Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин,потоки енергії та інформації Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники


НазваКолообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин,потоки енергії та інформації Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники
Дата конвертації22.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин,потоки енергії та інформації


Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники.

Колообіги речовин і енергії є

ландшафтоутворювальними

процесами,оскільки до них

залучені всі компоненти

ландшафту чи природного

середовища.

У результаті надмірного

У результаті надмірного

антропогенного впливу,

надходження в навколишнє

середовище продуктів техно-

генезу у процеси колообігів

залучається все більше нових

речовин,Наприклад,із надр

Землі щорічно видобувають

120-140 млрд. тонн корисних

копалин,із яких тільки 10%

реалізується в необхідну для

людей продукцію. Решта

видобутих речовин потрап -

ляє у природні геосистеми

і залучається у процеси

колообігів.

Загальним поняттям процесів колообігу є

Загальним поняттям процесів колообігу є

БІОГЕОХІМІЧНИЙ ЦИКЛ - незамкнутий і незворотний

процес колообігів речовин і потоків енергії між компо-

нентами біосферної цілісності.

Включає колообіг хімічних елементів з неорганічної

природи через рослинні і тваринні організми назад у

неорганічну природу. Відбувається з використанням

сонячної енергії і енергії хімічних реакцій.

Вплив господарської діяльності на колообіги речовин і потоки енергії

На сучасному етапі

багатостороння діяльність

людства охоплює всі

ланки колообігів і вносить

кількісні та якісні зміни

у колообіги речовини

і потоки енергії.

Внаслідок цього,ставиться під загрозу їх безперебійне

Внаслідок цього,ставиться під загрозу їх безперебійне

функціонування і нормальні умови життєдіяльності

людини. У багатьох ланках природних колообігів

господарська діяльність набула ролі головної сили,

що змінює ці процеси.

У результаті відбуваються зміни геохімічних

У результаті відбуваються зміни геохімічних

параметрів навколишнього середовища,

окремих його компонентів, що значною

мірою негативно впливає на живі організми

і здоров'я людей.

Часто хімічна рівновага в навколишньому середовищі

Часто хімічна рівновага в навколишньому середовищі

порушується через недосконалість технологічних

процесів,унаслідок високих втрат сировини під час

видобутку ,збагачення і транспортування,а також у

результаті розсіювання матеріалів під час зношування

Так,лише через невідповідність технологій очищення

сучасним масштабам виробництва в атмосферу щороку

потрапляє близько 1 млрд. тонн аерозолів і газів.

Техногенні надходження окремих

Техногенні надходження окремих

елементів і сполук в 10-100 разів

перевищують природне надход-

ження внаслідок вулканізму й

вивітрювання. Особливо великим

є внесення людством в біосферу

таких елементів,як Na,Cl,Fe,Ti,B,

Cu,Zn,Ba в кількості сотень тисяч

і мільйонів тонн щорічно.

діяльності,як винищення на

діяльності,як винищення на

великих територіях лісів,

розорювання степів і прерій,

випалювання саван.

Скорочення площі лісів,руйнація ґрунтів,

Скорочення площі лісів,руйнація ґрунтів,

прискорена ерозія,порушення фотосинтезу

океанічної рослинності спричинюють пору -

шення і послаблення функціонування зв'язків

ґрунту й рослинності,океану й рослинності

тощо.

Трансформація характеру підстильної

Трансформація характеру підстильної

поверхні геосистеми внаслідок розорювання,

зведення лісів,меліорації тощо призводить

до зміни величини альбедо, а через неї – і до зміни

структури радіаційного балансу.Зміна ланок колообігу води є причиною

Зміна ланок колообігу води є причиною

скорочення запасів прісних підземних

вод,що ускладнює і без того актуальну

проблему їх дефіциту.

Аргументи і факти

Будь-який аспект діяльності людини в геосистемі

призводить до змін у ній інтенсивності потоків

енергії. Причому змінюється величина та співвід-

ношення не тільки внутрішньосистемних потоків,

а й вхідних і вихідних. Через забруднення атмо-

сфери аерозолями дещо збільшується відбита ра-

діація,тому до геосистем може надходити менше

енергії. Так,смог здатний зменшити її на 30-40%

потоки вологи в геосистемі дуже чутливі до дії

антропогенних чинників. Це дає змогу людині регу-

лювати їх під час меліорації.

Аргументи і факти

Проте через недосконале врахування складних

закономірностей водних потоків у геосистемах

меліорації часто призводить до небажаних або

катастрофічних наслідків.

Вплив лісу та лісонасаджень на водний режим

досить істотний. Наприклад, у Карпатах суцільне

Зведення лісової рослинності спричинить збільше-

неня поверхневого стоку на 266-302 мм.,що відпо-

відно призведе до збільшення річкового стоку,к-сті

паводків,зменшення запасів підземних вод тощо.

Аргументи і факти

Потрапляючи в атмосферу,забруднювальні речовини

досить швидко розсіюються. Осідаючи на поверхню

листків і пагонів,а також у результаті газообміну ці

речовини можуть проникати в рослини. За тривалої

дії навіть невисоких концентрацій забруднювальних

речовин у рослин виникають хронічні пошкодження.

Потрапляючи на поверхню ґрунту,забруднювальні

речовини включаються у вертикальні потоки і при

цьому можуть значно трансформувати їх налагоджений

механізм. Проходячи крізь ґрунт,забруднені води

можуть частково або повністю очиститись,але при

цьому забруднюється сам ґрунт

Практична робота

На прикладі процесів колообігу води в природному

і антропогенізованому середовищі з’ясуйте зміни,

внесені в ці процеси господарською діяльністю

людини за ланками колообігу(мал.28)Практична робота

За матеріалами таблиці згрупуйте

хімічні елементи за масштабами їх

залучення у глобальні і техногенні

потоки біосфери.

Маси хімічних елементів,що залучаються в основні глобальні і техногенні потоки біосфери(за О.П. Добродєєвим)

Висновки

1.Колообіги речовин і потоки енергії в природі є

системоутворювальними процесами,оскільки

вони пов’язують у єдине ціле компоненти природ-

нього середовища. Сукупність колообігів формує

так звані біогеохімічні цикли – незамкнуті і нез-

воркотні потоки енергії і колообіги речовин між

основними компонентами природного середо -

вища .

Висновки

2.Зміна ланок колообігів речовин і потоків енергії

процесами господарської діяльності спричиняє

зміну геохімічної ситуації в середовищі енергетич-

ного,водного,теплового балансів,призводить до

формування геохімічних аномалій,скорочення

запасів підземних вод,поживних речовин тощо.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.Яку функцію в геосистемі виконують колообіги

речовин і потоки енергії?

2.Як називають сукупність речовин і потоків енергії в

геосистемі ?

3.Які зміни геосистем виникають унаслідок порушення

колообігів речовин,води,потоків енергії?

4.Які зміни природного середовища спричиняють по -

рушення колообігів речовин і потоків енергії?


Схожі:

Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин,потоки енергії та інформації Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники iconКолообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин, потоки енергії та інформації
Проблеми нестачі прісної води в даний час одна людина з шести, тобто більше мільярда людей по всій Землі, страждають від нестачі...
Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин,потоки енергії та інформації Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники iconКолообіг речовин і енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин, енергії та інформації
...
Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин,потоки енергії та інформації Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники iconПлан: План: Колообіг речовин і потоки енергій як основні системоутворювальні чинники
Колообіг речовин і потоки енергій як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіг речовин
Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин,потоки енергії та інформації Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники icon3 Потоки виконання. Потоки виконання
Дана властивість значно спрощує уявлення про взаємодію як одночасне підтримання значної кількості логічних з’єднань
Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин,потоки енергії та інформації Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники iconТипи обміну Обмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто кругообіг речовин у природі
Фізіологія обміну речовин і енергії. Фізіологічні основи раціонального харчування. Фізіологія терморегуляції
Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин,потоки енергії та інформації Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники iconІнформації про їх фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки; необхідністю підвищення ефективності управління банком; становленням нагляду за банками і розробленням регулятивних вимог
України; потребою користувачів фінансової звітності банків в отриманні достовірної, повної інформації про їх фінансовий стан, фінансові...
Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин,потоки енергії та інформації Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники iconНакопичення енергії від альтернативних джерел енергії Накопичення енергії від альтернативних джерел енергії
Аналіз та вибір оптимальної форми махового накопичувача енергії з урахуванням проблем його міцності
Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин,потоки енергії та інформації Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники iconАльтернативні джерела енергії енергія Сонця
В останній час інтерес до проблеми використання сонячної енергії різко збільшився. Можливості саме безпосереднього використання сонячної...
Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин,потоки енергії та інформації Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники iconАльтернативні джерела енергії
Можливості саме безпосереднього використання сонячної енергії; хоча більшість всієї енергії, що потрапляє на Землю є сонячною, та...
Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин,потоки енергії та інформації Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники iconАльтернативні джерела енергії енергоресурси
Можливості саме безпосереднього використання сонячної енергії; хоча більшість всієї енергії, що потрапляє на Землю є сонячною, та...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка