Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів знз україни


НазваСучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів знз україни
Дата конвертації07.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України

 • Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України

 • Сіренко С.М., методист Центру громадянського виховання КВНЗ “ Харківська академія

 • неперервної освіти”


“Виховання - це вплив на серце тих, кого ми виховуємо ”

 • “Виховання - це вплив на серце тих, кого ми виховуємо ”

 • Л.Толстой«Два людських винаходи можна вважати найтяжчими: мистецтво керування і мистецтво виховання»

 • «Два людських винаходи можна вважати найтяжчими: мистецтво керування і мистецтво виховання»

 • І.Канткорозія ціннісних орієнтирів;

 • корозія ціннісних орієнтирів;

 • несформованість життєвих навичок;

 • погіршення стану здоров’я учнів;

 • соціальна апатія;

 • агресія і насильство;

 • збільшення проявів девіантної поведінки. • Сімейний рівень:

 • помилки сімейного виховання;

 • перекладання виховних турбот на школу;

 • низький рівень педагогічної культури батьків;

 • переважання авторитарних методів виховання;

 • загострення конфліктів “діти – батьки”.Шкільний рівень:

 • Шкільний рівень:

 • прорахунки в організації виховного процесу;

 • переважання моралізаторських технологій;

 • формалізація шкільного життя;

 • авторитарні методи виховання;

 • відчуженість дитини від шкільного середовища.Дорога без кінця

 • Дорога без кінця

 • Дзеркало

 • Джерело і рослина

 • Батіг і пряник

 • Чистий аркуш

 • Лабіринт

 • ФакелНайголовнішим у вихованні має бути особистість вихователя. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу, яку неможливо замінити ні підручниками, ні моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочень... ”

 • Найголовнішим у вихованні має бути особистість вихователя. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу, яку неможливо замінити ні підручниками, ні моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочень... ”

 • К.Д.Ушинськийвисока загальна культура;

 • висока загальна культура;

 • професійна компетентність;

 • педагогічна майстерність;

 • діалогова педагогіка;

 • мистецтво комунікабельності;

 • організаційні вміння;

 • творчість;

 • неперервна освіта впродовж життя.

Ціннісне ставлення до себе

 • Ціннісне ставлення до себе

 • Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

 • Ціннісне ставлення до праці

 • Ціннісне ставлення до природи

 • Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і державиРозділ І. Пояснювальна записка

 • Розділ І. Пояснювальна записка

 • Розділ ІІ. Визначення проблеми

 • Розділ ІІІ. Мета, чинники, проектно-технологічний підхід, структура моделі, принципи та зміст виховання

 • Розділ ІV. Вікові особливості учнів

 • Розділ V. Зміст виховної діяльності

 • Проведення тематичних екологічних екскурсій, експедицій, маршрутів “вихідного дня”, виїзних форм навчання у школах та позашкільних закладах Українисім’я, яка через власну культуру, мову, цінності виявляє значний вплив на виховання підростаючого покоління;

 • сім’я, яка через власну культуру, мову, цінності виявляє значний вплив на виховання підростаючого покоління;

 • школа, яка покликана стати осередком виховання, в тому числі, самовизначення і самореалізації кожної особистості

 • соціальні інститути (позашкільні заклади, психологічні служби, інститути підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо), які виступають суб’єктами виховання дітей і дають змогу покращувати та корегувати виховання школярів.

Зміст виховання:

 • Зміст виховання:

 • система цінностей та сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва і самої себе • Абсолютні вічні цінності: добро, милосердя, правда, віра, чесність, доброта тощо.

 • Основні національні цінності: патріотизм, готовність до захисту своєї Батьківщини, почуття національної гідності, історична пам'ять, пошана до державних символів тощо.

 • Основні громадські цінності: прагнення до соціальної гармонії і справедливості, захист індивідуальних прав і свобод, повага до закону,право на життя тощо.

 • Цінності сімейного життя: вірність, піклування про дітей та батьків, злагода між членами сім'ї тощо.

 • Цінності особистого життя: задоволення духовних потреб, внутрішня свобода, реалізація власних нахилів, інтересів тощо.Цілеспрямоване і професійне управління виховним процесом:

 • Цілеспрямоване і професійне управління виховним процесом:

 • вивчення учнів,

 • психолого-педагогічне діагностування,

 • підпорядковане меті планування і здійснення виховного впливу,

 • об’єктивне оцінювання результатів виховної діяльності.Системний підхід до планування та організації виховної діяльності дозволить зробити процес виховання – цілісною системою, а не окремими розрізненими «виховними заходами».

 • Системний підхід до планування та організації виховної діяльності дозволить зробити процес виховання – цілісною системою, а не окремими розрізненими «виховними заходами».Комплексний підхід до виховання передбачає вплив одночасно на три боки особистості:

 • Комплексний підхід до виховання передбачає вплив одночасно на три боки особистості:

 • пізнавальних світогляд (знання, погляди, переконання);

 • емоційно-вольовий бік (почуття, бажання, емоції);

 • дієво-практичний(вміння, навички, звички).

 • Будь-яка справа повинна пройти через голову(знання), серце (емоції) та руки (вміння) дитини.Особистісно-зорієнтований підхід – в центрі особистість дитини

 • Особистісно-зорієнтований підхід – в центрі особистість дитини

 • Діяльнісний підхід – в діяльності дитина розвивається як індивід, особистість.

 • Аксіологічний (ціннісний) підхід - вплив на дитину таким чином, щоб її цінності відповідали загальнолюдським моральним цінностям.План має враховувати :

 • План має враховувати :

 • результати аналізу виховної діяльності за минулий навчальний рік;

 • різноманітність змісту і форм виховної діяльності;

 • вікові особливості учнів;

 • реальні потреби дитячого колективу;

 • зв'язок виховного процесу з практичною діяльністю дітей та діяльністю дитячих громадських організацій.Аналіз виховної діяльності за минулий навчальний рік.

 • Аналіз виховної діяльності за минулий навчальний рік.

 • Визначення цілей та завдань виховної діяльності

 • Організація та планування виховної діяльності.

 • Створення умов для діяльності дитячих організацій та учнівського самоврядування.

 • Організаційно-методична робота з педагогами-вихователями.

 • Контрольно-аналітична діяльність щодо організації виховного процесудосягнення виховної діяльності;

 • досягнення виховної діяльності;

 • ефективність обраного змісту та форм діяльності;

 • проблеми виховної діяльності;

 • невикористані можливості та резерви;

 • зміни у виховному процесі та шляхи його розвитку.Мета виховання:

 • Мета виховання:

 • формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

 • (Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України)

 • Конкретизовані цілі та завдання:

 • формуються відповідно до загальної мети виховання,

 • на основі проведеного аналізу роботи за минулий навчальний рік,

 • конкретні, чітко і ясно сформульовані гнучкі,

 • сприймалися такими, яких складно, але можливо досягти.зміст та форми діяльності відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України»;

 • зміст та форми діяльності відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України»;

 • різноманітні, інтерактивні, діалогічні форми діяльності;

 • залучення дітей до процесів творення і реалізації форм виховної діяльності.

надання допомоги в розробці необхідних документів, пам’яток, рекомендацій;

 • надання допомоги в розробці необхідних документів, пам’яток, рекомендацій;

 • надання допомоги у плануванні та організації діяльності;

 • організація навчання активу, створення шкіл лідерів;

 • участь у засіданнях органів учнівського самоврядування;інформування педагогів про нові підходи і методи роботи органів УС;

 • інформування педагогів про нові підходи і методи роботи органів УС;

 • ініціювання розгляду питань УС на засіданнях педрад, методичних об’єднань, батьківських конференцій;

 • налагодження партнерської взаємодії органів УС з педагогічним та батьківським самоврядуванням.

надмірне захоплення масштабними моделями учнівського самоврядування ( наприклад, кожен клас – республіка)

 • надмірне захоплення масштабними моделями учнівського самоврядування ( наприклад, кожен клас – республіка)

 • назва органу самоврядування не відповідає змісту діяльності (Парламент – законодавчий орган влади, а уряд – виконавчий).

 • не дотримується принцип «розподілу гілок влади» (наприклад, Президент очолює шкільний Парламент, до складу якого входять Міністерства тощо).

 • зсув акценту роботи тільки на дозвіллєву діяльністьпідвищення професійної компетентності,

 • підвищення професійної компетентності,

 • опрацювання та впровадження у виховний процес нових нормативних документів,

 • активізація роботи з молодими класними керівниками,

 • вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду з організації громадянського виховання;

 • залучення до розробки проектів власних систем виховання тощо.Контрольно-аналітична діяльність щодо організації виховного процесу

 • вивчення стану організації виховного процесу відповідно до нормативних документів;

 • вивчення рівня вихованості учнів;

 • наукова організація цілеспрямованої виховної роботи;

 • впровадження у виховну роботу інноваційних виховних технологій;

 • систематичний контроль за виховною діяльністю класних керівників.«Рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»

 • «Рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти»

 • (лист МОНУ від 14.08.08 р. № 1/9-59).Психолого – педагогічне діагностування.

 • Психолого – педагогічне діагностування.

 • Прогнозування.

 • Визначення мети та завдань діяльності.

 • Визначення змісту, вибір засобів, методів та форм організації життєдіяльності.

 • Планування.

 • Реалізація плану

 • Аналіз, оцінювання та облік результатів.Аналіз виховної роботи за минулий рік.

 • Аналіз виховної роботи за минулий рік.

 • Цілі та завдання виховної діяльності.

 • Психолого-педагогічна характеристика класу.

 • Основні напрями діяльності та справи класного колективу.

 • Індивідуальна робота з учнями.

 • Робота з батьками.

 • Вивчення стану та ефективності виховного процесу у класі.Аналіз набутого досвіду спільної діяльності та спілкування.

 • Аналіз набутого досвіду спільної діяльності та спілкування.

 • Визначення досягнень та проблем у виховному процесі.

 • Розуміння соціальних процесів, які відбуваються у класному колективі.

 • Виявлення тенденцій особистісного розвитку учнів.узгоджуватися із інтересами членів класної спільноти;

 • узгоджуватися із інтересами членів класної спільноти;

 • відповідати особливостям колективу класу і умовам його життєдіяльності;

 • забезпечуватися необхідними ресурсами для реалізації;

 • бути конкретними, чітко і ясно сформульованими;

 • бути гнучкими, тобто придатними до коригування;

 • піддаватися діагностуванню.Загальні відомості про клас

 • Загальні відомості про клас

 • Індивідуальні особливості учнів

 • Рівень вихованості, свідомості, громадянської відповідальності учнів

 • Розвиток самоврядування тощо.Класний керівник під час планування має:

  • Класний керівник під час планування має:
  • опиратися на теоретичні розробки з питань виховання;
  • передбачити участь вихованців у загальношкільних і класних справах;
  • надавати перевагу тим справам, які вибрані учнями та батьками під час колективного планування;
  • правильно визначити терміни виконання завдань і відповідальних за підготовку та проведення;
  • оптимально розподіляти час і сили членів класної спільноти.
Вивчення індивідуальних особливостей учнів.

 • Вивчення індивідуальних особливостей учнів.

 • Встановлення міжособистісних контактів із кожною дитиною.

 • Створення умов для розвитку учнів.

 • Вивчення та врахування стану здоров’я учнів.

 • Розв’язання питання соціальної адаптації учнів.

 • Профілактична робота з учнями «групи ризику».

 • Діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня, облік їхніх особистих досягнень.вивчення сімей учнів;

 • вивчення сімей учнів;

 • залучення батьків до життєдіяльності класного колективу;

 • здійснення педагогічного керівництва діяльністю батьківської ради;

 • індивідуальна робота з батьками;

 • педагогічна просвіта батьків;

 • інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і розвитку учнів.

 • розвиток особистості учнів;

 • формування класного колективу;

 • рівень задоволеності учнів та їхніх батьків життєдіяльністю класу.Діагностика (від греч. diagnostikos - здатний розпізнавати) - це оціночна процедура, спрямована на прояснення виховної ситуації, виявлення істинного рівня вихованості.

 • Діагностика (від греч. diagnostikos - здатний розпізнавати) - це оціночна процедура, спрямована на прояснення виховної ситуації, виявлення істинного рівня вихованості.

 • Мета діагностики – отримання достовірної інформації для вдосконалення виховного процесу у класному колективі.

 • Критерії вихованості - це теоретично розроблені показники рівня сформованості різних якостей особи (колективу).

 • Методи діагностики „Метод – інструмент дотику до особистості” – вважав А.С.Макаренко.Методи діагностики виховного процесу:

 • спостереження;

 • анкетування;

 • опитування;

 • бесіда;

 • тестування;

 • зіткнення поглядів, позицій;

 • соціометричний вибір;

 • інтерв'ю;

 • оцінювання (рейтинг);

 • вивчення поведінки дітей в певній педагогічній ситуації;

 • аналіз продуктів творчості учнів.цілісний організм, який виникає у процесі інтеграції основних компонентів виховання (мета, суб'єкти виховання, їх діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, за визначенням К.Ушинського “ духу школи ”.

 • цілісний організм, який виникає у процесі інтеграції основних компонентів виховання (мета, суб'єкти виховання, їх діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, за визначенням К.Ушинського “ духу школи ”.

 • (Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України)мета, заради якої створюється система;

 • мета, заради якої створюється система;

 • виховна діяльність та спілкування;

 • суб’єкти виховної діяльності;

 • середовище системи;

 • управління, що забезпечує інтеграцію всіх компонентів у цілісну систему.забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості;

  • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості;
  • забезпечення взаємодії з усіма соціальними інститутами, розширення суб’єктів виховання;
  • посилення ролі сім’ї у вихованні дітей;
  • розвиток учнівського самоврядування в класі;
  • оптимізація змісту і форм виховного процесу в класі;
  • збереження та покращення здоров’я учнів;
  • попередження негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.


Розробка програми виховання

 • Розробка програми виховання

 • Кроки: Аналіз-Планування-Дія:

 • аналіз виховної ситуації свого навчального закладу;

 • розробка плану щодо усунення зазначених проблем;

 • дія – реалізація плану.План (задум, проект) виховної діяльності конкретної спільноти (педагогів, батьків, учнів), що визначає цілі (мету, завдання) та виховні справи, що забезпечують виховання.

 • План (задум, проект) виховної діяльності конкретної спільноти (педагогів, батьків, учнів), що визначає цілі (мету, завдання) та виховні справи, що забезпечують виховання.

 • Документ, який інформує про зміст, призначення та якість освітніх послуг навчального закладу.

 • Засіб інтеграції виховної діяльності батьків, педагогів, учнів та громадськості, що забезпечує системність виховної роботи.Назва (ідея програми).

 • Назва (ідея програми).

 • Для яких учнів призначена (І,ІІ,ІІІ ступеня чи якого класу).

 • ПІБ автора (колективу авторів).

 • Пояснювальна записка.

 • Вікові особливості учнів

 • Тема, зміст та форма проведення виховних справ.

 • Ключові поняття та терміни.

 • Література.Створення творчої групи

 • Створення творчої групи

 • Аналіз виховної ситуації ЗНЗ, виявлення проблем

 • Визначення концептуальних засад програми: нормативно-правові документи, принципи, форми та методи діяльності

 • Визначення структурних елементів програми.

 • Розробка творчою групою проекту виховної програми.

 • Презентація розроблених проектів перед педагогічним, батьківським та учнівським колективом.

 • Обговорення проектів виховних програм, вироблення пропозицій щодо вдосконалення.

 • Затвердження виховної програми ЗНЗ на засіданні Ради школи.

 • Планування виховної діяльності учнів ЗНЗ відповідно до розробленої виховної програми на навчальний рік.

 • Створення виховних програм діяльності класу на весь період виховної роботи з учнями класу з огляду на їхні вікові, індивідуальні та психолого-педагогічні особливості (1-4 кл., 5-9 кл., 10- 11 кл.)

 • Планування виховної роботи класу на навчальний рік.Процес планування – це тісна творча співпраця педагогів, учнівського колективу, батьків, соціальних інститутів, яких об’єднує спільна мета – зробити життя дитячого колективу цікавим, насиченим та змістовним.

 • Процес планування – це тісна творча співпраця педагогів, учнівського колективу, батьків, соціальних інститутів, яких об’єднує спільна мета – зробити життя дитячого колективу цікавим, насиченим та змістовним.Турбуючись про те, ким дитина буде завтра, ми забуваємо, що кимось вона є уже сьогодні.

 • Турбуючись про те, ким дитина буде завтра, ми забуваємо, що кимось вона є уже сьогодні.

Схожі:

Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів знз україни iconСучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів знз україни

Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів знз україни iconСучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів знз україни

Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів знз україни iconАналіз виховної роботи знз району за І семестр 2011/2012 навчального року Аналіз виховної роботи знз району за І семестр 2011/2012 навчального року
Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів знз україни iconМетодичні рекомендації щодо упровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у знз україни, квнз "хано", 2012 рік
Про хід усунення недоліків за підсумками вивчення питання щодо організації виховної роботи у відділах освіти
Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів знз україни iconПоложення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу
...
Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів знз україни iconПоложення про раду загальноосвітнього навчального закладу, про класного керівника, учнівське самоврядування, батьківські комітети. Регламент роботи навчального закладу. Регламент роботи навчального закладу
...
Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів знз україни iconВизначення концептуальних засад формування готовності вчителів визначення концептуальних засад формування готовності вчителів
...
Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів знз україни iconЗакон України "Про освіту" від 23. 03. 1996. Закон України "Про загальну середню освіту" від 12. 05 1999. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти від 16. 09. 2006
Забезпечення єдності навчан-ня і виховання як двох взаємо-залежних складових системи освіти, пошук нових шляхів організації позакласної...
Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів знз україни iconПрограма виховання учнів 1-11 класів бзш №3 ім. Т. Г. Шевченка Закрасняна Т. Ф заступник директора з навчально-виховної роботи Метою виховання є Метою виховання є
Програма виховання учнів 1-11 класів бзш №3 ім. Т. Г. Шевченка Закрасняна Т. Ф заступник директора
Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу у світлі концептуальних засад Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів знз україни iconЗавдання виховної роботи : завдання виховної роботи
Всебічний та гармонійний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, підвищення результативності...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка