображають стан, властивості, якості, ознаки суб'єктів і об'єктів (предметів, технологій, засобів, ресурсів тощо), фактів, подій, дій, явищ, процесів, тощо у навколишньому світі, державі, суспільстві, тощо та які є об'єктами збирання, зберігання, використання та поширення.Види інформації:

Види інформації:Особиста таємниця - особиста інформація.

 • Особиста таємниця - особиста інформація.

Збирати, отримувати, зберігати, використовувати та поширювати особисту таємницю мають право за згодою фізичної особи, батьків чи опікуна дитини, або лише уповноважені згідно Закону установи лише в межах своїх прав, функцій та повноважень для цілей, визначених Законом або з дотриманням умов, визначених договором (угодою) в межах Закону.
 • Службова таємниця - службова інформація.

Збирати, отримувати, зберігати, використовувати та поширювати службову таємницю мають право за згодою установи, власника даної інформації, за винятком службової таємниці, яка є іншою таємницею, або лише уповноважені згідно Закону установи лише в межах своїх прав, функцій та повноважень для цілей, визначених Законом або з дотриманням умов, визначених договором (угодою) в межах Закону.
 • Лікарська таємниця - інформація яка стала відома про особу (пацієнта) лікарю (лікуючому персоналу), обслуговуючому персоналу, посадовим особам та службовому персоналу медичної установи при здійсненні ними своїх професійних обов'язків.

Порядок віднесення інформації до лікарської таємниці та умови (режим) захисту (охорони) лікарської таємниці по збиранню, одержанню, зберіганню, використанню та поширенню визначаються Законом.

Адвокатська таємниця - інформація про дані попереднього слідства чи інформація від особи та про особу (клієнта), яка стала відома адвокату, помічнику адвоката, посадовим особам та службовому персоналу адвокатської установи при здійсненні ними своїх професійних обов'язків.

 • Адвокатська таємниця - інформація про дані попереднього слідства чи інформація від особи та про особу (клієнта), яка стала відома адвокату, помічнику адвоката, посадовим особам та службовому персоналу адвокатської установи при здійсненні ними своїх професійних обов'язків.

 • Журналістська таємниця - інформація про особу, що бажає залишитися анонімним джерелом інформації журналіста, яка стала відома журналісту, посадовим особам, журналістському персоналу та службовому персоналу журналістської установи при здійсненні ними своїх професійних обов'язків.

 • Комерційна таємниця - інформація пов'язана з секретами виробництва, введенням новацій та ноу-хау, розробкою стратегії розвитку, веденням переговорів, розробкою та впровадженням нових технологій, розголошення якої може завдати шкоди юридичній особі.

 • Слідча таємниця - інформація яка стала відома оперативним працівникам, слідчим, посадовим особам, службовому персоналу та обслуговуючому персоналу силових органів при здійсненні ними своїх професійних обов'язків та розголошення якої може завдати шкоди оперативним заходам, розслідуванню, дізнанню чи створити загрозу життю людини.Правові засади існування будь-якої інформації:

 • реалізації права кожного на інформацію у усіх сферах життя як право вільно збирати, одержувати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію на основі своїх прав та обов'язків, в межах повноважень, у будь-який спосіб на свій вибір визначений у відповідності до Конституції, Законів, чинних міжнародних договорів та угод;

 • створення системи (порядку) умов (режиму) захисту (охорони) інформації;

 • державної політики у сфері інформації;

 • структури та визначень інформації;

 • порядку та критеріїв віднесення до видів інформації;

 • порядку та умов збирання, одержування, зберігання, використання та поширення офіційної інформації;

 • порядку та строків розсекречення конфіденційної інформації;

 • висвітлення діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств та організацій незалежно від їх форми власності та організаційно-правової форми;

 • відповідальності за порушення законодавства про інформацію;Зáхист інформáції (англ. Data protection) — сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

 • Конфіденційність — захист від несанкціонованого ознайомлення з інформацією.

 • Цілісність — захист інформації від несанкціонованої модифікації.

 • Доступність — захист (забезпечення) доступу до інформації, а також можливості її використання. Доступність забезпечується як підтриманням систем в робочому стані так і завдяки способам, які дозволяють швидко відновити втрачену чи пошкоджену інформацію.Джерела правового регулювання права на інформацію в Україні:

 • Статті 32 і 34 Конституції України;

 • Закон від 2 жовтня 1992 року "Про інформацію”;

 • Закон від 16 листопада 1992 року "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”;

 • Закон від 21 грудня 1993 року "Про телебачення і радіомовлення”;

 • Cтатті 7, 440 і 440-1 Цивільного кодексу України;

 • Стаття 145 Кримінального кодексу України.Основними проблемами реалізації права на інформацію в сучасному світі є:

 • Недосконалість законодавства;

 • Тиск на ЗМІ з боку влади в деяких країнах;

 • Незнання своїх прав громадянами;

 • Невідповідність принципу «гласності» з можливістю цієї реалізації;

 • Відсутність реальних механізмів впливу на зашкодження реалізації права на інформацію.Кількість законів, що регулює реалізацію права на інформацію, в деяких країнах:Схожі:

Інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо. Право на вільне збирання інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо iconПро затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу; забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу
Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно...
Інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо. Право на вільне збирання інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо iconІнформатика 9 клас Розділ 11 Пошук інформації Засіб пошуку інформації на комп'ютерах
Для запуску пошуку інформації системи Windows xp, потрібно скористатися кнопкою Пуск І командою Знайти головного меню. Відкриється...
Інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо. Право на вільне збирання інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо iconПро хід отримання Державних актів на право постійного користування земельними ділянками, здійснення заходів щодо раціонального використання енергоресурсів

Інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо. Право на вільне збирання інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо iconПро хід отримання Державних актів на право постійного користування земельними ділянками, здійснення заходів щодо раціонального використання енергоресурсів

Інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо. Право на вільне збирання інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо iconЗакон України "Про доступ до публічної інформації " (проблеми його реалізації) Паліюк Василь Павлович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України
Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх...
Інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо. Право на вільне збирання інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо iconІнформації про продукцію та отримує також змогу реалізувати своє право на свідомий вибір, на підставі наданої йому інформації. Мета порівняльного тестування Мета тестування
Через доступ до такої інформації споживач реалізує своє право на отримання своєчасної, достовірної та повної інформації про продукцію...
Інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо. Право на вільне збирання інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо iconПридбання із самостійним обслуговуванням (придбання включно зі сплатою) sap best Practices Baseline Package (Україна)
Придбання із самообслуговуванням дає працівникам відділу закупівель змогу керувати власними заявками, звільняючи свій час, підвищуючи...
Інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо. Право на вільне збирання інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо iconІнформатика 9 клас Розділ 21 Пошук інформації в Інтернет Засоби пошуку інформації в Інтернет
...
Інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо. Право на вільне збирання інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо iconПраво інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного
Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності на річ
Інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо. Право на вільне збирання інформації означає право безперешкодного здійснення дій щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення тощо iconЯк розв’язувати задачі з фізики Прийоми пошуку розв’язків задач: аналітико-синтетичний
«алгоритм», що означає скінчений набір правил та дій (свого роду інструкцію), що дозволяє чисто механічно вирішити будь-яку конкретну...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка