Забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей з математики. Мета програми


НазваЗабезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей з математики. Мета програми
Дата конвертації05.02.2013
Розмір444 b.
ТипПрезентации


Мета програми - забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей з математики.

 • Мета програми - забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей з математики.

 • Основні завдання програми:

 • подальша розбудова обласної системи пошуку, розвитку й психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів з математики;

 • надання адресної допомоги обдарованим у різних областях інтелектуальної, творчої та соціальної діяльності відповідно до їх здібностей з математики, у тому числі на основі інноваційних технологій виявлення і підтримки обдарованих дітей, які мешкають у сільській місцевості, населених пунктах, віддалених від великих центрів культури, освіти, науки;

 • розробка науково-методичних засад, методичних рекомендацій та програм для навчання й розвитку творчого потенціалу обдарованої учнів;

 • забезпечення умов для неперервної освіти обдарованих учнів з математики;

 • створення керованої системи пошуку та впровадження освітніх інновацій у роботу з обдарованими дітьми;

 • залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, зокрема в олімпіадах, Інтернет-олімпіадах, турнірах, математичних боях, Міжнародному математичному конкурсі Кенгуру, Малої академії наук;

 • удосконалення системи підготовки та стимулювання педагогів до інноваційного пошуку в роботі з обдарованими;

 • надання консультативної допомоги педагогічним кадрам щодо роботи з обдарованими;

 • пошук шляхів координації діяльності навчальних закладів з питань розвитку та підтримки обдарованості;

 • поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері пошуку й апробації нових психолого-педагогічних технологій виявлення, навчання та підтримки обдарованих.


Удосконалення навчально-методичного забезпечення щодо поліпшення роботи з обдарованими учнями через впровадження інноваційних технологій;

 • Удосконалення навчально-методичного забезпечення щодо поліпшення роботи з обдарованими учнями через впровадження інноваційних технологій;

 • Видання збірників завдань для підготовки до математичних змагань;

 • Створення банку методик і програм, спрямованих на розвиток обдарованих дітей сільської місцевості;

 • Активізація роботи щодо організації та проведення обласних етапів турнірів та Інтернет-олімпіад;

 • Проведення моніторингу розвитку обдарованості учнів з математики;

 • Модернізація системи підвищення кваліфікації вчителів математики з проблеми «Розвиток творчої математичної обдарованості школярів» та навчальних модулів з даної проблеми на всіх курсах вчителів математики;

 • Вивчення системи роботи обласних базових шкіл з питань роботи з обдарованими дітьми;

 • Участь педагогічних працівників у міжнародних науково-практичних конференціях Інституту обдарованої дитини АПН України;

 • Популяризація здобутків та досягнень обдарованих учнів в галузі математики.

Збірники завдань для роботи з обдарованими учнями:

 • Збірники завдань для роботи з обдарованими учнями:

  • Сборник олимпиадных задач по математике 6 – 8 класс. /Довбыш Р.И., Потемкина Л.Л., Потемкин В.Л. – Донецьк: Каштан, 2005. – 256с.
  • Сборник материалов математических олимпиад: 906 самых интересных задач и примеров с решениями. / Довбыш Р.И., Потемкина Л.Л., Трегуб Н.Л., Лиманский В.В., Оридорога Л.Л., Кулеско Н.А. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2005. – 336с.
  • Сборник задач повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов: Книга для учителей и учащихся общеобразовательных школ / Тесленко В.В., Федченко Л.Я., Донецк, 2002.
  • Сборник творческих заданий по математике /Довбыш Р.И., Лиманский В.В., Оридорога Л.Л., Потемкина Л.Л. – Донецк: Каштан, 2005. – 162с.
  • Федченко Л.Я. Збірник завдань для тематичних і підсумкових атестацій з алгебри у 7-9 класах. - Донецьк, 2009.
  • Федченко Л.Я. Збірник завдань для тематичних і підсумкових атестацій з геометрії у 7-9 класах. - Донецьк, 2009.
  • Федченко Л.Я, Литвиненко Г.М. Різнорівневі завдання для тематичних і підсумкових контрольних робіт з алгебри для 10-11 класів. - Донецьк, 2008.
  • Федченко Л.Я, Литвиненко Г.М. Різнорівневі завдання для тематичних і підсумкових контрольних робіт з геометрії для 10-11 класів. - Донецьк, 2008.
 • Педагогічні програмні засоби для роботи з обдарованими учнями:

  • 1С-Репетитор: Математика;
  • «Новый класс» Алгебра и начала анализа 10-11;
  • Открытая математика: функции и их графики;
  • Открытая стереометрия;
  • Курс математики 21 века, Л.Я. Боревский;
  • програмний комплекс «Динамічна геометрія DG»;


Перелік Інтернет-ресурсів для роботи з обдарованими учнями:

 • Перелік Інтернет-ресурсів для роботи з обдарованими учнями:

   • http://www.zaba.ru/ - Математические олимпиады и олимпиадные задачи;
   • http://slovo.and.ru/z-181099.htm - Задачник;
   • http://www.int-edu.ru/soft/geom.html - живая геометрия;
   • http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (алгебра 7-9, геометрия 7-11);
   • http://www.mccme.ru/ - Цент непрерывного математического образования;
   • http://www.exponenta.ru/ -образовательный математический сайт;
   • http://bullbear.msm.ru/rus/fr_main512.html - построение, история, золотые пропорции в природе, связь с пентаграммой;
   • http://math.ournet.md/indexr.html - Виртуальная школа юного математика;
   • http://www.radiant.ru/~gras/main.htm - Мастер функций;
   • http://mathworld.wolfram.com/ - Математический мир (энциклопедия);
   • http://www.exponenta.ru/ - Образовательный математический сайт Exponenta.ru;
   • http://www.repetitor.nm.ru/ - Репетитор: все о математике;
   • http://www.golovolomka.narod.ru/ - Энциклопедия головоломок;
   • http://www.nips.riss-telecom.ru/poly/ - Мир многогранников;
   • http://mschool.kubsu.ru/ - Библиотека электронных учебных пособий;
   • http://www.sch57.msk.ru:8101/collect/smogl.htm - История математики;
   • http://mathem.h1.ru/ - Математика on-line;
   • http://www.edu.nsu.ru/~mpi/ - Математика. Психология. Интеллект;
   • http://dondublon.chat.ru/math.htm - Популярная математика;
   • http://vschool.km.ru/ - Виртуальная школа;
   • http://mat-game.narod.ru/ - Математическая гимнастика;
   • http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Rusanova/title.htm - Планиметрия. Задачник;
   • http://matematika.agava.ru/ - Математика для поступающих в вузы;
   • http://www.mathematics.ru/ - Открытый Колледж. Математика;
   • http://mathc.chat.ru/ - Математический калейдоскоп;
 • Тексти завдань олімпіад ІІ, ІІІ етапів та завдань МОНУ, Інтернет-олімпіад, турнірів, МАН, Кенгуру та ін за останні 4-5 років;Банк обдарованих учнів, який щорічно оновлюється:

 • Банк обдарованих учнів, який щорічно оновлюється:

Виконання основних завдань і заходів програми забезпечить:

 • Виконання основних завдань і заходів програми забезпечить:

 • удосконалення нормативно-правової бази з питань навчання, виховання, соціальної підтримки обдарованої молоді;

 • розвиток обласної системи виявлення, відбору, психолого-педагогічного супроводу, адресної підтримки обдарованої молоді, починаючи з раннього віку;

 • зростання кількості обдарованих дітей, які посідають призові місця на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах;

 • оптимізацію мережі закладів освіти нового типу, профільних шкіл, класів із поглибленим вивченням окремих предметів, консультаційних пунктів, позашкільних закладів, секцій тощо для забезпечення необхідних умов розкриття здібностей і розвитку обдарованих дітей;

 • створення базових шкіл та експериментальних майданчиків з метою відпрацювання методик і технологій роботи з обдарованими дітьми й комплексної підготовки обласних команд до змагань на Всеукраїнських і міжнародних олімпіадах;

 • удосконалення системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів щодо формування у них готовності до роботи з обдарованою молоддю;

 • впровадження в регіоні перспективного педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми;

 • використання зарубіжних інноваційних технологій навчання та розширення зв’язків з міжнародними освітянськими організаціями;

 • Фінансова підтримка управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації.Схожі:

Забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей з математики. Мета програми iconСтворення соціально-сприятливих умов розвитку обдарованих дітей створення сприятливих фізіологічних умов
У взаємостосунках дорослим дотримуватися особистісно-орієнтованих напрямків, а саме
Забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей з математики. Мета програми iconПрограма педагогічної підтримки творчо-обдарованої молоді Мета: створення системи виявлення
Саме тому навчання і виховання обдарованих дітей необхідно здійснювати з опорою на наступні дидактичні принципи
Забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей з математики. Мета програми iconПоложення Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших
...
Забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей з математики. Мета програми icon«Особливості розвитку емоційно-почуттєвої сфери обдарованих дітей» «Особливості розвитку емоційно-почуттєвої сфери обдарованих дітей»
Мета психологічного супроводу збереження психічного та психофізичного здоров’я, попередження та подолання будь-яких відхилень у особистісному...
Забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей з математики. Мета програми icon“Створення у школі оптимальних умов, максимально сприятливих для розвитку обдарованих дітей на основі розробки та поетапного впровадження інтерактивних та комп`ютерних технологій навчання та
Обдарованість – це Дар Божий земній людині: надзвичайна здатність досконало й натхненно творити прекрасне і корисне – мистецтво на...
Забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей з математики. Мета програми iconПроект з розвитку лізингу в україні ернст меренгс
Створення сприятливих умов для розвитку лізингу. Оподаткування та законодавче поле Створення сприятливих умов для розвитку лізингу....
Забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей з математики. Мета програми iconСтворення найбільш сприятливих умов розвитку для всіх дітей з урахуванням їхніх схильностей та здібностей шляхом уведення в навчально виховний процес інноваційних методик навчання та виховання

Забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей з математики. Мета програми iconПрограма педагогічної підтримки творчо обдарованої молоді
Об'єднання зусиль учителів, психологів, батьків, громадськості у сфері розвитку обдарованих дітей
Забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей з математики. Мета програми iconНавчання обдарованих дітей. Основні стратегії навчання обдарованих дітей
Варіанти організації навчання обдарованих дітей відокремлене навчання спеціальні освітні установи для обдарованих дітей
Забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної обласної системи виявлення, розвитку, адресної підтримки обдарованих дітей з математики. Мета програми iconСтворення умов для розвитку творчих здібностей учнів, Створення умов для розвитку творчих здібностей учнів
Діти, готуючись до лялькової вистави, випробовують себе як актори, художники, співаки, музиканти, їх діяльність це нові відкриття...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка