Парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади є наріжним каменем представницької демократії


НазваПарламентський контроль за діяльністю виконавчої влади є наріжним каменем представницької демократії
Дата конвертації26.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПарламентський контроль за діяльністю виконавчої влади є наріжним каменем представницької демократії

 • Парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади є наріжним каменем представницької демократії

 • Він забезпечує поділ влади шляхом впровадження підзвітності виконавчої влади перед законодавчим органом

 • У т.зв. “молодих демократіях”, в яких спостерігається тенденція до слабких коаліційних урядів, відсутність організованих політичних партій зумовлює слабкість демократії загалом (Польща на початку 1990-х рр.)Реформування політичних процесів та дослідження діяльності парламенту є важливою складовою загального процесу реформ.

 • Реформування політичних процесів та дослідження діяльності парламенту є важливою складовою загального процесу реформ.

 • Питання ефективного парламентського контролю не може пов'язуватись виключно з діяльністю палати (парламенту).

 • Створення незалежних контрольних комітетів має бути стрижнем структурних та процедурних реформ, що здійснюються в рамках парламентської реформи. Це дозволятиме забезпечити підзвітність та представити інтереси тих громадян та груп інтересів, які почувають себе виключеними з політичного процесу.Звіт Комітету з питань Регламенту Палати громад 1978 р.:

 • Звіт Комітету з питань Регламенту Палати громад 1978 р.:

 • “У довгостроковій перспективі комітети, діяльність яких пов'язана з діяльністю відповідних міністерств, можуть стати “очима та вухами” Палати громад при її взаємодії з такими міністерствами, звертатимуть увагу депутатів на питання, які потребують подальшого політичного вирішення, надаватимуть депутатам поради та фахові коментарі, що можуть підвищити ефективність роботи Палати, пов'язаної з експертизою та критикою діяльності та пропозицій Уряду.”У Білій книзі українського парламентаризму відзначається:

 • У Білій книзі українського парламентаризму відзначається:

 • ‘Комітетські слухання є не стільки засобом контролю за діяльністю Уряду, скільки механізмом обговорення окремих проблем законодавства та практики його застосування.

 • У рекомендаціях Білої книги стверджується, що необхідно завершити функціональне обстеження системи комітетів, оптимізувати їх діяльність та розподіл функцій між ними, впровадити механізми, що забезпечуватимуть приблизну відповідність фракційного складу комітетів фракційній структурі парламентуПерше, на що варто звернути увагу у британському досвіді – це незалежність контрольних та експертних комітетів (oversight or scrutiny committees) від виконавчої влади.

 • Перше, на що варто звернути увагу у британському досвіді – це незалежність контрольних та експертних комітетів (oversight or scrutiny committees) від виконавчої влади.

 • Важливим є те, що парламентські комітети хоча і формуються на міжпартійній основі, однак все ж залишаються неупередженими у здійсненні своєї діяльності.

 • Побудова міцних робочих зв'язків між членами комітету допомагає створити “консенсусне середовище”, у якому працюють члени комітету, незалежно від їх партійної приналежності (наприклад, при підготовці звітів комітету).Саме позиціювання комітетів як незалежних органів в системі сформованої за партійним принципом Палати громад є чинником, який, на думку багатьох дослідників, забезпечив їх високу репутацію та належний зв'язок із зовнішніми групами і суспільством в цілому.

 • Саме позиціювання комітетів як незалежних органів в системі сформованої за партійним принципом Палати громад є чинником, який, на думку багатьох дослідників, забезпечив їх високу репутацію та належний зв'язок із зовнішніми групами і суспільством в цілому.

 • Галузеві комітети отримали високий рівень самостійності у вирішенні питань власної діяльності. Постанова № 152 передбачає, що галузеві комітети утворюються з метою дослідження видатків, адміністрування та політики ключових міністерств та органів, які входять до їхньої системи.У Білій книзі українського парламентаризму щодо комітетів відзначається наступне:

 • У Білій книзі українського парламентаризму щодо комітетів відзначається наступне:

 • “На здійснення комітетами контрольних функцій впливають два основних фактори: 1) відсутність обґрунтованих критеріїв утворення комітетів; 2) недосконале регулювання контрольних функцій комітетів.... Фракційна структура деяких комітетів не відповідає фракційній структурі парламенту.... Це призводить до розпорошування контрольної діяльності комітетів, збільшення тривалості законодавчого процесу, ускладнення контролю за діяльністю міністерств.”4 основних завдання

 • 4 основних завдання

 • Завдання 1: Проводити оцінку та надавати коментарі щодо політики міністерства

  • Здійснювати оцінку пропозицій британського уряду, Європейської Комісії щодо формування політики.
  • Визначати та проводити оцінку нових сфер політики або сфер, в який існуюча політика є неефективною, вносити відповідні пропозиції.
  • Проводити експертизу будь-якого оприлюдненого урядом законопроекту, що регулює питання, віднесені до компетенції комітету.
  • Досліджувати зміст документів та рішень відповідного урядового департаменту


Завдання 2: Оцінювати видатки урядового департаменту (міністерства)

 • Завдання 2: Оцінювати видатки урядового департаменту (міністерства)

  • Оцінювати плани видатків та результати діяльності департаменту і підпорядкованих йому органів
 • Завдання 3: Оцінювати адміністрування всередині міністерства

  • Проводити оцінку угод з державними службовцями (Public Service Agreements), пов'язаних з ними питань, оцінювати показники кадрового складу (кількість зайнятих, спеціалізація і т.п. показники), готувати у разі потреби звіти з цих питань.
  • Проводити моніторинг роботи органів, утворених в системі міністерства, що є особливо важливим у випадку децентралізації урядових функцій.
  • Проводити експертизу ключових призначень на посади, здійснених в системі міністерства.
  • Проводити оцінку виконання законодавства та основних ініціатив у сфері державної політики.


Завдання 4: Надавати допомогу Палаті у проведенні дебатів та прийнятті рішень

 • Завдання 4: Надавати допомогу Палаті у проведенні дебатів та прийнятті рішень

  • Готувати звіти для обговорення в палаті або комітетах, які проводять дебати щодо відповідних законопроектів


Будь-яка парламентська реформа повинна у першу чергу передбачати визначення місця в парламентській діяльності комітетів, що здійснюють контрольні функції.

 • Будь-яка парламентська реформа повинна у першу чергу передбачати визначення місця в парламентській діяльності комітетів, що здійснюють контрольні функції.

 • Комітети від імені парламенту здійснюють контрольну функцію, а відтак мають готувати для парламенту звіти, які можуть бути предметом обговорення парламенту.

 • Членам парламенту має надаватись можливість участі у діяльності комітетів, що здійснюють контрольні функції.Галузеві комітети можуть впливати на діяльність уряду у різний спосіб. Цей вплив може полягати не лише в опублікуванні звітів, що можуть коригувати діяльність уряду, але і у проведенні розслідувань, або висловленні зацікавленості комітету у розгляді відповідного питання.

 • Галузеві комітети можуть впливати на діяльність уряду у різний спосіб. Цей вплив може полягати не лише в опублікуванні звітів, що можуть коригувати діяльність уряду, але і у проведенні розслідувань, або висловленні зацікавленості комітету у розгляді відповідного питання.

 • Основною особливістю роботи комітетів у Сполученому Королівстві є підготовка звітів за результатами слухань (розслідувань). Хоча уряд не зв'язаний висновками комітету, відображеними у звіті, відповідно до Регламенту палати він повинен протягом 2 місяців з дня оприлюднення звіту підготувати відповідь на нього. Всі звіти комітетів оприлюднюються на їхніх веб-сторінках.Звіти готуються за результатами слухань, до участі в яких залучаються експерти (свідки).

 • Звіти готуються за результатами слухань, до участі в яких залучаються експерти (свідки).

  • Тим самим забезпечується участь громадськості у законодавчому процесі
  • Залучення незалежних експертів є основною умовою ефективності експертизи та взаємодії з громадянським суспільством; у той же час, для належної реалізації такої можливості комітетам мають виділятись достатні ресурси.
 • Законодавство має забезпечувати можливість участі у процесі прийняття рішень тих, кого стосуються такі рішення, а також можливість донесення їхніх позицій до парламенту (у цьому контексті заслуговують на увагу відповідні положення Лісабонської угоди та право народної ініціативи, що існує в італійській моделі).Схожі:

Парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади є наріжним каменем представницької демократії iconСучасні підходи до лікування виразкової хвороби
Наріжним каменем у лікуванні всіх виразок шлунка І дпк є повна ерадикація H. pylori та антисекреторна терапія
Парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади є наріжним каменем представницької демократії iconСучасні погляди на діагностику і лікування виразкової хвороби
Наріжним каменем у лікуванні всіх виразок шлунка І дпк є повна ерадикація H. pylori та антисекреторна терапія
Парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади є наріжним каменем представницької демократії iconПептична виразка сучасні підходи до лікування виразкової хвороби
Наріжним каменем у лікуванні всіх виразок шлунка І дпк є повна ерадикація H. pylori та антисекреторна терапія
Парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади є наріжним каменем представницької демократії iconПостанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів»
Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах...
Парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади є наріжним каменем представницької демократії iconМетодичні рекомендації розроблені відповідно до: Методичні рекомендації розроблені
Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах...
Парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади є наріжним каменем представницької демократії iconЗагальна характеристика державної влади Мета уроку
Органи державної влади. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади
Парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади є наріжним каменем представницької демократії iconПерше приміщення уку (колишній дитсадок по вул. Клепарівській,) 1994р
Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Силами працівників та студентів уку занедбане та напівзруйноване приміщення...
Парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади є наріжним каменем представницької демократії iconТема фокус-групи: Існуючі механізми взаємодії між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства
Мета фокус-групи: вивчення існуючих механізмів та форм співпраці влади та громадян, їх відповідність та ефективність, напрацювання...
Парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади є наріжним каменем представницької демократії iconТема фокус-групи: Існуючі механізми взаємодії між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства
Мета фокус-групи: вивчення існуючих механізмів та форм співпраці влади та громадян, їх відповідність та ефективність, напрацювання...
Парламентський контроль за діяльністю виконавчої влади є наріжним каменем представницької демократії iconЕлектронне урядування (е-урядування)
Цовв та 450 в місцевих органах державної влади; впроваджено близько 50 систем електронного документообігу в органах державної влади...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка