Тема: методи розв’язування планіметричних задач


НазваТема: методи розв’язування планіметричних задач
Дата конвертації05.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Геометрія 10 клас

За підручником М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова

Тема: МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ

Розв’язування геометричної задачі

Слід дотримуватися такого плану:

1) відшукайте на малюнку трикутник (або утворіть його, провівши

потрібні відрізки), який можна розв’язати;

2) задача буде розв’язаною, якщо знайдений елемент

трикутника задовольняє умову задачі;

3) якщо ні, то, враховуючи знайдений елемент, відшукайте на малюнку другий трикутник. Якщо задачу задовольняє знайдений елемент другого трикутника, – вона розв’язана. В іншому випадку розгляньте третій трикутник і т. д. доти, поки не дістанете такий трикутник, сторона чи кут якого дає розв’язок задачі.

Алгоритм доведення

– щоб довести рівність добутків двох пар відрізків:

1) припустіть правильність рівності, яку доводите;

2) запишіть її у вигляді пропорції;

3) відшукайте на малюнку (або побудуйте) трикутники, довжини сторін яких є членами утвореної пропорції;

4) обґрунтуйте подібність цих трикутників.

– якщо в задачі треба знайти певний відрізок, то його корисно розглянути як сторону одного з двох подібних трикутників і скласти відповідну пропорцію.Метод подібності

розв’язуючи задачі на побудову методом подібності:

1) виділіть з умови задачі ті дані, які визначають форму шуканого трикутника (відношення відрізків і кути);

2) побудуйте за цими даними допоміжний трикутник, подібний шуканому;

3) побудуйте шуканий трикутник, використавши ті дані умови, які визначають його розміри (довжини відрізків).Метод геометричних місць

Розв’язуючи задачі методом геометричних місць:

1) проаналізуйте умову задачі та виділіть шукану точку;

2) з’ясуйте, які дві вимоги вона задовольняє;

3) знайдіть геометричне місце точок, що задовольняють: першу вимогу; другу вимогу;

4) зробіть висновок: шукана точка – точка перетину знайдених геометричних місць.Координатний метод

Розв’язуючи задачу координатним методом, виконайте три кроки:

1) запишіть геометричну задачу мовою координат;

2) перетворіть алгебраїчний вираз;

3) перекладіть знайдений результат мовою геометрії.Алгебраїчний метод

Розв’язуючи задачі алгебраїчним методом, дотримуйтесь таких етапів:

1) введіть позначення (буквами x, y, z … найчастіше позначаємо шукані величини);

2) складіть рівняння або систему рівнянь, використовуючи відомі геометричні співвідношення між шуканими і даними величинами;

3) розв’яжіть складене рівняння або систему рівнянь. якщо є потреба, то дослідіть знайдені розв’язки.Метод векторів

Щоб застосувати вектори до розв’язування задачі, виконайте три кроки:

1) сформулюйте задачу мовою векторів. Для цього спочатку розгляньте деякі дані у задачі відрізки як вектори. Потім складіть векторну рівність;

2) перетворіть векторну рівність, користуючись законами дій над векторами і відомими векторними рівностями;

3) перекладіть знайдений результат мовою геометрії.

Первинне закріплення повтореного матеріалу

1. Назвіть основні фігури та основні відношення в планіметрії.

2. Сформулюйте аксіоми планіметрії.

3. Які кути називаються суміжними; вертикальними? які їх властивості?

4. Сформулюйте властивості й ознаки паралельних прямих.

5. Назвіть основні співвідношення між сторонами і кутами довільного трикутника; прямокутного трикутника.

6. За якими формулами можна обчислити площу трикутника?

7. Які є ознаки рівності трикутників? а подібності?

8. Дайте означення паралелограма, прямокутника, ромба, квадрата, трапеції. Які їх властивості?

9. Який многокутник називається вписаним у коло? Описаним навколо кола?

10. Які властивості трикутника, вписаного у коло, і трикутника, описаного навколо кола? а чотирикутника?

11. Що таке правильний многокутник та які його властивості?

12. Як використовують під час розв’язування задач допоміжні трикутники (один або кілька нерівних трикутників, рівні трикутники, подібні трикутники)?

13. У чому полягає суть методу подібності? методу геометричних місць?

14. Назвіть кроки розв’язування задач методом координат.

15. Поясніть суть етапів алгебраїчного методу розв’язування задач.

Тренувальні вправиТренувальні вправиЗнайдіть на малюнках 27 – 29 рівні трикутники. Поясніть, чому вони рівні.Тренувальні вправи, складання алгоритму їх розв'язанняТренувальні вправи

14. У рівносторонній трикутник вписано ромб, який має з ним спільний кут (мал. 30).

1) Доведіть, що сторона ромба дорівнює половині сторони трикутника;

2) знайдіть периметр ромба, якщо периметр трикутника дорівнює 18 см.

Тренувальні вправи, підвищений рівень

19. Трикутник ABC вписаний у коло (мал. 31). Через вершину A проведено дотичну до кола, через B – пряму, паралельну дотичній і яка перетинає сторону AC

чи її продовження в точці D. Доведіть, що AB 2 = AC ⋅ AD.

Задачі на побудову

22. Побудуйте трикутник за двома кутами α і β та бісектрисою L третього кута.

За малюнком 32 складіть план побудови.

Задачі на побудову

31. Побудуйте трикутник за стороною b, медіаною m, проведеною до цієї сторони, і радіусом R описаного кола. За малюнком 33 складіть план побудови.

Алгебраїчний метод

40'. За даними, наведеними на малюнку 34, знайдіть кути трикутника.Тестова перевірка знань (15 хв.)Схожі:

Тема: методи розв’язування планіметричних задач iconТема уроку
Подібність прямокутних трикутників. Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Властивість бісектриси кута трикутника. Розв’язування...
Тема: методи розв’язування планіметричних задач iconФункції розв’язування відібраної задачі: Функції розв’язування відібраної задачі
Умови для формування знань про різні методи розв’язування задач стереометрії : геометричний, координатний, векторний і координатно...
Тема: методи розв’язування планіметричних задач iconУроку: Розв'язування Тема уроку: Розв'язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь
Розв'язати це рівняння і перевірити знайдені корені рівняння на відповідність умові задачі
Тема: методи розв’язування планіметричних задач iconМета уроку
Розглянути приклади застосування інтеграла до розв'язування задач; сформувати вміння використовувати математичні знання під час розв'язування...
Тема: методи розв’язування планіметричних задач iconРозв’язування показникових рівнянь казанчук І. Ю
Мотивація діяльності розв’язування багатьох практичних задач зводиться до складання та розв’язування рівнянь, в яких змінна знаходиться...
Тема: методи розв’язування планіметричних задач iconУроку: "Розв’язування задач на радіоактивність."
Мета уроку: формувати наукове уявлення учнів про радіоактивність, вміння учнів використовувати теоретичні положення для розв’язування...
Тема: методи розв’язування планіметричних задач iconРозв'язування задач на відсотки Розв'язування задач на відсотки
На Землі ліси займають близько 3 млрд га, або 22% суші. Яка площа суші планети Земля?
Тема: методи розв’язування планіметричних задач iconРозділ математики, в якому вивчаються методи розв’язування комбінаторних задач, називається комбінаторикою

Тема: методи розв’язування планіметричних задач iconУроку: Нестандартні методи розв'язування рівнянь Основні завдання уроку. Узагальнити основні методи раціонального пошуку розв'язків рівнянь
Закріпити практичні навички використання нестандартних прийомів і методів розв'язування трансцендентних рівнянь
Тема: методи розв’язування планіметричних задач iconТема. Складання таблиці ділення на Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв'язування задач. Подорож до країни Математики
Тема. Складання таблиці ділення на Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв'язування задач

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка