Вступ. Вступ


НазваВступ. Вступ
Дата конвертації26.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииВступ.

 • Вступ.

 • Історичні аспекти тестології та зовнішнього незалежного оцінювання.

 • 2. Методологічні аспекти ЗНО.

 • 2.1. Тестовий зошит. Бланк відповідей А. Форми тестових завдань ЗНО-2011 з історії України

  • 2.2.Зразки тестових завдань з історії України, їх заповнення у бланку відповідей та оцінювання.
  • 3. Організаційні аспекти зовнішнього незалежного оцінювання
 • 3.1. Реєстрація для участі у ЗНО.

 • 3.2. ЗНО: умови допуску, основі права та обов’язки учасників тестування.

 • 3.3. Отримання результатів ЗНО. Апеляційні заяви

 • Висновки. Домашнє завдання. ЛітератураТестологія – галузь наукових досліджень, що займається вимірюванням та оцінюванням здібностей людини, яка, виділившись з педагогіки, закономірно пертворилася у самостійну дисципліну.

 • Тестологія – галузь наукових досліджень, що займається вимірюванням та оцінюванням здібностей людини, яка, виділившись з педагогіки, закономірно пертворилася у самостійну дисципліну.

 • Слово «тест» походить від англійського test і означає «випробовування»

Тестування (від англійського «testing» - випробування) вперше почало використовуватись Джорджем Фішером для перевірки рівня знань учнів за допомогою оригінальних спеціальних книг («scale books»), які з'явилися ще у 1864 році у Великобританії.

 • Тестування (від англійського «testing» - випробування) вперше почало використовуватись Джорджем Фішером для перевірки рівня знань учнів за допомогою оригінальних спеціальних книг («scale books»), які з'явилися ще у 1864 році у Великобританії.

 • Поява терміну «тест» пов’язана з науковою діяльністю Дж. Кеттелауведено в науку термін «тест» (Дж. М. Кеттел);

 • уведено в науку термін «тест» (Дж. М. Кеттел);

 • оформився педагогічний напрямок у тестуванні;

 • розпочато масове тестування в школах;

 • розроблено таблиці з перевірки знань, умінь і навичок з орфографії (1894 р. американець Дж.Райс);

 • розроблено серію арифметичних тестів (М. Стоун у 1908 р. надрукував перший тест з арифметики);

 • підготовлено письмовий тест з мови (1902 р.);

 • розроблено перші зразки шкільних тестів успішності .

розроблено інструментарій для вимірювання освітянських продуктів (Е. Торнадайк «школа почерку», (1909 р.);

 • розроблено інструментарій для вимірювання освітянських продуктів (Е. Торнадайк «школа почерку», (1909 р.);

 • визначено основні цілі тестування; диференційовано тести на індивідуальні та групові (Дж. Орлеанс, Г. Сілі, «Об’єктивні тести», 1905 р.);

 • розроблено перші групові тести (В. Пайл, Р. Пінтер);

 • установлено взаємозв’язок поведінки та здібностей індивіда (Ч. Спірмен);

 • заснування Служби тестування в освіті (Educational Testing Service – ETS) у 1947 р., метою якої є визначення вербальних і математичних здібностей випускників шкіл, яка працює над розробкою тестових завдань для SAT I (Reasoning Tests) – «Тест роздумів» і SAT II (Subject Tests) – «Тест предметний» та корпорації для тестування абітурієнтів;Критеріально орієнтований оцінює, що вміє робити тестований безвідносно до інших. У критеріально зорієнтованому тесті процент виконання завдань має коливатися в межах 80-90

 • Критеріально орієнтований оцінює, що вміє робити тестований безвідносно до інших. У критеріально зорієнтованому тесті процент виконання завдань має коливатися в межах 80-90

 • Нормативно-орієнтований тест дозволяє порівнювати досягнення (рівень підготовки) окремих випробовуваних один з одним (рейтинг).

 • Бал (індивідуальний бал, тестовий бал) - кількісний показник вираженості вимірюваної властивості у даного випробовуваного, одержаний за допомогою даного тесту

 • Рейтинг — це місце, що займає учень/студент залежно від загальної кількості балів, які він набирає під час тестування. Рейтинг визначається за шкалою з діапазоном 1-100

 • %.У передових зарубіжних країнах прижилася рейтингова система контролю знань.

 • У передових зарубіжних країнах прижилася рейтингова система контролю знань.

 • На сучасному етапі розвитку комп'ютерної техніки найпоширенішими формами тестування вважаються комп'ютерне анкетування та комп'ютерне тестування. Але проблема вдосконалення форм тестування є актуальною і в США, де національний комітет контролю знань проводить роботи з переходу від комп'ютерного анкетування до комп'ютерного тестування.

 • Зараз існує ціла мережа Міжнародних організацій з питань тестування, серед яких і Альянс для розвитку (Global Development Alliance) Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI - The Ukrainian Standardized External Testing Initiative).

1. Назвіть особу, з іменем якої пов’язано введення в науку терміну «тест»?

 • 1. Назвіть особу, з іменем якої пов’язано введення в науку терміну «тест»?

 • 2. Яка різниця між тестами критеріально орієнтованими і нормативно-орієнтованими?

 • 3. З якого року в Україні запроваджено обов’язкове ЗНО для вступу до вищих навчальних закладів?2. Методологічні аспекти ЗНО.

 • 2. Методологічні аспекти ЗНО.

 • 2.1. Тестовий зошит. Бланк відповідей А. Форми тестових завдань ЗНО-2011 з історії України

  • 2.2.Зразки тестових завдань з історії України, їх заповнення у бланку відповідей та оцінювання.
ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ 2011 року!

 • ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ 2011 року!

 • У тесті ЗНО – 2011 з історії України у порівнянні з минулими роками додано нову форму тестових завдань – завдання з короткою відповіддю множинного вибору.

 • До кожного завдання пропонується шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей А.

 

 •  

 • 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

 • За виконання одного тестового завдання зазначеної форми можна отримати 0 – 1 тестовий бал.

 • Приклад:

 • Позначте варіант відповіді.

 • Найважливіший набуток неандертальців

 • А застосування гостроконечників та скребел

 • Б зародження мистецтва та релігійних уявлень

 • В користування одягом

 • Г уміння добувати вогонь

 •  

паспорт громадянина України або іншої держави або свідоцтво про народження для осіб, які народилися після 1 вересня 1994 року та не отримали паспорт;

  • паспорт громадянина України або іншої держави або свідоцтво про народження для осіб, які народилися після 1 вересня 1994 року та не отримали паспорт;
  • документ про повну загальну середню освіту або довідки з місця навчання за зразком, установленим Українським центром оцінювання якості освіти (далі – Український центр) для осіб, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році;
  • висновок закладу охорони здоров'я про необхідність створення особливих (специфічних) умов проходження зовнішнього оцінювання для осіб, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження тестувань.
 • Якщо один із вищезазначених документів оформлено іноземною мовою, слід заздалегідь підготувати його переклад державною мовою, завірений у встановленому законодавством порядку. Крім того, необхідно мати дві фотокартки для документів розміром 3×4.

Підстави для відмови в реєстрації:

 • Підстави для відмови в реєстрації:

 • надання не всіх документів, необхідних для здійснення реєстрації;

 • неналежне оформлення заяви-реєстраційної картки;

 • зазначення в заяві-реєстраційній картці недостовірних даних;

 • неможливість створення особливих (специфічних) умов проходження зовнішнього оцінювання відповідно до висновку закладу охорони здоров’я;

 • подання заяви пізніше встановленого терміну (визначається за поштовим штемпелем відправлення).Закріплення матеріалу. Картки 3-А – Г :

 • Закріплення матеріалу. Картки 3-А – Г :

 • Хто правильніше і швидше знайде необхідну картку. Час на пошук – 1 хвилина. Три учні вибирають з трьох колод картки (в кожній колоді не менше 4-х варіантів карток-відповідей):

 • з переліком документів, які слід мати при собі під час реєстрації на ЗНО;

 • документи, які слід відправити до Одеського РЦОЯО;

 • документи, які особа отримує від Одеського РЦОЯО.Найбільш типові порушення в процесі проведення ЗНО

 • Найбільш типові порушення в процесі проведення ЗНО

 • запізнення абітурієнтів до пунктів тестування;

 • прибуття абітурієнтів до пунктів тестування без паспортів, сертифікатів і запрошень;

 • ігнорування частиною абітурієнтів вимог щодо заборони на зберігання при собі в процесі роботи над тестами мобільних телефонів, друкованих чи рукописних матеріалів (шпаргалок);

 • неправильне оформлення бланків відповідей, внаслідок чого номер тестового зошита, із яким працював абітурієнт, не співпадав з номером його робочого місця, або взагалі не був указаний у бланках відповідей.оригінал документа, що посвідчує особу(паспортного документа (свідоцтва про народження), серія та номер якого зазначені в Сертифікаті);

 • оригінал документа, що посвідчує особу(паспортного документа (свідоцтва про народження), серія та номер якого зазначені в Сертифікаті);

 • Сертифікат (висилається особі Одеським РЦОЯО);

 • запрошення (роздруковується з персональної сторінки та висилається особі Одеським РЦОЯО; в ньому зазначені день, час і адреса тестування).

 • гелева ручка з чорною пастою (бажано дві).

 • УВАГА! У разі пред’явлення копій Сертифіката, паспортного документа (свідоцтва про народження) абітурієнт до пункту тестування не допускається.

 • ВАЖЛИВО! Пройшовши процес ідентифікації, слід зайняти своє місце в аудиторії відповідно до алфавітного та аудиторного списків і діяти далі за інструктажем.

 •  Виконувати вказівки та вимоги фахівців, які організовують, проводять чи беруть участь у ЗНО, що стосуються процедури тестування.

 • Виконувати вказівки та вимоги фахівців, які організовують, проводять чи беруть участь у ЗНО, що стосуються процедури тестування.

 • До виходу з пункту тестування надати уповноваженій особі УЦОЯО Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для проставлення відмітки про складання тесту з відповідного предмета.

 • Під час перебування в пункті тестування не користуватися в особистих інтересах, а також в інтересах інших осіб мобільними телефонами, фото- й відеоапаратурою, калькуляторами та іншими технічними засобами, друкованими й рукописними матеріалами (підручниками, посібниками, записками тощо), що не передбачені процедурами зовнішнього оцінювання.

 • Не проносити до ПТ небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю і здоров’ю учасникам ЗНО, перешкоджати процесу зовнішнього оцінювання.

 • Протягом часу, відведеного для складання тесту: не заважати іншим абітурієнтам у роботі над тестом, а також особам, які проводять зовнішнє оцінювання, у виконанні покладених на них обов’язків; не спілкуватися з іншими абітурієнтами, не передавати їм будь-які предмети та матеріали; не псувати майно навчального закладу та інших осіб, які перебувають у ПТ.

 • У разі порушення цих вимог абітурієнт позбавляється права на продовження роботи над тестом і на вимогу осіб, які організовують та проводять тестування, має здати бланки відповідей і залишити аудиторію, де відбувається тестування.виявлення в період часу, відведеного на виконання тесту, в абітурієнта або на його робочому місці будь-яких технічних засобів зв'язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження, відтворення інформації, друкованих або рукописних матеріалів, що не передбачені процедурами тестування;

 • виявлення в період часу, відведеного на виконання тесту, в абітурієнта або на його робочому місці будь-яких технічних засобів зв'язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження, відтворення інформації, друкованих або рукописних матеріалів, що не передбачені процедурами тестування;

 • неправильного або неповного оформлення бланків відповідей, що унеможливлює встановлення номера зошита, із яким працював абітурієнт;

 • виконання роботи не на робочому місці, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти;

 • виконання роботи іншою особою;

 • спілкування в процесі роботи над тестом з іншими абітурієнтами;

 • списування роботи в іншого абітурієнта;

 • пошкодження абітурієнтом бланків відповідей, що унеможливлює їх автоматизовану обробку;

 • персоналізації роботи абітурієнтом;

 • неповернення бланків відповідей особам, які проводять тестування, після завершення часу, відведеного на виконання тесту.

 • Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на персональних інформаційних сторінках веб-сайту Українського центру оцінювання якості освіти.1. Розбір ситуації. Картки 4-А – Г(3 хвилини). Два учні перед класом витягують кожний із своєї колоди картку з переліком документів, які необхідно пред’явити під час пропуску до пункту тестування), виходять з класу і розігрують вхід до аудиторії під час ЗНО; два учні (у ролі старшого інструктора та інструктора) мають не пропустити тих учнів, у списку документів яких не зазначений правильний їх перелік, і коментують своє рішення. Клас приймає участь в обговорені рольової гри. Учитель підсумовує результати обіграної ситуації.

 • 1. Розбір ситуації. Картки 4-А – Г(3 хвилини). Два учні перед класом витягують кожний із своєї колоди картку з переліком документів, які необхідно пред’явити під час пропуску до пункту тестування), виходять з класу і розігрують вхід до аудиторії під час ЗНО; два учні (у ролі старшого інструктора та інструктора) мають не пропустити тих учнів, у списку документів яких не зазначений правильний їх перелік, і коментують своє рішення. Клас приймає участь в обговорені рольової гри. Учитель підсумовує результати обіграної ситуації.

 • 2. Бліц-дискусія (5 хвилин): « Мої дії, якщо я помітив порушення під час проведення ЗНО? Чи здатен я сам до таких порушень?» (користування мобільним телефоном, шпаргалкою, підказкою …)У процесі зовнішнього оцінювання предметом апеляційного оскарження є:

 • У процесі зовнішнього оцінювання предметом апеляційного оскарження є:

 • порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання в пункті тестування; результати зовнішнього оцінювання.

 • До порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання належать:

 • технологічні порушення:

  • неправильний відлік часу, відведеного на виконання завдань;
  • відсутність або пошкодження тестових матеріалів;
  • неправильні дії персоналу пункту тестування, що вплинули на якість виконання роботи абітурієнтом;
 • природні, техногенні катастрофи, що зашкодили проведенню зовнішнього оцінювання.

 • Апеляційна заява про порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання подається в письмовій формі до регламентної комісії відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти через уповноважену особу Українського центру оцінювання якості освіти до моменту виходу заявника з пункту тестування і розглядається регламентними комісіями відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти у триденний строк із часу їх надходження.Подання та розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання здійснюється особою, яка проходила тестування, в письмовій формі протягом трьох днів з моменту офіційного оголошення результатів оцінювання з предмета. Такі заяви розглядаються апеляційною комісією Українського центру оцінювання якості освіти.

 • Подання та розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання здійснюється особою, яка проходила тестування, в письмовій формі протягом трьох днів з моменту офіційного оголошення результатів оцінювання з предмета. Такі заяви розглядаються апеляційною комісією Українського центру оцінювання якості освіти.

 • У апеляційній заяві щодо результатів заявник має зазначити своє прізвище, ім'я, по батькові, дані документа, що посвідчує його особу, на підставі якого відбувалася реєстрація для участі в тестуваннях, місце проживання, номер контактного телефону, предмет, результат проходження зовнішнього оцінювання з якого оскаржується.

 • Апеляційні заяви щодо результатів надсилаються поштовим відправленням до Українського центру оцінювання якості освіти. Дата подання заяви визначається за штемпелем відправлення на поштовому конверті.

 • Розгляд апеляційних заяв щодо результатів здійснюється апеляційною комісією протягом десяти днів із часу їх надходження.Розібрати завдання-ситуації. Картка 5

 • Розібрати завдання-ситуації. Картка 5

 • 1. Учасники тестування по черзі з дозволу старшого інструктора виходили з аудиторії до туалету, намагаючись не заважати іншим, але один з учасників вирішив, що своїми діями вони заважали йому зосередитися на виконанні тестових завдань, що може вплинути на його результат тестування і подав апеляцію. Чи буде задоволена ця апеляція?

 • 2. Інструктор помітив, що в одного з учасників тестування в кишені знаходиться мобільний телефон. Абітурієнт, коли до нього звернувся інструктор, повідомив, що його мобільний вимкнено і він ним не користувався. Яке рішення буде прийнято з цього приводу?

 • 3. Абітурієнт, прийшовши додому, перевірив ще раз виконання тестових завдань і зрозумів, що результати його роботи були незадовільні. Порадившись з батьками, він вирішив повернутися до пункту тестування і подати апеляцію приблизно такого змісту: за станом здоров’я я не зміг якісно виконати тестові завдання; прошу дозволити мені прийняти участь у спеціальній (додатковій) сесії. Яке рішення буде прийнято з цього приводу?УРОК-ПРАКТИКУМ має сприяти:

 • УРОК-ПРАКТИКУМ має сприяти:

 • усвідомленій та спланованій роботі абітурієнтів щодо підготовки до ЗНО-2011

 • умілому використанню інформації, розміщеної на сайтах УЦОЯО і ОРЦОЯО

 • впевненій роботі з усіма формами тестових завдань

 • оволодінню навичками використання тестового зошита і заповнення бланку відповідей

 • умінню аналізувати результати виконання тестових завдань та опрацьовувати помилки

 • умілому підбору літератури та матеріалів для підготовки до ЗНОсамостійний тренінг з використанням запропонованих тестових зошитів, бланків відповідей, які вчитель перед уроком розмістив на кожному робочому місці;

 • самостійний тренінг з використанням запропонованих тестових зошитів, бланків відповідей, які вчитель перед уроком розмістив на кожному робочому місці;

 • бланки з відповідями пропонується принести на наступний урок і здати вчителю.

 • після перевірки та оцінювання робіт учителем бланки відповідей із зауваженнями вчителя мають бути повернуті учням для самостійного аналізу результатів виконання тесту.Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

 • Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

 • Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 192 с.

 • Власов В. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 280 с.

 • Власов В. Історія України: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 256 с.

 • Швидько Г. К Історія України. ХVІ – ХVІІІ ст.: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 1999. – 384 с.

 • Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 352 с.

 • Реєнт О., Малій О. Історія України. Кінець ХVІІІ – початок ХХ століття: Посібн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 224 с.

 • Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1914–1939: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2002. – 352 с.

 • Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 304 с.

 • Турченко Ф. Новітня історія України (1939 – початок ХХІ ст.): Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2006. – 384 с.

 • Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1939–2001): Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 320 с.

 • Офіційні матеріали, які стосуються програм ЗНО -2011, загальної характеристики тестів з усіх предметів розміщені на сайтах УЦОЯО www.testportal.gov.ua та Одеського РЦОЯО www.test-center.od.ua

 • Тести ЗНО минулих років з усіх предметів можна знайти на сайтах www.test.svitosvit.ua, www.osvita.org.uaСхожі:

Вступ. Вступ iconВступ до комп'ютерних мереж Вступ: що таке мережа?

Вступ. Вступ iconВступ вступ
Розділ організація та здійснення вивчення «спеціальної технології» у професійно-технічному навчальному закладі
Вступ. Вступ iconВступ Вступ Загальна характеристика родини Enterobacteriaceae
Біологічні властивості і методи лабораторнаої діагностики захворювань, викликаних Е. сoli
Вступ. Вступ iconВступ вступ
Формулювання цього розділу має відображати тему та предмет дослідження, методи вирішення поставленої проблеми
Вступ. Вступ iconВступ Вступ Інтеграція предметів
Способи реалізації активізації діяльності студентів засобами інтеграції під час лабораторного заняття
Вступ. Вступ iconГлобальні проблеми сучасності Вступ Вступ
Процес взаємодії суспільства і природи дійшов такої кількісної і якісної межі, коли виник
Вступ. Вступ iconВступ Вступ Фібриновий наповнювач
Гель floseal наносять на місце кровотечі. Нанесення починають з дна для заповнення всій поверхні рани1
Вступ. Вступ iconВступ Вступ Найголовніші проблеми п'єси Дикий Ангел”
Талант Олексiя Коломiйця найповнiше виявився у його п'єсах, у яких вiн порушував
Вступ. Вступ iconІсторія медицини І фармації вступ до спеціальності
...
Вступ. Вступ iconВступ Einführung Вступ Einführung
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка