Правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) та колективним договором (доводяться працівникові під розписку)


НазваПравилами внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) та колективним договором (доводяться працівникові під розписку)
Дата конвертації27.02.2013
Розмір445 b.
ТипПравилаДо початку роботи за укладеним трудовим договором власник зобов’язаний:

 • До початку роботи за укладеним трудовим договором власник зобов’язаний:

 • роз’яснити працівникові його права і обов’язки (Посадові інструкції, доводяться працівникові під розписку);

 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) та колективним договором (доводяться працівникові під розписку).Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються наказом керівника навчального закладу, що є порушенням ст.142 КЗпП України;

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються наказом керівника навчального закладу, що є порушенням ст.142 КЗпП України;

 • Відсутній Протокол (Витяг з Протоколу) загальних зборів трудового колективу про затвердження Правил;

 • Відсутні підписи працівників про ознайомлення;

 • Зміст Правил несвоєчасно оновлюється;

 • Правила не розміщені на видному місці у закладі;КЗпП України:

 • КЗпП України:

 • - Стаття 142. (передбачено, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на підставі типових правил).

 •  

Неухильне дотримання Правил є запорукою успіху діяльності навчального закладу.

 • Неухильне дотримання Правил є запорукою успіху діяльності навчального закладу.

 • За відсутності Правил, укладених у письмовій формі, працівники підприємства позбавлені законних прав на працю, тобто роботодавець може звільнити будь-кого з власної примхи.

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку є гарантом прав та обов’язків як роботодавця так й працівника.Відсутністю документа про ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку під підпис може також скористатися несумлінний працівник, який порушує дисципліну праці. На висловлені до нього претензії він має право відповісти, що ніхто його не ознайомив з вимогами до трудового розпорядку. Тож роботодавець не застрахований, що у разі звільнення такого працівника суд не відновить його на роботі.

 • Відсутністю документа про ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку під підпис може також скористатися несумлінний працівник, який порушує дисципліну праці. На висловлені до нього претензії він має право відповісти, що ніхто його не ознайомив з вимогами до трудового розпорядку. Тож роботодавець не застрахований, що у разі звільнення такого працівника суд не відновить його на роботі.Сторінки Правил пронумерувати, прошнурувати, скріпити печаткою та підписом керівника, указати посаду керівника (разом з такими документами:

 • Сторінки Правил пронумерувати, прошнурувати, скріпити печаткою та підписом керівника, указати посаду керівника (разом з такими документами:

 • Протокол (витяг з Протоколу) загальних зборів трудового колективу;

 • Листи підписів працівників про ознайомлення;

 • Чисті додаткові листи - для підписів осіб, які будуть прийняті на роботу.Посадові (робочі) інструкції (далі Інструкції) складаються працівникам усіх посад, що зазначені в штатному розписі.

 • Посадові (робочі) інструкції (далі Інструкції) складаються працівникам усіх посад, що зазначені в штатному розписі.

 • При складанні Інструкції враховуються рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України та рекомендації з організації роботи в закладах освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.Посадові інструкції не пронумеровані, не прошиті, не скріплені печатками та підписом керівників.

 • Посадові інструкції не пронумеровані, не прошиті, не скріплені печатками та підписом керівників.

 • У відділах освіти, навчальних закладах відсутні Робочі інструкції обслуговуючому персоналу.

 • Наявні у загальноосвітніх навчальних закладах Посадові інструкції класному керівникові (у штатних розписах навчальних закладів не передбачені такі посади!).

 • Посадові інструкції працівників навчальних закладів погоджені (затверджені) профспілковим комітетом.Інструкції працівникам навчальних закладів розробляються на підставі тарифно-кваліфікаційних характеристик професій, загальних для всіх бюджетних установ і організацій освіти України, викладених у Довідникові кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП) (далі Довідник) (є систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, які наведено у Класифікаторі професій (ДК 003-95), затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України 29 грудня 2004 року № 336.

 • Інструкції працівникам навчальних закладів розробляються на підставі тарифно-кваліфікаційних характеристик професій, загальних для всіх бюджетних установ і організацій освіти України, викладених у Довідникові кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП) (далі Довідник) (є систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, які наведено у Класифікаторі професій (ДК 003-95), затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України 29 грудня 2004 року № 336.Інструкції, в яких закріплюються обов'язки, права та відповідальність працівників розробляє власник (керівник підприємства, організації, установи) відповідно до вимог Розділу 1. (Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців) - (Посадові інструкції), відповідно до вимог Розділу 2. (Професії робітників) - (Робочі інструкції).

 • Інструкції, в яких закріплюються обов'язки, права та відповідальність працівників розробляє власник (керівник підприємства, організації, установи) відповідно до вимог Розділу 1. (Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців) - (Посадові інструкції), відповідно до вимог Розділу 2. (Професії робітників) - (Робочі інструкції).

 • До початку роботи за укладеним трудовим договором власник зобов’язаний :

 • роз’яснити працівникові його права і обов’язкипід розписку (ст.29 КЗпП України).У правому куті першої сторінки Інструкції розташовується слово «Затверджено» (ЗАТВЕРДЖУЮ), підпис керівника про її затвердження, вказано посаду, ініціали та прізвище керівника, а також дата затвердження.

 • У правому куті першої сторінки Інструкції розташовується слово «Затверджено» (ЗАТВЕРДЖУЮ), підпис керівника про її затвердження, вказано посаду, ініціали та прізвище керівника, а також дата затвердження.

 • У заголовку Інструкції наводиться повна назва посади в давальному відмінку (повинна відповідати професійній назві роботи, передбаченій Класифікатором професій ДК 003-95 зі змінами та доповненнями) та повна назва структурного підрозділу.До Іструкцій може бути внесено зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згодою працівника.

 • До Іструкцій може бути внесено зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згодою працівника.

 • Наказ про внесення змін, доповнень до Інструкції видається:

 • у разі перерозподілу обов'язків між працівниками у зв'язку зі скороченням чисельності;

 • у разі перерозподілу обов'язків між працівниками у зв'язку з раціональним розподілом праці;

 • у разі зміни назви навчального закладу або посади.Посадові інструкції складаються із Розділів: «Загальні положення», «Завдання та обов'язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги» та «Взаємовідносини (зв'язки) за посадою», («Охорона праці»).

 • Посадові інструкції складаються із Розділів: «Загальні положення», «Завдання та обов'язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги» та «Взаємовідносини (зв'язки) за посадою», («Охорона праці»).

 • Розділ «Охорона праці» містить у своїй роботі виконання нормативних вимог Законів України та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.У Розділі «Загальні положення» Інструкції містяться основні дані про посаду, сферу діяльності працівника, найменування підрозділу, де працює працівник, порядок призначення на посаду та припинення виконання обов'язків, безпосередню підпорядкованість, кваліфікаційні вимоги до працівника (рівень освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж роботи за фахом, інші вимоги).

 • У Розділі «Загальні положення» Інструкції містяться основні дані про посаду, сферу діяльності працівника, найменування підрозділу, де працює працівник, порядок призначення на посаду та припинення виконання обов'язків, безпосередню підпорядкованість, кваліфікаційні вимоги до працівника (рівень освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж роботи за фахом, інші вимоги).У Розділі «Завдання та обов'язки» наведено типові професійні завдання, обов'язки та повноваження для певної посади, посилання на галузь необхідних знань. (Для педагогічних працівників визначаються п.п. 77-88 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778).

 • У Розділі «Завдання та обов'язки» наведено типові професійні завдання, обов'язки та повноваження для певної посади, посилання на галузь необхідних знань. (Для педагогічних працівників визначаються п.п. 77-88 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778).

 • Розділі «Права» визначаються і наводяться делеговані працівникові повноваження, за допомогою яких працівник має забезпечувати в процесі своєї діяльності виконання покладених на нього завдань та обов'язків.Розділ «Відповідальність» містить показники оцінки роботи працівника та межі його особистої відповідальності за результати діяльності та виконання робіт.

 • Розділ «Відповідальність» містить показники оцінки роботи працівника та межі його особистої відповідальності за результати діяльності та виконання робіт.

 • У Розділі «Повинен знати» наводяться основні вимоги до спеціальних знань, необхідних для виконання відповідних типових завдань, а також знань законодавчих актів, положень, інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник повинен вміти застосовувати під час виконання своїх професійних обов'язків.У Розділі «Взаємовідносини (зв'язки) за посадою» визначається коло основних взаємозв'язків працівника із співробітниками свого та інших структурних підрозділів, а також зі сторонніми підприємствами, організаціями, установами, з якими працівник має службові взаємовідносини, терміни отримання та надання взаємної інформації (за наявності), порядок погодження та затвердження відповідних документів тощо.

 • У Розділі «Взаємовідносини (зв'язки) за посадою» визначається коло основних взаємозв'язків працівника із співробітниками свого та інших структурних підрозділів, а також зі сторонніми підприємствами, організаціями, установами, з якими працівник має службові взаємовідносини, терміни отримання та надання взаємної інформації (за наявності), порядок погодження та затвердження відповідних документів тощо.Конкретний перелік робочих обов'язків визначається робочими інструкціями, які розробляють і затверджують на основі Довідника роботодавці, ураховуючи конкретні завдання та обов'язки, права, відповідальність робітників та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

 • Конкретний перелік робочих обов'язків визначається робочими інструкціями, які розробляють і затверджують на основі Довідника роботодавці, ураховуючи конкретні завдання та обов'язки, права, відповідальність робітників та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

 • Під час розроблення робочих інструкцій забезпечується єдиний підхід до побудови структури і викладу змісту Розділів.

 • Робоча інструкція та зміна до неї погоджується профспілковим комітетом або іншим уповноваженим робочим органом трудового колективу.

Схожі:

Правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) та колективним договором (доводяться працівникові під розписку) iconНалагодити тісний зв’язок школи з батьками
Права й обов’язки учасників навчально-виховного процесу, які всі мають чітко знати, визначаються Законами України "Про освіту", "Про...
Правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) та колективним договором (доводяться працівникові під розписку) iconПравила внутрішнього трудового розпорядку; Колективний договір. Стаття 143. Заохочення за успiхи в роботi
Трудовi вiдносини в системi загальної середньої освiти регулюються законодавством України про працю, Законом України Про освiту,...
Правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) та колективним договором (доводяться працівникові під розписку) iconПоложення про проведення дпа учнів у системі загальноосвітніх навчальних закладів. Посадова інструкція "Учитель" Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників знз. Наша слава!
Перелік навчальних програм та навчальних посібників, рекомендованих мону для використання у знз
Правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) та колективним договором (доводяться працівникові під розписку) iconСировацька Л. О, методист Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»
Правила внутрішнього трудового розпорядку — це розроблений роботодавцем у встановленому порядку документ, який регламентує організацію...
Правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) та колективним договором (доводяться працівникові під розписку) iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Значення посадових та робочих інструкцій
Порядок викладення змісту завдань та обов’язків має бути за ступенем важливості та частоти їх виконання: спершу наводяться основні,...
Правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) та колективним договором (доводяться працівникові під розписку) iconПоложення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу 19. Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи 20. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом географії
Конвенція про права дитини Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України Загальні...
Правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) та колективним договором (доводяться працівникові під розписку) iconПсихолог школи Психолог школи
Положення про психологічну службу в системі освіти України, Етичного кодексу товариства психологів України, нормативних документів...
Правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) та колективним договором (доводяться працівникові під розписку) iconУрок із "Захисту Вітчизни" з учнями 10-го класу Вчитель Лавренов О. В. Розділ 5: "Статути Збройних Сил України" Тема 1: "Військовослужбовці та
Визначає повсякденне життя і діяльність в/с у в/ч, загальні права та обов’язки в/с і взаємовідносини між ними, правила внутрішнього...
Правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) та колективним договором (доводяться працівникові під розписку) iconЗаробітна плата. Різний розмір заробітної плати План Заробітна плата
Винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові...
Правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) та колективним договором (доводяться працівникові під розписку) iconЗаробітна плата— винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Розмір зарплати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка