Мета реформи системи охорони здоров'я в Україні: Мета реформи системи охорони здоров'я в Україні


НазваМета реформи системи охорони здоров'я в Україні: Мета реформи системи охорони здоров'я в Україні
Дата конвертації22.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииМета реформи системи охорони здоров'я в Україні:

 • Мета реформи системи охорони здоров'я в Україні:

 • Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якостіПервинна медична допомога - вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики сімейним лікарем і передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги*

 • Первинна медична допомога - вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики сімейним лікарем і передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги*

 • *Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІВторинна (спеціалізована) медична допомога - вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітацію та профілактику хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів.*

 • Вторинна (спеціалізована) медична допомога - вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітацію та профілактику хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів.*

 • Госпітальний округ - організаційно - функціональне об'єднання закладів охорони здоров'я, які задовольняють потребу населення однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць регіону у вторинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі. *

 • *Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІТретинна (високоспеціалізована) медична допомога - вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних та патологічних станів (при вагітності та пологах) із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності; направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації. *

 • Третинна (високоспеціалізована) медична допомога - вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних та патологічних станів (при вагітності та пологах) із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності; направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації. *

 • * Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІЕкстрена медична допомога - вид медичної допомоги, що передбачає ряд організаційних, діагностичних та лікувальних заходів з надання своєчасної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим, які перебувають у невідкладних станах. *

 • Екстрена медична допомога - вид медичної допомоги, що передбачає ряд організаційних, діагностичних та лікувальних заходів з надання своєчасної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим, які перебувають у невідкладних станах. *

 • * Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ

Апробація задекларованих підходів до реформування системи охорони здоров'я.

 • Апробація задекларованих підходів до реформування системи охорони здоров'я.

 • Виявлення потенційних ризиків.

 • Визначення кола заходів, що нейтралізують ці ризики до розгортання реформи на загальнонаціональному рівні.Відпрацювання підходів до структурної реорганізації й оптимізації мережі закладів охорони здоров'я з урахуванням потреби населення в медичній допомозі.

 • Відпрацювання підходів до структурної реорганізації й оптимізації мережі закладів охорони здоров'я з урахуванням потреби населення в медичній допомозі.

 • Формування оптимального медичного маршруту пацієнта.

 • Відпрацювання нових підходів до фінансування закладів охорони здоров'я.

 • Апробація механізмів матеріального стимулювання медичних працівників.

 • Відпрацювання механізму контролю якості надання медичної допомоги.

 • Підвищення рівня самостійності керівників охорони здоров'я в рішенні питань відносно:

 • - фінансово-господарської діяльності;

 • - формування штатного розкладу.

 •  Координація й науково-методичний супровід експерименту.

 • Координація й науково-методичний супровід експерименту.

 • Взаємодія органів державної влади й органів місцевого самоврядування на всіх рівнях.

 • Рішення питань відносно:

 • - навчання й підготовки керівних кадрів;

 • - перекваліфікації й працевлаштування медичних працівників.

 • Проведення роз'яснювальної роботи серед медичної громадськості й населення.

 • Моніторинг і оцінка результатів процесу реформування.

 •   • ЗАКОН УКРАЇНИ

 • Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я

 • у Вінницькій, Дніпропетровській,* Донецькій областях

 • та місті Києві

 • ___________________________________________________________________________________

 • Цей Закон визначає організаційні та правові засади реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві.

 • Стаття 1. Реформування системи охорони здоров'я

 • 1. Метою реалізації у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я (далі - пілотний проект) є впровадження та відпрацювання нових організаційно-правових та фінансово - економічних механізмів, що спрямовані на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення і є необхідними для розвитку системи охорони здоров'я України.

 • 2. Пілотний проект щодо реформування системи охорони здоров'я передбачає проведення протягом 2011-2014 років структурно-організаційної та функціональної перебудови системи медичного обслуговування у пілотних регіонах, що дасть змогу:

 • підвищити рівень медичного обслуговування населення, розширити можливості щодо його доступності та якості;

 • впровадити нові підходи щодо організації роботи закладів охорони здоров'я в пілотних регіонах та їх фінансового забезпечення;

 • підвищити ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансового забезпечення системи охорони здоров'я у пілотних регіонах.

 • Президент України В.ЯНУКОВИЧ

 • м. Київ

 • 7 липня 2011 року

 • №3612-VI

організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної ПМСД допомоги

 • організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної ПМСД допомоги

 • організація надання ПМСД, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку

 • проведення профілактичних щеплень

 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає ПСМД (лікаря загальної практики – сімейного лікаря, дільничного терапевта, дільничного педіатра), у визначеному законодавством порядку

 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення

 • забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну, третинну та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта)

 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я а також відбору хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку

 • забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги

 • організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомогипроведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності

 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності

 • направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності

 • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя

 • організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення

 • проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань

 • координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання ПМСД

 • проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів

 • вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення

 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру

 • зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 • Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освітиСімейна медицина дозволить підвищити якість медичних послуг та ефективно використовувати бюджетні кошти для покращення всієї системи охорони здоров'я.

 • Сімейна медицина дозволить підвищити якість медичних послуг та ефективно використовувати бюджетні кошти для покращення всієї системи охорони здоров'я.

 • Робота сімейних лікарів забезпечить якісну та кваліфіковану медичну допомогу мешканцям всіх населених пунктів.

 • Завдяки впровадженню сімейної медицини підвищиться якість надання медичних послуг; зменшаться черги на прийом до вузьких спеціалістів, а сімейний лікар зможе приділити достатньо часу та уваги кожному пацієнту.Здійснює регулярний нагляд за станом здоров'я пацієнтів (всієї родини);

 • Здійснює регулярний нагляд за станом здоров'я пацієнтів (всієї родини);

 • Надає первинну багатопрофільну медичну допомогу;

 • Консультує пацієнтів, підбирає оптимальний спосіб лікування та контролює виконання призначених процедур;

 • При необхідності організовує консультації вузьких спеціалістів та лабораторні дослідження;

 • Організовує профілактичні щеплення;

 • Займається профілактикою сезонних та спадкових захворювань.Таким чином, “ швидка “ зможе сконцентруватися на викликах до пацієнтів, які знаходяться в критичному стані. Медичний персонал “швидкої “ допомоги буде націлений на швидкий приїзд до хворого або постраждалого, проведення інтенсивної терапії та реанімаційних заходів.

 • Таким чином, “ швидка “ зможе сконцентруватися на викликах до пацієнтів, які знаходяться в критичному стані. Медичний персонал “швидкої “ допомоги буде націлений на швидкий приїзд до хворого або постраждалого, проведення інтенсивної терапії та реанімаційних заходів.

 • Викликати службу “ швидкої “ допомоги можна буде за телефоном “ 103 “

Схожі:

Мета реформи системи охорони здоров\Мета проведення соціальної реформи в Україні
Україні. До того ж взагалі європейські соціальні системи зараз знаходяться в кризовому стані(звичайно не в такому, як в Україні)....
Мета реформи системи охорони здоров\Мета пілотних проектів реформування системи охорони здоров’я Апробація задекларованих підходів до реформування системи охорони здоров’я
Опрацювання підходів до структурної реорганізації та оптимізації мережі закладів охорони з урахуванням потреб населення у медичній...
Мета реформи системи охорони здоров\Закон містить ключові норми щодо забезпечення законодавчого підґрунтя для системної реформи медичного обслуговування відповідно до стратегічних напрямків, визначених у програмі Президента України "Заможне суспільство,
Реформування системи охорони здоров’я в Україні є одним із пріоритетів сучасної соціальної політики та невід’ємною складовою соціально-економічних...
Мета реформи системи охорони здоров\Системи охорони здоров’я в деяких економічно розвинутих зарубіжних країнах Головна мета системи охорони здоров'я
Через це прийнято говорити про ієрархію мети. Така декомпозиція цілей на складові, подана в графічному вигляді, має вигляд дерева....
Мета реформи системи охорони здоров\Забезпечення здоров'я населення, його працездатності шляхом раціонального використання ресурсів системи охорони здоров'я
Це і визначає особливу зацікавле­ність історією охорони здоров'я та медичного страхування в Німеч­чині
Мета реформи системи охорони здоров\Планування в системі охорони здоров'я України
Сучасний підхід до планування національної системи охорони здоров'я ґрунтується на концепції програмування загальнонаціонального...
Мета реформи системи охорони здоров\Історія страхової медицини Головна мета системи охорони здоров'я
Система, що базується на всеохоплюючому страхуванні здоров'я або система Отто Бісмарка
Мета реформи системи охорони здоров\Головна мета реформи: Головна мета реформи
...
Мета реформи системи охорони здоров\Головна мета реформи: Головна мета реформи
...
Мета реформи системи охорони здоров\Головна мета реформи: Головна мета реформи
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка