Л11 Електронні аналогові вимірювальні прилади


НазваЛ11 Електронні аналогові вимірювальні прилади
Дата конвертації23.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Л11

 • Електронні аналогові вимірювальні прилади


 • Електронні аналогові вимірювальні прилади

 • Електронні вольтметри 13

 • Реєструвальні аналогові вимірювальні прилади 47

 • Осциллограф 53 • Електронні аналогові вимірювальні приладиназивають АВП, в яких вимірювальна інформація перетворюється за допомогою аналогових електронних пристроїв:

 • називають АВП, в яких вимірювальна інформація перетворюється за допомогою аналогових електронних пристроїв:

 • вимірювальних підсилювачів

 • функціональних перетворювачів інформації

 • перетворювачів змінного струму в постійний, тощоВихідний сигнал таких приладів є неперервною функцією вимірювальної величини.

 • Вихідний сигнал таких приладів є неперервною функцією вимірювальної величини.

 • Застосовують для вимірювань практично всіх електричних величин:

 • напруги, струму, опору, потужності, частоти, кута фазового зсуву тощо.Внаслідок застосування електронних вузлів істотно розширюються їх функціональні можливості і забезпечується високий рівень метрологічних характеристик

 • Внаслідок застосування електронних вузлів істотно розширюються їх функціональні можливості і забезпечується високий рівень метрологічних характеристикперетворення вимірювального сигналу електронні АВП діляться на прилади

 • перетворення вимірювального сигналу електронні АВП діляться на прилади

 • прямого

 • зрівноважувального

 • змішаного перетворення

поділяють на дві великі групи:

 • поділяють на дві великі групи:

 • електронні АВП без електромеханічних вимірювальних механізмів

 • електронно-механічні АВП.АВП з електронними відліковими пристроями:

 • АВП з електронними відліковими пристроями:

 • електронно-променеві осцилографи

 • аналізатори спектра сигналів

 • оптоелектронні приладивимірювальні прилади являють собою поєднання

 • вимірювальні прилади являють собою поєднання

 • вимірювальної схеми з електронними вузлами і

 • магнітоелектричного вимірювального приладу, градуйованого в одиницях вимірюваної величини X. • Електронні вольтметринайпоширенішими є електронні

 • найпоширенішими є електронні

 • вольтметри постійного струму та

 • вольтметри змінного струму, зокрема, вольтметри :

 • середніх,

 • середньоквадратичних та

 • амплітудних значень змінних сигналів. • де коефіцієнт перетворення електронного вольтметра • номінальний коефіцієнт поділу вхідного подільника напруги

 • коефіцієнт підсилення підсилювача постійного струму

 • чутливість магнітоелектричного приладу до напруги.електронного вольтметра постійного струму досягає десятків мегаом, що дає змогу виконувати вимірювання у високоомних колах практично без споживання потужності від джерела сигналу.

 • електронного вольтметра постійного струму досягає десятків мегаом, що дає змогу виконувати вимірювання у високоомних колах практично без споживання потужності від джерела сигналу.Діапазон вимірюваних напруг - від одиниць нановольт до тисяч вольт

 • Діапазон вимірюваних напруг - від одиниць нановольт до тисяч вольт

 • Чутливість 0,1 нВ/под.

 • Електронні вольтметри постійного струму мають класи точності:

 • 0,5; 1,0; 1,5.як окремі прилади не виготовляються

 • як окремі прилади не виготовляються

 • Струм ІХ визначають опосередковано, вимірюючи спад напруги U на зразковому резисторі із відомим опором RH і обраховуючидля перетворення напруги змінного струму в напругу постійного струму застосовують перетворювачі

 • для перетворення напруги змінного струму в напругу постійного струму застосовують перетворювачі

 • середньовипрямлених

 • середньоквадратичних

 • амплітудних

 • значеньвключають перетворювачі середньовипрямлених значень (ПСВЗ), побудовані за схемами з одно- та двопівперіодними перетворювачами двополярного змінного сигналу uX (t) в однополярний.

 • включають перетворювачі середньовипрямлених значень (ПСВЗ), побудовані за схемами з одно- та двопівперіодними перетворювачами двополярного змінного сигналу uX (t) в однополярний.застосовують перетворювачі середньоквадратичних значень (ПСКЗ), а показ вольтметра дорівнює:

 • застосовують перетворювачі середньоквадратичних значень (ПСКЗ), а показ вольтметра дорівнює: • KB — квадратор;

 • І— інтегратор;

 • ДК— добувач кореня (коренюватор)

використовують перетворювачі амплітудних значень (ПАЗ) з відкритим та закритим входами

 • використовують перетворювачі амплітудних значень (ПАЗ) з відкритим та закритим входамиявляють собою діодно-конденсаторні випрямні схеми з однопівперіодним випрямленням, які будують із відкритим та закритим входами.

 • являють собою діодно-конденсаторні випрямні схеми з однопівперіодним випрямленням, які будують із відкритим та закритим входами.

 • Принципова різниця між цими схемами полягає в тому, що схема із відкритим входом пропускає сталу складову вхідного сигналу uBX(t), а із закритим входом - не пропускає.

показ вольтметра дорівнює

 • показ вольтметра дорівнює

показ вольтметра дорівнює

 • показ вольтметра дорівнює

 • де Um - амплітуда сигналу uX(t);

 • U0 - стала складова сигналу uX(t);

 • U'm -амплітуда змінної частини сигналу uX(t);для однопівперіодного випрямлення

 • для однопівперіодного випрямлення

 • для двопівперіодного випрямленняКоефіцієнт амплітуди

 • Коефіцієнт амплітуди

 • КА = Um / U

 • Коефіцієнт форми

 • КФ = U / UСВдля ПАЗ із відкритим входом

 • для ПАЗ із відкритим входом

 • для ПАЗ із закритим входом

 • - коефіцієнт амплітуди синусоїди;

 • Um і U0 - амплітуда і стала складова

 • сигналу u (t).Виникає при вимірюванні СКЗ сигналу несинусоїдної форми

 • Виникає при вимірюванні СКЗ сигналу несинусоїдної форми

 • за наявності в складі електронного вольтметра ПСВЗза наявності в складі електронного вольтметра ПАЗ

 • за наявності в складі електронного вольтметра ПАЗ

 • де - показ приладу;

 • U - СКЗ вимірюваного сигналу

 • - коефіцієнти форми та амплітуди синусоїдного сигналу;

 • - коефіцієнти форми та амплітуди вимірюваного сигналуЯкщо форма вимірюваного сигналу відома, то похибку δ, від впливу форми кривої сигналу можна виключити, коректуючи результат вимірювання

 • Якщо форма вимірюваного сигналу відома, то похибку δ, від впливу форми кривої сигналу можна виключити, коректуючи результат вимірювання

Границі допустимої основної зведеної похибки

 • Границі допустимої основної зведеної похибки

 • класи точності: 0,5; 1,0; 1,5; 2,5.складається із активної складової Rm та реактивної складової, зумовленої вхідною ємністю приладу Свх та індуктивністю Lвx струмопровідних провідників.

 • складається із активної складової Rm та реактивної складової, зумовленої вхідною ємністю приладу Свх та індуктивністю Lвx струмопровідних провідників.

 • на частоті 20 Гц є суто активним, становить 10...1000 МОм і залишається практично сталим до частоти сигналу 1 МГцпри частотах f>1 МГц він зменшується через збільшення шунтуючої дії вхідної ємності Свх, опір якої зменшується із зростанням частоти сигналу.

 • при частотах f>1 МГц він зменшується через збільшення шунтуючої дії вхідної ємності Свх, опір якої зменшується із зростанням частоти сигналу.

 • Нормальний частотний діапазон більшості вольтметрів становить 40 Гц...100 кГц, а робочий - 10Гц...ЗО МГц, однак може бути розширений до 1000 МГц.висока чутливість (за рахунок застосування електронних підсилювачів)

 • висока чутливість (за рахунок застосування електронних підсилювачів)

 • широкий діапазон вимірювання напруг - від одиниць мілівольт до сотень вольт;

 • широкий частотний діапазон вимірюваних напруг - від одиниць герц до тисячі мегагерцслабка залежність показів від частоти вимірюваної напруги в робочому діапазоні частот;

 • слабка залежність показів від частоти вимірюваної напруги в робочому діапазоні частот;

 • нехтовно мале власне споживання потужності, оскільки вони мають великий вхідний опір Rвx =10... 103 МОм і малу вхідну ємність Свх=1...4 пФ ·порівняно велика основна похибка (0,5...2,5 %)

 • порівняно велика основна похибка (0,5...2,5 %)

 • вплив зміни окремих елементів схеми на градуювання вольтметра

 • необхідність допоміжного джерела живлення

 • різке збільшення основної похибки (до 25 %) при частотах сигналів більше ніж 1 ГГц. • Реєструвальні аналогові вимірювальні прилади- зображення вимірювальної інформації у формі видимих або прихованих символів, розміщених на деяких матеріальних носіях (папері, магнітній або фотоплівці тощо).

 • - зображення вимірювальної інформації у формі видимих або прихованих символів, розміщених на деяких матеріальних носіях (папері, магнітній або фотоплівці тощо).- засіб вимірювання для вимірювання й автоматичного запису значень вимірюваних величин, які можуть змінюватись у часі.

 • - засіб вимірювання для вимірювання й автоматичного запису значень вимірюваних величин, які можуть змінюватись у часі.

 • Реєструвальний вимірювальний прилад - прилад, в якому передбачена реєстрація показів.використовують геометричні, фізичні та цифрові символи.

 • використовують геометричні, фізичні та цифрові символи.

 • Геометричними символами є відрізки ліній і кута,

 • фізичними - інтенсивність намагнічування та кольорового забарвлення, ступінь почорніння фотоплівки тощо,

 • цифровими - цифри, букви, значки та їх комбінації за певними системами числення.полягає в дії реєструвального органа на носій.

 • полягає в дії реєструвального органа на носій.

 • Основними способами дії руєструвального органа на носій інформації є

 • нанесення шару речовини

 • зняття шару речовини

 • зміна фізичного стану речовини носія

 • ОсциллографУстройство электроннолучевой трубки

непрерывной (автоколебательной)

 • непрерывной (автоколебательной)

 • ждущей

 • однократнойВнутренняя

 • Внутренняя

 • Внешняя

 • где b – ширина лини луча, мм (указана в технических характеристиках осциллографа); l – размер изображения, мм;Схожі:

Л11 Електронні аналогові вимірювальні прилади iconЛ9-10 аналогові вимірювальні прилади
Принцип дії полягає у перетворенні електромагнітної енергії вимірювального сигналу в механічну енергію переміщення рухомої частини...
Л11 Електронні аналогові вимірювальні прилади iconЛ13 Вимірювальні прилади порівняння
Залежно від наявності чи відсутності напруги в індикаторній діагоналі у момент відліку вимірюваної величини мости поділяють на
Л11 Електронні аналогові вимірювальні прилади icon1 Забороняється залишати увімкненими прилади без нагляду; 2 нагрівальні прилади можна встановлювати тільки на негорючій підставці достатньої товщини; 3 електронагрівальні прилади не можна ставити під розеткою

Л11 Електронні аналогові вимірювальні прилади iconЕлектровимірювальні прилади можна класифікувати: За родом вимірювальної сили
Електровимірювальні прилади це такі прилади технічні засоби, які виробляють сигнали вимірювальної інформації у формі, що доступна...
Л11 Електронні аналогові вимірювальні прилади iconПрезентація досвіду роботи Вчителя Баранівецького нвк
Аудіовізуальні засоби, що об'єднують зображення із звуком: звуковий фільм чи телебачення. Засоби, що автоматизують процес навчання,...
Л11 Електронні аналогові вимірювальні прилади iconЛ12 Цифрові вимірювальні прилади
Вся електроніка в основному працює з електричними сигналами, Аналоговий сигнал може приймати будь-які значення в певних межах (наприклад,...
Л11 Електронні аналогові вимірювальні прилади iconНесправні газові та електричні прилади; несправні газові та електричні прилади
Якщо пожежа невелика, вогонь можна просто затоптати, залити водою, засипати піском чи накрити покривалом
Л11 Електронні аналогові вимірювальні прилади iconЕлектронні хмари – атомні орбіталі
Електрон має подвійну природу (дуалізм)- частинки і хвилі. Електрони немов "розмазані" в просторі і утворюють електронні хмари атомні...
Л11 Електронні аналогові вимірювальні прилади iconСучасні електронні словники, як правило, надають користувачу такі можливості: Сучасні електронні словники, як правило, надають користувачу такі можливості
Сучасні електронні словники, як правило, надають користувачу такі можливості: вибирати напрямок перекладу з набору мов, словники...
Л11 Електронні аналогові вимірювальні прилади iconЕлектро-нагрівальні прилади Електро-нагрівальні прилади


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка