Біоремедіація визначається як


НазваБіоремедіація визначається як
Дата конвертації22.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • Біоремедіація

 • визначається як

 • будь-який процес,

 • у якому використовуються мікроорганізми, гриби, зелені рослини або їх ферменти з метою повернення навколишнього середовища, зміненого забруднювачами, у первинний стан.


Біоремедіація in situ ґрунтових вод являє собою технологію, яка сприяє росту та репродукції місцевих мікроорганізмів з метою інтенсифікації біодеградації органічних компонентів в насиченій зоні.

 • Біоремедіація in situ ґрунтових вод являє собою технологію, яка сприяє росту та репродукції місцевих мікроорганізмів з метою інтенсифікації біодеградації органічних компонентів в насиченій зоні.Під час біоремедіації ґрунтова вода екстрагується за допомогою однієї чи кількох свердловин, де вона пропускається через біореактор, який містить мікроорганізми, які акліматизуються до забруднень. Очищена вода змішується з киснем та поживними речовинами, після чого знову посилається у забруднену зону.

 • Під час біоремедіації ґрунтова вода екстрагується за допомогою однієї чи кількох свердловин, де вона пропускається через біореактор, який містить мікроорганізми, які акліматизуються до забруднень. Очищена вода змішується з киснем та поживними речовинами, після чого знову посилається у забруднену зону.Біоремедіація передбачає застосування механізмів стимулювання та підтримання активності мікроорганізмів. В цьому плані відрізняють такі технології як:

 • Біоремедіація передбачає застосування механізмів стимулювання та підтримання активності мікроорганізмів. В цьому плані відрізняють такі технології як:

 • 1. додавання кисню;

 • 2. додавання поживних речовин.

Біореактор – це прилад або система для підтримки біологічно активного середовища. В ньому відбувається процес, в якому беруть участь живі організми або субстанції, отримані з них.

 • Біореактор – це прилад або система для підтримки біологічно активного середовища. В ньому відбувається процес, в якому беруть участь живі організми або субстанції, отримані з них.

 • Призначенням біореактора є забезпечення оптимальних умов для життєдіяльності мікроорганізмів, що культивуються в ньому. • Завдяки обміну речовин мікроорганізми перетворюють органічні сполуки у стабільні нетоксичні матеріали, які не задають ризику для довкілля.

Аеробний (у присутності кисню) метод обробки забруднень застосовують для нейтралізації аліфатичних (гексан) та ароматичних вуглеводнів нафтопродуктів (бензин);

 • Аеробний (у присутності кисню) метод обробки забруднень застосовують для нейтралізації аліфатичних (гексан) та ароматичних вуглеводнів нафтопродуктів (бензин);

 • аноксичний (у присутності нітратів) метод доцільно застосовувати для обробки хлорованих розчинників.Переваги:

 • Переваги:

 • Очищує забруднювачі, що поглинуті або захоплені поверхнею геологічних порід у водоносному шарі;

 • Не потребує складного обладнання і, отже, менш коштовне;

 • Характеризується неруйнівною на середовище дією;

 • Може застосовуватися у комбінації з іншими методами – екстракцією водяної пари, розпиленням повітря;

 • Не залишає відходів після закінчення процесу ремедіації.

 • Недоліки:

 • Інжекційні свердловини та інші елементи обладнання засмічуються мікроорганізмами;

 • Метод не дає можливості вилучити важкі метали (кадмій, свинець);

 • Високі концентрації забруднювачів (більших ніж 50000 ppm) можуть бути токсичними.Свердловини оточують місце забруднення. За допомогою цих свердловин забезпечується вакуум, завдяки чому прискорюється потік повітря через забруднену зону, покращується постачання кисню та прискорюється біодеградація забруднювачів. Забруднене повітря проходить через систему біофільтрації, обробки активованим вуглецем або згоряння.

 • Свердловини оточують місце забруднення. За допомогою цих свердловин забезпечується вакуум, завдяки чому прискорюється потік повітря через забруднену зону, покращується постачання кисню та прискорюється біодеградація забруднювачів. Забруднене повітря проходить через систему біофільтрації, обробки активованим вуглецем або згоряння.

Біообдування нагадує екстракцію ґрунтової пари (ЕГП), але ці дві технології відрізняються швидкістю руху повітря: під час ЕГП повітря для забезпечення випаровування забруднювачів рухається з більшою швидкістю, ніж упродовж біобдування.

 • Біообдування нагадує екстракцію ґрунтової пари (ЕГП), але ці дві технології відрізняються швидкістю руху повітря: під час ЕГП повітря для забезпечення випаровування забруднювачів рухається з більшою швидкістю, ніж упродовж біобдування.

 • Техніка біообдування забезпечує очищення середовища від таких забруднювачів як нафтопродукти (бензин, керосин, дизельне паливо).Переваги:

 • Переваги:

 • Не потребує складного обладнання;

 • Характеризується неруйнівною дією;

 • Можна обробляти ґрунт під будівлями;

 • Вимагає небагато часу: від 2 місяців до 2 років;

 • Вартість процесу $45-140 за тонну ґрунту;

 • Легко комбінується з іншими методами ремедіації.

 • Недоліки:

 • Висока концентрація деяких хімічних сполук може бути токсичною для мікроорганізмів; до таких сполук відносять кадмій, свинець та хлорид натрію.

 • Технологія непридатна для деяких типів ґрунту (з низькою проникністю, глини).Забруднені місця часто містять органічні компоненти, багаті на вуглець, але бідні на азот та фосфор. В цьому разі доцільно забезпечити зовнішнє додавання цих речовин (див. попередні рисунки).

 • Забруднені місця часто містять органічні компоненти, багаті на вуглець, але бідні на азот та фосфор. В цьому разі доцільно забезпечити зовнішнє додавання цих речовин (див. попередні рисунки).

 • Мета такої технології – забезпечити оптимальне співвідношення між вуглецем, азотом та фосфором (С:N:P), а саме 100:10:1.Якщо у ґрунті є недостача певних мікроорганізмів,або мікрофлора постраждала від присутніх у ґрунті токсикантів, доцільно вносити у ґрунт так звані «додаткові» мікроорганізми.

 • Якщо у ґрунті є недостача певних мікроорганізмів,або мікрофлора постраждала від присутніх у ґрунті токсикантів, доцільно вносити у ґрунт так звані «додаткові» мікроорганізми.

 • Цей процес називають біопідсиленням (bioaugmentation). Ці мікроорганізми можуть представляти або природні штами, або представляти продукти генної інженерії.

 • Так, наприлад, бактерія Deinococcus radiodurans була модифікована так, щоб споживати толуол та іонну ртуть з радіоактивних відходів.Біопідсилення зазвичай використовують для обробки муніципальних стічних вод.

 • Біопідсилення зазвичай використовують для обробки муніципальних стічних вод.

 • Miкроорганізми: B. licheniformis, B. thurengensis, B. polymyxa, B. sterothemophilus, Penicillium sp., Aspergillus sp., Flavobacterium, Arthrobacter, Pseudomonas, Streptomyces, Saccaromyces, Triphoderma тощо.Обмеження застосування генетично створених мікроорганізмів:

 • Обмеження застосування генетично створених мікроорганізмів:

 • 1. Вони рідко виживають у новому довкіллі більш, ніж кілька тижнів;

 • 2. Має місце інтенсивна сорбція до поверхні ґрунту, що утруднює перенесення мікроорганізмів до місця забруднення.Ця технологія приваблива з точки зору віддалення летких та напівлетких сполук, а також пестицидів.

 • Ця технологія приваблива з точки зору віддалення летких та напівлетких сполук, а також пестицидів.Фіторемедіація

 • Фіторемедіація

 • (від грецького слова

 • phyto (рослина) та

 • латинського remedium (відновлювати баланс, or remediating) – комплекс процесів, в яких рослини використовують для віддалення, перетворення, нейтралізації або руйнування забруднювачів з компонентів навколишнього середовища, які містять їх.Цей термін уперше з’явився у 1991 році у матеріалах U.S. Environmental Protection Agency Superfund Program (Raskin et al., 1994); втім, слід зазначити, що ідея використання рослин для очищення ґрунту була запропонована ще 300 років тому (Phytoremediation. Transformation and Control…, 2003).

 • Цей термін уперше з’явився у 1991 році у матеріалах U.S. Environmental Protection Agency Superfund Program (Raskin et al., 1994); втім, слід зазначити, що ідея використання рослин для очищення ґрунту була запропонована ще 300 років тому (Phytoremediation. Transformation and Control…, 2003).Рослини як об’єкти фіторемедіації мають перевагу, оскільки характеризуються швидким ростом, великою біомасою, толерантністю до забруднювачів.

 • Рослини як об’єкти фіторемедіації мають перевагу, оскільки характеризуються швидким ростом, великою біомасою, толерантністю до забруднювачів.Фіторемедіація здійснюється через такі механізми (Kvesitadze et al., 1997):

 • Фіторемедіація здійснюється через такі механізми (Kvesitadze et al., 1997):

 • Фітотрансформація (фітодеградація);

 • Фітоекстрація ;

 • Фітостабілізація ;

 • Фітоволатилізація;.

 • Різофільтрація.

Фітотрансформація (фітодеградація) – захоплення, накопичення та перетворення органічних токсичних субстанцій з ґрунту, повітря та води; всі ці процеси призводять до хімічних модифікацій забруднювачів шляхом рослинного метаболізму та зменшенню їхньої токсичності.

 • Фітотрансформація (фітодеградація) – захоплення, накопичення та перетворення органічних токсичних субстанцій з ґрунту, повітря та води; всі ці процеси призводять до хімічних модифікацій забруднювачів шляхом рослинного метаболізму та зменшенню їхньої токсичності.

 • Є два основних підходи щодо реалізації технології фітотрансформації:

 • 1. залучання рослинних ферментів, які здатні перетворювати токсичні компоненти у безпечні субстанції.

 • 2. генетична інженерія, тобто створення трансгенних рослин, що здатні перетворювати забруднювачі.Більше 100 метаболічних ферментів, отриманих з рослин та ідентифікованих, можуть бути застосовані у фіторемедіації.

 • Більше 100 метаболічних ферментів, отриманих з рослин та ідентифікованих, можуть бути застосовані у фіторемедіації.

 • Ці ферменти здатні детоксифікувати різні органічні забруднювачі.

 • Як приклад такого ферменту можна навести цитохром P-450, знайдений у багатьох рослинах та тваринах.Відомо, що цитохром Р450 2E1 (CYP2E1) є ключовим ферментом, що бере участь у метаболізмі ссавців та відповідає за детоксифікацію таких низькомолекулярних летких органічних сполук як:

 • Відомо, що цитохром Р450 2E1 (CYP2E1) є ключовим ферментом, що бере участь у метаболізмі ссавців та відповідає за детоксифікацію таких низькомолекулярних летких органічних сполук як:

 • trichloroethylene (TCE),

 • vinyl chloride (VC),

 • carbon tetrachloride (CT),

 • benzene,

 • сhloroform,

 • and bromodichloromethane (BDCM),

 • що є небезпечиними для здоров’я

 • людини.Ця технологія передбачає створення та застосування трансгенних рослин, які містять ген або гени, що можуть бути перенесені до інших рослин; молекули ДНК, що належать різним видам і навіть царствам, комбінуються in vitro у молекулу, що супроводжується створенням нового гену.

 • Ця технологія передбачає створення та застосування трансгенних рослин, які містять ген або гени, що можуть бути перенесені до інших рослин; молекули ДНК, що належать різним видам і навіть царствам, комбінуються in vitro у молекулу, що супроводжується створенням нового гену.Фітоекстрація – поглинання забруднювачів кореневою системою рослин та їх перенесення у рослинну біомасу.

 • Фітоекстрація – поглинання забруднювачів кореневою системою рослин та їх перенесення у рослинну біомасу.

Арсену, з використанням соняшнику (Helianthus annuus),

 • Арсену, з використанням соняшнику (Helianthus annuus),

 • Урану, теж за допомогою соняшнику, як це було зроблено у Чорнобилі.

Свинцю на основі індійської гірчиці (Brassica juncea), амброзії (Ambrosia artemisiifolia), коноплі (Apocynum cannabinum), або тополі, які запасають свинець у своїй біомасі.

 • Свинцю на основі індійської гірчиці (Brassica juncea), амброзії (Ambrosia artemisiifolia), коноплі (Apocynum cannabinum), або тополі, які запасають свинець у своїй біомасі.Толерантні до солей ячмінь та цукровий буряк зазвичай використовують для екстракції хлориду натрію з угідь, що були раніше затоплені морською водою.

 • Толерантні до солей ячмінь та цукровий буряк зазвичай використовують для екстракції хлориду натрію з угідь, що були раніше затоплені морською водою.Фітоволатилізація – здатність рослин віддаляти забруднювачі з ґрунту чи води та звільняти їх в атмосферу внаслідок фітотрансформації у більш леткі або менш забруднюючі субстанції.

 • Фітоволатилізація – здатність рослин віддаляти забруднювачі з ґрунту чи води та звільняти їх в атмосферу внаслідок фітотрансформації у більш леткі або менш забруднюючі субстанції.

Фітостабілізація – утворення хімічних субстанцій, які здатні іммобілізувати забруднювачі, за рахунок сорбції, осідання та утворення комплексів.

 • Фітостабілізація – утворення хімічних субстанцій, які здатні іммобілізувати забруднювачі, за рахунок сорбції, осідання та утворення комплексів.

Різофільтрація – руйнування забруднювачів ґрунтовими мікроорганізмами у зоні, що оточує кореневу систему рослини.

 • Різофільтрація – руйнування забруднювачів ґрунтовими мікроорганізмами у зоні, що оточує кореневу систему рослини.The four plants used in the study were Peace Lily (Spathiphyllum wallisii Regel), Snake Plant (Sansevieria trifasciata Prain), Weeping Fig (Ficus benjamina L.), and Areca Palm (Chrysalidocarpus lutescens Wendl.).

 • The four plants used in the study were Peace Lily (Spathiphyllum wallisii Regel), Snake Plant (Sansevieria trifasciata Prain), Weeping Fig (Ficus benjamina L.), and Areca Palm (Chrysalidocarpus lutescens Wendl.).

 • The results were compared to empty containers to verify the absence of contaminants. A total of 23 volatile compounds were found in Peace Lily, 16 in Areca Palm, 13 in Weeping Fig, and 12 in Snake Plant.

Викопування забрудненого радіонуклідами ґрунту з подальшим віддаленням ґрунту або захороненням його у бетонних чи скляних матрицях. Але цей метод дуже коштовний – викопування , упакування, транспортування та розміщення 1 м3 забрудненого ґрунту коштує $2100. Лише у США 200-300 млрд доларів потрібно витратити на ремедіацію радіонуклідів у воді та ґрунті.

 • Викопування забрудненого радіонуклідами ґрунту з подальшим віддаленням ґрунту або захороненням його у бетонних чи скляних матрицях. Але цей метод дуже коштовний – викопування , упакування, транспортування та розміщення 1 м3 забрудненого ґрунту коштує $2100. Лише у США 200-300 млрд доларів потрібно витратити на ремедіацію радіонуклідів у воді та ґрунті.Найбільш поширеними радіонуклідами є 137Cs, 90Sr, 234,235,238U, 238-241Pu.

 • Найбільш поширеними радіонуклідами є 137Cs, 90Sr, 234,235,238U, 238-241Pu.

 • Особливістю радіонуклідів є їх нездатність природно деградувати. Якщо радіонукліди потрапляють у ґрунт, вони або з’єднуються з ґрунтовими частинками, або залишаються у ґрунтовому розчині.

 • Надзвичайно високу здатність адсорбувати радіонукліди демонструють ґрунти з глиною завдяки високій загальній поверхні.Якщо радіонукліди адсорбуються ґрунтом або зв’язуються з ним, вони стають недоступними для рослин, мікроорганізмів або безхребетних;

 • Якщо радіонукліди адсорбуються ґрунтом або зв’язуються з ним, вони стають недоступними для рослин, мікроорганізмів або безхребетних;

 • якщо радіонукліди знаходяться у ґрунтовому розчині, вони здатні потрапляти до ґрунтової біоти та рослин.Альтернативою цим двом методам є фіторемедіація, зокрема такі її різновиди як фітоекстрація та різофільтрація.

 • Альтернативою цим двом методам є фіторемедіація, зокрема такі її різновиди як фітоекстрація та різофільтрація.

 • Фіторемедіація (або фітодезактивація) – це вилучення радіонуклідів з ґрунту за допомогою спеціально вирощених на них рослин.

 • Для цього застосовують види, що мають високі коефіцієнті акумуляції радіонуклідів і формують значну біомасу. Найбільш цим вимогам відповідає люпин, дещо в меншій мірі люцерна, також кукурудза та соняшник при вирощуванні на зелену масу, деякі травосуміші.Перевагами фіторемедіації є її здатність очищати ґрунт in situ, тобто без порушення ґрунтової динаміки.

 • Перевагами фіторемедіації є її здатність очищати ґрунт in situ, тобто без порушення ґрунтової динаміки.

 • По-друге, рослини після вилучання радіонуклідів можна транспортувати у місця їх заховання.

 • По-третє, процес фіторемедіації зменшує час взаємодії працівників з радіонуклідами.Кількісне оцінювання ефективності фіторемедіації радіонуклідів можна здійснювати за допомогою коефіцієнта біоакумуляції (КБА), який дорівнює відношенню кількості радіонуклідів в сухій рослинній тканині до концентрації радіонуклідів у ґрунтовому розчині.

 • Кількісне оцінювання ефективності фіторемедіації радіонуклідів можна здійснювати за допомогою коефіцієнта біоакумуляції (КБА), який дорівнює відношенню кількості радіонуклідів в сухій рослинній тканині до концентрації радіонуклідів у ґрунтовому розчині.

 • Так, для КБА для 137Сs варіює від 0,01 до 1,0 для стеблини та 38-165 – для кореня; для урану – 0,01- 0,0001; для плутонію – 0,0001.

 • Процес фіторемедіації 137Cs та 90Sr може тривати від 5 до 20 років, щоб досягнути повного очищення ґрунту.

 • Вартість фіторемедіації ґрунту становить $25-100 за тонну ґрунту та $0,6-6,0 за 1 галон (3,786 л) води .

Найкращими з точки зору фіторемедіації є рослини з інтенсивно розвиненою кореневою системою, яка здатна здійснити різофільтрацію, або з розвиненою надземною поверхнею біомасою, що важливо для фітоекстракції.

 • Найкращими з точки зору фіторемедіації є рослини з інтенсивно розвиненою кореневою системою, яка здатна здійснити різофільтрацію, або з розвиненою надземною поверхнею біомасою, що важливо для фітоекстракції.Два види рослин є перспективними з точки зору різофільтраціЇ: соняшник (Helianthus annuus) та водний гіацинт (Eichornia crassippes). 

 • Два види рослин є перспективними з точки зору різофільтраціЇ: соняшник (Helianthus annuus) та водний гіацинт (Eichornia crassippes). 

 • Обидва здатні накопичувати значну кількість радіонуклідів (137Cs, U, 90Sr) протягом кількох годин або днів (Negri and Hinchman 2000). 

 • Ставок біля ЧАЕС було оточено соняшниками, коефіцієнт біоакумуляції 137Cs коріння яких складав 4900-8600 (Negri and Hinchman 2000). Radionuclides in the Chernobyl zone (Polesye and Chernobyl districts). The experiments were carried out in 1997 - 2000.

 • Radionuclides in the Chernobyl zone (Polesye and Chernobyl districts). The experiments were carried out in 1997 - 2000.Red maple (Acer rubrum)

 • Red maple (Acer rubrum)

 • Liquidambar stryaciflua

 • Tulip tree (Liriodendron tulipifera)

 • Coconut palm (Cocos nucifera)

 • Montery pine (Pinus radiata)Tall fescue (Festuca arundinacea)

 • Tall fescue (Festuca arundinacea)

 • F. rubra

 • Perennial ryegrass (Lolium perenne)

 • White clover (Trifolium repens)

 • Chickweed (Cerastium fontanum)

 • Bentgrass (Agrostis plant communities)Мікориза – це симбіоз коріння та грибів, який дозволяє забезпечувати пряме транспортування фосфору з ґрунту у кореневу систему.

 • Мікориза – це симбіоз коріння та грибів, який дозволяє забезпечувати пряме транспортування фосфору з ґрунту у кореневу систему.

Три види трав’янистих рослин: bahia grass (Paspalum notatum), johnson grass (Sorghum halpense), and switchgrass (Panicum virgatum) (Entry et al., 1999) демонструють здатність накопичувати велику біомасу протягом невеликого проміжку часу.

 • Три види трав’янистих рослин: bahia grass (Paspalum notatum), johnson grass (Sorghum halpense), and switchgrass (Panicum virgatum) (Entry et al., 1999) демонструють здатність накопичувати велику біомасу протягом невеликого проміжку часу.

 • Якщо інокулювати у ґрунт мікоризні гриби Glomus mosseae та Glomus intraradices, то через 6 місяців ці трави накопичували від 41.7% до 71.7% цезію 137Сs та від 42.0% - 88.7% стронцію 90Sr, що міститься у ґрунті, порівняно з 26.3% - 45.5% 37Сs та 23.8% -52.6% 90Sr для трав, позбавлених мікоризи.Вереск (Calluna vulgaris) є потенційна рослина, яка завдяки зв’язку з мікорізними грибами здатна накопичувати радіонукліди у значній мірі порівняно з іншими рослинами.

 • Вереск (Calluna vulgaris) є потенційна рослина, яка завдяки зв’язку з мікорізними грибами здатна накопичувати радіонукліди у значній мірі порівняно з іншими рослинами.

 • Вереск росте на підвищеннях Великобританії, які постраждали від Чорнобильського інциденту.

 • Ці регіони характеризуються кислими та торф’яними ґрунтами.Мікориза верескових необхідна для забезпечення рослини скоріше азотом, ніж фосфором, що особливо важливо для кислих э потенціальна ґрунтів. Не виключено, що мікориза підвищує стійкість верескових до дії важких металів, які утворюються у таких ґрунтах або природним шляхом, або завдяки кислотним дощам.

 • Мікориза верескових необхідна для забезпечення рослини скоріше азотом, ніж фосфором, що особливо важливо для кислих э потенціальна ґрунтів. Не виключено, що мікориза підвищує стійкість верескових до дії важких металів, які утворюються у таких ґрунтах або природним шляхом, або завдяки кислотним дощам.Коренева система таких видів сосни як Pinus ponderosa та Pinus radiata здатна асоціювати з ектомікоризою (гриби оточують коріння, але не проникають у нього). Така система здатна поглинати Sr90 з ґрунту; 6% радіонуклідів накопичувалося у надземній частині рослин протягом 1 місяця (Entry et al.,1994).

 • Коренева система таких видів сосни як Pinus ponderosa та Pinus radiata здатна асоціювати з ектомікоризою (гриби оточують коріння, але не проникають у нього). Така система здатна поглинати Sr90 з ґрунту; 6% радіонуклідів накопичувалося у надземній частині рослин протягом 1 місяця (Entry et al.,1994).          1.   Технологія передбачає обробку in situ, тобто без руйнування ґрунту;

 •           1.   Технологія передбачає обробку in situ, тобто без руйнування ґрунту;

 •   2. Рослини зменшують тривалість можливого контакту робітників з радіонуклідами;

 • 3. Фіторемедіація може бути застосована упродовж тривалого часу, що збільшує ефективність очищення середовища. • 1. Тривалість очищення середовища досить велика. Так, наприклад, для очищення ґрунту від 137Cs та 90Sr потрібно від 5 до 20 років, щоб досягнути повного очищення (Entry et al.  1997 and 1999). 

 • 2. Вартість фіторемедіпції радіонуклідів ще повністю не встановлена (Negri and Hinchman 2000).  Відомо, що вартість фіторемедіації ґрунту становить від $25 до $100 за тонну та від $0.60 до $6 за 1000 галонів води (Glass 2000). 

 • 3. Фіторемедіація радіонуклідів створює певний ризик для оточуючого середовища. 

Переваги:

 • Переваги:

 • Низька вартість;

 • Використання природних організмів та збереження довкілля“Why some plants are very effective at remediation—while others show little promise—is a mystery. That’s one of the things we want to learn,” explained Professor Stanley Kays in his interview to UGA News Service (February 11, 2010).

 • “Why some plants are very effective at remediation—while others show little promise—is a mystery. That’s one of the things we want to learn,” explained Professor Stanley Kays in his interview to UGA News Service (February 11, 2010).

 • “We also want to determine the species and number of plants needed in a house or office to neutralize the problem contaminants. Further research could help scientists refine the concept” .На даний час існує велика кількість технологій ремедіації довкілля та їх комбінацій;

 • На даний час існує велика кількість технологій ремедіації довкілля та їх комбінацій;

 • Єдиний універсальний метод in situ ремедіації ґрунту, ґрунтових вод та повітря відсутній;

 • Потрібні подальші дослідження та тестування методів ремедіації навколишнього середовища.Схожі:

Біоремедіація визначається як iconВизначається наступними моментами Визначається наступними моментами
Реальною можливістю захворіти (ніхто не гарантований від ймовірності захворіти на сепсис)
Біоремедіація визначається як icon«Компетентний» визначається як «освічений, авторитетний в будь-якій галузі»

Біоремедіація визначається як iconІлюстративний метод розподілу по квадрантах об'єктів, положення яких визначається двома координатами

Біоремедіація визначається як iconГеополітика – політологічна концепція, за якою зовнішня політика держави визначається географічними факторами
Геополітика політологічна концепція, за якою зовнішня політика держави визначається географічними факторами
Біоремедіація визначається як iconЦе кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути доставлена на ринок; визначається виробництвом

Біоремедіація визначається як iconЦіль визначається як стан, якого компанія прагне досягти у майбутньому і який відрізняється від теперішнього становища компанії

Біоремедіація визначається як iconВизначення розміру застави по позичці Основи та методика
Ціна є продуктом індивідуальної домовленості. Вона визначається наступними факторами
Біоремедіація визначається як iconАналізоване слово
Рід, число, відмінок (визначається за родом, числом і відмінком іменника, від якого залежить прикметник)
Біоремедіація визначається як iconПимоненко Микола Корнилович
Пимоненка експонуються на академічних виставках і поступово визначається основна тема його творчості зображення життя українського...
Біоремедіація визначається як iconНебе́сна сфе́ра, уявна сфера, що оточує Землю, на якій, як здається, лежать небесні тіла. Розташування небесних тіл, таких як зірки, планети і галактики, визначається за їхніми координатами на небесній сфері. Небе́сна сфе́ра
Землю, на якій, як здається, лежать небесні тіла. Розташування небесних тіл, таких як зірки, планети і галактики, визначається за...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка