Виконала студентка групи 3ЕП1 Кубай Марина Законодавство України про вибори


НазваВиконала студентка групи 3ЕП1 Кубай Марина Законодавство України про вибори
Дата конвертації23.02.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


Виконала

студентка групи 3ЕП1

Кубай Марина

Законодавство України про вибори:Вибори

Вибори — передбачена конституцією та законами форма прямого народовладдя, за якою шляхом голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління (самоврядування).

В історії відомі різні шляхи здійснення безпосередньої демократії. Найдавніший — це народні збори, де кожен міг висловлювати свою думку. Це було ще в часи первіснообщинного ладу, де на загальних зборах роду обиралися старійшини, пізніше — і воєначальники. У стародавніх Греції та Римі громадяни голосували піднятими руками або кидали у величезний глек чорні і білі боби. У Великому Новгороді голосували криком. Звідси походить саме поняття «голосувати» — подавати голос, кричати. Перемагав на виборах той кандидат, за якого голосніше кричали. На Запорізькій Січі, голосуючи, козаки кидали шапки на купи — «за» і «проти». З часом процедура виборів ускладнилась.

В історії відомі різні шляхи здійснення безпосередньої демократії. Найдавніший — це народні збори, де кожен міг висловлювати свою думку. Це було ще в часи первіснообщинного ладу, де на загальних зборах роду обиралися старійшини, пізніше — і воєначальники. У стародавніх Греції та Римі громадяни голосували піднятими руками або кидали у величезний глек чорні і білі боби. У Великому Новгороді голосували криком. Звідси походить саме поняття «голосувати» — подавати голос, кричати. Перемагав на виборах той кандидат, за якого голосніше кричали. На Запорізькій Січі, голосуючи, козаки кидали шапки на купи — «за» і «проти». З часом процедура виборів ускладнилась.

Громадяни держави, що мають право брати участь у виборах, є виборцями. Коло виборців, що збирається голосувати чи голосує за певну політичну партію на парламентських, президентських чи місцевих виборах, називається електоратом (лат. elector — виборець).

Громадяни держави, що мають право брати участь у виборах, є виборцями. Коло виборців, що збирається голосувати чи голосує за певну політичну партію на парламентських, президентських чи місцевих виборах, називається електоратом (лат. elector — виборець).

Громадяни беруть участь у виборах на основі виборчого права.

Виборче право — це система нормативно-правових актів, що встановлюють та регулюють права виборців у формуванні виборних органів державної влади на місцевого управління (самоврядування).

Завдяки виборам, що є формою безпосереднього народовладдя, одержують можливість функціонувати на законних підставах органи представницької демократії.

Завдяки виборам, що є формою безпосереднього народовладдя, одержують можливість функціонувати на законних підставах органи представницької демократії.

З часом утвердились певні вимоги і правила, виконання яких покликано забезпечити об'єктивне виявлення волі виборців, утруднити чи зробити неможливою фальсифікацію результатів виборів. Найважливіші з них закріплено у конституціях демократичних держав. Сукупність таких конституційних норм утворює конституційний інститут виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Норми цього інституту можна поділити на декілька груп:

 • норми, які закріплюють основні вимоги і правила, пов'язані з самою процедурою проведення виборів;

 • норми, що визначають коло осіб, які наділяються активним виборчим правом, тобто правом обирати представників до органів держави та органів місцевого самоврядування;

 • норми, що визначають коло осіб, які наділяються пасивним виборчим правом, тобто правом бути обраними до органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи на виборну посаду.Вибори в Україні

Характерною рисою української виборчої системи є наявність у виборця можливості проголосувати проти всіх кандидатів; це положення існувало з радянських часів і досі ніколи не скасовувалось. Голосування в Україні завжди було добровільною справою виборців, а не юридичним обов'язком; крім того, у випадках фальсифікацій тиск щодо спонукання брати участь у виборах часто застосовувався в поєднанні з незаконними вимогами проголосувати за певного кандидата.

Зараз в Україні обираються

населенням на виборах такі

органи влади та посадові особи:
 • Президент України;

 • Верховна Рада України;

 • міські, селищні та сільські голови;

 • Верховна Рада Автономної Республіки Крим

 • всі місцеві ради — обласні, районні, міські, районні в містах, селищні, сільські.Президент

обирається за системою абсолютної більшості. Якщо ніхто не набирає абсолютної більшості від числа тих, що голосували, призначається другий тур, у який виходять двоє кандидатів, що набрали найбільше голосів. У другому турі для перемоги достатньо відносної більшості, і кількість голосів, поданих проти обох кандидатів, не грає ніякої ролі для визначення переможця.

Так само, передбачається повторна виборча кампанія, якщо у другому турі обидва кандидати набрали однакову кількість голосів.

Верховна Рада України

обирається за пропорційною системою з прохідним бар'єром у 3% від числа тих, що взяли участь у голосуванні. За такою ж системою і з таким самим прохідним бар'єром обираються половина Верховної Ради Автономної Республіки Крим і половина від кожної з усіх інших місцевих рад, крім селищних і сільських; інша половина кожної з цих рад обирається за мажоритарною системою відносної більшості. Селищні та сільські ради обираються повністю за мажоритарною системою.

Міські, селищні та сільські голови обираються за системою відносної більшості: перемагає той, хто набрав найбільше голосів, але за умови, що за нього проголосувало більше виборців, ніж проти всіх. При цьому повторне голосування (тобто другий тур) передбачено лише для випадку однакового числа голосів, поданих за кількох найуспішніших кандидатів.

Міські, селищні та сільські голови обираються за системою відносної більшості: перемагає той, хто набрав найбільше голосів, але за умови, що за нього проголосувало більше виборців, ніж проти всіх. При цьому повторне голосування (тобто другий тур) передбачено лише для випадку однакового числа голосів, поданих за кількох найуспішніших кандидатів.

Селищні та сільські ради

обираються за мажоритарною системою з одномандатними округами, причому система визначення переможця в окрузі точно така ж, як і для міських, селищних і сільських голів.

Виборча система

- це порядок формування виборних органів держави та органів місцевого управління (самоврядування) на основі конституції та законів. Розрізняють такі виборчі системи: мажоритарна, пропорційна, змішана.

Мажоритарна система

— система визначення результатів виборів, завдяки якій депутатські мандати (один або кілька) отримують тільки ті кандидати, які отримали встановлену законом більшість голосів, а усі інші кандидати вважаються не обраними.

Мажоритарні системи можуть бути:

 • відносної більшості - обраним вважається депутат, який отримав найбільшу кількість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, а у випадку рівності голосів питання вирішується шляхом жеребкування або проведенням повторних виборів (Україна та більшість інших країн світу);абсолютної більшості - обраним вважається депутат, за якого проголосувало більше половини виборців, що прийшли на вибори. У разі, якщо жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів, організовуються повторні вибори, в яких беруть участь 2 кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів (Франція, вибори Палати представників Австралії);

 • абсолютної більшості - обраним вважається депутат, за якого проголосувало більше половини виборців, що прийшли на вибори. У разі, якщо жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів, організовуються повторні вибори, в яких беруть участь 2 кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів (Франція, вибори Палати представників Австралії);

 • кваліфікованої більшості - обраним вважається кандидат або список, який отримав певну кваліфіковану більшість голосів виборців, яка є більшою за абсолютну (2/3, ¾). Зустрічається дуже рідко через її низьку результативність. Застосовується у Чилі, до 1993 року в Італії при виборах Сенату.Пропорційна система

— система визначення результатів виборів, при якій депутатські мандати розподіляються між партіями пропорційно кількості поданих за них голосів виборців у багатомандатному окрузі. Тобто чим більший відсоток голосів отримала партія на виборах, тим більший відсоток депутатів вона буде мати у парламенті.

Розрізняють:

 • з жорстокими списками - виборець голосує за список партії в цілому. У виборчому бюлетні вказуються тільки назви партій, певна кількість перших кандидатів за партійним списком

(Іспанія, Ізраїль, Україна);
 • з префенціями - надає можливість виборцю голосувати не лише за конкретну партію, а й робити помітку навпроти номеру того кандидата від цієї партії, якому він віддає свій голос (Фінляндія, Бельгія, Нідерланди);

 • з напівжорстокими списками передбачає можливість голосування як за списком у цілому, так і визначати префенції, помітивши або вписавши прізвища одного чи кількох кандидатів (Швейцарія, Австрія, Італія).Змішана система

— система визначення результатів виборів, яка передбачає поєднання у собі елементів мажоритарної та пропорційної систем. Використовується у понад 20 країнах світу.

Одним із найпоширеніших варіантів змішаної системи є рівне комбінування, що передбачає обрання половини депутатів мажоритарним шляхом, а іншої — пропорційним. Так обираються парламенти ФРН, Литви, Болгарії, Грузії.

Але існують також інші:

 • система з єдиним голосом - у багатомандатному окрузі виборець голосує лише за одного кандидата, а не за список;

 • система з обмеженим голосуванням - виборці мають право обирати кількох кандидатів з одного бюлетеня, але їх має бути менше ніж кількість місць для заповнення

(вибори в Україні до обласних рад);
 • кумулятивна система - виборець має стільки голосів стільки мандатів у окрузі і він може їх поділили між усіма кандидатами, а може віддати всі свої голоси одному кандидату.Кандидати на посаду Вінницького міського головиКандидати в депутати за партійними списками:

 • До міської ради

Партія регіонів

1. Кравець Олександр – заступник голови Ленінської райадміністрації

2. Кривов'яз Тамара – головний лікар міської дитячої поліклініки №1

3. Астахов Андрій – директор науково-виробничого центру метрології та стандартизації

4. Степаненко Володимир – голова Вінницького відділення Всеукраїнської громадської організації "Ліга оцінщиків землі"

5 .Капітан Олександр – директор видавництва «Логос»

Кандидати в депутати за партійними списками:

 • До міської ради

«Батьківщина»

1. Іорданов Юрій –

начальник міського управління енергетики, транспорту та зв’язку

2. Шамрай Володимир –

лікар Вінницького обласного онкодиспансеру

3. Тєлєга Лариса –

гендиректор виробничо-комерційне підприємства «Троян»

4. Тихонюк Микола – гендиректор ПП «Океан»

5. Пустовіт Іван - директор «Егаско»Кандидати в депутати за партійними списками:

 • До міської ради

«Совість України»

1. Гройсман Володимир – міський голова Вінниці

2. Моргунов Сергій –

секретар міськради

3. Івасюк Ігор - начальник управління освіти та науки облдержадміністрації

4. Космина Наталя –

головний редактор «Вінницької газети»

5. Жупанов Олександр – головний лікар обласної клінічної лікарні ім. ПироговаКандидати в депутати за партійними списками:

 • До міської ради

"Свобода"

1. Бойдаченко Антон - підприємець

2. Базелюк Володимир - підприємець

3. Балан Анатолій – громадський діяч

4. Стефанкова Наталя - керівник секретаріату обласної організації ВО "Свобода"

5. Сушинський Владислав - магістрант Вінницького державного педагогічного університетуКандидати в депутати за партійними списками

 • До міської ради

«Фронт змін»

1. Павлюк Василь -

директор "Мир фото"

2. Жейда Ганна –

начальник юридичного

відділу концерну "Поділля"

3. Янченко Михайло – директор ТОВ з тепло- та водопостачання «Дельфін»

4. Голуб Ігор –

директор радіокомпанії

"Місто над Бугом"

5. Гулько Олег –

директор кадрового агентства "Забаганка"

Схожі:

Виконала студентка групи 3ЕП1 Кубай Марина Законодавство України про вибори iconДоповідь на тему: “Технологія цифрових підписів” Виконала: студентка групи снс-43
Відповідно до статті 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»
Виконала студентка групи 3ЕП1 Кубай Марина Законодавство України про вибори iconВиконала студентка денної форми навчання
...
Виконала студентка групи 3ЕП1 Кубай Марина Законодавство України про вибори iconВиконала: Виконала: Студентка 2 курсу 5 групи

Виконала студентка групи 3ЕП1 Кубай Марина Законодавство України про вибори iconІнтегрування дробові раціональних функцій Виконала студентка 7 групи 1 курсу Фадєєва Оксана План

Виконала студентка групи 3ЕП1 Кубай Марина Законодавство України про вибори iconМіжнародна економіка. Економічні взаємодії країн (виконала Улютіна О. О. Студентка ІV курсу 6104 11 групи)

Виконала студентка групи 3ЕП1 Кубай Марина Законодавство України про вибори iconНа тему: Дієприкметник Виконала студентка групи 2-а Інституту філології та журналістики Вернюк Юлія Дієприкметник
Мета уроку: поглибити знання учнів про дієприкметники, пояснити відмінність між активними й пасивними дієприкметниками, правила їх...
Виконала студентка групи 3ЕП1 Кубай Марина Законодавство України про вибори iconВиконала Студентка 6 курсу ІІ групи
Розроблення критеріїв виробництва екологічно-чистої продукції в умовах харчового виробництва
Виконала студентка групи 3ЕП1 Кубай Марина Законодавство України про вибори iconРегіональні ринки праці Виконала студентка групи уп-871
Метою курсової роботи є дослідження основних характеристик регіональних ринків праці України, механізмів їх регулювання та рекомендацій...
Виконала студентка групи 3ЕП1 Кубай Марина Законодавство України про вибори iconВиконала студентка групи 2-у інститут філології й журналістики Мінарська Алла
...
Виконала студентка групи 3ЕП1 Кубай Марина Законодавство України про вибори iconМіграційна політика Виконала роботу студентка групи уп-871: Лутай К. С. Керівник роботи: Ракова Л. Н
Цілью даної роботи : є вивчення і освоєння всіх аспектів трудової міграції і міграційної політики

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка