Гордійчук Галина Борисівна Об’єкт, предмет та мета дослідження Об’єктом дослідження є технологічна підготовка учнів у сзш ііі-го ступеня


НазваГордійчук Галина Борисівна Об’єкт, предмет та мета дослідження Об’єктом дослідження є технологічна підготовка учнів у сзш ііі-го ступеня
Дата конвертації26.02.2013
Розмір445 b.
ТипУрок


Застосування реляційних баз даних у формуванні компетентності учнів на уроках трудового навчання у СЗШ ІІІ-го ступеня

Керівник: канд. педагогічних наук, доцент

Гордійчук Галина Борисівна

Об’єкт, предмет та мета дослідження

 • Об’єктом дослідження є технологічна підготовка учнів у СЗШ ІІІ-го ступеня.

 • Предметом дослідження є технологія розробки і методика використання реляційних баз даних вчителем трудового навчання на уроках і в позаурочний час.

 • Мета дослідження – визначити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити шляхи ефективного застосування баз даних у формуванні компетентності учнів на уроках трудового навчання.Завдання дослідження:

1. Проаналізувати тенденції щодо використання баз даних у системі освіти і, зокрема, вчителем трудового навчання у СЗШ ІІІ-го ступеня.

2. Виокремити етапи і засоби проектування та створення бази даних навчального призначення.

3. Визначити і обґрунтувати шляхи використання баз даних на уроках трудового навчання вчителем і учнем.

4. Побудувати базу даних «Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності» з метою її використання у навчально-виховному процесі СЗШ на уроках трудового навчання.

Розділ 1

ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРОБКА БАЗ ДАНИХ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Проаналізувавши наукову літературу за темою дослідження,Специфіка застосування БД:

 • Використання баз даних передбачає одержання даних, їх представлення в певному форматі для перегляду користувачем, редагування відповідно до реалізованих у програмі алгоритмів і повернення оброблених даних назад у базу даних.

 • В якості джерела даних можуть виступати як власне БД, так і звичайні файли – текстові, електронні таблиці, аудіо, відео тощо. БД обслуговуються спеціальними програмами – системи управління БД, які поділяються на локальні, переважно розраховані на одного користувача, і серверні – мережеві (часто віддалені), розраховані на багато користувачів.Побудована нами БД

«Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності» містить відомості, які можуть використовуватися як вчителем, так і учнем: розділ програми, список тем у розділі та матеріали окремо до кожної теми (розділи підручника, методичний та дидактичний матеріали, малюнки та відеоролики, додаткову літературу за темою, а також розробки планів-конспектів уроків). З метою забезпечення різного рівня доступу до даних нами створено підсхеми даних окремо для вчителя і учня, що полегшує навігацію і пошук необхідної інформації у базі даних.

Розроблена БД має наступну структуру:Розділ 2

ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ У

ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ІЗ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Практична частина роботи.

 • У рамках експериментального дослідження нами розроблено БД «Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності» з метою застосування у СЗШ ІІІ-го ступеня на уроках трудового навчання та під час позаурочної діяльності учнів, що зумовлює специфіку її створення, наповнення та використання.Експериментальна частина:

 • Для одержання необхідних об’єктивних даних про ефективність запропонованих шляхів використання баз даних у формуванні знань, умінь і навичок з трудового навчання було проведене експериментальне дослідження.

 • Проаналізувавши та визначивши структуру компетентності учнів СЗШ ІІІ-го ступеня, ми виділили два основних компоненти  мотиваційно-цільовий та орієнтаційно-когнітивний і рівні їх прояву (високий, середній та низький).

 • Для одержання даних про рівень сформованості компетентності учнів СЗШ ІІІ-го ступеня нами було проведене діагностичне дослідження.Діаграми успішності груп:Шляхи застосування БД

На основі узагальнення результатів педагогічного дослідження в дипломній роботі обґрунтовано такі шляхи застосування реляційних баз даних у формуванні компетентності учнів на уроках трудового навчання у СЗШ ІІІ-го ступеня:
  • візуалізація знань під час вивчення нового матеріалу (доступ із БД до електронних довідників, підручників, відеоматеріалів);
  • здійснення учнями самостійної діяльності (робота з довідковою літературою, підготовка рефератів);
  • інформаційна підтримка проектної і дослідницької діяльності учнів;
  • систематизація, узагальнення і закріплення навчального матеріалу;
  • контроль й перевірка знань і умінь учнів (тести, доступні з БД);
  • тренування певних здібностей учнів, наприклад, мислення, логіки, пам’яті;
  • пошук інформації тощо.


Розділ 3

ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ В КАБІНЕТАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Особливості техніки безпеки в кабінетах комп’ютерної техніки:

 • Використання ПК, спеціальних периферійних пристроїв дозволяється за умови сертифікації в Україні згідно з державною системою сертифікації УкрСЕПРО та наявності позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

 • Монтаж, введення в експлуатацію, технічне обслуговування та гарантійний ремонт комплектів навчальної комп’ютерної техніки проводять підприємства, що здійснюють її поставку, ремонт в післягарантійний термін виконують підприємства, які проводять сервісне обслуговування комп’ютерної техніки (сервіс-центри) і мають право на проведення таких робіт, відповідно до угод, що укладають навчальні заклади.

 • Робота з охорони праці в кабінеті комп’ютерної техніки організовується у відповідності до статуту навчального закладу, положення про організацію роботи з охорони праці.Загальні висновкиЗагальні висновки:

1. На основі аналізу педагогічної, методичної та спеціальної літератури з проблеми дослідження встановлено, що необхідність систематизації великих обсягів текстової, графічної, аудіо, відео та ін. інформації, забезпечення швидкого й ефективного пошуку даних за різними ознаками можна реалізувати засобами побудови й використання вчителем і учнями баз даних навчального призначення, зокрема, з трудового навчання. Проте використання баз даних учителем і учнем на уроках трудового навчання мають свої особливості, що обумовлюються необхідністю різного доступу до даних, розташованих у БД.

Загальні висновки:

2. На основі аналізу досвіду побудови і використання БД у навчально-виховному процесі СЗШ нами виокремлено етапи проектування й розробки БД:
 • побудова інформаційно-логічної моделі даних предметної галузі;

 • визначення логічної структури РБД;

 • конструювання таблиць БД;

 • створення схеми даних;

 • введення даних у таблиці (створення записів);

 • розробка необхідних форм, запитів, макросів, модулів, звітів;

 • розробка призначеного для користувача інтерфейсу.

Найбільш ефективним засобом проектування й побудови БД в умовах сучасної української школи, на нашу думку, є Microsoft Access із пакету офісних програм Microsoft Office.

Загальні висновки:

3. На основі узагальнення результатів педагогічного дослідження в дипломній роботі обґрунтовано такі шляхи застосування реляційних баз даних у формуванні компетентності учнів на уроках трудового навчання у СЗШ ІІІ-го ступеня:
  • візуалізація знань під час вивчення нового матеріалу (доступ із БД до електронних довідників, підручників, відеоматеріалів);
  • здійснення учнями самостійної діяльності (робота з довідковою літературою, підготовка рефератів);
  • інформаційна підтримка проектної і дослідницької діяльності учнів;
  • систематизація, узагальнення і закріплення навчального матеріалу;
  • контроль й перевірка знань і умінь учнів (тести, доступні з БД);
  • тренування певних здібностей учнів, наприклад, мислення, логіки, пам’яті;
  • пошук інформації тощо.


Загальні висновки:

4. «Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності» містить відомості, які можуть використовуватися як вчителем, так і учнем: розділ програми, список тем у розділі та матеріали окремо до кожної теми (розділи підручника, методичний та дидактичний матеріали, малюнки та відеоролики, додаткову літературу за темою, а також розробки планів-конспектів уроків).

Загальні висновки:

5. Узагальнені результати педагогічного експерименту засвідчили ефективність запропонованих шляхів застосування реляційних баз даних у формуванні компетентності учнів на уроках трудового навчання у СЗШ ІІІ-го ступеня, що дало підстави вважати вихідну методологію дослідження вмотивованою, визначені завдання виконаними, мету досягнутою.

Дякую за увагу!Схожі:

Гордійчук Галина Борисівна Об’єкт, предмет та мета дослідження Об’єктом дослідження є технологічна підготовка учнів у сзш ііі-го ступеня iconМета, предмет та об’єкт дослідження Мета, предмет та об’єкт дослідження
Калуш якістю надання житлово-комунальних послуг з метою подолання корупційних явищ у цій сфері та покращення прозорості діяльності...
Гордійчук Галина Борисівна Об’єкт, предмет та мета дослідження Об’єктом дослідження є технологічна підготовка учнів у сзш ііі-го ступеня iconЛюбинцівської сзш і-іііст. “ Цікаві ігри та завдання з математики ” Тема : Об'єкт дослідження
Об'єктом дослідження даної роботи є вплив гри та цікавих завдань на розвиток математичних здібностей та умінь молодших школярів
Гордійчук Галина Борисівна Об’єкт, предмет та мета дослідження Об’єктом дослідження є технологічна підготовка учнів у сзш ііі-го ступеня iconОб’єктом дослідження є позаурочна діяльність з трудового навчання у сзш. Об’єктом дослідження є позаурочна діяльність з трудового навчання у сзш
Відповідно до поставленої мети й гіпотези в роботі потрібно було розв’язати такі
Гордійчук Галина Борисівна Об’єкт, предмет та мета дослідження Об’єктом дослідження є технологічна підготовка учнів у сзш ііі-го ступеня iconМета дослідження Мета дослідження
Мета дослідження визначити рівень сформованості комунікативних умінь І навичок з української мови учнів 4-х класів знз м. Києва вивчити...
Гордійчук Галина Борисівна Об’єкт, предмет та мета дослідження Об’єктом дослідження є технологічна підготовка учнів у сзш ііі-го ступеня iconНауковий керівник доцент Гордійчук Галина Борисівна
Розділ гурткова робота у формуванні творчих здібностей, її роль у покращенні якості знань школярів з загальноосвітніх дисциплін
Гордійчук Галина Борисівна Об’єкт, предмет та мета дослідження Об’єктом дослідження є технологічна підготовка учнів у сзш ііі-го ступеня iconПредмет дослідження: читацькі компетенції учнів п'ятого класу. Предмет дослідження: читацькі компетенції учнів п'ятого класу
Аналіз навчального плану та навчальних програм, які використовуються у п'ятому класі
Гордійчук Галина Борисівна Об’єкт, предмет та мета дослідження Об’єктом дослідження є технологічна підготовка учнів у сзш ііі-го ступеня iconОб'єкт дослідження – гацанія гібридна, гайлардія остиста та ростові речовини. Об'єкт дослідження – гацанія гібридна, гайлардія остиста та ростові речовини
Предмет досліджень особливості впливу ростових речовин на схожість насіння гацанії гібридної та гайлардії остистої, подальший їх...
Гордійчук Галина Борисівна Об’єкт, предмет та мета дослідження Об’єктом дослідження є технологічна підготовка учнів у сзш ііі-го ступеня iconОб’єкт дослідження Об’єкт дослідження
«Технології конструкційних матеріалів» за допомогою мультимедійних педагогічних програмних засобів (ппз) навчання (електронних посібників...
Гордійчук Галина Борисівна Об’єкт, предмет та мета дослідження Об’єктом дослідження є технологічна підготовка учнів у сзш ііі-го ступеня iconМета дослідження: Мета дослідження
Батьків учнів 11 класу 306 осіб ( 74% від загальної кількості батьків випускників )
Гордійчук Галина Борисівна Об’єкт, предмет та мета дослідження Об’єктом дослідження є технологічна підготовка учнів у сзш ііі-го ступеня iconОБ'єкт, предмет, мета І завдання логопедичної ритміки об'єктом логопедичної ритміки є людина (дитина) з мовною патологією


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка