У штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри: у штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри


НазваУ штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри: у штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри
Дата конвертації23.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

У штаті кафедри 4 професорів і 2 доцента. Персональний склад кафедри:

 • У штаті кафедри 4 професорів і 2 доцента. Персональний склад кафедри:

 • Князєв В.М. доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри;

 • Надольний І.Ф. доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України;

 • Войтович Р.В. доктор наук з державного управління, професор;

 • Василевська Т.Е. доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри;

 • Саламатов В.О. доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, доцент кафедри;

 • Бакаєв Ю.В. кандидат наук з державного управління, доцент;

 • Зубрицька Н.П. методист кафедри.З 1995 р. до 2006 р. працював проректором з наукової роботи Української Академії державного управління при Президентові України, якій у серпні 2003 р. надано статус Національної. У 1997 – 1999 роках – голова експертної ради ВАК України з наукової галузі “Державне управління”. З 1999 р. - завідувач кафедри філософії і методології державного управління Академії (до 2006 р. - за сумісництвом). Голова Спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 із захисту дисертацій в НАДУ при Президентові України (2004-2007 р.р.), голова експертної комісії Всеукраїнського конкурсу проектів та програм з місцевого самоврядування (2003-2007 р.р.), член редколегій журналів “Вісник НАДУ”, “Збірник наукових праць НАДУ”, “Державне управління: теорія та практика” (електронний фаховий журнал), “Політичні читання”, голова Наглядової ради та науковий експерт журналу “Управління сучасним містом”, член Науково-експертної ради НАДУ, член науково-методичної ради Головного управління державної служби України, академік Академії політичних наук України, Академії наук з державного управління, Міжнародної кадрової академії, Заслужений діяч науки і техніки України (1998 р.), державний службовець ІІ рангу (2006 р.).

 • З 1995 р. до 2006 р. працював проректором з наукової роботи Української Академії державного управління при Президентові України, якій у серпні 2003 р. надано статус Національної. У 1997 – 1999 роках – голова експертної ради ВАК України з наукової галузі “Державне управління”. З 1999 р. - завідувач кафедри філософії і методології державного управління Академії (до 2006 р. - за сумісництвом). Голова Спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 із захисту дисертацій в НАДУ при Президентові України (2004-2007 р.р.), голова експертної комісії Всеукраїнського конкурсу проектів та програм з місцевого самоврядування (2003-2007 р.р.), член редколегій журналів “Вісник НАДУ”, “Збірник наукових праць НАДУ”, “Державне управління: теорія та практика” (електронний фаховий журнал), “Політичні читання”, голова Наглядової ради та науковий експерт журналу “Управління сучасним містом”, член Науково-експертної ради НАДУ, член науково-методичної ради Головного управління державної служби України, академік Академії політичних наук України, Академії наук з державного управління, Міжнародної кадрової академії, Заслужений діяч науки і техніки України (1998 р.), державний службовець ІІ рангу (2006 р.).

 • Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі три монографії, два підручника, десятки навчально-методичних посібників. Один з ініціаторів створення та запровадження наукової галузі “державне управління” в Україні. Підготував 6 докторів та 12 кандидатів наук.Обіймав посади професора філософського факультету (з 1977 р.), завідувача кафедри філософії гуманітарних наук (1978 – 1996 рр.), декана філософського факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1977 – 1987 рр.), декана заочного факультету Національної Академії державного управління при Президентові України (1998 – 2002 рр.). Протягом 1972 – 1975 рр. працював заступником міністра УРСР, перебував на партійній роботі.

 • Обіймав посади професора філософського факультету (з 1977 р.), завідувача кафедри філософії гуманітарних наук (1978 – 1996 рр.), декана філософського факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1977 – 1987 рр.), декана заочного факультету Національної Академії державного управління при Президентові України (1998 – 2002 рр.). Протягом 1972 – 1975 рр. працював заступником міністра УРСР, перебував на партійній роботі.

 • З 1999 р. - професор кафедри філософії і методології державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України. Автор понад 320 наукових праць з проблем філософії, соціології, державного управління, політології, теорії культури. За його редакцією опубліковано навчальний посібник “Філософія” для студентів і аспірантів, який неодноразово перевидається і отримав схвальну оцінку науково-педагогічної громадськості.

 • Підготовив 55 кандидатів і докторів філософських наук та з державного управління.

 • Заступник голови Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій в Інституті вищої освіти НАПН України, член Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, член Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій в Національній академії державного управління при Президентові України (1999 -2006 р.р.). Академік Академії наук вищої школи України, Академік Української академії політичних наук; Лауреат комсомольської премії імені Миколи Островського; Нагороджений Міністерством освіти і науки України знаком “Петро Могила”; Нагороджений золотою медаллю імені Ушинського АПН України. Член експертної комісії з філософії, політології, соціології ВАК України; член редколегії ряду філософських журналів та збірників.

 • Заслужений працівник освіти України.доктор наук з державного управління, професор

 • доктор наук з державного управління, професор

 • 2001 р. – доцент, з 2009 р. – професор кафедри філософії і методології державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України.

 • Має значний досвід педагогічної, організаційної та науково-педагогічної роботи, регулярно бере участь у заходах з підвищення кваліфікації державних службовців.

 • Автор понад 100 публікацій, у тому числі 10 монографій, 12 навчально-методичних посібники з проблем філософії, політології, соціології та державного управління.

 • Брала активну участь у розробці проектів Законів України “Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади”, Адміністративно-процесуального кодексу України”, Постанов Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до положень про центральні органи виконавчої влади”, “Про систему центральних органів виконавчої влади” та Концепції проекту Закону України “Про лобіювання”.

 • Регулярно виступає експертом у діяльності Комітетів Верховної Ради України; Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України.

 • Член Спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій. Член редколегії ряду журналів та збірників у галузі державного управління.

 • Фахівець з проблем філософії, глобалізації та державного управління.З 1989 по 1999 роки працювала викладачем у вузах України.

 • З 1989 по 1999 роки працювала викладачем у вузах України.

 • З 1999 р. – доцент кафедри філософії і методології державного управління НАДУ при Президентові України, заступник завідувача кафедрою.

 • Має значний досвід педагогічної, організаційної та науково-педагогічної роботи, регулярно бере участь у заходах з підвищення кваліфікації державних службовців. Розробила та викладає навчальні дисципліни та модулі “Етика державного службовця”, “Етика державного управлінця”, “Етика в державному управлінні”, “Культура та етика публічного адміністрування”, “Філософія та етика державного управлінця”.

 • Автор понад 100 наукових праць, з них 7 монографій та 10 навчальних та навчально-методичних посібників. Бере активну участь у науково-практичних та методичних конференціях, круглих столах, семінарах з актуальних питань етики, філософії, політології, державного управління.

 • Підготувала 1 кандидата наук з державного управління.

 • Нагороджена Подякою та Почесною грамотою Київського міського голови, Почесними грамотами НАДУ.3 2004 р. - доцент кафедри філософії і методології державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України. Автор понад 180 наукових робіт у вітчизняних і зарубіжних виданнях. Пройшов спеціальну професійну підготовку і приймав участь у розробці систем оцінювання і управління якістю управління в урядових структурах, приймав участь в міжнародних проектах, що були присвячені порівняльному дослідженню ефективності і якості державного і муніципального управління в Україні, Росії і США, управлінського стресу в рамках Міжнародного колаборативного дослідження за участі 24 країн, психічного здоров’я під егідою Всесвітньої організації здоров’я, доступу до якісної освіти за програмою ПРООН. В.Саламатов має багатий досвід підготовки, управління і проведення якісних і кількісних емпіричних досліджень в галузі політичного менеджменту, державного управління, соціальної і політичної психології.

 • 3 2004 р. - доцент кафедри філософії і методології державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України. Автор понад 180 наукових робіт у вітчизняних і зарубіжних виданнях. Пройшов спеціальну професійну підготовку і приймав участь у розробці систем оцінювання і управління якістю управління в урядових структурах, приймав участь в міжнародних проектах, що були присвячені порівняльному дослідженню ефективності і якості державного і муніципального управління в Україні, Росії і США, управлінського стресу в рамках Міжнародного колаборативного дослідження за участі 24 країн, психічного здоров’я під егідою Всесвітньої організації здоров’я, доступу до якісної освіти за програмою ПРООН. В.Саламатов має багатий досвід підготовки, управління і проведення якісних і кількісних емпіричних досліджень в галузі політичного менеджменту, державного управління, соціальної і політичної психології.

 • Пройшов стажування у Інституті державного управління Карла Вінсона Університету Джорджії, США за програмою Фулбрайта (2004), Університеті Північного Лондону (1998), Інституті психіатрії Лондонського університету (1992), був учасником міжнародних тренінгових програм в Україні і за кордоном, які проводились вітчизняними і зарубіжними тренинговими організаціями (ПАУСІ, Центр лідерства Інституту державного управління Нідерландів, НАДУ, Інститут врядування ім.Карла Вінсона Університету Джорджії, Лінгвістичний центр ABC, Мережа шкіл і інститутів державного управління у центральній та східній Європі, ПРООН, PRFLD&UNCHS, Центр інновацій і розвитку, Університет Північного Лондону, Інститут психіатрії Лондонського університету, F. R. Pycelik, Північно американська асоціація з колаборативного вирішення конфліктів (CRC).

 • Учасник багатьох міжнародних конференцій і семінарів. Викладав в Академії праці і соціальних відносин, Національній академії державного управління при Президентові України. • 3 1999 р. - доцент кафедри філософії і методології державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України.

 • З 2005 р. – заступник завідувача кафедри філософії та методології державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України.

 • У 1995-2000 рр. - брав участь в розробці проектів Законів України “Про політичну рекламу”, “Про радіочастотний ресурс України”, “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України”, “Про Концепцію роздержавлення засобів масової інформації в Україні”. 1998 р. - стипендіат Федерального уряду Німеччини (програма TRANSFORM) по розробці програми наукового забезпечення адміністративної реформи в Україні. Протягом 1995-1998 рр. – був науковим консультантом Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення свободи слова та засобів масової інформації; з 1996-1999 рр. - головним спеціалістом управління наукових досліджень Української Академії державного управління при Президентові України; у 1998-2006 рр. - позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації.Кафедру створено у серпні 1999 року.

 • Кафедру створено у серпні 1999 року.

 • Місією кафедри є посилення гуманітарної складової професійної підготовки сучасних управлінських кадрів, підвищення їх філософсько-світоглядної та методологічної культури мислення у прийнятті державно-управлінських рішень та у виконанні своїх службових обов'язків.

 • Стратегічними цілями кафедри є: забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців через магістратуру та аспірантуру Академії засобами викладанням відповідних курсів.

 • Пріоритетними завданнями кафедри є:

 • якісна підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у галузі науки “державне управління” через докторантуру, аспірантуру та інститут здобувачів;участь у підготовці, перепідготовці та підвищені кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, вищих керівних кадрів;

 • участь у підготовці, перепідготовці та підвищені кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, вищих керівних кадрів;

 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень за визначеними пріоритетними напрямами розвитку галузі науки “Державне управління”;

 • забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування експертно-консультативними, інформаційно-аналітичними, науково-методичними та іншими послугами з питань теорії і практики державного управління, а також з інших питань, що стосуються навчальної, методичної та науково-дослідної роботи кафедри;

 • науково-методичне забезпечення оцінки професійної придатності та атестації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і керівників державних підприємств, установ, організацій.Механізмами реалізації вказаних цілей та завдань є:

 • Механізмами реалізації вказаних цілей та завдань є:

 • запровадження в учбовий процес сучасних методів і методик навчання;

 • взаємодія з органами державного управління та місцевого самоврядування у визначенні потреб, змісту, та особливостей підготовки управлінських кадрів;

 • постійне оновлення навчальних програм у контексті пріоритетних завдань розвитку Академії та на виконання рішень вищих органів державної влади;

 • нарощування та удосконалення кадрового потенціалу кафедри;

 • міжнародне співробітництво, насамперед із спорідненими кафедрами та академіями країн СНД.Для слухачів Академії членами кафедри розроблено та викладаються модулі

 • Для слухачів Академії членами кафедри розроблено та викладаються модулі

 • - на факультеті публічного адміністрування (за денною, заочною, вечірньо-заочною та заочно-дистанційною формами навчання):

 • нормативна дисципліна:

 • “Філософські проблеми державного управління”, який включає три основні кредити:

 • Соціально-філософський аналіз суспільного розвитку;

 • Методологія сучасного наукового пізнання в галузі державного управління;

 • Етика державного управлінця.

 • - в центрі дистанційного навчання:

 • нормативна дисципліна:

 • “Філософія та етика державного управління”;

 • “Методологія проведення наукових досліджень”.

 • факультативні дисципліни:

 • “Ідеологія, технологія та стиль в державному управлінні”;

 • “Оцінювання ефективності і якості адміністративного управління”;

 • “Інструменти організаційного розвитку: досвід США, Європи, України”.- на факультеті суспільно-політичного розвитку (за заочною та заочно-дистанційною формами навчання):

 • - на факультеті суспільно-політичного розвитку (за заочною та заочно-дистанційною формами навчання):

 • нормативна дисципліна:

 • “Логіка, методологія та методика наукових досліджень”;

 • “Етика в державному управлінні”.

 • Спеціалізація:

 • “Стратегія суспільного розвитку”, який включає три кредити:

 • Філософія державного управління;

 • Методологія та технологія стратегічного управління;

 • Культура та етика державного управління.

 • - в центрі дистанційного навчання:

 • нормативна дисципліна:

 • “Логіка, методологія та методика наукових досліджень”;

 • “Етика в державному управлінні”. • на факультеті публічного адміністрування МПА (за денною, заочною, вечірньо-заочною формами навчання):

 • нормативна дисципліна:

 • “Культура та етика публічного адміністрування”.

 • факультативна дисципліна:

 • “Методологічні засади досліджень в галузі публічної політики”.

 • Для аспірантів Академії викладаються наступні курси:

 • “Філософія”;

 • “Методи наукових досліджень”.

Протягом тривалого часу (1999 – 2009 рр.) кафедра приймала активну участь в організації методологічних семінарів Академії (наук. керів. - д.філос. н., проф., зав. кафедри Князєв В.М.) в яких приймали участь, такі відомі вчені громадські, політичні та державні діячі, як: Єхарунов Ю.І., Кремень В.Г., Безсмертний Р.П., Коліушко І.Б., Пухтинський М.О., а також іноземні фахівці Атаманчук Г.В. (РАДС при Президентові Росії), Зіммерман Р. (США) та на яких обговорювалися проблеми адміністративної та адміністративно-територіальної реформ, реформування системи освіти, розвитку місцевого самоврядування та наукового співробітництва з зарубіжними колегами.

 • Протягом тривалого часу (1999 – 2009 рр.) кафедра приймала активну участь в організації методологічних семінарів Академії (наук. керів. - д.філос. н., проф., зав. кафедри Князєв В.М.) в яких приймали участь, такі відомі вчені громадські, політичні та державні діячі, як: Єхарунов Ю.І., Кремень В.Г., Безсмертний Р.П., Коліушко І.Б., Пухтинський М.О., а також іноземні фахівці Атаманчук Г.В. (РАДС при Президентові Росії), Зіммерман Р. (США) та на яких обговорювалися проблеми адміністративної та адміністративно-територіальної реформ, реформування системи освіти, розвитку місцевого самоврядування та наукового співробітництва з зарубіжними колегами.

 • Вчені кафедри приймали активну участь у розробці концепцій адміністративної реформи в Україні, державної кадрової політики, проектів Законів України “Про політичну рекламу”, “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України”, “Про Концепцію роздержавлення засобів масової інформації в Україні” та інших.

 • Працівники кафедри систематично приймають участь в діяльності робочих груп з пріоритетних напрямів реформування системи державного управління. Ними видано підручник з філософії (під грифом МОН України), п'ять навчально-методичних посібників, п'ять монографій, численні статті у фахових наукових виданнях.1. Князєв В. М. Людина і технологія. – К. : Вікар, 1990. – 175 с.

 • 1. Князєв В. М. Людина і технологія. – К. : Вікар, 1990. – 175 с.

 • 2. Князєв В. М. Соціальна технологія та управління сучасними політичними процесами в Україні. – К. : НІСД, 1995. – 35 с.

 • 3. Князєв В. М., Бакуменко В. Д., Ралдугін Є. О., Бакаєв Ю. В. Сучасні проблеми державного управління: дослідження, технології, методики. – К. : Вид-во УАДУ, 1999. – 204 с.

 • 4. Князєв В. М., Павленчик П. Т., Пухтинський М. О. Розвиток місцевого самоврядування в Україні: стан, проблеми, перспективи. – К. : Логос, 2002. – 212 с.

 • 5. Князєв В. М., Луговий В. І., Бакуменко В. Д. та ін. Методологія державного управління: словник-довідник. - К. : Вид-во НАДУ, 2004. – 196 с.

 • 6. Князєв В. М., Василевська Т. Е., Ліпенцев А. В. Організаційна культура. Матеріали до лекцій. – К. : Вид-во НАДУ, 2007.

 • 7. Василевська Т. Е. Особистісні виміри етики державного службовця: монографія. – К. : НАДУ, 2008. – 336 с.

 • 8. Василевська Т. Е. Етика державного службовця: гендерний вимір // Гендерні аспекти державної служби: монографія/ М. Пірен, Н. Грицяк, Т. Василевська, О. Іваницька; Заг. ред. Б. Кравченко. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. – С. 133-178.

 • 9. Василевська Т. Е. Етика в державному управлінні (опорний конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни): Навчальний посібник.  К.: Центр навчальної літератури, 2004.  60 с.

 • 10. Войтович Р. В. Ідеологія, технологія та стиль у державному управлінні. Навчально-методичний посібник. – К. : Вид-во НАДУ, 2003. – 197 с.

 • 11. Войтович Р. В. Логіка, методологія і методика наукових досліджень (опорний конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни): Навчальний посібник. – К. : Міленіум, 2005. – 119 с.12. Войтович Р. В. Вплив глобалізації на систему державного управління: теоретико-методологічний аналіз: Монографія. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 640 с.

 • 12. Войтович Р. В. Вплив глобалізації на систему державного управління: теоретико-методологічний аналіз: Монографія. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 640 с.

 • 13. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

 • 14. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: Моногр. / За заг. ред. В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, - Міленіум, 2003. - 320 с.

 • 15. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Вступний модуль” підмодулю “Методологічні засади досліджень в галузі публічної адміністрації” (для слухачів спеціальності – “Публічне адміністрування” денної форми навчання) / Уклад.: В. М. Князєв, Ю. В. Бакаєв. К. : Вид-во НАДУ при Президентові України, 2007. – 96 с.

 • 16. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Вступний модуль” підмодулю “Культура та етика публічного адміністрування” (для слухачів спеціальності – “Публічне адміністрування” денної форми навчання) / Уклад.: В. М. Князєв, Т. Е. Василевська. – К. : Вид-во НАДУ при Президентові України, 2007 – 48 с.

 • 17. Надольний І. Ф., Пірен М. І., Войтович Р. В. Керівник в органах державного управління та місцевого самоврядування. (Опорний конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни): Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури Національної академії державного управління при Президентові України, 2004. – 68 с.

 • 18. Надольний І. Ф. Філософія. Словник–довідник (у співавторстві) / Наук. керівники проф. Надольний І. Ф., проф. Ключніков В. Н.. – К. : Дельта, 2006. – 160 с.19. Програма вступного іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів / Упоряд.: В. М. Князєв, І. Ф. Надольний, Р. В. Войтович, – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 17 с.

 • 19. Програма вступного іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів / Упоряд.: В. М. Князєв, І. Ф. Надольний, Р. В. Войтович, – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 17 с.

 • 20. Програма кандидатського іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів / Упоряд.: В. М. Князєв, І. Ф. Надольний, Р. В. Войтович.  К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 76 с.

 • 21. Розвиток людського ресурсу адміністративної реформи в Україні: стан і перспективи / М. І. Мельник (керівник авт. кол.), Ю. В. Бакаєв, Т. Е. Василевська та ін. - К. : Нора-прінт, 2002. – 160 с.

 • 22. Розвиток людського ресурсу – основа національної безпеки України / М. І. Мельник (керівник авт.кол), П. М. Копка, Ю. В. Бакаєв, В. М. Вакулич, Т. Е. Василевська та ін. – К. : Політконсалтінг, 2007. – С.108-117, 139-163.

 • 23. Саламатов В. О. Когнітивні моделі соціальної реальності в державному управлінні: сутність, можливості та механізми застосування: Монографія. - К. : Вид-во НАДУ, 2006. - 212 с.

 • 24. Саламатов В. О. Якість муніципального менеджменту як ресурс місцевого самоврядування / В. О. Саламатов // Зб. наук. пр. Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. О.Ю. Оболенського, С.В. Сьоміна. – К. : НАДУ, 2008. – Вип. 1. – С. 99–106.

 • 25. Саламатов В. О., Гірник А. М. Реконструкція цілей і факторів ефективності діяльності персоналу підрозділу центрального органу виконавчої влади // Конфліктологічна експертиза: теорія і методика. Вип 6. Київ, 2008, с. 59-71.

 • 26. Теоретичні та методологічні проблеми розробки і реалізації управлінських стратегій : монографія / за заг. ред. В. М. Князєва. – К. : НАДУ, 2008. – 240 с.

 • 27. Традиції демократичного врядування в історії українського державотворення : монографія / за заг. ред. В. М. Князєва. – К. : НАДУ, 2010. – 230 с.

 • 28. Філософія (навч. посібник) / І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко, І. В. Бойченко, В. М. Князєв та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 7-е вид. К. : Вікар, 2007 – 457 с.Схожі:

У штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри: у штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри iconУ штаті кафедри 5 професорів І 1 доцент. Персональний склад кафедри: у штаті кафедри 5 професорів І 1 доцент. Персональний склад кафедри

У штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри: у штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри iconСклад кафедри
Розпутенко Іван Васильович, д держ упр., проф., заслужений діяч науки і техніки України зав кафедри
У штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри: у штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри iconВиступ-презентація смирнової м.Є., доцента кафедри управління якістю освіти
...
У штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри: у штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри iconЛекція доцента кафедри педіатрії Воронцової Тамари олександрівни
Вплив різних факторів на ріст та розвиток ембріону, плода, дітей, дорослих різних вікових груп. Значення гігієнічних факторів (повітряного...
У штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри: у штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри iconПрофесор кафедри урології Професор кафедри урології
Ризик алергічних реакцій при призначенні лз збільшується пропорційно кількості одночасно призначених препаратів
У штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри: у штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри icon1952 р. – заснування кафедри радіофізики на базі новоствореного радіофізичного факультету 1952 р. – заснування кафедри радіофізики на базі новоствореного радіофізичного факультету
Професор, засновник та перший завідувач кафедри в 1952-72 р р., Лауреат Державної Премії СРСР 1986 р., Заслужений діяч науки І техніки...
У штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри: у штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри iconПрофесор кафедри Професор кафедри
Базедова системне автоімунне захворювання, що розвивається внаслідок вироблення антитіл до рецептора ттг І клінічно проявляється...
У штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри: у штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри iconЗвіт кафедри математики, фізики та інформатики за 2011-2012 навчальний рік Зав кафедрою Кириченко Т. Г. Проблема, над якою працювали вчителі кафедри
Міські – вчителі гімназії разом з колегами міста відвідали могилу та музей Остроградського
У штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри: у штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри iconФахівець з перекладу може працювати
Кафедра теорії та практики перекладу була створена на підставі ухвали Вченої Ради від 19. 07. 2004 р., протоколу №07/418 на базі...
У штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри: у штаті кафедри 4 професорів І 2 доцента. Персональний склад кафедри iconЗав кафедри проф. Федорців О.Є. Актуальність
Білково-енергетична недостатність у дітей раннього віку. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика Зав...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка