Www kievtest org ua www kievtest org ua


НазваWww kievtest org ua www kievtest org ua
Дата конвертації26.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


www.kievtest.org.ua

 • www.kievtest.org.ua

 • 044 360 70 04 – методичний відділ

 • 044 361 42 16 – відділ інформаційних

 • технологій


ЗНО з БІОЛОГІЇ і ХІМІЇМета:

 • проаналізувати результати і перспективи зовнішнього незалежного оцінювання з біології і хімії в контексті підвищення якості шкільної освіти • розглянути аналітичні матеріали за підсумками

 • ЗНО-2011 з біології і хімії та обговорити особливості проведення ЗНО-2012;

 • визначити основні вимоги до рівня підготовки

 • учасників ЗНО з біології і хімії у 2012 році на

 • підставі затверджених програм та загальної

 • характеристики тестів;

 • надати методичні і практичні рекомендації з

 • питань підготовки учнів до проходження ЗНО з

 • біології і хімії у 2012 році.Нормативно-правова база

 • Укази Президента України №1013 від 04.07.2005, №244 від 20.03.2008, №857 від 25.09.2008, №926 від 30.09.2010

 • Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004

 • №1095 та від 31.12.2005 №1312

 • Накази МОНмолодьспорту України:

 • – №946 від 09.08.2011 “Про ЗНО навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до ВНЗ України в 2012 році”

 • – №1179 від 12.10.2011 “Умови прийому до ВНЗ УкраїниЗНО 2011

 • Зовнішнє незалежне оцінювання в 2011 р. відбулося у повній відповідності з обсягом та термінами, визначеними Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, з чітким дотриманням всіма його учасниками відповідних нормативно-правових та

 • процедурних вимог і норм.

 • Загалом для проходження зовнішнього незалежного оцінювання цього року було зареєстровано 257 322 особи, які виявили бажання скласти 977 240 тестів.ЗНО 2011

 • За підсумками зовнішнього незалежного оцінювання

 • сформовано базу даних, яку можна використовувати:

 • - в процесі аналітичного порівняння показників роботи навчальних закладів, випускники яких брали участь у тестуванні;

 • - для оцінювання ефективності освітніх систем окремих регіонів та адміністративно-територіальних утворень.Основна увага під час розробки тестових завдань з біології та хімії спрямовувалася на:

 • відповідність завдань Програмі зовнішнього

 • незалежного оцінювання;

 • забезпечення змістової валідності тестів;

 • збільшення кількості завдань, що потребують від

 • учасників тестування не лише простого відтворення знань, а й уміння застосовувати знання, здійснювати аналіз і синтез;

 • поповнення банка тестових завдань достатньою

 • кількістю завдань різних форм.Зовнішнє незалежне оцінювання з біології і хімії дає можливість:

 • моніторингу якості біологічної і хімічної освіти;

 • коригування методів та засобів навчання біології і хімії;

 • коригування змісту і наповненості шкільного курсу біології і хімії;

 • аналізу окремих тем шкільного курсу біології і хімії, які потребують більшої уваги при їх вивченні.Було проведено 14 червня 2011 р. На виконання тестових завдань було відведено 120 хвилин.

 • Було проведено 14 червня 2011 р. На виконання тестових завдань було відведено 120 хвилин.

 • У тестуванні з біології взяли участь 88438 осіб

 • (85,6 % від загальної кількості зареєстрованих).

 • З них:

 • Київська область – 2958 учасників

 • Чернігівська область – 2687 учасників

 • Черкаська область – 2935 учасників

 • м.Київ -2863 учасникаЗміни до специфікацій тестів у 2011 році

 • У тести з біології у 2011 році на основі аналізу статистичних показників результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2010 р. та рекомендацій міжнародних експертів працівниками Українського центру оцінювання якості освіти було внесено зміни до специфікацій тестів, а саме:

 • здійснено перерозподіл завдань за змістовими лініями;

 • змінено співвідношення різних типів тестових завдань;

 • введено нову форму тестових завдань.Характеристика тестуРозподіл завдань відповідно до розділів програмиСтатистичні характеристики результатів тестування з біологіїРозподіл тестових завдань з біології за складністю

Розподіл учасників тестування за результатами за 100-200-бальною шкалою оцінювання

 • БіологіяАналіз тестів, що виявилися дуже складнимиАналіз тестів, що виявилися дуже складнимиАналіз тестів, що виявилися дуже складнимиАналіз тестів, що виявилися дуже складнимиАналіз тестів, що виявилися дуже складнимиРекомендації щодо підготовки до виконання складних тестових завдань

 • Звернути увагу на вивчення таких тем:

 • Клітина – структурно-функціональна одиниця живих організмів.

 • Етапи енергетичного обміну вуглеводів. Синтез білків.

 • Рослини. Формування первинного і вторинного ендосперму

 • (з урахуванням подвійного запліднення).

 • Біологія людини. Будова м'язів. Внутрішнє середовище

 • організму. Фізіологічний розчин.

 • Основи екології. Форми симбіозу (з прикладами). Екологічна

 • піраміда (розв’язування задач).Аналіз тестів, що виявилися дуже легкимиАналіз тестів, що виявилися дуже легкимиАналіз тестів, що виявилися дуже легкимиАналіз тестів, що виявилися дуже легкимиВисновки за результатами ЗНО-2011 з біології

 • Найбільш складними виявилися такі теми шкільного

 • курсу біології:

 • “Клітина – структурно-функціональна одиниця живих

 • організмів”, “Обмін речовин і перетворення енергії у

 • організмі”, “Біологія людини”, “Основи екології”.

 • Найбільш складними виявилися тестові завдання,

 • які перевіряють вміння:

 • виявляти і обгрунтовувати причинно-наслідкові зв'язки у біологічних системах;

 • аналізувати особливості біологічних об'єктів і явищ;

 • використовувати принципи структури та функціонування біологічних систем для розв’язку біологічних задач.ЗНО-2012 з біологіїЗавданням зовнішнього незалежного оцінювання з біології є:

 • перевірити відповідність знань та умінь учнів програмним вимогам;

 • виявити рівень навчальних досягнень учнів;

 • оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.Характеристика тестуПрограма зовнішнього незалежного оцінювання з біології

 • Розроблена на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:

 • Біологія, 7-11 класи (К.: Перун, 2005) та

 • Біологія, 10-11 класи (Тернопіль, Мандрівець, 2011).Зміст програми зовнішнього незалежного оцінювання

 • Зміст програми зовнішнього незалежного оцінювання

 • структурований за рівнями організації життя й складається з:

 • Вступу та розділів: «Молекулярний рівень організації життя», «Клітинний рівень організації життя», «Неклітинні форми життя», «Організмовий рівень організації життя», «Надорганізмові рівні організації життя», «Історичний розвиток органічного світу», які в свою чергу розподілено на теми.

 • В кожній темі визначено обсяг вимог до знань та

 • предметних умінь учасників зовнішнього незалежного

 • оцінювання з біології.Вимоги програми

 • Учасник зовнішнього незалежного оцінювання повинен вміти:

 • характеризувати основні біологічні поняття, закономірності, закони та

 • теорії, біологічні явища і процеси;

 • оперувати поняттями, за потреби пояснення процесів та явищ живої

 • природи, підтверджуючи прикладами з життя та діяльності людини,

 • охорони здоров’я, досягнень біологічної науки;

 • порівнювати процеси життєдіяльності на різних рівнях організації,

 • (молекулярному, клітинному, організмовому, популяційно-видовому,

 • екосистемному, біосферному) та виявляти взаємозв’язки між ними;

 • встановлювати причинно-наслідкові, функціональні, структурні зв’язки

 • та закономірності у живій природі, класифікувати об’єкти;

 • виявляти наслідки впливу шкідливих звичок на організм;

 • застосовувати біологічні знання для аналізу ситуацій, що виникають у

 • різних сферах життя;

 • виконувати розрахунки із використанням математичного апарату;

 • застосовувати набуті знання при аналізі біологічної інформації,

 • представленої в різних формах (графічній, табличній, текстовій);

 • обґрунтовувати висновки.На що слід звернути увагу при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2012

 • принципи структури та функціонування біологічних систем, їх індивідуальний та історичний розвиток, взаємозв'язок між організмами та середовищем;

 • особливості будови та процесів життєдіяльності вірусів, прокаріот, грибів, рослин, тварин і людини;

 • порівняння біологічних об'єктів, явищ і процесів;

 • виявлення і обгрунтовування причинно-наслідкових зв'язків у біологічних системах;

 • пояснення біологічних явищ і процесів, загальних властивостей живих систем та перспектив розвитку біосфери.Рекомендації до вивчення тем:“Біологія – наука про живу природу“, “Хімічний стан живих організмів”,“Будова і життєдіяльність клітин”.

  • Звернути увагу на:
  • різноманітність біологічних наук, їх назви і напрямки розвитку;
  • будову і функції клітинних органел;
  • будову і функції формених елементів крові, склад плазми крові, її властивості;
  • процеси мітозу і мейозу;
  • світлову і темнову фазу фотосинтезу;
  • генетичний код, процеси синтезу білка;
  • етапи енергетичного обміну.


Рекомендації до вивчення тем “Неклітинні форми життя”, “Прокаріоти”, “Рослини”, “Гриби”

 • Звернути увагу на:

 • бактеріальні і вірусні хвороби;

 • біологічні властивості грибів;

 • особливості різних відділів водоростей;

 • життєві цикли рослин (чергування статевого і

 • нестатевого поколінь);

 • будову рослинних тканин;

 • характеристики родин квіткових рослин;

 • будову і функції вегетативних і генеративних

 • органів рослин.Рекомендації до вивчення теми “Тварини”

 • Звернути увагу на:

 • особливості одноклітинних тварин (приклади);

 • паразитичних червів, їх життєві цикли (приклади);

 • особливості комах, вивчення комах з повним і

 • неповним перетворенням (приклади);

 • відмінності кісткових і хрящових риб;

 • особливості тварин суходолу;

 • пристосування птахів до польоту (приклади);

 • класифікацію тваринРекомендації до вивчення теми “Біологія людини”

 • Звернути увагу на:

 • будову і функції м'язів;

 • особливості будови серця, роботу серця, серцевий

 • цикл;

 • склад крові (плазма крові, її особливості);

 • взаємозв'язок між структурою і функцією органів;

 • будову і функції ендокринної системи;

 • похідні структури шкіри;

 • групи крові;

 • особливості надання першої домедичної допомогиРекомендації до вивчення тем: «Спадковість і мінливість організмів”, “Основи екології “, “Людина і біосфера”, “Еволюційне вчення”,“Історичний розвиток органічного світу»

 • Звернути увагу на:

 • ланцюги живлення, трофічні рівні, правило екологічної піраміди;

 • перетворення енергії в екосистемах;

 • поняття продуценти, консументи, редуценти (приклади);

 • кругообіг елементів і речовин (приклади), потоки енергії в біосфері;

 • процеси онтогенезу;

 • докази еволюції (приклади);

 • процеси первинної і вторинної сукцесії.ЗНО з хімії 2011

 • Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії було проведено

 • 24 червня 2011 р. На виконання тестових завдань було

 • відведено 150 хвилин.

 • У ньому взяли участь 31121 особа (81,4 % від загальної кількості зареєстрованих).

 • Київська область – 928 учасників

 • Черкаська область – 914 учасників

 • Чернігівська область –737 учасників

 • м. Київ – 1002 учасникаХарактеристика тестуКількісний розподіл завдань тесту за змістовими блокамиРозподіл тестових завдань за складністюСтатистичні характеристики результатів тестування з хіміїРозподіл учасників за кількістю набраних балів (за 100–200-бальною шкалою оцінювання).Розподіл учасників тестування за результатами за 100-200-бальною шкалою оцінювання

 • ХіміяАналіз тестів, що виявилися дуже складнимиАналіз тестів, що виявилися дуже складнимиАналіз тестів, що виявилися дуже складнимиАналіз тестів, що виявилися дуже складнимиАналіз тестів, що виявилися дуже складнимиРекомендації щодо підготовки до виконання складних тестових завдань

 • Звернути увагу на:

 • застосування знань про

 • речовини і хімічні елементиАналіз тестів, що виявилися дуже легкимиАналіз тестів, що виявилися дуже легкимиАналіз тестів, що виявилися дуже легкимиВисновки за результатами ЗНО-2011 з хімії

 • Найбільш складними виявилися такі теми шкільного курсу хімії:

 • “Основні класи неорганічних сполук. Способи добування.’’,

 • ,,Застосування знань про речовини і хімічні елементи”,

 • “Обчислення в хімії: розв’язування задач за хімічними формулами та за рівняннями реакцій; вираження кількісного складу розчину”.

 • Найбільш складними виявилися тестові завдання, які перевіряють вміння:

 • встановлювати та аналізувати причинно-наслідкові зв'язки: склад – будова – фізичні/хімічні властивості – галузі використання ;

 • складати хімічні формули й рівняння хімічних реакцій, розв’язувати розрахункові та експериментальні задачі ;

 • користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і складних речовин;ЗНО-2012 з хіміїЗовнішнє незалежне оцінювання з хімії перевіряє:

 • знання найважливіших законів і теорій хімії;

 • володіння хімічною мовою, вміння користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і складних речовин;

 • вміння складати хімічні формули і рівняння хімічних реакцій, розв'язувати розрахункові та експериментальні задачі;

 • розуміння зв'язку між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями речовин, способами їх добування, галузями застосування;

 • знання про найважливіші природні та штучні речовини, їх будову, способи добування та галузі застосування;

 • розуміння наукових основ певних хімічних виробництв; обізнаності з деякими екологічними проблемами, пов'язаними з хімією;

 • розуміння ролі хімії у розв'язанні глобальних проблем людства.Кількісні характеристики завдань тесту з хімії 2012р.Програма для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у 2012 р

 • Розроблена на основі чинних навчальних програм з хімії для 7—9 класів (К.:Ірпінь: Перун, 2005)

 • та 10 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Тернопіль: Мандрівець, 2011), електронні версії яких розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 • (www.mon.gov.ua).Програма для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у 2012 р

 • Програма орієнтується на досягнення державних

 • вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

 • загальноосвітніх навчальних закладів.

 • При цьому важливе не лише засвоєння учнями

 • хімічних понять, законів, теорій, а й осмислене

 • використання ними знань, формулювання

 • оцінювальних суджень, виявлення власної позиції у

 • різних життєвих ситуаціях.Програма для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у 2012 р

 • У програмі для проведення зовнішнього незалежного

 • оцінювання з хімії у 2012 р. використано номенклатуру

 • хімічних елементів і речовин, а також термінологію, які

 • відповідають ДСТУ 2439-94: Елементи хiмiчнi,

 • речовини простi. Термiни та визначення. — К.,

 • Держспоживстандарт України — 1994.

 • Цього стандарту буде дотримано і в завданнях тесту з

 • хімії.Розподіл змістових блоків за змістом

 • Хімічний елемент

 • Будова атома. Ізотопи.

 • Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

 • Закономірності зміни хімічних елементів та їхніх сполук по періодам і групам.

 • Хімічний зв’язок.

 • Ступінь окиснення і валентність хімічних елементів. • Речовина:

 • Речовини молекулярної і не молекулярної будови.

 • Класифікація неорганічних речовин. Класифікація і номенклатура органічних речовин.

 • Металічні і неметалічні елементи та їхні сполуки.

 • Взаємозв'язок неорганічних речовин.

 • Теорія будови органічних сполук. Ізомерія. Гомологія.

 • Вуглеводні.

 • Оксигеновмісні та нітрогеновмісні органічні речовини.

 • Взаємозв'язок органічних речовин. • Хімічна реакція.

 • Класифікація хімічних реакцій в неорганічній і органічній хімії.

 • Швидкість реакції. Хімічна рівновага та її зміщення.

 • Дисоціація електролітів у водних розчинах. Реакції йонного обміну.

 • Окисно-відновні реакції.

 • Хімічні реакції, що характеризують властивості і способи добування вуглеводнів, оксигеновмісних та нітрогеновмісних сполук. • Застосування знань про речовини та хімічні реакції.

 • Розрахунки об'ємних відношень газів під час хімічних реакцій.

 • Електроліз. Способи захисту від корозії.

 • Хімічні властивості неорганічних і органічних сполук.

 • Обчислення масової частки розчиненої речовини.

 • Обчислення маси речовини або об'єму газів за відомої кількості речовини.

 • Знаходження молекулярної формули речовини.

 • Розв'язування задач на надлишок та вихід продукту реакції.

 • Генетичний зв’язок між органічними та неорганічними речовинами.

 • Правила безпеки роботи в кабінеті хімії.Загальні методичні поради щодо організації підготовки до тестування з біології та хімії 2012 р.

 • Для успішного проходження тестування необхідно формувати вміння:

 • працювати з тестами різних форм і різного рівня складності;

 • складати тести за конкретними текстами шкільних підручників;

 • давати розгорнуті письмові відповіді на різноманітні запитання;

 • давати розгорнуті усні відповіді на різноманітні запитання;Терміни проведення ЗНО-2012

 • Хімія - 15 травня

 • Російська мова - 17 травня

 • Географія - 19 травня

 • Математика - 21, 22 травня

 • Всесвітня історія - 24 травня

 • Іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська) - 26 травня

 • Українська мова і література - 28, 29 травня

 • Історія України - 31 травня, 1 червня

 • Фізика - 5 червня

 • Біологія - 7 червня

Схожі:

Www kievtest org ua www kievtest org ua iconWww kievtest org ua www kievtest org ua
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови (затверджено Міністерством освіти...
Www kievtest org ua www kievtest org ua iconWww kievtest org ua www kievtest org ua
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 09 серпня 2011 року №946 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних...
Www kievtest org ua www kievtest org ua iconWww kievtest org ua www kievtest org ua
Наказ мону від 26 липня 2010 року №833 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати...
Www kievtest org ua www kievtest org ua iconWww kievtest org ua www kievtest org ua

Www kievtest org ua www kievtest org ua iconКиївський регіональний центр оцінювання якості освіти www kievtest org ua

Www kievtest org ua www kievtest org ua iconЦентр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу www cpaec org ua Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу www cpaec org ua
Оцінка роботи депутатського складу Луцької міської ради розклад сил у раді; попередні результати роботи
Www kievtest org ua www kievtest org ua iconЦентр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу www cpaec org ua Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу www cpaec org ua
Абсолютна більшість експертів призначення Бориса Клімчука головою ода відзначили як прогнозований крок центральної влади, що слугуватиме...
Www kievtest org ua www kievtest org ua iconЦентр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу www cpaec org ua Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу www cpaec org ua
Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу www cpaec org ua вивчення очікувань депутатів місцевих рад щодо своє діяльності...
Www kievtest org ua www kievtest org ua iconATutor( www atutor bdpu org) atutor( www atutor bdpu org)

Www kievtest org ua www kievtest org ua iconРозроблялася групою xml working Group під егідою консорціуму W3C (World Wide Web Consortium, www org)


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка