Інформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 3 Поняття захищеної операційної системи Будемо вважати захищеною таку ос, яка передбачає захист від основних загроз: Сканування файлової системи


НазваІнформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 3 Поняття захищеної операційної системи Будемо вважати захищеною таку ос, яка передбачає захист від основних загроз: Сканування файлової системи
Дата конвертації25.02.2013
Розмір445 b.
ТипІнформації


Захист інформації в операційних системах, базах даних і мережах

 • Лекція 3


Поняття захищеної операційної системи

 • Будемо вважати захищеною таку ОС, яка передбачає захист від основних загроз:

  • Сканування файлової системи
  • Викрадення ключової інформації
  • Підбирання паролів
  • Збирання сміття
  • Перевищення повноважень
  • Програмних закладок
  • Жадібних програм


Підходи до побудови захищених операційних систем

 • Розроблення захищених систем “з нуля”

 • Побудова так званих “довірених” (trusted) версій шляхом модернізації існуючих системРозроблення захищених систем “з нуля”

 • При розробці захищених систем “з нуля” на етапі проектування закладаються усі функціональні можливості та архітектурні рішення, що розраховані на сертифікацію за встановленим класом вимог

 • Головною рисою цього підходу є розробка методів гарантованої реалізації встановлених вимог

 • Застосовується класична схема проектування захищених систем:

  • визначення вимог безпеки;
  • розробка моделі безпеки;
  • визначення об’єктів взаємодії;
  • визначення правил керування доступом;
  • вибір механізмів керування доступом;
  • вибір методів ідентифікації й автентифікації сторін, що взаємодіють;
  • визначення множини подій, що підлягають аудиту;
  • реалізація системи.


Побудова “довірених” версій шляхом модернізації існуючих систем

 • При побудові “довірених” версій шляхом модернізації існуючих систем, як правило:

  • додають функції шифрування і цифрового підпису,
  • підсилюють керування доступом шляхом впровадження мандатного керування,
  • розподіляють обов’язки адміністратора системи між різними обліковими записами або “ролями”,
  • впроваджують додаткові засоби ідентифікації й автентифікації, аудиту та моніторингу.


Порівняння підходів до побудови захищених операційних систем

 • Прикладів розроблення захищених систем “з нуля” небагато через складність і значну вартість проведення таких робіт

  • Лише таким чином вдавалося створити системи, які в подальшому були сертифіковані на відповідність найвищим класам вимог: Trusted Xenix, Trusted Mach, Harris CX/SX, XTS 300 STOP
 • Перевагою побудови “довірених” версій шляхом модернізації існуючих систем є економічна ефективність

  • Вона зумовлена меншим обсягом робіт з розробки та реалізації системи, а також можливістю збереження сумісності з існуючими рішеннями
  • Модернізовані системи наслідують імідж систем-прототипів, а це підвищує довіру до них за рахунок відомості фірм-розробників, дозволяє використати наявний досвід експлуатації й супроводження
  • Удосконалення існуючих систем може привести лише до обмежених результатів у досягненні безпеки інформації
  • Типовими прикладами такого підходу є ОС Тrusted Solaris, СКБД Trusted Oracle
 • Обидва підходи не суперечать один одному, а є рівноправними складовими технології побудови захищених ІКСПринципи створення захищених систем

 • Принцип інтегрованості

 • Принцип інваріантності

 • Принцип уніфікації

 • Принцип адекватності

 • Принцип коректностіПринцип інтегрованості

 • Засоби захисту повинні бути вбудовані в систему таким чином, щоби усі без виключення механізми взаємодії знаходились під їх контролем

 • Найпростішим методом, що реалізує цей принцип при створенні ОС, є максимальне обмеження числа механізмів взаємодії та інтеграція засобів захисту безпосередньо в ці механізмиПринцип інваріантності

 • Засоби захисту не повинні залежати від особливостей реалізації утиліт і прикладних програм, і не повинні враховувати логіку їх функціонування

 • Засоби захисту повинні бути універсальними для усіх типів взаємодій

 • Для ОС інваріантність засобів захисту може бути досягнута шляхом застосування строго регламентованої парадигми функціонування програм, що обмежує способи взаємодійПринцип уніфікації

 • Повинна існувати однозначна відповідність між взаємодіями суб’єктів і об’єктів, що контролюються, та операціями доступу, керування якими описується моделями безпеки

 • Це дозволяє надати універсальність засобам захисту, і використовувати їх без змін як для реалізації різних моделей безпеки, так і для контролю доступу до об’єктів різної природи

 • При розробленні ОС слідування цьому принципу приводить до необхідності створення універсального інтерфейсу доступу, що об’єднує всі способи взаємодій між суб’єктами й об’єктами, всі функції якого однозначним чином відображаються на множину операцій, що описуються моделлю безпекиПринцип адекватності

 • Для забезпечення реальної здатності протидіяти атакам необхідно виключити усі чинники, які спричиняють виникнення вразливостей

  • Усі механізми реалізації атак базуються на використанні наявних вразливостей
  • Головною причиною появи вразливостей є непослідовність в реалізації контролю доступу
 • Існуючі системи містять привілейовані засоби та служби, які передають користувачам частину своїх повноважень, минаючи засоби контролю

  • Типовий приклад – механізм SUID/SGID в системі UNIX
 • Переважну більшість причин появи вразливостей можна усунути, реалізувавши в системі контроль доступу на основі універсального інтерфейсу та єдиного механізму взаємодії без будь-яких виключень

 • Також необхідною є мінімізація об’єму довіреного коду самих засобів захисту з метою зменшення ймовірності появи в них помилок.Принцип коректності

 • Засоби захисту повинні реалізовувати керування доступом відповідно до формальних моделей

 • Наявність несуперечливої моделі безпеки:

  • дозволяє формально обґрунтувати безпеку системи,
  • надає об’єктивний критерій коректності її роботи,
  • може бути основою для побудови вичерпних тестів, що перевіряють правильність роботи засобів захисту в усіх режимах і обставинах.


Типова архітектура комплексу засобів захисту операційних системОсновні підсистеми КЗЗ ОС

 • Розмежування доступу

  • Кожному користувачеві надається доступ лише до тих захищених об’єктів, доступ до яких дозволений йому політикою безпеки
  • Ця підсистема безпосередньо реалізовує політику безпеки
 • Ідентифікація й автентифікація

  • Жодний користувач не може розпочати роботу в середовищі захищеної ОС, не надавши системі свого ідентифікатора і не підтвердивши справжність наданого ідентифікатора за допомогою додаткової інформації, що автентифікує цього користувача
 • Аудит

  • В захищеній ОС здійснюється реєстрація всіх подій, що є потенційно небезпечними
  • Підсистема аудиту здійснює захист журналів, в яких відбувається реєстрація, від НСД
  • Також ця підсистема може надавати засоби для аналізу журналів і відстеження джерел тих чи інших подій


Основні підсистеми КЗЗ ОС

 • Керування політикою безпеки

  • Захищена ОС повинна надавати інтерфейси, які дозволяють адміністраторам ефективно вирішувати завдання з підтримання адекватної політики безпеки
  • Обов’язково надаються інтерфейси для настроювання підсистем розмежування доступу, ідентифікації й автентифікації, аудиту
 • Криптографічні функції

  • Криптографічні функції застосовуються для захисту конфіденційності і цілісності інформації, для автентифікації і забезпечення неможливості відмовлення від авторства
  • Криптографічні функції можуть використовуватись в якості самостійних засобів захисту, або в якості допоміжних механізмів в інших засобах
 • Забезпечення цілісності

  • Будь-яка сучасна ОС надає додаткові засоби для захисту цілісності даних не лише від НСД, але й від випадкових помилок, а також від аварій і збоїв системи
   • В першу чергу це стосується даних у файлових системах
  • Такі засоби реалізують можливості відкату, а також автоматизацію процесу створення резервних копій і відновлення з них


Основні підсистеми КЗЗ ОС

 • Антивірусний захист

  • Як правило, під підсистемою антивірусного захисту розуміють сукупність програм, які надають можливість виявляти і знешкоджувати відомі шкідливі програми, які відносяться як до вірусів (у широкому розумінні – включаючи троянських коней, мережевих хробаків, шпигунські програми), так і до засобів здійснення атак
  • Без антивірусного захисту в наш час неможливо підтримувати ОС у безпечному стані, особливо якщо вона встановлена на комп’ютері, що підключений до мережі
  • Як правило, антивірусні засоби не входять до складу ОС, а постачаються окремо
 • Апаратні засоби

  • КЗЗ ОС спирається на функції захисту, реалізовані в апаратних засобах – процесорі і системній платі


Особливості архітектури КЗЗ ОС

 • КЗЗ ОС практично завжди є сукупністю значної кількості програмних модулів

  • частина модулів КЗЗ виконується у режимі ядра, а частина – у режимі користувача, тобто як прикладні програми
 • В деяких ОС, де використовується більша кількість рівнів привілеїв процесів (кілець захисту), будується ієрархія засобів захисту

 • В сучасних ОС КЗЗ чітко виділяється в архітектурі системи

  • наприклад, Windows
 • Зустрічаються такі ОС, в яких підсистеми і окремі компоненти КЗЗ розпорошені по всій системі

  • наприклад, традиційні системи Unix і Linux
 • Як правило, підсистема захисту дозволяє додавати додаткові модулі, які реалізують підсилені функції захисту, для чого передбачаються відповідні інтерфейсиАдміністративні заходи захисту

 • Постійний контроль коректності функціонування ОС, зокрема, її підсистеми захисту

  • реєстрація подій у системі (event logging);
  • контроль цілісності файлів, зокрема, файлів, що містять програмний код компонентів ОС;
  • виконання тестів на коректність функціонування компонентів ОС.
 • Організація й підтримання адекватної політики безпеки

  • Політика безпеки в ОС фактично визначає:
   • які користувачі мають доступ до яких компонентів ОС;
   • які користувачі мають доступ до яких об’єктів, що знаходяться під керуванням ОС (наприклад, файлів на диску, зовнішніх носіїв, пристроїв введення-виведення тощо);
   • яким чином користувачі ОС ідентифікують себе і які вимоги висунуті стосовно їхніх атрибутів доступу;
   • які події повинні реєструватись у системних журналах.
  • Політика безпеки повинна постійно коригуватись з урахуванням змін у конфігурації ОС, номенклатурі і настроюваннях встановлених прикладних програм, спроб порушників подолати захист ОС, поточних загроз (наприклад, епідемій небезпечних вірусів).
 • Навчання користувачів

 • Створення резервних копій

 • Постійний контроль змін в конфігураційних даних і політиці безпеки ОСАдекватна політика безпеки

 • Адекватна політика безпеки в ОС – це така політика безпеки, яка забезпечує захист від визначеної множини загроз з достатньою надійністю

 • Вибір і підтримання адекватної політики безпеки – одна з найважливіших задач адміністратора ОС

 • Не слід вважати адекватною політику безпеки, яка забезпечує максимальний можливий захист

  • Як правило, підвищення захищеності пов’язано з обмеженням функціональності і утрудненням роботи користувачів
   • Чим жорсткіша політика, що регламентує правила автентифікації, тим менше ймовірність, що неуповноважений користувач отримає доступ до системи. Але тим більше зусиль необхідно затратити і уповноваженому користувачу, щоби підтвердити свої повноваження.
   • Система розмежування доступу обмежує можливості користувачів по створенню файлів у певних каталогах. Але переважна більшість сучасних програм під час своєї роботи створює тимчасові файли. Часто одночасно створюється кілька різних файлів у різних каталогах. Якщо програма намагається створити тимчасовий файл у каталозі, в якому поточному користувачеві створювати файли заборонено, то така операція буде неуспішною.
   • Чим складніші функції виконує система захисту, чим ретельніші перевірки вона здійснює, тим більшу частину ресурсів займає система захисту. Дія системи захисту може помітно уповільнити роботу ОС, а особливо суттєво уповільнити виконання деяких функцій, швидкість виконання яких складає уявлення користувачів щодо швидкодії системи.
   • Система захисту вимагає від адміністраторів системи додаткових знань, умінь і значних витрат часу на підтримання адекватної політики безпеки. Чим більше функцій захисту, тим більше часу повинні додатково витрачати адміністратори. Крім того, помилки адміністрування стають ймовірнішими і більш критичними.
 • Єдиної адекватної політики безпеки на всі можливі випадки не існує й існувати не може

  • Адекватна політика безпеки визначається задачами тієї інформаційної системи, яка побудована з застосуванням конкретної ОС, а також діючими загрозами безпеці інформації у конкретній ІКС
   • Наприклад, одна й та сама серверна ОС може забезпечувати функціонування і Web-сервера, і сервера баз даних, і сервера електронного документообігу, а одна й та сама клієнтська ОС – і домашнього комп’ютера, і робочої станції у корпоративному середовищі.
  • Також адекватна політика безпеки може залежати від версії застосованої ОС, її конфігурації, встановленого прикладного ПЗ.


Основні етапи визначення і підтримання адекватної політики безпеки (1/2)

 • Аналіз загроз

  • Вивчають можливі загрози безпеці конкретного екземпляру ОС
  • Будують модель загроз
  • Оцінюють ризики
  • Визначають пріоритети у захисті від конкретних загроз
 • Формування вимог до політики безпеки

  • Визначають засоби і методи, які будуть застосовані для захисту від кожної окремої загрози
   • Як правило, неминучим є компроміс між вадами захисту від певних загроз і утрудненням роботи користувачів у системі
  • Результатом робіт є формування набору вимог до реалізації політики безпеки у вигляді переліку методів і засобів захисту, які повинні бути реалізованими
 • Формальне визначення політики безпеки

  • Здійснюють чітке визначення засобів, які будуть реалізовувати ті вимоги, що були сформульовані на попередньому етапі
   • Зокрема, з’ясовується, чи можна домогтися виконання зазначених вимог лише штатними засобами ОС, або необхідно встановлювати додатково спеціальне ПЗ
  • Формулюють вимоги до конфігурації ОС і усіх додаткових програм, що реалізують функції захисту, якщо такі встановлені
  • Результатом робіт є детальний перелік конфігураційних настроювань ОС і додаткових програм
   • Повинні бути передбачені різні нештатні ситуації і відповідні настроювання ОС для таких ситуацій.


Основні етапи визначення і підтримання адекватної політики безпеки (2/2)

 • Втілення політики безпеки

  • Виконують настроювання ОС і додаткових програм, які реалізують функції захисту, у точній відповідності до формалізованої політики безпеки
 • Підтримання і корекція політики безпеки

  • Ретельний контроль дотримання політики безпеки, що була розроблена на третьому етапі
   • Контроль обов’язково включає перевірки налаштовувань засобів захисту у складі ОС і може виконуватись за допомогою спеціального ПЗ
  • Відстеження повідомлень про
   • появу нових загроз (наприклад, розповсюдження в Інтернеті небезпечних вірусів)
   • виявлення раніше невідомих уразливостей
   • розроблення виправлень для ОС і прикладного ПЗ
  • У деяких випадках може знадобитись корекція політики безпеки
   • Виявлення уразливостей, для усунення яких немає необхідних виправлень
   • Будь-які зміни в самій системі
    • Наприклад, встановлення нового програмного продукту може вимагати корекції політики безпеки, по-перше, для забезпечення нормального функціонування цього програмного продукту (розширення повноважень), а по-друге, для виключення шляхів несанкціонованого доступу, які можуть в результаті з’явитись (додаткові обмеження).


Схожі:

Інформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 3 Поняття захищеної операційної системи Будемо вважати захищеною таку ос, яка передбачає захист від основних загроз: Сканування файлової системи iconІнформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекції 20-21 Віртуальні приватні мережі vpn план Поняття про віртуальні захищені (приватні) мережі (vpn) Види віртуальних приватних мереж
Об’єднання локальних мереж і окремих комп’ютерів через відкрите зовнішнє середовище передавання інформації в єдину віртуальну мережу,...
Інформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 3 Поняття захищеної операційної системи Будемо вважати захищеною таку ос, яка передбачає захист від основних загроз: Сканування файлової системи iconІнформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекції 9-10 unix архітектура системи unix структура ядра unix (Linux) Модель безпеки системи unix
Авторизація: запуск програми, що вказана у файлі /etc/passwd, від імені користувача
Інформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 3 Поняття захищеної операційної системи Будемо вважати захищеною таку ос, яка передбачає захист від основних загроз: Сканування файлової системи iconІнформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 22 Системи виявлення атак Intrusion Detection Systems Системи виявлення атак Системи виявлення атак ( сва)
Крім виявлення атак (тих, що реально здійснюються, або тих, що є потенційно можливими), сва здатні здійснювати реагування на атаки...
Інформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 3 Поняття захищеної операційної системи Будемо вважати захищеною таку ос, яка передбачає захист від основних загроз: Сканування файлової системи iconІнформації в операційних системах, базах даних і мережах Лекція 13 Особливості розподілених систем і Інтернету з міркувань безпеки Мережні або віддалені атаки
Розподіл ресурсів та інформації у просторі робить можливим специфічний вид атак так звані
Інформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 3 Поняття захищеної операційної системи Будемо вважати захищеною таку ос, яка передбачає захист від основних загроз: Сканування файлової системи iconІнформації в операційних системах, базах даних і мережах Лекція 19 Firewalling міжмережне екранування Підведемо деякі підсумки Згадаємо основні загрози Назвемо основні методи атак
Для того, щоби зовнішній порушник отримав доступ до інформації, він має спочатку здійснити вторгнення
Інформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 3 Поняття захищеної операційної системи Будемо вважати захищеною таку ос, яка передбачає захист від основних загроз: Сканування файлової системи iconІнформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 17 Безпека електронної пошти Питання Протоколи електронної пошти smtp pop3 imap4 Загрози зловживання електронною поштою
Будь-яке повідомлення від сервера за протоколом smtp розпочинається з трьох символів-цифр, що визначають код завершення операції
Інформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 3 Поняття захищеної операційної системи Будемо вважати захищеною таку ос, яка передбачає захист від основних загроз: Сканування файлової системи iconІнформації в операційних системах, базах даних і мережах Лекція 19 Firewalling міжмережне екранування Головні цілі захисту Загрози безпеці мереж Вторгнення  загроза усім 3 цілям безпеки
Перевантажує cpu, пам’ять або ресурси мережі жертви шляхом відправлення великої кількості запитів
Інформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 3 Поняття захищеної операційної системи Будемо вважати захищеною таку ос, яка передбачає захист від основних загроз: Сканування файлової системи iconІнформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекції 7-8 Windows Вертикальна декомпозиція архітектури ос windows Компоненти кзз windows (1/5) Довідковий монітор безпеки
Компонент системи (\winnt\System32\Ntoskrnl exe), що виконується в режимі ядра І відповідає за перевірку прав доступу до об’єктів,...
Інформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 3 Поняття захищеної операційної системи Будемо вважати захищеною таку ос, яка передбачає захист від основних загроз: Сканування файлової системи iconІнформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 6 iso/iec 15408 "Common Criteria" Історія розробки (1/3) 1990 рік
Міжнародна організація із стандартизації (iso) розпочинає роботи із створення стандарту у сфері оцінки безпеки інформаційних технологій...
Інформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 3 Поняття захищеної операційної системи Будемо вважати захищеною таку ос, яка передбачає захист від основних загроз: Сканування файлової системи iconІнформації в операційних системах, базах даних і мережах Лекції 11-12 Апаратні засоби Завдання апаратного забезпечення засобів захисту
За усталеною термінологією склад аззз визначається не за ознакою апаратної реалізації, а за колом завдань, що вирішуються

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка