Піратство в мережі Інтернет Піратство в мережі Інтернет


НазваПіратство в мережі Інтернет Піратство в мережі Інтернет
Дата конвертації25.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПіратство в мережі Інтернет

 • Піратство в мережі Інтернет

  • Що таке піратство
  • Шляхи розповсюдження піратської продукції із застосуванням мережі Інтернет
   • Розповсюдження фізичних примірників творів через Інтернет
   • Розповсюдження цифрових примірників творів через Інтернет
  • Причини піратства в мережі Інтернет
 • Рівень піратства та його вплив на індустрію Порівняльна таблиця характерних рис незаконного розповсюдження творів на фізичних носіях та цифрових копій через Інтернет.

 • Стратегії по боротьбі з піратством в мережі Інтернет

   • Захист об'єктів авторського права і суміжних прав від незаконного розповсюдження в мережі Інтернет.
   • Захист порушених в мережі Інтернет прав на об'єкти авторського права і суміжних прав


 • Сергей Кулеш. Легализация электронных книг

 • http://www.itc.ua/node/37713

 • Google Book Settlement

 • http://books.google.com/booksrightsholders/

 • Life in the shadow of the Google Books Settlement

 • http://cyber.law.harvard.edu/interactive/events/2009/07/Googleopening

 • Люси Гибо. Когда будет введено трансграничное

 • лицензирование авторского права и смежных прав в

 • Европе?

 • www.unesco.ru/files/docs/clt/copyrightAprJune2005/e-bull_01-02-05.pdfА. Волков. Анализ структуры авторского права использования произведения пользователями пиринговых сетей // ИС. Авторское право и смежные права" №7, 2009 – С. 41-46

 • А. Волков. Анализ структуры авторского права использования произведения пользователями пиринговых сетей // ИС. Авторское право и смежные права" №7, 2009 – С. 41-46

 • pazzive's journal http://pazzive.livejournal.com/

 • О. Паферова, Е. Соколова. Защита авторского права, нарушенного в Интернете. Практика российских арбитражных судов // ИС. Авторское право и смежные права" №7, 2009 – С. 56-62 • Во Франции принят переработанный законопроект о

 • блокировании доступа в Интернет распространителей

 • пиратского контента

 • http://www.itc.ua/node/39416

 • http://expert.com.ua/36080.html

 • Loi Création et Internet (HADOPI)

 • http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Cr%C3%A9ation_et_Internet

 • DADVSI (Loi sur le Droit d'Auteur et les Droits Voisins dans la

 • Société de l'Information)

 • http://en.wikipedia.org/wiki/DADVSI • Berkman Center for Internet and Society at Harvard University

 • (podcasts)

 • http://cyber.law.harvard.edu/interactive

 • Free and legal music downloads – Jamendo

 • http://www.jamendo.com

 • Similar site in Russia "Круги":

 • http://kroogi.ru/

 • Вільні аудіокниги

 • http://bibe.ru/

 • http://audiocloset.com/ • Діяльність веб-сайтів з використанням об’єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, але без порушення прав на них (які об’єкти використовуються, які права необхідно мати, як знайти правовласника, форма та зміст авторського договору, винагорода за використання прав та об’єктів).

 • Виявлення та фіксація факту порушення прав на об’єкти авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет (які права порушено, хто порушив права, як розшукати порушника). • Претензійно-позовна робота (досудове врегулювання спору, вирішення спору в суді).

 • Взаємодія правовласника з Інтернет-провайдером та контент-провайдером.

 • Аспекти авторського права та суміжних прав у діяльності відомих Інтернет-проектів (Google Books, YouTube, Wikipedia, Jamendo, соціальні мережі, сервіси типу Rapidshare, торрент-трекери, подкаст-термінали тощо). • Антипіратська ініціатива Руслани (розділ сайту “Преса”)

 • http://www.ruslana.ua/ua/press.php?ln=0&pr=6

 • Мировое соглашение Google Книги

 • http://www.googlebooksettlement.com/r/home?cfe_set_lang=1&hl=ru • Що таке Інтернет?

 • Що таке піратство?Глобальна

 • Глобальна

 • Анонімна

 • Багатофункціональна

 • Спеціально неврегульована

 • Цифрова мережа30.06.2009 - 1,668,870,408 користувачів, або 24.7 % населення світу

 • 30.06.2009 - 1,668,870,408 користувачів, або 24.7 % населення світу

 • Темп росту кількості користувачів з 2000 р. по 2009 р.- 362.3 %

 • (http://www.internetworldstats.com/stats.htm)

 • 07.2006 - 439,286,364 хостів

 • 11.2006 - 101,435,253 сайтів • Кіберпростір – віртуальний світ цифрової чи електронної комунікації, зв'язаної з глобальною інформаційною інфраструктурою.

 • (Рекомендація по розвитку та використанні багатомовності і загальному доступі до кіберпростору. Юнеско)Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

 • Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

 • Стаття 1 Закону України“Про телекомунікації”Виключне право на відтворення у цифровій формі (Стаття 1(4) Договору ВОІВ про авторське право та узгоджені заяви до неї, статті 7,11,16 Договору ВОІВ про виконання і фонограми та узгоджені заяви стосовно до них)

 • Виключне право на відтворення у цифровій формі (Стаття 1(4) Договору ВОІВ про авторське право та узгоджені заяви до неї, статті 7,11,16 Договору ВОІВ про виконання і фонограми та узгоджені заяви стосовно до них)

 • Право на отримання винагороди за публічне сповіщення (Стаття 11 bis Бернської конвенції, стаття 15 Договору ВОІВ про виконання і фонограми)

 • Право на надання доступу (Стаття 8 Договору ВОІВ про авторське право, статті 10, 14 Договору ВОІВ про виконання і фонограми )Піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення;

 • Піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення;

 • Стаття 50 Закону України “Про авторське право і суміжні права”   • Чи розповсюджується визначення “піратства” в Законі України “Про авторське право і суміжні права” на цифрове середовище та мережу Інтернет? • Опублікування твору, фонограми, відеограми - випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами.

 • Стаття 1 Закону України “Про авторське право і суміжні права” • Відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер

 • Стаття 1 Закону України “Про авторське право і суміжні права” • Розповсюдження об'єктів авторського права і (або) суміжних прав - будь-яка дія, за допомогою якої об'єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об'єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об'єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором

 • Стаття 1 Закону України “Про авторське право і суміжні права” • Контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми - примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися

 • Стаття 1 Закону України “Про авторське право і суміжні права”Піратство в мережі Інтернет

 • Піратство в мережі Інтернет

 • Опублікування твору, фонограми, відеограми - випуск в обіг виготовлених електронними чи іншими способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами

 • Відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер

 • Розповсюдження об'єктів авторського права і (або) суміжних прав - доведення об'єктів авторського права і суміжних прав до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об'єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором

 • Здійснені з порушенням авторського права і суміжних правПорушення авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет:

 • Порушення авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет:

 • Розповсюдження контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм на фізичних носіях за допомогою мережі Інтернет

 • Опублікування, відтворення, розповсюдження конрафактних примірників творів, фонограм, відеограм через ІнтернетРозповсюдження контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм на фізичних носіях за допомогою мережі Інтернет:

 • Розповсюдження контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм на фізичних носіях за допомогою мережі Інтернет:

 • Інтернет – ринки (Ebay)

 • Форуми

 • Розповсюдження інформації про продаж контрафактних примірників шляхом розсилок електронної поштиОпублікування, відтворення, розповсюдження конрафактних примірників творів, фонограм, відеограм через Інтернет:

 • Опублікування, відтворення, розповсюдження конрафактних примірників творів, фонограм, відеограм через Інтернет:

 • Завантаження творів в мережу та з мережі

 • Глибокі посилання (deep links)

 • Пересилка творів електронною поштою

 • Порушення при публічному сповіщенні творів в мережі

 • P2P мережі • Peer-to-Peer (P2P) – це технологія яка дозволяє здійснювати пошук цифрових об'єктів та надавати доступ до цих об'єктів напряму від користувача до користувачаЦентралізована P2P мережа (Napster)

 • Централізована P2P мережа (Napster)Централізована P2P мережа (Napster)

 • Централізована P2P мережа (Napster)

 • Завантажує список об'єктів на центральний сервер, де вони стають стають доступними для інших користувачів.

 • Здійснює пошук об'єктів на центральному сервері.

 • Отримує інформацію від центрального сервера, де знаходиться інформація, що потрібна.

Централізована P2P мережа (Napster)

 • Централізована P2P мережа (Napster)

 • Здійснює пряме завантаження об'єкта з іншого користувача.

 • При цьому інформація хто, звідки та що завантажується може бути анонімноюДецентралізована P2P мережа Gnutella

 • Децентралізована P2P мережа GnutellaДецентралізована P2P мережа Gnutella

 • Децентралізована P2P мережа Gnutella

 • Здійснює пошук через мережу комп'ютерів, які прямо один з одним не пов'язані.

 • Надає список об'єктів тільки комп'ютерам, з якими безпосередньо контактує.

 • Отримує результат по мережі.Децентралізована P2P мережа Gnutella

 • Децентралізована P2P мережа Gnutella

 • Здійснює пряме завантаження з комп'ютера користувача.

 • Недоліки:

 • Робота мережі надзвичайно повільна

 • Існує великий ризик того, що запрошений файл не буде скачанийВідносно децентралізована P2P мережа KaZaA

 • Відносно децентралізована P2P мережа KaZaAВідносно децентралізована P2P мережа KaZaA

 • Відносно децентралізована P2P мережа KaZaA

 • Існує центральний комп'ютер групи, що збирає інформацію стосовно об'єктів з інших користувачів.

 • Пошук об'єкта провадять центральні комп'ютери групи на запит користувача по своєму списку об'єктів

 • Центральний комп'ютер групи надає користувачу адресу для завантаження об'єкта.Відносно децентралізована P2P мережа KaZaA

 • Відносно децентралізована P2P мережа KaZaA

 • Здійснює пряме завантаження з комп'ютера користувача.

 • Мережа забезпечує високу швидкість пошуку та надійність отримання замовлених файлів • TorrentsDreamWorks has the good faith belief that the use of

 • DreamWorks has the good faith belief that the use of

 • the material in the manner complained of is not

 • authorized by DreamWorks, its agent or the law.

 • DreamWorks diligently enforces its rights in

 • the ^УShrek 2^Ф motion picture in all forms of media.

 • Our client rightfully takes its responsibility for

 • the protection of the ^УShrek 2^Ф motion picture very

 • seriously.

 • As you may be aware, Internet Service Providers can

 • be held liable if they do not respond to claims of

 • infringement pursuant to the requirements of the

 • Digital Millennium Copyright Act (DMCA). In

 • accordance with the DMCA, we request your assistance

 • in the removal of infringements of the ^УShrek 2^Ф

 • motion picture from this web site and any other sites

 • for which you act as an Internet Service Provider.

 • We further declare under penalty of perjury that we

 • are authorized to act on behalf of DreamWorks and

 • that the information in this letter is accurate.

 • Please contact me immediately to discuss this matter

 • further.

 • Nothing contained in this letter constitutes an

 • express or implied waiver of any rights, remedies or

 • defenses of DreamWorks, all of which are expressly

 • reserved.As you may or may not be aware, Sweden is not a state in the United States of America. Sweden is a country in northern Europe.

 • As you may or may not be aware, Sweden is not a state in the United States of America. Sweden is a country in northern Europe.

 • Unless you figured it out by now, US law does not apply here.

 • For your information, no Swedish law is being violated.

 • Please be assured that any further contact with us, regardless of medium, will result in

 • a) a suit being filed for harassment

 • b) a formal complaint lodged with the bar of your legal counsel, for

 • sending frivolous legal threats.

 • http://static.thepiratebay.org/dreamworks_response.txtБудь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/7 Назва: Діяльність вузівської бібілотеки в умовах інформатизації суспільства Автори: Шилюк, Олег Іванович

 • Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/7 Назва: Діяльність вузівської бібілотеки в умовах інформатизації суспільства Автори: Шилюк, Олег Іванович

 • Ключові слова: Наукова бібліотека в ВНЗ, інформатизація,відкритий доступ

 • Дата публікації: 2008

 • Видавець: Вища школа

 • Бібліографічний опис: Шилюк О. Діяльність вузівської бібілотеки в умовах інформатизації суспільства [Текст] / Олег Шилюк // Вища школа. - 2008. - № 5. - С. 52-54Короткий огляд (реферат): Про вузівські бібліотеки які не є незалежними структурами: вони підтримують дослідження, науково-навчальні процеси ВНЗ, поширюють інформацію про місію своїх установ. Бібліотеки повинні розвиватися разом з дослідженнями, що змінюються, і вивченням поведінки в новому мережевому просторі.

 • Короткий огляд (реферат): Про вузівські бібліотеки які не є незалежними структурами: вони підтримують дослідження, науково-навчальні процеси ВНЗ, поширюють інформацію про місію своїх установ. Бібліотеки повинні розвиватися разом з дослідженнями, що змінюються, і вивченням поведінки в новому мережевому просторі.

 • URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/7 Розташовується у зібраннях:Статті Файли цього матеріалу:

 • Файл Опис РозмірФормат shylyuk_diyalnist_bibliotek.doc 44 kB Microsoft WordПереглянути/Відкрити • Так – цим можна керувати – відповідь щодо машини, знаходиться в самій машині.

 • (Charles Clark, International Publishers Copyright Council 2001)Попередження незаконного розповсюдження об'єктів авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет.

 • Попередження незаконного розповсюдження об'єктів авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет.

 • Захист порушених в мережі Інтернет прав на об'єкти авторського права і суміжних прав.

 • Профілактика порушень авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет.Обмеження можливості творів потрапити до мережі Інтернет

 • Обмеження можливості творів потрапити до мережі Інтернет

 • Технології надання доступу

 • Цифрове управління правами (Digital Rights Management)Цифрове управління правами складається з

 • Цифрове управління правами складається з

 • Інформації про управління правами

 • Технічних засобів захисту

 • http://europa.eu.int/information_society/newsroom/documents/drm_workingdoc.pdfІнформація про управління правами зазвичай міститься в “метадаті” та має на меті:

 • Інформація про управління правами зазвичай міститься в “метадаті” та має на меті:

 • Ідентифікувати об'єкт авторського права і суміжних прав

 • Описати права на об'єкт авторського права і суміжних прав

 • Встановити правила по використанню об'єкту авторського права і суміжних правТехнічні засоби захисту – різноманітні програмні і технологічні рішення, що мають на меті:

 • Технічні засоби захисту – різноманітні програмні і технологічні рішення, що мають на меті:

 • Захистити об'єкт авторського права від неправомірного використання

 • Забезпечити виконання встановлених правоволодарями правил використанняТехнічні засоби захисту:

 • Технічні засоби захисту:

 • Кодування

 • Цифрові підписи

 • Маркування водними знаками

 • Цифрові “обгортки”Приклад системи цифрового управління правами:

 • Приклад системи цифрового управління правами:

 • Користувач робить запит на сайті правоволодаря, обирає вид використання та інші умови використання об'єкту.

 • Оплачує через захищений канал до фінансовою установи встановлену плату.

 • Після проведення оплати, об'єкт захищається за допомогою DRM, та надсилається користувачу

 • Інформація про проведену оплату надсилається до установи, що здійснює “очистку” прав (наприклад ОКУ), установа утримує комісійні кошти та переводить решту на рахунок суб'єкта авторського права і суміжних прав.Ризики Цифрового управління правами:

 • Ризики Цифрового управління правами:

 • Технічні засоби захисту можуть бути “зламані”.

 • DRM системи можуть надзвичайно ускладнити використання об'єктів авторського права і суміжних прав користувачем.

 • DRM системи можуть заборонити такі види використання, що звичайно дозволяються (наприклад встановити, що Е-книгу можна прочитати тільки один раз)

 • DRM системи можуть порушувати право людини на приватне життяПозитивні сторони Цифрового управління правами:

 • Позитивні сторони Цифрового управління правами:

 • Зниження ризику нелегального копіювання

 • Впровадження альтернативних методик компенсації за ризик такого копіювання

 • Впровадження нових бізнес технологій

 • Можливість вдосконалити такі системи, щоб досягти оптимального балансу між правами правоволодарей та інтересами користувачівЗобов'язання стосовно технічних засобів

 • Зобов'язання стосовно технічних засобів

 • Стаття 11 Договору ВОІВ про авторське право:

 • Договірні Сторони передбачають відповідну правову охорону та ефективні засоби правового захисту від обходу існуючих технічних засобів, які вживаються авторами у зв'язку із застосуванням їх прав згідно з цим Договором або Бернською конвенцією і обмежують дії, які не дозволені авторами або не допускаються законом по відношенню до їх творів.Зобов'язання стосовно інформації про управління правами

 • Зобов'язання стосовно інформації про управління правами

 • Стаття 12 Договору ВОІВ про авторське право :

 • “(1) Договірні Сторони передбачають відповідні ефективні засоби юридичної відповідальності по відношенню до будь-якої особи, яка свідомо чинить будь-які з нижчезазначених дій...:

 • (i) недозволене усунення або зміну будь-якої електронної

 • інформації про управління правами

 • (ii) недозволене поширення, імпортування для розповсюдження,

 • передачу в ефір або розповсюдження серед широкої публіки, творів

 • або примірників творів, знаючи, що в них без дозволу була усунена

 • або змінена електронна інформація про управління правами”Порядок захисту авторського права і суміжних прав

 • Порядок захисту авторського права і суміжних прав

 • Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 • Стаття 51 ЗУ “Про авторське право і суміжні права”Захист прав складається з наступних стадій.

 • Захист прав складається з наступних стадій.

 • Виявлення правопорушень в мережі Інтернет

 • Виявлення осіб винних у порушенні авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет

 • Забезпечення доказової бази

 • Притягнення винних до відповідальності у відповідності до адміністративного, цивільного і кримінального законодавства

 • Припинення діяльності, що порушує авторське право і суміжні права.Виявлення правопорушень в мережі Інтернет:

 • Виявлення правопорушень в мережі Інтернет:

 • Моніторинг мережі Інтернет за допомогою різноманітного програмного забезпечення

 • За зверненнями громадян про правопорушення

Виявлення осіб винних у порушенні авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет

 • Виявлення осіб винних у порушенні авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет

 • Виявлення осіб що завантажили об'єкти в мережу Інтернет (Internet content providers)

 • Осіб що надають доступ до об'єктів в мережі Інтернет (Internet Service Providers, Internet Access Providers)

 • Осіб що завантажують об'єкти з мережі Інтернет (users - користувачів)Формування доказової бази можливе за допомогою різноманітного програмного забезпечення.

 • Формування доказової бази можливе за допомогою різноманітного програмного забезпечення.

 • Але велике питання постає в прийнятті таких доказів в судом та формуванні процесуальної практики. Кодекс України про адміністративні правопорушення

 •  Кодекс України про адміністративні правопорушення

 • Стаття 51(2). Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності

 •  Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, -

 •  тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.Кримінальний кодекс України

 • Кримінальний кодекс України

 • Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав

 •  1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, -

 •  караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

 •  Цивільний кодекс України

 • Цивільний кодекс України

 • Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду

 • 1. Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

 • 2. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини. • Відповідальність Інтернет Провайдерів, Провайдерів послуг в мережі Інтернет

 • Практика Інформування-Усунення об'єктів з мережі Інтернет

 • (Notice-Take-Down)Написати претензію (cease and desist letter) щодо порушення авторських і суміжних прав до власників сайту:

 • Написати претензію (cease and desist letter) щодо порушення авторських і суміжних прав до власників сайту:

Схожі:

Піратство в мережі Інтернет Піратство в мережі Інтернет iconІнформатика 9клас Розділ 19 Основи Інтернету Інтернет як глобальна мережа
...
Піратство в мережі Інтернет Піратство в мережі Інтернет iconПротоколи інтернету tcp/ip – основний протокол передавання даних в мережі Інтернет
Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в мережі Інтернет. Способи підключення до Інтернету, функції...
Піратство в мережі Інтернет Піратство в мережі Інтернет iconПризначення й структура мережі Інтернет. Призначення й структура мережі Інтернет
Найбільша та найвідоміша з глобальних мереж, що об'єднує комп'ютери та комп'ютерні мережі на основі протоколів tcp/IP
Піратство в мережі Інтернет Піратство в мережі Інтернет iconВплив Інтернету на наше життя Інтернет – це допомога мені чи шкода?
Збирати інформацію про комп'ютерні мережі, мережу Інтернет та послуги які надає Інтернет
Піратство в мережі Інтернет Піратство в мережі Інтернет iconОсновні розділи лекції Поняття про глобальну інформаційну мережу Internet
Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет. Інформаційні сервіси в Інтернет. Фармацевтичні ресурси в мережі Інтернет
Піратство в мережі Інтернет Піратство в мережі Інтернет iconДізнаємося про призначення мережі Інтернет Дізнаємося про призначення мережі Інтернет
Щоб захистити себе, як особистість, спілкуючись через Всесвітню мережу з незнайомими людьми, додержуйтесь таких правил
Піратство в мережі Інтернет Піратство в мережі Інтернет iconЛекція 8
Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет. Інформаційні сервіси в Інтернет. Використання веб-браузера Internet Explorer. Електронна пошта....
Піратство в мережі Інтернет Піратство в мережі Інтернет iconБезпека дітей в Інтернет Інтернет в житті дитини
Сьогодні кількість користувачів мережі Інтернет постійно зростає, при чому частка молоді та зовсім юної аудиторії серед користувачів...
Піратство в мережі Інтернет Піратство в мережі Інтернет iconІнтернет – це мережа мереж, вона об’єднує локальні та міські мережі, мережі установ, наукових і навчальних закладів, підприємств та організацій
Постачальник послуг Інтернету компанія, яка має постійний вихід у глобальну мережу та надає його за плату іншим
Піратство в мережі Інтернет Піратство в мережі Інтернет iconМи у мережі інтернет


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка