Дисципліна “Логістика ” для спеціальності


НазваДисципліна “Логістика ” для спеціальності
Дата конвертації23.02.2013
Розмір444 b.
ТипПрезентации


Дисципліна “Логістика

 • для спеціальності

 • 6.100400 “Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)”


Структура дисципліниМета викладання навчальної дисципліни

 • Предметом вивчення "Логістики" є загальні закономірності розвитку ло-гістичних систем, особливості та тенденції управління та оптимізація матеріальних потоків.

 • Метою вивчення логістики є забезпечення достатнього рівня компетенції бакалаврів з планування, організації, управління, контролю і регулювання руху матеріальних та супроводжуючих їх інформаційних і фінансових потоків в просторі і часі від первинного джерела до кінцевого споживача.Завдання вивчення навчальної дисципліни

 • набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії та тактики логістики;

 • опанування студентами методичним інструментарію розробки та реалізації завдань логістики;

 • оволодіння навичками логістичного мислення та розробки пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування;

 • набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

 • Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області управлыння транспортом. Навчальна дисципліна "Логістика" формує у майбутнього фахівця системне мислення щодо наскрізного управління матеріальними та супроводжуючими їх інформаційними і фінансовими потоками, навички використання логісти-чного підходу в управлінні потоками в сферах виробництва та обігу, інтеграції різних видів діяльності та координації діяльності різних функціональних підрозділів фірми або міжфірменної взаємодії з метою мінімізації загальних витрат та підвищення системної ефективності.В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні принципи логістичного підходу, концепцію та методологію логістики; особливості логістичного менеджменту та його місце в системі менеджменту фірми; передумови створення та особливості функціонування логістичних систем; функціональні області логістики; інформаційне, технічне, організаційне, правове забезпечення логістичного підходу до управління фірмою з метою економії трудових, матеріальних, грошових та енергетичних ресурсів, підвищення ефективності управління на різних рівнях, забезпечення необхідної якості споживчих благ; тенденції розвитку глобальної логістики.В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

 • В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: організовувати спільну діяльність підрозділів підприємства по ефективному просуванню продукції в ланцюзі "закупка сировини - виробництво продукції - розподіл - збут - споживання" на основі інтеграції і координації операцій і функцій; проектувати створення логістичної системи та визначати оптимальні параметри її функціонування; проводити правильний вибір постачальника та умов поставки, транспортних засобів та шляхів доставки, координувати процеси поставки з виробничими процесами, визначати раціональні рівні запасів та умови їх зберігання; управляти інформаційними та фінансовими потоками, узгоджувати їх з матеріальними потоками та потоками послуг.Зміст навчальної дисципліни

 • Модуль №1 „Основи теорії логістики”

 • Модуль №2 „Базові функції логістики”

 • Модуль №3 „Забезпечуючі функції логістики”Список рекомендованої літератури

 • 1. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 608 с.

 • 2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебн.пособ. - М., 1999. - 230 с.

 • 3. Логистика: Учебн.пособие /Под ред. Б.А.Аникина. - М.:, ИНФРА-М, 1997. -327 с.

 • 4. Основы логистики: Учебн. пособие /Под ред. Л.Б.Миротина, В.И.Сергеева. -М.: ИНФРА-М, 1999. - 2000 с.

 • 5. Практикум по логистике: Учебн. пособие /Под ред. Б.А.Аникина. - М.: ИНФРА-М, 1999с.-270с.

 • 6. Гаджинский А. М. Практикум по логистике. - М.: Информ.-внедренч. центр "Маркетинг", 1999.

 • 7. Крикавський Є. Логістика: Навч.посібник. - Львів: Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1999. - 264 с.

 • 8. Логістика. Журнал.

 • 9. Бизнес и логистика. - Сборники материалов международной конференции. -М.: МАДИ, 1998., 1999., 2000.

 • 10. Леншин И.А. Основы лоистики: Учебное пос. - М.: Машиностроение, 2002. - 464 с.

 • 11. Джонсон Дж., Вуд Д.Ф, Вордлоу Д.Л., Мерфи П.Р. Современная логистика, 7-е издание: Пер. с англ. - М.: Изд.дом "Вильямс", 2002. - 624 с.

 • 12. Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок: Пер. с англ. - М. ЗАО "Олимп-Бизнес", 2001. - 640 с.

 • 13. Семененко А.И. Предпринимательская логистика. - СПб.: Политехника, 1997. - 349 с.

 • 14. Крикавський Євген. Логістика підприємства. Навч.посібник. - Львів, ДУ "Львівська політехніка", 1996. - 160 с.

 • 15. Промышленная логистика. /Под ред. А.А.Колобова. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.З. Баумана, 1997. - 204 с.Схожі:

Дисципліна “Логістика ” для спеціальності iconДисципліна “Вступ до спеціальності” для спеціальності
Мета викладання дисципліни "Вступ до спеціальності" полягає в прискоренні адаптації студентів до умов вузівського життя, ознайомлення...
Дисципліна “Логістика ” для спеціальності iconДисципліна “Функціональна логістика”

Дисципліна “Логістика ” для спеціальності iconДисципліна “Введення в дослідження операцій в транспортних системах ” для спеціальності
Предметом вивчення дисципліни є моделі та методи системного аналізу, способи дослідження й оптимізації операцій
Дисципліна “Логістика ” для спеціальності iconДисципліна “Введення в дослідження операцій в транспортних система ” для спеціальності
Предметом вивчення дисципліни є моделі та методи системного аналізу, способи дослідження й оптимізації операцій
Дисципліна “Логістика ” для спеціальності iconДисципліна “Логістичне обслуговування” для спеціальності
Мета викладання курсу "Логістичне обслуговування" полягає у формування знань і навичок організації та технології логістичного обслуговування...
Дисципліна “Логістика ” для спеціальності iconІєрархія продуктів Логістика
Виробництво для поповнення запасу промисловість із безперервним виробництвом Структура продукту
Дисципліна “Логістика ” для спеціальності iconІсторія медицини І фармації вступ до спеціальності
...
Дисципліна “Логістика ” для спеціальності iconФармацевтична логістика

Дисципліна “Логістика ” для спеціальності iconІєрархія продуктів Логістика

Дисципліна “Логістика ” для спеціальності iconДослідження концептуальних основ запровадження спеціальності 150107 “Публічне адміністрування” для професійноїдіяльності у сфері публічного управління
Тема ндр: «Дослідження концептуальних основ запровадження спеціальності 150107 \"Публічне адміністрування\" для професійноїдіяльності...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка